Spiritualitás és misszió az egyházban

November 12-én, csütörtökön 15.00-19.00-ig online rendezzük meg a KRE-HTK 'Spiritualitás és misszió az egyházban' továbbképzéséhez kapcsolódó, eddig is nagy érdeklődésre számot tartó Lelki éhség konferenciát.
Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne tájékozódni, kérdéseket feltenni, hozzászólni a délután során felvetett témákban!

Az alkalmat a ZOOM-on tartjuk, ami regisztrációhoz kötött. Az ott megadott e-mail címre küldjük a belépéshez szükséges linket.

Regisztrációs link ide kattintva érhető el.2021-2022-es tanév őszén újabb évfolyammal indítjuk útjára a spiritualitás és misszió az egyházban képzésünket.

A képzés célja, hogy a hallgatónak kifejezetten a Krisztus-hit megélésében és elmélyülésében, illetve mások lelki útjának kísérésében nyújtson segítséget, a Szentírás útmutatásait a protestáns kegyesség lelki örökségének fényében véve alapul.

A felvétel feltételei

– hitéleti képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél
– protestáns egyháztagság és a tényleges gyülekezeti szolgálatban állást, vagy ilyen jellegű kapcsolatot igazoló püspöki vagy esperesi ajánlás
– valamint a jelentkezés benyújtásával egyúttal a protestáns keresztyén egyházban történő szolgálat vállalása
– legalább két év egyházi munkatapasztalat

A jelentkezőket felvételi elbeszélgetésre várjuk, melynek időpontjáról levélben kapnak bővebb tájékoztatást.

Képzési idő

4 félév

Munkarend

Levelező

Finanszírozás forma

A képzés önköltséges (az önköltség összege 120 000 Ft/félév).

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2021. június 1.

Jelentkezni az alábbi jelentkezési lapon lehet: http://www.kre.hu/htkfelveteli/. Ezt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, a megadott mellékletekkel együtt kell eljuttatni a Dékáni és Tanulmányi Hivatalba személyesen vagy postai úton: KRE Hittudományi Kar Dékáni és Tanulmányi Hivatal 1022 Budapest, Csopaki u. 6.

Csatolandó dokumentumok:
– születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya másolata
– oklevél másolata
– felvételi eljárási díj befizetésének igazolása
– egyházvezetői ajánlás (reformátusoknak az esperestől)
– önéletrajz
– motivációs levél (Szempontok az önéletrajzhoz és a motivációs levélhez)

A felvételi eljárás díja 4 000 Ft. Az eljárási díjat az OTP 11705008-20471736 számú számlára kérjük utalni és az igazolást a felvételi jelentkezési laphoz szíveskedjék csatolni. Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni: „NÉV, HTK felvételi díj”

További információk

A spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Mintatanterv

Tantárgyi tematika

A protestáns spiritualitás ismérvei előadás

Következő események


Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Youtube