HTK Kari Bizottságok

Hittudományi Doktori és Habilitációs Tanács:

32/2019. (IX.18.) sz. EDHT határozat alapján:

 • Prof. Dr. Balla Péter – elnök
 • Prof. Dr. Zsengellér József – teljes jogú belső tag
 • Prof. Dr. Karasszon István – teljes jogú belső tag
 • Dr. Kocsev Miklós – teljes jogú belső tag
 • Dr. Németh Dávid – teljes jogú belső tag
 • Dr. Hanula Gergely – teljes jogú belső tag
 • Dr. Vladár Gábor – teljes jogú külső tag
 • Dr. habil. Horváth Erzsébet – teljes jogú külső tag
 • Prof. Em. Dr. Szabó Lajos – teljes jogú külső tag


44/2019. (XI.13.) sz. EDHT határozat alapján:

 • Prof. Dr. Németh Tamás – teljes jogú külső tag


A tagok mandátuma az EDHT jóváhagyásától számított 3 évig tart.
A doktoranduszok által választott egy képviselő (megbízatása egy tanulmányi évre szól).


Kari Minőségbiztosítási Bizottság:

 • Dr. habil. Egeresi László Sándor egyetemi docens (Ószövetségi Tanszék) – elnök
 • Prof. Dr. Karasszon István tanszékvezető, egyetemi tanár (Ószövetségi Tanszék) - tag
 • Dr. Németh Dávid tanszékvezető, egyetemi tanár (Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék) - tag
 • Dr. Pecsuk Ottó egyetemi adjunktus (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék) - titkár
 • HÖK képviselője – tag


Mandátum lejárta: 2021. november 08.


Kari Tanulmányi Bizottság:

 • Dr. Siba Balázs tanulmányi ügyekkel foglalkozó dékánhelyettes, egyetemi docens (Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék) – hivatalból elnök
 • Dr. Lányi Gábor egyetemi adjunktus (Egyháztörténeti Tanszék) – titkár 2020. május 24-ig
 • Dr. Pecsuk Ottó egyetemi adjunktus (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék) – tag 2020. május 24-ig
 • 1 hallgatói képviselő


Kari Kreditátviteli Bizottság:

 • Dr. Siba Balázs egyetemi docens, tanulmányi ügyekkel foglalkozó dékánhelyettes (Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék) – hivatalból elnök
 • Dr. Lányi Gábor egyetemi adjunktus (Egyháztörténeti Tanszék) – titkár 2020. május 24-ig
 • Dr. Pecsuk Ottó egyetemi adjunktus (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék) – tag 2020. május 24-ig


Kari Fegyelmi Testület:

 • Dr. Németh Dávid tanszékvezető, egyetemi tanár (Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék) - elnök
 • Prof. Dr. Karasszon István tanszékvezető, egyetemi tanár (Ószövetségi Tanszék)
 • Dr. Pethő Sándor tanszékvezető, egyetemi tanár (Filozófiai Tanszék)
 • Dr. Békési Sándor tanszékvezető, egyetemi (Rendszeres Teológiai Tanszék)
 • 3 hallgató


Mandátum lejárta: 2021. november 08.

 

Következő események


Sport a Károlin

Sport a Károlin

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Youtube