Doktori képzés

 

Credo et cogito

A KRE Hittudományi Doktori Iskola a hittudomány széleskörű elismertetésén fáradozik. Mivel maga a hittudomány igen szerteágazó, a nyelvészet, történelem, irodalom, retorika, pszichológia, pedagógia területeit is részben felöleli, a választott „Credo et cogito” jelmondat a hit és a tudomány összetartozását kívánja megjeleníteni.

Az elmúlt nyolcszáz év európai egyetemi kultúrájában a teológia mint regia scienciarum, univerzális felelősséggel lépett fel a tudományok átlelkesítőjeként és a kijelentett isteni igazság művelőjeként. A teológiai fakultások köré szerveződtek az egyetemek, így az első magyarországiak is, melyeken a hittudomány művelése központi helyet foglalt el. Ez sajnos ma már a múlté. Külföldön még számottevő a teológiai karok szerepe az egyetemek életében és a teológia is elismert tudományként van jelen. Hazai tudományosságunk azonban egyrészt nyögi Széchenyi örökségét, aki nem vette be a hittudományt a Magyar Tudományos Akadémia szervezetébe, másrészt a kommunista-szocialista ideológia örökségeként árnyékharcot folytat a teológiával, melyet világnézeti alapon még ma is leginkább kizár a tudományok köréből. Nehezen oldódik a jég, lassan szivárog vissza a hittudomány léte a köztudatba.

Az egyházi felsőoktatási intézményeken szerveződő hittudományi doktori iskolák egy új közeget teremtettek, melyben a legmagasabb szinten lehet művelni a teológia tudományát. A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Doktori Iskolája a doktori kutatási témák révén olyan műhelymunkáknak ad teret, melyek a teológia legkülönbözőbb tudományterületein európai színvonalú teljesítményeket is képes elérni. Az öt alprogram; az ószövetségi, az újszövetségi és bibliai-teológiai, a rendszeres teológiai, az egyháztörténeti és a gyakorlati teológiai alprogram.

Ebbe a doktori iskolába hívunk és várunk minden protestáns teológián szerzett teológiai, lelkészi, vallástanári mesterfokozatú diplomával rendelkező, a teológia tudománya iránt elkötelezetten érdeklődőt!