Pótfelvételi a Károlin!

A 2022. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás eredményeképpen több mint 2300-an kezdhetik meg a tanévet egyetemünkön világi képzésben 2022 szeptemberében, ám akik eddig nem jutottak be, azoknak most újabb esély nyílik a 2022. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás (2022P) keretein belül.

Ünnepélyes tanévnyitó

frissítve: 2020. szeptember 3.
A Károli Gáspár Református Egyetem 2020. szeptember 7-én (hétfőn) 10 órakor, istentisztelet keretében tartja ünnepélyes tanévnyitóját, melynek helyszíne a Pozsonyi Úti Református Egyházközség Hálaadás Temploma lesz (1133 Budapest, Pozsonyi út 58.).

Tájékoztató Neptun leállásról

A felsőoktatás átalakításának következtében a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kara a Károli Gáspár Református Egyetem szervezetébe olvad be.

Gólyatábori információk

Gratulálunk minden felvételt nyert hallgatónknak! Már az első szorgalmi időszak kezdete előtt érdemes megismerni a leendő csoporttársakat, amelyhez kiváló lehetőséget biztosít a nyárvégi gólyatábor.

Pótfelvételi a HTK-n

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara a 2018. évi pótfelvételi eljárásban az alábbi szakokat hirdeti meg:

Új szakirányú továbbképzések a HTK-n

Lelkigondozói asszisztens és szaklelkigondozó szakirányú továbbképzés indul szeptembertől a Hittudományi Karon. A képzésekre a jelentkezési határidő 2018. augusztus 15.

Támaszt adó képzés

„Spiritualitás és misszió az Egyházban” néven indul hiánypótló szakirányú továbbképzés a Károli Gáspár Református Egyetemen (KRE) protestáns lelkészeknek. Siba Balázs, a képzés szakfelelőse, a KRE Hittudományi Karának dékán-helyettese azt mondja: az így formálódó protestáns műhely segít majd a lelkészeknek, hogy a Krisztusban történő növekedés és a növekedésben való támogatás mai lehetőségeit lelki-, szellemi- és egyben szakmai közösségében együtt keressék. A képzés 2019 februárjában indul majd.

„Lelki éhség” – Protestáns spiritualitás a 21. században

A KRE Hittudományi Kara szeretettel hív minden érdeklődőt 2018. november 16-án, pénteken 14 órától „Lelki éhség” Protestáns spiritualitás a 21. században című műhelynapjára a az egyetem Hittudományi Karának dísztermébe (1092 Budapest, Ráday utca 28. 1. emelet).

Református egyháztörténeti konferencia a HTK-n

A KRE Hittudományi Karának Egyháztörténeti Tanszéke, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kara és a Református Közéleti és Kulturális Központ társszervezésével „Hagyomány, Identitás, Történelem (HIT2018) címmel református egyház- és művelődéstörténeti konferenciát tart.

Gerhardus Tudományos Diákköri Konferencia - felhívás

Gál Ferenc Főiskola első alkalommal hirdeti meg a Gerhardus Tudományos Diákköri Konferenciát (GTDK)

A Magyarországi Református Egyház tulajdonába adja a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttest a kormány

Együttműködési megállapodást írt alá Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szabó István a Magyarországi Református Egyház

OTDK helyezettjeink, büszkeségünk

Czentnár Simon a Hittudományi Kar V. éves teológus hallgatója a Társadalomtudományi Szekció Vallás- és hittudomány II. tagozatának különdíját nyerte el.

Kárpát-medencei Protestáns Teológus Találkozó

2016. április 8-10 között kerül megrendezésre Budapesten a KRE HTK HÖK szervezésében a Kárpát-medencei Protestáns Teológus Találkozó

Virtualitás és közösségépítés

Virtualitás és valóság címmel rendezték meg 2016. április 8. és 10. között a Kárpát-medencei Protestáns Teológus Találkozót a budapesti Baár-Madas Református Gimnáziumban.

Dr. Herczeg Pál tiszteletbeli professzori címet kapott

Dr. Herczeg Pál, Egyetemünk professor emeritusa 2015. október 14-én vehette át a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet által adományozott tiszteletbeli professzor címet.

A Magyar Református Egység Napját ünnepelték Kolozsváron

Május 22-én, Szentháromság vasárnapján ünnepelték a Magyar Református Egység Napját Kolozsváron. Ahogyan 2009-ben is, amikor először mondták ki Debrecenben, hogy az Evangélium Szerint Reformált Magyarországi Keresztyén Egyház külső, államjogi keretei megszűntek, és létrejött a Kárpát-medencei református egyházkerületek régi-új egysége, az új alkotmányon alapuló Magyar Református Egyház. Erre emlékeztek idén Kolozsváron, a Farkas utcai templomon belül és kívül egybegyűltek, akik az összetartozás szükségességét hangsúlyozták részvételükkel az istentiszteleten, úrvacsoravételen és egyéb ünnepi programon. Az Apáczai Líceum udvarán koncertek, az Alsóvárosi (Kétágú) templomban kórustalálkozó, a Farkas utca és a romkert gyerekfoglalkozásoknak adott helyet, a Református Kollégium előtti utca pedig „fesztivál utcává" alakult, ahol a kitelepülő standokon az egyház és missziós szervezetei, intézményei mutatkoztak be, így a Károli Gáspár Református Egyetem is.

 

A nemrég felújított Farkas utcai templom nemcsak hogy zsúfolásig megtelt, de a falakon kívül elhelyezett padokon, székeken, épületek és sátrak árnyékában vagy a tűző napon ülve, állva, sétálva még körülbelül ugyanannyi ember vett részt az ünnepi istentiszteleten, ahol Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. „A Krisztus szeretete szorongat minket, mert úgy gondoljuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt” – olvasta az alapigét a Bibliából (2Kor 5,14-15).

Először: Isten szeretete önmagával fűz össze. Ahogyan a Heidelbergi Káté első kérdésére adott felelet is mondja: nem önmagamé, hanem az Ő tulajdona vagyok. Bár mi inkább önállóságra vágyunk, és önmagunkéi akarunk lenni, egyszer csak rádöbbenünk arra, hogy nem jó nekünk, nem vagyunk biztonságban, ha senkihez sem tartozunk. Ady Endrének egy versével példázta ezt Kató Béla. A vers így kezdődik: „Sem utódja, sem boldog őse,/ Sem rokona, sem ismerőse/ Nem vagyok senkinek”, majd kimondja: „De, jaj, nem tudok így maradni,/ Szeretném magam megmutatni (...) Ezért minden: önkínzás, ének:/ Szeretném, hogyha szeretnének/ S lennék valakié”. Isten szelíden birtokol: engedi, hogy elmenjünk, földrajzi és lelki messzeségekbe, de közben folyamatosan hív magához, és bár megvan mindegyikünknek a maga útja, mégis jó tudni, hol van az otthon, ahová tartozom – foglalta össze az első pontot Kató Béla.

Másodszor: Isten szeretete egybefogja széteső életünket. Sokan, főleg a fiatalok, úgy érzik, hogy ugyan rengeteg lehetőség, kipróbálható feladata áll előttük, nem tudják, mihez kezdjenek magukkal, nem találják a helyüket – osztotta meg észrevételét a püspök. Útmutatást Pál apostol szavait értelmezve kínált: ha nem önmagamnak akarok élni, hanem hagyom, hogy Krisztus éljen bennem, akkor összeáll a szétesett életem, a mások szolgálatában rátalálok a magam útjára.

Harmadszor: Isten szeretete összefog minket másokkal. Az igehirdető gyerekkori emlékét elevenítette fel, amikor édesanyjának segédkezve lent és kendert tilolt: csodálattal nézte, ahogy a vékony, megtört szöszből erős kötél lesz, ha egybefonják. Számomra a kötél kifejező szimbóluma az egységnek – jelentette ki Kató Béla, és arra kérte a jelenlévőket: Engedjük meg magunknak, hogy minél többször megtapasztaljuk az egység erejét – akár oly módon, mint a nehéz helyzetbe került kárpátaljaiak felé történt, de akár örömben is, évente vagy még gyakrabban találkozva egymással Isten szeretetével körülölelt közegben.

Istentisztelet után, de még úrvacsoraosztás előtt négy rövid üdvözlőbeszéd szólt az ünneplőkhöz. Bogárdi Szabó István, a Magyar Református Egyház lelkészi elnökeként a magyarországiak nevében mondott néhány szót. Visszaemlékezett a 2009-es készülődésekre, amikor többen feltették a kérdés: miért kell május 22-én kihirdetni a reformátusok egységét. „Nem azért, mert mi ilyen nyakas kálvinisták vagyunk, nem is politikai üzenetként, hogy mi majd példát mutatunk az összefogásra, hanem mert egyszerűen néha ki kell mondani evidenciákat” – fogalmazott. Megtörténhet ugyanis, hogy hiába van valami jelen, nem vesszük észre. Ahhoz pedig, hogy tudatosuljon, ismételni kell. A balatoni aranyhíd szemléletes képével hozta közelebb a hallgatósághoz a titkot: ha délután a keszthelyi öböl vizébe állunk, és a Nap felé nézünk, meglátjuk a csodahidat – de csak így, a fény felé fordulva, arra irányítva tekintetünket.

Lehetne az egység szimbóluma a híd is, vagy a prédikációban javasolt kötél, a református egység jelképének mégis a mélyen gyökerező és szerteágazó fát választották. Ennek köszönhetőenAdorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök, akit vendégként kértek fel szólni, szintén otthon érezhette magát az összetartozást ünneplők közösségében. Amint mondta: „ha a masszív törzs ágai más-más irányba is nőttek, a gyökerek, a fa ugyanaz. Ugyanaz az Anyaszentegyházunk, közös gyökérből táplálkozunk, egy törzsből valók vagyunk, és egy fa végül is akkor egészséges, ha nagy és szétágazó a koronája és gyümölcsöt terem.” Saját bevallása szerint a rendezvény lelkülete miatt családi találkozóra emlékezteti az evangélikus püspököt, aki szerint akkor lehet igazán tartalmas egy ilyen esemény, ha a családtagok találkozhatnak nem csak egymással, de a családfővel is, akiről a nemzetség a nevét kapta.

Mielőtt Orbán Viktor miniszterelnök rövid, köszöntő és méltató levele felolvasásra került volna, Kolozsvár magyar alpolgármestere kapott szót. Horváth Anna elmondta, kisebbségiként abban a hitben nőtt fel, hogy bár nem vagyunk egyformák, mégis összetartozunk, és erdélyi magyarokként az egységre törekvés nem opció, hanem létkérdés. „Ahol lassan mindenki mindenkivel meghasonul, és egymás ellenségeivé, áldozatává vagy hóhérává válik, ahol az igazságügy-miniszter luxusként emlegeti és lábbal tiporja az emberi jogokat, ott egyenként könnyen manipulálhatók és sebezhetők, kiszolgáltatottak vagyunk” – hangzott el. Ilyen helyzetben csakis a bizalomra és szeretetre alapuló egység az egyetlen járható út.

Az ünnepségen való jelenlét egyben bizonyságtétel

A Generális Konvent, az egyesült egyházat irányító legmagasabb képviseleti szerv a május 22-éhez legközelebb eső vasárnapot az új egyház születésének emléknapjává nyilvánította, 2010 óta változó helyszínen ünnepel együtt évente a 65 egyházmegye. Az idei találkozás mottóját az Apostolok Cselekedeteinek Könyvéből választották: Isten nemzetsége vagyunk.


Forrás: Reformatus.hu

 

Kitüntetetteink

Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye Presbitériuma
Károli Egyetem Támogatója Díj HTK


A Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye a Dunamelléki Református Egyházkerület legnagyobb egyházmegyéje, mely nem csak méreténél fogva, de mint a nagykőrösi és kecskeméti gyülekezetek, a Károli Gáspár Református Egyetem jogelőd intézményeit fenntartó gyülekezetek egyházmegyéje számos szállal kötődik az Egyetemhez és a Hittudományi Karhoz.

Már a második világháborút megelőző időszakban, majd a szocialista rendszer alatt is kitartóan és hűséggel segítette a teológus hallgatókat az internátus konyhájára küldött, vagy sokszor a megyei vezetés által elhozott élelmiszerekkel. 

A rendszerváltást követően megváltozott támogatási formákban is a Bács-kiskunsági Egyházmegye veszi ki legjobban a részét. Minden évben egy exhortációs istentiszteletez kötődő közös ebédet finanszíroz a megye. Ezen kívül évtizedek óta az egyházmegye gyülekezetei rendszeresen fogadnak szinte mindegyik nagy ünnepre ünnepi legátust. A hatod éves képzési forma bevezetése óta pedig mindig van olyan bács-kiskuni gyülekezet, amely fogad és támogat egy-egy hatodéves hallgatót.

Bár az egyházmegye vezetése időről időre változott, mégis a most immáron második alkalommal esperességét töltő Hegedűs Béla esperes úr személyén keresztül szeretné a Hittudományi Kar aKároli Egyetem Támogatója kitüntetés odaítélésével kifejezni háláját és köszönetét a támogatásokért, segítségekért.


Balogh Dávid
Pro Universitate Juventutis HTK


Balogh Dávid VI. évfolyamos lelkészhallgató a Hittudományi Karon az előző két év szeniorja, vagyis a HÖK vezetője. Már önmagában az is, hogy az egyszer megadott bizalmat egy következő tanévre is elnyerte a hallgatóktól, jelzi, hogy egy kivételes tehetségű hallgatónkról van szó.

E tisztségre történő kétszeri kiválasztásában is nagy szerepet játszott érett személyisége és közösségszervező képessége. Az elmúlt két év során jó érzékkel és kifinomult érzékenységgel szervezte és irányította a Hallgatói Önkormányzatot. A Kari Tanács ülésein mindig felkészülten képviselte diáktársait, és  sokszor intézményünk jobbítását kezdeményező javaslataival, ötleteivel segítette az intézményvezetés munkáját. A hallgatók érdekeit és az egyetem életének református szempontjait az Egyetem vezetése előtt és a Szenátusban is igyekezett érvényesíteni. A kar alkalmassági vizsgáin valamint a minősítő vizsgán a közösség kialakított értékelését és véleményét kellő határozottsággal képviselte. A Dékán munkáját mindig segítőkészen és kreatívan támogatta.

Közösségi munkája mellett tanulmányi teljesítménye is kiváló. Szakmai, közéleti és kulturális tájékozottsága kimagasló. Jellemző rá az egyenesség, határozottság és megalkuvás nélküli elkötelezettség a vállalt szolgálat elvégzésében, a problémák megoldásában.

Mindezek alapján, diákvezetői tevékenyégének elismeréseként, diáktársainak támogatása mellett a Hittudományi Kar Kari Tanácsa javasolta Balogh Dávid számára a Pro Universitate Juventutiskitüntetést, amelyet most nagy örömmel adunk át. További tanulmányaira és életére Isten áldását kívánjuk!


HTK Hallgatói Presbitériuma
Károli Emlékérem HTK


A hallgatói önkormányzat minden egyes kar életében folyamatosan változó szervezet és testület. A Hittudományi Kar Önkormányzata mégis az elmúlt évek, de kifejezetten az elmúlt két év során példamutató tevékenységet folytatott úgy a hallgatók javára, mint a Kar egészének javára.

Új szabályzatainak elkészítésén és pontos betartásán túl a hallgatói élet igényeihez illeszkedő tisztségek létrehozásával segítették elő a HÖK minél jobb és hatékonyabb működését. A Kari, illetve Egyetemi vezetés felé az adminisztrációs feladatokat határidőre elvégezték, igyekeztek azok minél pontosabb, precízebb elkészítésén. A legációs tized rendszerének bevezetésével és működtetésével az anyagi szolidaritásvállalás kiemelkedő példáját nyújtják.

Mind a Kari Tanács, mind a Dékán által felvetett kéréseket, delegált feladatokat szolgálatkészen elvégezték. Kreatív ötletekkel, azok gyakorlati megvalósításában nyújtott, gyakran kétkezi segítséggel jobbították a kollégiumi és oktatási épület szebbé tételét, jobb és célszerűbb használatát. A Török Pál Kari könyvtár, valamint a tantermek és tanári szobák kialakításánál, felújításánál nagyon komoly logisztikai munkát végeztek.

A Károli Közösségi Napok keretében két év óta nagy sikerrel, szinte minden hallgató valamint a legtöbb oktató bevonásával rendezték meg a HTK napot, mely a közösségépítés számos elemét vonultatta fel és hozta közelebb egymáshoz a hallgatókat és az oktatókat. Munkásságuk eredményeként a HTK hallgatói mára már lelki és baráti közösséget alkotnak.

Mindezekért a Hittudományi Kar Kari Tanácsa a Károli Emlékéremodaítélésével fejezi ki köszönetét a HTK Hallgatói Önkormányzatának. Kívánjuk további odaadó munkájukra Isten áldását!


Kendeffy Gábor Dr.
Rektor Elismerő Oklevele HTK


Dr. Kendeffy Gábor habilitált egyetemi docens több mint egy évtizede a Hittudományi Kar Filozófiai Tanszékének oktatója. Emellett a Bölcsészettudományi Karon elindult Szabadbölcsészet szak szakfelelőse, azon belül a Vallástudományi szakirány keretei között végzi oktatási tevékenységét. A Patrisztikai Társaságnak, a Magyar Ókortudományi Társaságnak és a Magyar Filozófiai Társaságnak is tagja. Egyetemünk Hittudományi Doktori Iskolájának törzstagja, az ELTE Ókortörténeti Doktori Iskolájának témavezetője és oktatója.

Széles látókörű tudós, a latin és görög nyelv, valamint a patrisztikus irodalom kíváló ismerője, aki az oktatás és kutatás mellett az okatásszervezésben és a kutatásszervezésben is jeleskedik. Az elmúlt húsz év során 10 többéves kutatóprogramnak résztvevője, illetve jó részük témavezetője volt. A Magyar Patrisztikai társaság éves konferenciáinak megszervezése mellett egyetemünkön is már öt olyan hazai és nemzetközi konferenciát szervezett, melyekre külföldi és más egyetemekről jött tudósokon kívül mind a Bölcsészettudományi, mind a Hittudományi Kar oktatóit, kutatóit megnyerte előadóknak. A konferenciákból, részben az ő felügyelete, szerkesztése mellett kötetek is születtek. Nemzetközi konferenciákon előadásaival hozzájárul a tudományterület fejlődéséhez és egyben öregbíti Egyetemünk és karaink hírnevét. Személyében a legteljesebben valósul meg a karok közötti oktatási és tudományos együttműködés.

Oktatói és kutatói munkásságáért a Károli Egyetem Rektorának Elismerő Oklevelét adományozzuk részére. További munkásságára Isten áldását kívánjuk!


Szabó Erika
Károli Egyetem Díszoklevele HTK


Szabó Erika a Károli Gáspár Református Egyetem kötelékében 1994 óta dolgozik könyvtárvezetői beosztásban, először a Bölcsészettudományi Kar Bod Péter könyvtárában. 1997-től ez a munkaköre kiegészült az egyetem könyvtári szövetségének vezetői tisztével. 2011 óta könyvtári főtanácsadói beosztásban, 2014 óta pedig a Rektori Hivatal állományában a Hittudományi Kar Török Pál szemináriumi könyvtárában dolgozik. Munkásságának elismeréseként 2013-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére a Magyar Köztársaság aranykeresztje kitűntetésében részesült.

Nevéhez fűződik a Bölcsészettudományi Kar Bod Péter kari könyvtárának kialakítása és fejlesztése. A Hittudományi Karhoz kerülve éppen belecsöppent a szemináriumi könyvtár átalakításának kezdeteibe. Jelenléte és irányítása mellett zajlott a könyvtár új helyének kialakítása, a könyvtár állományának a Corvina elektronikus nyilvántartási rendszerébe való katalogizálásának megkezdése, a könyvtári szolgálat és szolgáltatás hallgatóbarátabbá tétele. Kezdeményezésére a könyvtár méretéhez és funkciójához méltó új nevet kapott: Török Pál Kari Könyvtár. Mind a Bod Péter, mind a Török Pál Kari Könyvtárak belsőépítészeti kialakításai Szabó Erika szépérzékét dicsérik.

A hallgatókkal való közvetlen viszonya révén és a kollégákkal való segítőkész szakmai kapcsolat által jól beilleszkedett a Hittudományi Kar közösségébe. 
Karunkon végzett áldozatos munkájáért a Hittudományi Kar a Károli Egyetem Díszoklevele kitüntetés odaítélésével köszönetét kívánja kifejezni. További munkájára Isten áldását kívánjuk!

Ünnepi küldöttek – a legáció

Karácsony, húsvét és pünkösd napjain a HTK teológus hallgatói minden évben meglátogatnak egy gyülekezetet, az ünnepi alkalmakon pedig prédikálnak is.

Csillagpont 2015.

2015. július 21-25. között került megrendezésre a Csillagpont Református Ifjúsági Tábor a Tatai Olimpiai Központban. 25 hektáros parkosított terület várta az érdeklődő ifjúságot a csodaszép Cseke-tó mellett. Az eseményre főként 14-35 év közötti fiatalokat vártak.

A KRE lányok a bajnokok!

Az EFOTT fesztiválon a nagy meleg ellenére is sikerült az Egyetemünk kézilabdás lányainak az első helyet elhozniuk, maguk mögött hagyva a Testnevelési Egyetemet! A díjat Prof. Dr. Kiss Ádám, a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) elnöke adta át a péntek délutáni eredményhirdetésen.

Napi biztatás

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ