Osztatlan képzés: Református hittanár-nevelő

Általános iskolai és középiskolai hittanár-nevelőtanár MA

Levelező munkarendű, önköltséges képzés 2 vagy 4 félévben.

Református hittanoktató (katechéta) szakképzettségre építve a képzés ideje négy félév. (Okleveles) református teológus-lelkész vagy (okleveles) református teológus szakképzettségre építve a képzés két féléves.

A hittanár-nevelőtanár szak elvégzése megfelelő teológiai, pedagógiai és pszichológiai ismereteket, valamint gyakorlati felkészültséget nyújt ahhoz, hogy a jelöltek mind az iskolákban, mind a gyülekezetekben az 5-12. évfolyamos tanulók körében református keresztyén vallástanári és nevelőtanári munkát végezhessenek.

A Hallgatók a Hittudományi Karon a szaktárgyakat és a módszertant tanulják. Gyakorló iskolai gyakorlatukat különböző református gimnáziumokban végzik, az egyéni pedagógiai gyakorlatot gyülekezeti hitoktatói munka keretében teljesítik.

 

Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ