A 10. legjobb felsőoktatási intézmény
Újjáépül a Ráday utcai kollégium

A 10. legjobb felsőoktatási intézmény
Újjáépül a Ráday utcai kollégium


"Reflexiók" - Az úrvacsora protestáns és katolikus megközelítései c. konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tréningheti tudományos konferenciát szervez „Reflexiók” - Az úrvacsora protestáns és katolikus megközelítései címmel 2020. március 31. 13:30-19:30 között a KRE HTK 1022 Budapest, Csopaki utca 6. alatti épületében.
 
Program:
13:30 megnyitó (dr. Kocsev Miklós KRE HTK, dr. Kustár Zoltán DRHE)
13:50 dr. Kránitz Mihály (PPKE HTK): A 2000 éves katolikus tan az eucharisztiáról és a teljes egyházi közösség
14:20 dr. Fabiny Tamás (EHE): Az egység és a közösség ünnepe - az úrvacsora éve a Magyarországi Evangélikus Egyházban
14:50 diszkusszió
15:00 kávészünet
15:15 dr. Fazakas Sándor (DRHE): A református úrvacsoratan ökumenikus potenciálja és szociáletikai konzekvenciái
15:45 dr. Karasszon István (KRE HTK): Az Úr vacsorája Ézsaiás 24-27-ben
16:15 diszkusszió
16:30 kávészünet
16:40 dr. Versegi Beáta Mária (Sapientia SZHF): A kommunió alappillérei
17:10 dr. Békési Sándor (KRE HTK): Az eucharisztia teológiai értelmezése a festészetben
17:40 diszkusszió
17:50 kávészünet
18:00-19:30 - kerekasztal beszélgetés dr. Bogárdi Szabó Istvánnal, a református Zsinat lelkészi elnökével és dr. Hafenscher Károllyal, az evangélikus Zsinat lelkészi elnökével, valamint dr. Kránitz Mihály dékánnal (PPKE HTK), moderátor: dr. Zsengellér József, a KRE rektora

Újjáépül a Ráday utcai kollégium

Megkezdte a Ráday utcai kollégium „szétharapását” a bontógép, eddig szelektív bontást végeztek a szakemberek. A Reformátusok Lapja röviddel ezelőtt a helyszínen járt megnézni, hogyan folyik a munka a tavaly januárban kiégett diákotthonban. Annak is utánajártak, milyen lesz az új épület, hogyan változik meg a létesítmény 2022-re.

Bővebben ...

Nemzetközi homiletikai konferencia Magyarországon

A Magyarországi Református Egyház és a Károli Gáspár Református Egyetem ad otthont a Societas Homiletica 14. nemzetközi konferenciájának 2020. augusztus 7. és 12. között. A nemzetközi homiletikai társaság a prédikálás oktatóit és kutatóit gyűjti egybe a világ minden sarkából. A konferenciára várják magyar előadók jelentkezését is. Idei konferenciájuk címe: Preaching Toward Truth.

Bővebben ...

Elkergetni a madarakat – Megemlékezés a Ráday Kollégium tragédiájáról

Az érzelmek teljes skáláját átélték, van, aki még most is küzd a félelemmel – derült ki a budapesti Ráday Kollégium udvarán tartott megemlékezésen. Egy éve annak, hogy tűz ütött ki a kollégium épületében. Az egykori bentlakók gyertyagyújtással, csendes imádsággal, zsoltárénekléssel emlékeztek a történtekre és az elhunytra. A Parókia Portál beszámolója.

Bővebben ...

Egyetemes igényünk

Az egyetemi közösség nem család, nem gyülekezeti csoport, hanem olyan zarándokút, ahol mindössze pár évet vagyunk egymás mellett. Ez csak kísérés, de remény szerint olyan kísérés, amely a diákok számára utat mutat a következő évekre, évtizedekre is. Siba Balázzsal beszélgettünk.

Bővebben ...

Következő események


Sport a Károlin

Sport a Károlin

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Youtube