Doktori képzés

 

Credo et cogito

A KRE Hittudományi Doktori Iskola a hittudomány széleskörű művelésén fáradozik. Mivel maga a hittudomány igen szerteágazó, a nyelvészet, történelem, irodalom, retorika, pszichológia, pedagógia területeit is részben felöleli, a választott „Credo et cogito” jelmondat a hit és a gondolkodás, a hit és a tudomány összetartozását kívánja megjeleníteni.

Az elmúlt nyolcszáz év európai egyetemi kultúrájában a teológia univerzális felelősséggel lépett fel a tudományok átlelkesítőjeként és a kijelentett isteni igazság művelőjeként. A teológiai fakultások köré szerveződtek az egyetemek, így az első magyarországiak is, melyeken a hittudomány központi helyet foglalt el. Ezt az örökséget szeretnénk tovább vinni, a hittudományt úgy művelni, hogy igyekszünk egyrészt más testvérintézmények doktori iskoláival is aktív kapcsolatot ápolni, másrészt más tudományterületek képviselőivel is együttműködni.

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Doktori Iskolája a doktori kutatási témák révén olyan műhelymunkáknak ad teret, melyek a teológia legkülönbözőbb területein európai színvonalú teljesítményeket is képes elérni. Hat alprogramunk van: az ószövetségi, az újszövetségi, a bibliai-teológiai és vallástudományi, a rendszeres teológiai és filozófiai, az egyháztörténeti és a gyakorlati teológiai alprogram.

Ebbe a doktori iskolába hívunk és várunk minden protestáns teológián szerzett teológiai, lelkészi, vallástanári mesterfokozatú diplomával rendelkező, a teológia tudománya iránt elkötelezetten érdeklődőt!