Dékáni köszöntő

Literáty ZoltánKedves Érdeklődő Olvasó!

Tisztelettel köszöntöm Önt a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar (KRE HTK) Oktatói- és Hallgatói közössége nevében.

A KRE Hittudományi Kara, mely egyike a négy magyarországi református lelkészképző intézménynek, jelenlegi helyén 1855 óta képez református lelkészeket, és mint a KRE egyik legrégebbi fundamentuma, az Istenről szóló református teológiai tudomány és gondolkodás sajátos, budapesti színfoltja.

A Kar működése mintegy ‘duplex ordo’ keretében is értelmezhető, ami a Kar számára egyrészt garancia az egyetemi szintű oktatásra, másrészt a Magyarországi Református Egyházhoz való szoros tanbeli kötődésre. Ennek a kettősségnek látható jele az, hogy a Karunkon folyó képzés színvonalát a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) felügyeli ötévenkénti rendszerességgel, míg a teológiai záróvizsgákon a Dunamelléki Református Egyházkerület is kellő módon képviselteti magát, mint a Kart korábban egyedül fenntartó Református Egyházkerület.

A Hittudományi Kar nemcsak az ország minden részéről, de a Kárpát-medence magyar nyelvű református gyülekezeteiből is szívesen fogadja és várja az itt továbbtanulni kívánókat. Karunkon folyó Osztatlan és MA képzési formákról, a szakirányú továbbképzés területeiről, valamint a PhD képzésről és ezek tartalmáról a kari honlapunkon tovább tájékozódhat a kedves érdeklődő.

Egy teológiai kar, mint a KRE HTK, jelenlegi hazai viszonylatban Budapesten is egy szerényebb hallgatói létszámot jelent, mint más egyetemi karok hallgatói létszáma (átlagosan 130-150 fő tanévenként). Ez lehetőséget kínál a koncentráltabb, személyes kapcsolatfenntartásra Hallgató-Hallgató és Oktató-Hallgató között.

Ez a kapcsolati háló magában hordozza azt is, amire a Hallgatókat a tudományos ismeretek elsajátítása mellett ösztönözzük még: az emberközeli, a másikra figyelő, kapcsolat(ok)ban megélt életformára. E mögött meghúzódik az a leegyszerűsített bibliai gondolat, hogy ‘Kezdetben volt a kapcsolat…’ – Isten és ember között. Ez a kapcsolati-létforma a tanulmányi idő alatt egy sajátos tanulási folyamat is, amely vonatkozik az emberekkel és Istennel fenntartott kapcsolat fontosságára és annak kifinomult érzékkel való elsajátítására, megtanulására.

Ugyanakkor Hittudományi Karunk nem egy ‘zárt rendszer’ Budapest belvárosában, hanem egy élhető, fiataloktól nyüzsgő, más Egyetemek karnyújtásnyi közelségében található egyházi oktatási intézmény. Továbbá nem elhanyagolható szempont, hogy a Hallgatóink számára az épületen belül a Ráday Felsőoktatási Diákotthon kínál kollégiumi elhelyezést.

A Hittudományi Karon olyan Hallgatókat, azaz leendő lelkészeket, teológusokat, vallás- hit- és nevelőtanárokat szeretnénk képezni, akikre jellemző: a hivatásuk iránti odaszántság; a szakmai és hitbeli téren az eredetiségre való törekvés; az inspirált, megszólított református életérzés; az autentikus szakmai jelenlét iránti igény komolyan vétele; valamint a kreativitás fontossága. Mindez egy ‘innovatív teológiai’ küldetés értelmezés önmagunkra és a hivatásunk kapcsán ránk bízottakra nézve is, Isten létéből táplálkozóan.

Ezzel nem teszünk mást, mint hívjuk és várjuk azokat az érdeklődőket, akik szívesen járnak azon az úton, amelyet elődeink hitükből fakadóan elindítottak, és vállalják a ‘láncszem’ szerepét az Isten-ember kapcsolat további építésében.

Isten üzeni számunkra ma is: „Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is…” (5Móz 30,15). A KRE Hittudományi Karán az élet oldalán állunk Istennel, és erre szeretnénk eljuttatni azokat, akik ezt az utat velünk együtt szeretnék megtanulni, megismerni és mások számára is továbbadni. Teológusnak lenni tehát nemcsak tudomány, hanem egy életérzés, ami emberi erővel és Isten áldásával egy mindenki számára élhető, tartós jövőn fáradozik. Ha úgy érzi, hogy szívesen jön velünk ezen az úton – úgy is, mint leendő Hallgatónk –, akkor tartson velünk, örömmel látjuk!

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ