Szakirányú továbbképzések

KÉPZÉS NEVE: SZAKLELKIGONDOZÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
MEGHIRDETETT MUNKAREND: levelező

A képzés kizárólag önköltséges finanszírozási formában indul. Az önköltség mértéke 120 000 Ft/félév.

A képzésre okleveles teológus-lelkész szakirányon végzett hallgatók jelentkezését várjuk, illetve az ennek megfelelő korábbi egyetemi szintű képzésben szerzett oklevéllel lehet jelentkezni. A végzettek alkalmasak minden olyan munkakör betöltésére egyházi, állami, önkormányzati, alapítványi és egyesületi fenntartású szociális, egészségügyi és köznevelési intézményekben, ahol a lelkigondozói feladatoknak kiemelt jelentőségük van.  Alkalmasak továbbá lelkigondozásra szakosodott gyülekezeti egyházmegyei, egyházkerületi és zsinati lelkészi állások betöltésére. A képzést különösen ajánljuk (leendő) börtönlelkészeknek és kórházlelkészeknek.
A képzés elvégzése után lehetőség van arra, hogy a hallgatók klinikai lelkigondozó képzésre jelentkezzenek.

 

KÉPZÉS NEVE: LELKIGONDOZÓI ASSZISZTENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
MEGHIRDETETT MUNKAREND: levelező

A képzés kizárólag önköltséges finanszírozási formában indul. Az önköltség mértéke 120 000 Ft/félév.

A továbbképzésre hitéleti képzésben részt vett hallgatókat várunk. A végzettek alkalmasak olyan gyülekezeti munkakörök ellátására, amelyekben lelkipásztor felügyelete mellett családlátogató, beteglátogató, kapcsolattartó, egyéneket egy-egy életszakaszban kísérő, nehéz élethelyzetekben levőknek lelki támaszt nyújtó feladatokat látnak el.

 

KÉPZÉS NEVE: SPIRITUALITÁS ÉS MISSZIÓ AZ EGYHÁZBAN SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
MEGHIRDETETT MUNKAREND: levelező

A képzés kizárólag önköltséges finanszírozási formában indul.

A képzésre olyan protestáns egyháztagok jelentkezését várjuk, akik hitéleti képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel, valamint minimum két év egyházi munkatapasztalattal rendelkeznek. A képzésben résztvevők képesek lesznek reflektív módon integrálni az istenismeretet és önismeretet, valamint másokat ebben segíteni. A szakirányú továbbképzésen végzettek megismerik a keresztyén spiritualitás bibliai és teológiai alapjait, illetve a lelki kísérés szemléletmódját, hangsúlyait és gyakorlatát.

 

KÉPZÉS NEVE: PROTESTÁNS KÓRHÁZLELKÉSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS
KÉPZÉSI IDŐ: 2 félév
MEGHIRDETETT MUNKAREND: levelező

A képzés ingyenes és önköltséges finanszírozási formában indul. Az önköltség mértéke 120 000 Ft/félév.

A képzést azoknak ajánljuk, akik már református kórházlelkészi szolgálatot végeznek szakirányú képesítés nélkül, valamint azoknak, akik szeretnék szakmai ismereteiket bővíteni ezen a területen. Emellett várjuk azok jelentkezését, akik tervezik részvételüket az MRE illetve más protestáns egyház keretein belül a kórházi lelkigondozói munkában helyi, egyházmegyei vagy országos intézményekben.

Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ