Ószövetségi Tanszék

Tanszékvezető: Prof. Dr. Karasszon István egyetemi tanár

Oktató: Dr. habil. Egeresi László Sándor egyetemi docens
Dr. Kovács Enikő Hajnalka egyetemi adjunktus

Oktatott tárgyak: héber nyelv, ószövetségi bevezetés, ószövetségi írásmagyarázat

Napi biztatás

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ