Művészetek Völgye – LéleKzet református udvar
 Kínzó forróságban közelebb kerülni Istenhez
Tanévzáró és diplomaátadó ünnepség
A Károli továbbra is a legjobb tízben
<a href=Napi biztatás" />

1 2 3 4 5


Művészetek Völgye – LéleKzet református udvar

A Művészetek Völgye összművészeti fesztivál Taliándörögd templománál meglepetéseket rejteget. A LéleKzet református udvarban a Hittudományi Kar oktatója és a kollégium vezetője, Szabóné Dr. László Lilla adjunktus asszony és férje Szabó György nem első alkalommal várnak mindenkit szeretettel.

Bővebben ...

Kínzó forróságban közelebb kerülni Istenhez

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának spirituálisa, Bölcsföldi András, minden évben izgalmas utazásokat szervez a Hittudományi Kar jelenlegi és volt hallgatói, illetve munkatársai számára. A közel hatvan fős csapat idén Pál apostol nyomában járt.

Bővebben ...
disszertáció

Meghívó Sárközi Gergely Antal doktori értekezéstervezetének műhelyvitájára

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Hittudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Sárközi Gergely Antal A Pápai Református Teológiai Akadémia két világháború közötti története - különös tekintettel az oktatástörténetre című doktori értekezéstervezetének műhelyvitájára.

Bővebben ...

A Dr. Kováts J. István Alapítvány pályázati felhívása

A Dr. Kováts J. István Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet a Károli Gáspár Református Egyetem bármely hallgatója részére az alábbiak szerint:
- a HTK hallgatói részére szabadon választott teológiai témában Tudományos Diákköri (TDK) dolgozat megírására;
- a KRE ÁJK, BTK, GESZK és PK hallgatói részére Dr. Kováts J. István életéhez és munkásságához kapcsolódó Tudományos Diákköri (TDK) dolgozat megírására.

Bővebben ...
doktori értekezés

Meghívó Homoki Gyula doktori értekezésének vitájára

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Hittudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Homoki Gyula Montanisták: rajongók vagy reformerek? - A montanista prófécia teológiai értékelése és jelentősége az egyház életére nézve című doktori értekezésének vitájára.

Bővebben ...

Lélek által vezetett élet – pünkösdi gondolatok

János evangéliumában így olvashatunk arról, hogyan tett Jézus Krisztus ígéretet a Szentlélek eljövetelével kapcsolatban: „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz” (Jn 14,15–17) Ez az ígéret teljesedett be az első pünkösdkor, amikor eljött a Szentlélek és kitöltetett a tanítványokra: „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak” (ApCsel 2,1–4).

Bővebben ...

Református Zenei Fesztivál

Immár tizenkilencedik alkalommal kerül megrendezésre a Református Zenei Fesztivál (RZF) változatos, gazdag programjaival. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány (RKK) által szervezett háromnapos rendezvényen orgonakoncertek, moldvai csángó táncház, jazzelőadások, kerekasztal-beszélgetések, világzenei produkciók, cserkész játszóház gyerekeknek, valamint belvárosi református emlékeket felkereső sétatúra is várja –  többek között egyetemünk épületében, a Károlyi-Csekonics-palotában – a feltöltődni vágyókat.

Bővebben ...

Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ