HTK Kari Bizottságok

(Frissítve: 2023.08.01)

Kari Tanulmányi Bizottság

• 2/2023.06.29. sz. KT határozati javaslat:

KT jóváhagyja a Kari Tanulmányi Bizottság tagjait az alábbiak szerint:

 • Dr. Lányi Gábor tanulmányi ügyekkel foglalkozó dékánhelyettes, egyetemi docens    (Egyháztörténeti Tanszék) – hivatalból elnök 2026. július 31-ig
 • Dr. Siba Balázs egyetemi tanár (Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék) – titkár 2026. július 31-ig
 • Dr. Pecsuk Ottó egyetemi docens (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék) – tag 2026. július 31-ig
 • 1 Hallgatói képviselő (HTK HÖK által delegált)

 

Kari Kreditátviteli Bizottság

• 3/2023.06.29. sz. KT határozati javaslat:

KT jóváhagyja a Kari Kreditátviteli Bizottság tagjait az alábbiak szerint:

 • Dr. Lányi Gábor tanulmányi ügyekkel foglalkozó dékánhelyettes, egyetemi docens (Egyháztörténeti Tanszék) – hivatalból elnök 2026. július 31-ig 
 • Dr. Siba Balázs egyetemi tanár (Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék) – titkár 2026. július 31-ig
 • Dr. Pecsuk Ottó egyetemi docens (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék) – tag 2026. július 31-ig
 • Tanulmányi Osztály vezetője – hivatalból tag

 

Hittudományi Doktori és Habilitációs Tanács:

16/2023. (IV. 03.) sz. EDHT határozat

 • Prof. Dr. Balla Péter - elnök (HDI törzstag)
 • Földváryné dr. habil. Kiss Réka - teljes jogú belső tag
 • Prof. Dr. Hanula Gergely - teljes jogú belső tag (HDI törzstag)
 • Prof. Dr. Karasszon István – teljes jogú belső tag (HDI törzstag)
 • Dr. habil. Kendeffy Gábor - teljes jogú belső tag (HDI törzstag)
 • Prof. Dr. Németh Dávid – teljes jogú belső tag (HDI törzstag)
 • Prof. Dr. Pap Ferenc – teljes jogú belső tag (HDI törzstag)
 • Prof. Dr. Németh Tamás – teljes jogú külső tag (PRTA)
 • Prof. Dr. Vladár Gábor - teljes jogú külső tag (PRTA)
 • Dr. habil. Horváth Erzsébet - teljes jogú külső tag (MRE_ZSL)
 • Prof. Em. Dr. Szabó Lajos - teljes jogú külső tag (EHE)


A mandátumok 2023. szeptember 1-jétől három évre szólnak a HDI Működési Szabályzata 2. § (2) bekezdésének megfelelően.
A tagok mandátuma 2026. augusztus 31-ig tart
A doktoranduszok által választott egy képviselő (megbízatása egy tanulmányi évre szól).Kari Minőségbiztosítási Bizottság:

 • 2/2022.02.18. sz. KT határozat:
  A KT az alábbi Kari Minőségbiztosítási Bizottságot az alábbiakban állítja fel:
  • Dr. habil. Pecsuk Ottó egyetemi docens (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék) – elnök
  • Prof. Dr. Hanula Gergely kutatóprofesszor, egyetemi tanár (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék) - titkár
  • Dr. habil: Egeresi László Sándor egyetemi docens (Ószövetségi Tanszék) – tag
  • Prof. Dr. Karasszon István tanszékvezető, egyetemi tanár (Ószövetségi Tanszék) - tag
  • Dr. habil. Lányi Gábor János egyetemi docens (Egyháztörténeti Tanszék) – tag
  • Flórik Gyöngyi tanulmányi osztályvezető (a nem oktató dolgozók képviseletében) – tag
  • HÖK képviselője – tag
  • Doktori képzés képviselője – tag
  • Két hallgató (a teológia szak és a vallástanár szak képviselői) - tagok


A Tagok mandátuma lejár: 2025. február 21-én

Kari Fegyelmi Testület:

 • 9/2022.02.18. sz. KT határozat:
  A KT a Kari Fegyelmi Testületet az alábbiakban állítja fel:
  • Dr. Pethő Sándor tanszékvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár (Filozófiai Tanszék) –   elnök
  • Dr. Karasszon István tanszékvezető, egyetemi tanár (Ószövetségi Tanszék)
  • habil. Papp Anette tanszékvezető (Himnológiai Tanszék)
  • Czentnár Simon egyetemi adjunktus (Rendszeres Teológiai és Ökumenika Tanszék)
  • Kovács Enikő Hajnalka egyetemi adjunktus (Ószövetségi Tanszék)
  • Péntek Dániel Gábor egyetemi adjunktus (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék)
  • 3 hallgató (szükség szerint, a HTK HÖK javaslata alapján, egy-egy évre)


A Tagok mandátuma lejár: 2025. február 21-én

Következő események


Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ