Rendszeres Teológiai és Ökumenikai Tanszék

Tanszékvezető: Prof. Dr. Szabó István egyetemi tanár

Oktatók:
Drs. Czentnár Simon tanársegéd, lelkész

Oktatott tárgyak: hitvallásismeret, teológiai enciklopédia, dogmatika, etika, dogmatörténet, vallásbölcselet, felekezettudomány

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Következő események


nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

Youtube