Spiritualitás és misszió az egyházban

Spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzés

2021/22-es tanév őszén újabb évfolyammal indítjuk útjára hitéleti végzettséggel rendelkező érdeklődőknek a Spiritualitás és misszió az egyházban képzésünket. 

(Előképzettséggel nem rendelkező érdeklődőknek a Református Missziói Iroda által szervezett Tanítványként a világban tanfolyamot ajánljuk. Jelen szakirányú továbbképzés és a tanfolyam szombati kurzusai és tervezett lelki hétvégéi együtt történnek.)

A képzés célja, hogy a hallgatóknak kifejezetten a Krisztus-hit megélésében és elmélyülésében, illetve mások lelki útjának kísérésében nyújtson segítséget a Szentírás útmutatásai és a protestáns kegyesség lelki örökségének fényében.
A képzés kurzusai:

  • Bibliai és teológiai alapok 
  • Mozgalmak és egyének 
  • Szövegolvasás
  • Az imádság 
  • Lelki kísérés
  • Egyéni folyamat 
  • Misszió és spiritualitás
  • Gyülekezetépülés és gyülekezeti élet
  • Művészetek és spiritualitás
  • Munka, család és közélet

 

Képzési idő

4 félév

Munkarend

Levelező

Az első félév időpontjai:

szeptember 16-19. (intenzív hétvége); október 8-9.; november 5-6.; november 26-27.; december 10-11.; 2022. január 7-8.

Finanszírozás forma

A képzés önköltséges: 120 000 Ft/félév

A felvétel feltételei

– hitéleti képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél
– protestáns egyháztagság és a tényleges gyülekezeti szolgálatot, vagy ilyen jellegű kapcsolatot igazoló püspöki vagy esperesi ajánlás
– protestáns keresztyén egyházban történő szolgálat a képzés ideje alatt
– legalább két év egyházi munkatapasztalat

Felvételi elbeszélgetés:

június 10., csütörtök, 13.00-16.00, KRE-HTK, 1022 Budapest, Csopaki utca 6.

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2021. június 1.

Jelentkezni az alábbi jelentkezési lapon lehet: http://www.kre.hu/htkfelveteli/. Ezt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, a megadott mellékletekkel együtt kell eljuttatni a Dékáni és Tanulmányi Hivatalba személyesen vagy postai úton: KRE Hittudományi Kar Dékáni és Tanulmányi Hivatal 1022 Budapest, Csopaki u. 6.

Csatolandó dokumentumok:
– születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya másolata
– oklevél másolata
– felvételi eljárási díj befizetésének igazolása
– egyházvezetői ajánlás (reformátusoknak az esperestől)
– önéletrajz
– motivációs levél (Szempontok az önéletrajzhoz és a motivációs levélhez)

A felvételi eljárás díja 4 000 Ft. Az eljárási díjat az OTP 11705008-20471736 számú számlára kérjük utalni és az igazolást a felvételi jelentkezési laphoz szíveskedjék csatolni. Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni: „NÉV, HTK felvételi díj”

További információk

A spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Mintatanterv

Tantárgyi tematika

A protestáns spiritualitás ismérvei előadás

 

A képzéssel kapcsolatos híradások:

https://www.parokia.hu/v/apasebek-es-atyai-aldasok/

https://www.parokia.hu/v/kegyessegbennovekedni/

https://www.parokia.hu/v/lelki-benzinkutjaink/

https://www.parokia.hu/mindennapi-kenyerunk/

https://www.parokia.hu/v/a-spiritualitas-utkeresoi/

http://regi.reformatus.hu/mutat/15404/

 

 

Következő események


Napi biztatás

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ