Újszövetségi Tanszék

Tanszékvezető:
Prof. Dr. Balla Péter
hitéleti rektorhelyettes, tanszékvezető, egyetemi tanár

Oktatók:
Prof. Dr. Pap Ferenc, egyetemi tanár
Drs. Pataki András Dávid, egyetemi tanársegéd

Oktatott tárgyak: görög nyelv, újszövetségi bevezetés, újszövetségi írásmagyarázat

Az Újszövetségi Tanszék rövid története

Megbízólevél a rektori teendők ellátására

 

Balla Péter főbb kutatási témái 2022-ben és 2023-ban:

Pál apostol Második levele a Korinthusbeliekhez (anyaggyűjtés és egy rövid kommentár írása)

Pál apostol levele a Galáciabeliekhez (anyaggyűjtés és egy rövid kommentár írása)

„Az újszövetségi iratok története” c. bevezetéstani könyv (Balla Péter, második kiadás: 2008) kiegészítése újabb szakirodalommal egy következő kiadáshoz

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ