Ószövetségi Tanszék

Tanszékvezető:
Prof. Dr. Karasszon István tanszékvezető, egyetemi tanár

 

Oktató:
Dr. habil. Egeresi László Sándor egyetemi docens
Dr. Kovács Enikő Hajnalka egyetemi adjunktus

Oktatott tárgyak: héber nyelv, ószövetségi bevezetés, ószövetségi írásmagyarázat

Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ