Közösségi élet a teológián

Hétköznapok

A közös „károlis” évnyitó után az évet mindig csendesnapokkal kezdjük, melyek a gondolatokat egy-egy téma köré csoportosítva segítenek lelkileg is ráhangolódni a következő félév tennivalóira. A Tahiban rendezett kezdőnapokat úrvacsorás istentisztelettel zárjuk. Régi hagyományok közé tartozik a Gólyaest, ahol az elsőéves hallgatók műsorral és bemutatkozással szolgálnak tanáraik és társaik előtt, mely után kötetlenebb beszélgetés, játék és teázás keretében van lehetőség bevonni őket az intézmény életébe. Közösségi programjainkat az erre kialakított hangulatos helyiségben tartjuk. A korai időpont ellenére is népszerű az Imareggeli, a Bögre körüli est, melynek keretében egy-egy professzor, oktató - gyakran hitvesével együtt - mutatkozik be, mesél életéről, hivatásáról. Egy-egy meghívott előadóval való beszélgetés, előadás keretében lehetőség adódik az eszmecserére, rendszeresen tartunk filmklubot, zenei és egyéb programokat. A díszterem előterében egész nap nyitva van az imaterem, ahol lehetőség nyílik az elcsendesedésre, az imádságra. Az évfolyamok is szerveznek maguknak bibliaórákat. Ahogyan első évben bemutatkoznak a bejövő diákok, úgy ötödévben „Kimutatkozó est” keretében a végzős diákok vonnak mérleget az egyetemen eltöltött öt évről, s adnak néhány hasznos tanácsot itt maradó társaiknak. Szokás hogy az első és végzős évfolyamokat a többi évfolyam meghívja egy közös vacsorára, együttlétre.

Lelki alkalmak

Minden délben áhítatra gyűlnek össze a diákok és tanárok az exhortációs teremben, melyet beosztás szerint tartanak a hallgatók egy liturgus segítségével. Csütörtökönként pedig professzorok tartják az exhortációt (buzdító igehirdetés), mely lelkesíti az ifjúságot. Ezt követően egy-egy egyházközség, egyházmegye, az egyházkerület, a teológia vagy más intézmény vendégei vagyunk, mely során az ebédet felajánló egyházmegye esperese, az adott egyházi intézmény vezetője, egy egyház-község képviselője néhány szóban bemutatják életüket, majd az egész diákságot tanáraikkal és a székház dolgozóival együtt szívesen látják egy finom ebédre, mely egyben jó alkalom a beszélgetésre, a találkozásra is.

Ünnepek

Hagyományosan éljük meg nemzeti és egyházi ünnepeinket, ezekre egy-egy évfolyam műsorral készül fel. Adventi időben ünnepre hangoló Agapét (liturgikus vacsora) tartunk. Úrvacsorás istentisztelettel kezdődik és záródik az év, a karácsonyi estben pedig megajándékozzák egymást a hallgatók, tanáraik és a dolgozók. A három sátoros ünnepen diákok kirajzanak a gyülekezetekbe, s ott ünnepi követként, legátusként hirdetik Isten igéjét.

Szolgálatok

A teológus hallgatók a tanulás mellett sok más tevékenységet is végeznek, melyekben hasznos tapasztalatokra tehetnek szert későbbi munkájukkal kapcsolatban. Többféle szolgálatra kérik meg őket, mint például nyári táborokban való segítés, gyülekezeti, ifjúsági és egyéb munka, gimnáziumi csendesnapokon való segítés, evangelizációs és diakóniai jellegű szolgálatok (pl. beteg gyermekek látogatása, igehirdetés, ifi tartása stb.)

Ezen kívül évek óta jelen vagyunk a Művészetek Völgyében, s az ott lévő kisebb gyülekezeteket erősítjük jelenlétünkkel, munkánkkal Öcsön, Taliándörögdön, Kapolcson. Szeretnénk jobban együtt élni a művészetekkel, használni őket majdani szolgálatunkban, ezért rendszeresen szervezünk tábort, mely során kiállításokat rendezünk (pl. „Mi Atyánk ima-kert”, „Sakksétatér”, „66-os út”) és programokat szervezünk a Völgy látogatóinak. A teológusok tevékenyen részt vesznek a Csillagpont ifjúsági találkozókon és más egyházi szervezésű konferenciákon (pl. Kirchentag), ifjúsági szervezeteink által rendezett heteken.

Teológus napok

Hétvégenként a teológusok szervezetten látogatnak el rövidebb vagy hosszabb időre gyülekezetekbe, határon innen és túl. Ezen kiszállásoknak több formája van. Vannak teológus napok, melyek során a meghívó gyülekezetbe érkeznek a teológusok egy igehirdető professzor kíséretében. Együtt szolgálnak az istentiszteleten, a hallgatók pedig a naphoz (esetleg ünnephez) kapcsolódó műsort adnak a gyülekezetnek. Az egyházközség megvendégeli és anyagilag is támogatja a hallgatói önkormányzatot. Van mikor délután külön szeretetvendégségen is adnak műsort a teológusok, vagy szórványvidéken látják el a szolgálatokat. Nagyon jó alkalom ez arra, hogy a teológusok megismerkedjenek lelkészekkel, különböző típusú gondokkal, s azzal a közeggel, melyben majd későbbi szolgálatukat is végzik. Sok lelkesítést és bíztatást kapnak fiataljaink ezekben a találkozásokban.

Kikapcsolódás

Közösségi helyiségeinkben van lehetőség a kikapcsolódásra, a lazításra. A konditeremben a fizikai erőnlét javítása a cél, emellett focizni, kosárlabdázni járunk a Lónyai gimnáziumba, valamint ping-pongozni és úszni szoktunk. A vidámság jellemzi a december eleji hagyományos és humoros Mikulás-estet. Beltéri és szabadtéri sakk az elménket acélozza.

Tanulmányi Kirándulások

Istennek vagyunk hálásak azokért a tanulmányi kirándulásokért is, melyek során a teológus hallgatók sok szép helyet járhattak be hazánkban és azon kívül. Megismerhettük fontosabb történelmi helyeinket, mint Recsk, Gönc, Vizsoly. A határainkon kívül élő magyarság megismerésére rendszeresen szervezünk utakat (Felvidéki vártúra, Székelyföld meghódítása), de kicsit messzebb lévő helyekre is eljutottunk, mint Krakkó–Auschwitz, Prága. És még messzebbre is, mint Németország (Luther élete: Wittenberg, Eisenach), Svájc (Kálvin élete), Hollandia, Skócia református vonatkozású helyei, de jártunk az olasz valdenseknél, és a francia hugenottáknál, eljutottunk Kijevbe, Utrechtbe, Skandináviába magyarok közé, és missziói kurzus keretében a legtávolabbi pontra Kenyába. Többször is szerveztünk az egyetem keretében tanulmányi kirándulást a Szent Földre, mely felejthetetlen élmény lett minden teológus számára, valamint ennek folytatásaként Pál apostol útját követhettük végig Kis-Ázsiában, Görögországban, Itáliában és Máltán.

(Bölcsföldi András)

Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ