Református Pedagógiai Intézet

A Református Pedagógiai Intézet az Magyar Református Egyház pedagógiai-szakmai szolgáltatója. Segítő útjára 1994-ben indult, amikor a holland Stichting OGO alapítvány közreműködésével megszületett az Intézet. Fenntartója a MRE Zsinata és alapfeladata a református oktatásügy szakmai támogatása.

Pedagógiai továbbképzések

Az Intézet többféle pedagógus továbbképzést kínál, mely lista ráadásul folyamatosan frissül, bővül, az intézmények igényei alapján. A jelenleg aktuális képzések a Rövid képzéseink és az Akkreditált képzéseink menüpontok alatt találhatók meg, míg a Rendezvénynaptárban nyomon lehet követni a soron következő nyilvános képzéseket és rendezvényeket.

Az RPI ezen kívül számos egyéb módon próbálja segíteni a református hittanoktatás (iskolai és gyülekezeti egyaránt) szakmai hátterét.

Szolgálat a pedagógusok felé

A református köznevelési hálózatban jelenleg 112 intézményfenntartó (közülük 103 egyházközség) 171 önálló intézményének keretein belül 292 feladat-ellátási helyen folyik nevelő-oktató munka. Ezekben az óvodákban és iskolákban 2015-ben 55.434 gyermeket és tanulót közel 4500 pedagógus nevelt és oktatott. A pedagógiai munka segítésére az RPI közneveIési csoportja a következő feladatokat végzi:
- Továbbképzéseket és szakmai napokat szervez a református pedagógusok számára, saját szakmai fejlődésük támogatására. Munkatársaink kihelyezett képzéseken, tantestületi értekezleteken vagy szakmai napokon tartanak előadásokat a keresztyén pedagógus identitásfejlődésének lehetőségei és a közoktatásra vonatkozó törvényi változások témaköreiben. Az éves rendezvénynaptárban államilag akkreditált 30 órás továbbképzések éppen úgy megjelennek, mint egy-egy napos szakmai alkalmak.
- Szakértői- és szaktanácsadói névjegyzéket készít és segítséget nyújt abban, hogy az iskolák/óvodák az aktuális kérdéshez a számukra leginkább megfelelő szaktanácsadó segítségét kapják.
- Koordinálja az iskolák, óvodák egyéni versenyeinek gyűjtésével és kapcsolattartásával a református oktatási intézmények éves versenynaptárát. Református versenyeket szervez.
- Építi a határon túli szakmai kapcsolatokat, melynek célja a magyar református pedagógusok segítése és a jó gyakorlatok megismertetése.
- Segíti a pedagógiai tájékoztatást konferenciákon, műhelyfoglalkozásokon, elektronikus hírlevélben és az intézet honlapján keresztül.

Szolgálat a lelkipásztorok, hittanoktatók felé

A katechézis segítése nemcsak református oktatási intézményeket, hanem a református egyházközségek által ellátott hittanoktatás minden területét (állami és más felekezetű egyházi iskolák) is érinti. Ez 2015 szeptemberében 140.192 tanuló hittanoktatásának katechetikai háttértámogatását jelentette.

A hittanoktatás nyomtatott és digitális taneszközeinek fejlesztése 2012-ben kapott nagyobb lendületet. Ekkor az MRE elfogadta az új református hit- és erkölcstan kerettantervet, melyhez folyamatos fejlesztés során történik az új taneszközök elkészítése. Ezek szakmai fejlesztője az RPI, kiadója a Kálvin Kiadó. A nyomtatott tartós tankönyvek mellett az általános iskolai hittanoktatásban a differenciálást több eszköz segíti. Nyomtatott formában külön használható munkafüzete van a heti 1 órás gyülekezeti (állami iskolában történő) és a heti 2 órás egyházi iskolai hittanoktatásnak.

Az egyéni sajátosságok figyelembe vételét erősíti a 2016 szeptemberétől elindult online feladatbank. Ez egy olyan online felület, melyben a taneszközökkel (adott évfolyamokkal) kompatibilis feladatbank található, digitálisan elérhető feladatokkal. Az online feladatbank segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a katechéta a saját csoportja számára, igényei szerint, a tanulókra szabottan egy differenciált feladatlapot állítson össze egy speciális program segítségével. Ezt akár órai közös feldolgozásként, dolgozatként, számonkérésként, ismétlésként használhatják. A felhasználó hittanoktatóknak lehetőségük van egy ingyenes regisztráció után az adott témához bármennyi feladatból álló, egyéni feladatlap összeállítására, majd pdf-ben való letöltésére. A feladatbank 2. fejlesztési fázisában ezek online módon is elkészíthetőek lesznek a csoporttal közösen, majd diákokat is bekapcsolhatnak az online rendszerbe. Elérhetősége: http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/login

A digitális fejlesztés részeként a taneszközökhöz folyamatosan frissülő, ingyenes digitális segédletek elérhetőek és letölthetőek az intézet honlapján, a katechetikai szolgáltatások menüpont alatt.

(Dr. Jakab-Szászi Andrea)

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ