Jelentkezés Protestáns kórházlelkész szakirányú továbbképzésre

A képzés célja a kórházlelkészek részére olyan átfogó egészségügyi alapismeretek és az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatos speciális lelkigondozói és intézményi ismeretek átadása, ami alapján képesek ellátni a speciális betegcsoportokkal kapcsolatos lelkigondozói feladatokat.

A hallgatók az alábbi három szakterületen mélyíthetik el tudásukat:

 • Lelkigondozói ismeretek: a lelkigondozás elmélete és gyakorlata speciális célcsoportok (betegek: pl. gyerekek, idősek, pszichiátriai betegek, krónikus betegek stb., családtagok és kórházi segítők) esetében
 • Egészségügyi szervezeti és irányítási ismeretek: az egészségügyi ellátórendszer, a betegutak és az egészségügyi kommunikáció megismerése;
 • Egészségügyi ismeretek: egészségügyi alapismeretek elsajátítása, a betegségtípusok és kezelésük megismerése.

 

Kiknek ajánljuk ezt a képzést?

 • Azoknak, akik már református kórházlelkészi szolgálatot végeznek szakirányú képesítés nélkül, valamint akik szeretnék szakmai ismereteiket bővíteni ezen a területen;
 • Azoknak, akik részt vesznek az MRE vagy más protestáns egyház keretein belül a kórházi lelkigondozói munkában helyi, egyházmegyei vagy országos intézményekben.

 

A felvétel feltételei
Teológia osztatlan szakon vagy teológia mesterképzési szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél és szakképzettség. A 2022 februárjában induló képzésre elsősorban olyan jelentkezőket várunk, akik lelkészi oklevelük birtokában legalább három év gyülekezeti/lelkészi szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
A jelentkezőket felvételi elbeszélgetésre várjuk, melynek időpontjáról levélben kapnak bővebb tájékoztatást.

Képzési idő
2 félév

Munkarend
Levelező

Finanszírozás forma
A képzés önköltséges (az önköltség összege 120 000,-Ft/félév). A képzés református gyakorló lelkészek számára ingyenes.

Jelentkezés
Jelentkezési határidő: 2021. december 1.

 • Jelentkezni az alábbi jelentkezési lapon lehet (http://www.kre.hu/htkfelveteli/). Ezt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, a megadott mellékletekkel együtt kell eljuttatni a Tanulmányi Osztályra személyesen vagy postai úton:
  KRE Hittudományi Kar Tanulmányi Osztály 1022 Budapest, Csopaki utca 6.
 • Csatolandó dokumentumok:
  - születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya másolata
  - lelkészi végzettséget/szakképzettséget igazoló oklevél vagy más, ezt igazoló dokumentum másolata vagy teológia mesterképzésben/egyetemi képzésben szerzett oklevél másolata
  - rövid szakmai életút bemutatása (egy oldalnyi)
  - felvételi eljárási díj befizetésének igazolása
 • A felvételi eljárás díja 4 000,- Ft. Az eljárázsi díjat a OTP 11705008-20471736 számú számlára kérjük utalni és az igazolást a felvételi jelentkezési laphoz szíveskedjék csatolni. Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni: „NÉV, HTK felvételi díj”

 

A képzéssel kapcsolatos további információ személyesen kérhető az alábbi elérhetőségen:

Fodorné Dr. Ablonczy Margit: +36 30 627 6230-as telefonszámon.

Következő események


Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ