Rendszeres Teológiai és Ökumenikai Tanszék

Tanszékvezető: Prof. Dr. Szabó István egyetemi tanár

Oktatók:
Dr. Czentnár Simon egyetemi adjunktus, lelkész

Oktatott tárgyak: hitvallásismeret, teológiai enciklopédia, dogmatika, etika, dogmatörténet, vallásbölcselet, felekezettudomány

Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ