Spiritualitás és misszió az egyházban

Spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzés

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán induló Spiritualitás és Misszió az Egyházban továbbképzés és a vele együtt haladó, a Magyarországi Református Egyház

Missziói Szolgálatának Tanítványként a világban tanfolyama szeretettel várja az érdeklődőket MICHAEL W. GOHEEN főelőadásával a "Taníványként Isten nagy történetében" konferenciára.

Program:
15.30 Köszöntés
15.45 Dani Eszter és Szabóné László Lilla: Missziói útkeresés egyházunkban - kitekintés
16.00 Michael W. Goheen: Bekapcsolódás Isten nagy történetébe
17.30 Szünet
17.45 Tanítványként a világban - műhelybeszélgetések
18.30 Plenáris
19.00 Áldás

Regisztráció:
https://forms.gle/AK9FoE3aRYjzJFSe6

 

2022/23-es tanév őszén indítjuk útjára hitéleti végzettséggel rendelkező érdeklődőknek a Spiritualitás és misszió az egyházban képzésünk újabb évfolyamát. (Előképzettséggel nem rendelkező érdeklődőknek a Református Missziói Iroda által szervezett Tanítványként a világban tanfolyamot ajánljuk. Jelen szakirányú továbbképzés és a tanfolyam szombati kurzusai, illetve a tervezett lelki hétvégéi együtt történnek.) 

A képzés célja, hogy mai, spirituális éhségtől túlfűtött korunkban:

 • teret adjon a teológiailag reflektált spiritualitás kérdéseinek a Szentírás útmutatásai és a protestáns kegyesség lelki örökségének fényében
 • bevezessen a missziónak a spiritualitás talaján értelmezett útjaiba
 • segítséget nyújtson mások lelki útjának kísérésében
 • a képzés résztvevőit támogassa a Krisztus-hit személyes és közösségi megélésében

 
A képzés kurzusai:

 • Bibliai és teológiai alapok (Kovács Endre)
 • Mozgalmak és egyének (Kovács Endre)
 • Szövegolvasás (Kovács Endre, Bernhardt Dóra)
 • Misszió és spiritualitás (Lovas András)
 • Gyülekezetépülés és gyülekezeti élet (Lovas András)
 • Lelki kísérés (Hélisz Katalin és Fodorné Ablonczy Mitka)
 • Protestáns spiritualitás (Németh Dávid)
 • Az imádság (Kovács Endre) 
 • Művészetek és spiritualitás (Papp Anette, Votin Dóra, Tóth Sára)
 • Munka, család és közélet (Harmaty András, Siba Balázs, Bernhardt Dóra) 
 • Egyéni folyamat (Szabóné László Lilla, Varga Gyöngyi)

 

Képzési idő
4 félév: félévente 5 péntek-szombat és egy hosszúhétvége (csütörtök-vasárnap)
Első félév időpontjai: szept. 15-18.; okt. 7-8; nov. 4-5.; nov. 25-26.; dec. 9-10.; jan. 6-7.


Munkarend
Levelező


Finanszírozás forma
A képzés önköltséges: 120 000 Ft/félév+ intenzív hétvége szállás-étkezés díja


A felvétel feltételei
– hitéleti képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél
– protestáns egyháztagság és a tényleges gyülekezeti szolgálatot, vagy ilyen jellegű kapcsolatot igazoló püspöki vagy esperesi ajánlás
– protestáns keresztyén egyházban történő szolgálat a képzés ideje alatt
– legalább két év egyházi munkatapasztalat


Felvételi elbeszélgetés:
június 17., péntek, 10.00, KRE-HTK, 1022 Budapest, Csopaki utca 6.


Jelentkezés
Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 10.

Jelentkezni az alábbi jelentkezési lapon lehet: http://www.kre.hu/htkszakirany/. Ezt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, a megadott mellékletekkel együtt kell eljuttatni a Dékáni és Tanulmányi Hivatalba személyesen vagy postai úton: KRE Hittudományi Kar Dékáni és Tanulmányi Hivatal 1022 Budapest, Csopaki u. 6.

Csatolandó dokumentumok:
– születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya másolata
– oklevél másolata
– felvételi eljárási díj befizetésének igazolása
– egyházvezetői ajánlás (reformátusoknak az esperestől)
– önéletrajz
– motivációs levél (Szempontok az önéletrajzhoz és a motivációs levélhez)

A felvételi eljárás díja 4 000 Ft. Az eljárási díjat az OTP 11705008-20471736 számú számlára kérjük utalni és az igazolást a felvételi jelentkezési laphoz szíveskedjék csatolni. Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni: „NÉV, HTK felvételi díj”


További információk
A spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei
Mintatanterv
Tantárgyi tematika
A protestáns spiritualitás ismérvei előadás


A képzéssel kapcsolatos híradások:
https://www.parokia.hu/v/a-mindennapok-kegyessege/
https://www.parokia.hu/v/reformatus-lelkivezetes/
https://www.parokia.hu/v/apasebek-es-atyai-aldasok/
https://www.parokia.hu/v/kegyessegbennovekedni/
https://www.parokia.hu/v/lelki-benzinkutjaink/
https://www.parokia.hu/mindennapi-kenyerunk/
https://www.parokia.hu/v/a-spiritualitas-utkeresoi/
http://regi.reformatus.hu/mutat/15404/

A tanfolyam hátterében lévő műhely facebook oldala:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100073951903203

Következő események


Napi biztatás

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ