HTK Kari Bizottságok

Kari Tanulmányi Bizottság

• 3/2020.05.25. sz. KT határozat:
KT jóváhagyja a Kari Tanulmányi Bizottság tagjait az alábbiak szerint:
 o Dr. Siba Balázs tanulmányi ügyekkel foglalkozó dékánhelyettes, egyetemi docens (Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék) – hivatalból elnök
 o Dr. Lányi Gábor egyetemi adjunktus (Egyháztörténeti Tanszék) – titkár 2023. május 24-ig
 o Dr. Pecsuk Ottó egyetemi docens (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék) – tag 2023. május 24-ig

Kari Kreditátviteli Bizottság

• 4/2020.05.25. sz. KT határozat:
KT jóváhagyja a Kari Kreditátviteli Bizottság tagjait az alábbiak szerint:
 o Dr. Siba Balázs tanulmányi ügyekkel foglalkozó dékánhelyettes, egyetemi docens (Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék) – hivatalból elnök
 o Dr. Lányi Gábor egyetemi adjunktus (Egyháztörténeti Tanszék) – titkár 2023. május 24-ig
 o Dr. Pecsuk Ottó egyetemi docens (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék) – tag 2023. május 24-ig

Hittudományi Doktori és Habilitációs Tanács:


30/2020. (IX.25.) sz. EDHT határozat

Prof. Dr. Balla Péter - elnök (HDI törzstag)
Földváryné dr. habil. Kiss Réka - teljes jogú belső tag
Prof. Dr. Hanula Gergely- teljes jogú belső tag (HDI törzstag)
Prof. Dr. Karasszon István – teljes jogú belső tag (HDI törzstag)
Dr. habil. Kendeffy Gábor - teljes jogú belső tag (HDI törzstag)
Prof. Dr. Kocsev Miklós – teljes jogú belső tag (HDI törzstag)
Prof. Dr. Németh Dávid –teljes jogú belső tag (HDI törzstag)
Prof. Dr. Németh Tamás – teljes jogú külső tag
Prof. Dr. Vladár Gábor - teljes jogú külső tag (PRTA)
Dr. habil. Horváth Erzsébet - teljes jogú külső tag (MRE_ZSL)
Prof. Em. Dr. Szabó Lajos - teljes jogú külső tag (EHE)

A tagok mandátuma 2023. szeptember 15-ig tart
A doktoranduszok által választott egy képviselő (megbízatása egy tanulmányi évre szól).


Kari Minőségbiztosítási Bizottság:

  • 7/2020.02.14. sz. KT határozat:
   • Dr. habil. Pecsuk Ottó egyetemi docens (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék) – elnök
   • Prof. Dr. Hanula Gergely kutatóprofesszor, egyetemi tanár (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék) - titkár
   • Prof. Dr. Karasszon István tanszékvezető, egyetemi tanár (Ószövetségi Tanszék) - tag
   • Prof. Dr. Németh Dávid tanszékvezető, egyetemi tanár (Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék) – tag
   • Dr. habil. Egeresi László Sándor egyetemi docens (Ószövetségi Tanszék) – tag
   • HÖK képviselője – tag
  • 3/2020.06.26. sz. KT határozat:
   • Flórik Gyöngyi tanulmányi osztályvezető (a nem oktató dolgozók képviseletében ) – tag


Mandátum lejárta: 2021. november 08.

 

Kari Fegyelmi Testület:
- Prof. Dr. Németh Dávid tanszékvezető, egyetemi tanár (Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék) - elnök
- Prof. Dr. Karasszon István tanszékvezető, egyetemi tanár (Ószövetségi Tanszék)
- Prof. Dr. Pethő Sándor tanszékvezető, egyetemi tanár (Filozófiai Tanszék)
- 3 hallgató

Mandátum lejárta: 2021. november 08.

 

Következő események


Napi biztatás

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ