Újszövetségi Tanszék

Tanszékvezető:
Prof. Dr. Balla Péter
hitéleti rektorhelyettes, tanszékvezető, egyetemi tanár

önálló weblapja

Oktatók:
Prof. Dr. Pap Ferenc, egyetemi tanár
Drs. Pataki András Dávid, egyetemi tanársegéd

Oktatott tárgyak: görög nyelv, újszövetségi bevezetés, újszövetségi írásmagyarázat

Az Újszövetségi Tanszék rövid története

Megbízólevél a rektori teendők ellátására

Balla Péter főbb kutatási témái 2021-ben és 2022-ben:
Márk evangéliuma írásmagyarázatának főbb eredményei
Pál apostol Második levele a Korinthusbeliekhez (anyaggyűjtés és egy rövid kommentár írása)
Pál apostol levele a Galáciabeliekhez (anyaggyűjtés és egy rövid kommentár írása)
„Az újszövetségi iratok története” c. bevezetéstani könyv (Balla Péter, második kiadás: 2008) kiegészítése újabb szakirodalommal egy következő kiadáshoz

Következő események


Napi biztatás

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ