Legfontosabb évszámok

1855. október 10. – Báthory Gábor a Kálvin téri református templomban ünnepélyesen megnyitja a pesti protestáns teológiai tanintézetet

1865 – a Bányai Evangélikus Egyházkerület kiválik a közös protestáns lelkészképző intézetből  ekkor a Teológiai Akadémia a Dunamelléki Református Egyházkerület irányítása alá kerül 

1905 – félévszázados fennállás megünneplése a Teológiai Akadémia történetének első feldolgozása

1951 – bevezetik az ingyenes lelkészképzést a Teológiai Akadémián 

1951 – 1952 a Teológiai Akadémia a Magyarországi Református Egyház Zsinata irányítása alá kerül

1955 – centenáriumi ünnepségek a Budapesti Teológiai Akadémián a Teológiai Akadémia történetének újabb feldolgozása és megjelentetése 

1956. október 31. – a Református Megújulási Mozgalom alapító gyűlése a Teológiai Akadémia épületében

1964 – a Református Zsinat létrehozza a Doktori Fokozat Adományozására Jogosított Zsinati Bizottságot

1978 -1979 – Ráday Kollégium néven egyesül a Budapesti Református Teológiai Akadémia és a Dunamelléki Református Egyházkerület ingatlanján lévő épület 

1978 – elindul a levelező tagozat a Teológiai Akadémián 

1981-1987 – a Ráday Kollégium épületének teljes felújítása, új oktatási szárny megépítése

1990. július 1. – a művelődésügyi miniszter egyetemmé nyilvánítja a Budapesti Református Teológiai Akadémiát 

1990-1994 – hitoktatóképzés a Teológiai Akadémián, melyet ezután a nagykőrösi főiskolai kar vesz át

1993. február 24. – A Református Zsinat a Budapesti Református Teológiai Akadémia, mint hittudományi kar bővítésével, vagyis a Nagykőrösi és Dunamelléki Hitoktató és Tanítóképző Főiskola, mint főiskolai kar csatlakoztatásával megalapítja a "Károli Gáspár Református Egyetem"-et, Budapesti székhellyel 

2003 – a Ráday Kollégium szervezeti formájának megszüntetése és újabb nagyszabású felújítások

2004 – a Zsinat megszünteti a levelező tagozatot

2005 – 150 éves jubileumi ünnepségek a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán

Következő események


Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Youtube