Dr. Czentnár Simon

Dr. Czentnár Simon
református lelkész,
tanársegéd
(KRE-HTK, Rendszeres Teológiai és Ökumenikai Tanszék)

E-mail: czentnar.simon[kukac]kre.hu
Honlap
Publikációk (MTMT)
Szakmai önéletrajz

Szakmai önéletrajz


Tanulmányok

2020 Abszolútórium, KRE-HDI
2016–2020 Hittudományi Doktori Iskola, KRE-HDI
  Rendszeres teológiai és filozófiai alprogram
  Témavezető: Dr. Békési Sándor
  Kutatás címe: A doctrina hermeneutikai szerepe Kálvin írásmagyarázatában
2016 Egységes Lelkészképesítő Vizsga
2016 Diploma („kitüntetéssel”). Szakdolgozat címe: Ábrahám szövetségének jelentősége Kálvin keresztségtanában
2010–2016 KRE-HTK, teológia-lelkész szakirány (osztatlan MA képzés)
2010 Érettségi („kitűnő” eredménnyel), Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium


Munkahelyek, óraadói munka

2020– tanársegéd, KRE-HTK, Rendszeres Teológiai és Ökumenikai Tanszék (2020. szeptember 1-től)
2020– beosztott lelkész, Magyarországi Református Egyház, Budapest Pesthidegkúti Református Egyházközség (2020. szeptember 1-től)
2017–2020 óraadó doktorandusz hallgató, Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kar, Rendszeres Teológiai Tanszék (Teológiai Enciklopédia, Hitvallásismeret 1–2, Dogmatika 1–2; 2017. ősz – 2020. tavasz)
2016–2019 beosztott lelkész, Magyarországi Református Egyház, Budapest Józsefvárosi Református Egyházközség (2016. szeptember 14-től 2019. április 1-ig)
2015–2016 gyakorlati év, Magyarországi Református Egyház, Pátyi Református Egyházközség


Nyelvismeret

Angol középfokú (B2)
Német középfokú (B2)


Ösztöndíjak, tanulmányutak

2019 Campus Mundi egy hónapos rövid tanulmányút, Theologische Universiteit Kampen, Hollandia
2017 European Leadership Forum, Akadémiai szekció, Wisła, Lengyelország
2015 European Leadership Forum, Teológiai szekció, Wisła, Lengyelország
2015 European Christian Mission csoportos tanulmányút, Camarma, Spanyolország
2014 Christian Heritage egyhetes nyári egyetem (apologetikai kurzus), Cambridge, Egyesült Királyság
2013 Campus Hungary háromhetes csoportos tanulmányút, School of Divinity at the University of Edinburgh, Egyesült Királyság


Tanulmányi versenyek

2015 XXXII. OTDK, Társadalomtudományi szekció, Vallás- és hittudományi tagozat, különdíj


Konferencia-előadások

2019 Kálvin-konferencia, Pápa
  Előadás: Kálvin hermeneutikai alapelvei a doctrina fogalmának tükrében
2019 Doktorok Kollégiuma, Debrecen
  Előadás: A doctrina fogalmának jelentősége Kálvin hermeneutikájában
2019 VII. Conferentia Rerum Divinarum
  Előadás: Irányzatok a kálvini hermeneutika kutatásában
2017 XVII. Magyar Patrisztikai Társaság Konferencia
  Előadás: Augustinus hatása Kálvin János hermeneutikájában
2017 VI. Conferentia Rerum Divinarum
  Előadás: Episztemológiai megfontolások Kálvin hermeneutikájában
2015 XXXII. OTDK, Társadalomtudományi szekció, Vallás- és hittudományi tagozat
  Előadás: Opus Dei (Isten műve) Kálvin és Barth keresztségtanában


Publikációk

2020 A kálvini hermeneutika magyarországi gyümölcse. Hogyan olvassa Károli a zsoltárokat?, in: László Emőke – Pap Ferenc (szerk.): Krisztust dalolni merem: Tanulmányok Békési Sándor hatvanötödik születésnapja alkalmából, Cluj-Napoca, Románia, Presa Universitară Clujeană, 2020, 27–47.
2019 A doctrina fogalmának jelentősége Kálvin hermeneutikájában, Collegium Doctorum 15, 2019/2, 243–255.
2019 Irányzatok a kálvini hermeneutika kutatásában, KRE-Dit II, 2019/1, http://www.kre-dit.hu/tanulmanyok/czentnar-simon-iranyzatok-a-kalvini-hermeneutika-kutatasaban/
2019 Episztemológiai megfontolások Kálvin hermeneutikájában, in: Czentnár Simon – Nagy József – Nagy Levente (szerk.): Beszéljétek el dicsőségét: Conferentia Rerum Divinarum 6., Budapest, KRE – L'Harmattan, 2019, 73–85.
2019 Hasonlóságok és különbségek Ágoston és Kálvin hermeneutikájában, in: D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában. Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság XVII. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból, Sárospatak, Hernád Kiadó, 2019, 64–84.
2018 Kamatoztatott örökség: Kurucz György (szerk.): Protestantism, Knowledge and the World of Science, Credo XXIV, 2018/1–2, 128-130.
2018 Fabiny Tibor: Az eljövendő árnyékai. A figurális-tipológiai olvasás (recenzió), Vigilia, LXXXIII. évf., 2018/8, 631–634.
2017 Kálvin hermeneutikája – két megközelítésben, Theologiai Szemle, Új Folyam LX, 2017/4, 276–283.
2017 Paul Ricoeur: Bibliai hermeneutika (recenzió), Vallástudományi Szemle XII, 2017/1, 141–145.


Egyéb tudományos tevékenység

2019 Reformátusok Lapja 63, 2019/51, 37.
  Rövid írás: Miért lett Isten emberré – Kálvin szerint?
2019 Lelkésztovábbképzés, Dunántúli Református Egyházkerület
  Előadás: A II. Helvét Hitvallás a mai teológus szemével
2019 Beszéljétek el dicsőségét: Conferentia Rerum Divinarum 6., Budapest, KRE – L'Harmattan, 2019.
  Társszerkesztő (Nagy József és Nagy Levente mellett)
2018–2019 KRE-DIt, A Károli Gáspár Református Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának online tudományos folyóirata (www.kre-dit.hu)
  Alapító tag, az első három szám szerkesztője, a weboldal készítője
2018– Hermeneutikai Kutatóintézet, Egyesített Bibliaolvasó Kutatócsoport
  Munkatárs
2018 Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kar
  Oktatási tevékenység (szeminárium) 2018 tavaszán a doktori iskola keretén belül: „Krisztus ismerete tündököljön” – Kálvin János hermeneutikája az első korinthusi levélhez írt magyarázata alapján
2017 VI. Conferentia Rerum Divinarum
  Társszervező (Nagy József és Nagy Levente mellett)
2016–2018 Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Doktori Iskola
  Doktorandusz képviselő
2016 Protestáns Téka, A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Diákújsága 10, 2016/2, 10–17.
  Tanulmány: Az ábrahámi szövetség és a keresztség kapcsolata Kálvin előtt
2016–2019 Gyülekezeti kereteken belül további tudományos előadásokat tartottam és írásokat jelentettem meg (Budapest Józsefvárosi Református Egyházközség).

 

Következő események


Közösségi Média

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ