Osztatlan képzés: Református teológia (lelkész)

A református teológia-lelkész szakon a Magyarországi Református Egyházban lelkészi szolgálatra készülők oktatása folyik. A képzés ideje 12 szemeszter.

A képzés első felében a három „szent nyelv” a héber, a görög és a latin elsajátításán van a hangsúly. A bibliai nyelvek (héber és görög) megtanulása révén a hallgatók képessé válnak a Szentírás elmélyült tanulmányozására. A latin nyelv megismerése az egyháztörténeti és rendszeres teológiai tanulmányok folytatásához elengedhetetlen. A képzés második felében megnő a gyakorlati teológiai tárgyak jelentősége, melyek az igehirdetői, lelkigondozói és hitoktatói munkára készítenek fel. A szakmai tanegységeken kívül választható és értelmiségi tanegységeket vehetnek fel tanulmányaik önállóbb megszervezése érdekében.

A 10-11. félévben a lelkészi pályára készülő hallgatók gyülekezetben sajátíthatják el azokat a gyakorlati ismereteket, amelyek az önálló és felelősségteljes munkához elengedhetetlenek, a tanintézmény keretei között azonban nem szerezhetők meg.

A diploma megszerzéséhez olyan modern nyelvek ismerete szükséges, amelyeken a teológiai szakirodalom hozzáférhető. A záróvizsga sikeres letétele után a hallgatók „okleveles református teológus (lelkész szakiránnyal)” diplomát kapnak, amivel jelentkezhetnek az MRE Egységes Lelkészképesítő vizsgájára, a lelkészi vizsga letételére.

Egyetemi tanulmányaik befejezése után a teológiai tudományok iránt különös érdeklődést tanúsító teológusok doktori képzésre jelentkezhetnek, és ennek keretében tudományos fokozatot szerezhetnek. Karunknak és egyházunknak hagyományosan jó külföldi kapcsolatai révén mód nyílik arra is, hogy évenként néhányan külföldi egyetemeken folytassanak kutatómunkát.

Következő események


Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ