A Doktori Iskola története

 

Az 1855-ben alapított Budapesti Református Teológiai Akadémia 1993 óta a KRE Hittudományi Karaként működik. Az Akadémia a második világháború óta ad ki teológiai doktori diplomákat. Az állami elismertetés után 1992-ben alakult meg a MAB által is jóváhagyott hittudományi doktori iskola és doktori tanács. Mint az egyetem sokáig egyetlen doktori iskolája méltó módon képviselte a KRE tudományosságát mind a képzés, mind a fokozatadás terén. A kiadott munkadoktori címeken kívül neves hazai és külföldi tudományos és közéleti személyiségeknek adott a Doktori Tanács doctor honoris causa címet.

Az egyetem két újabb doktori iskolájának megalakulása után a hittudományi doktori iskola részévé lett az egyetem doktori képzésének. Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács vezetése mellett egységesült a működési és minőségbiztosítási szabályzat.

2006. márciusában a Hittudományi Doktori és Habilitációs Tanács átalakult. Az átalakulás egyrészt megerősítette a doktori oktatás színvonalát újabb oktatók és témavezetők bevonásával, és a doktori programokat támogató könyvtárfejlesztés beindításával. Másrészt kilépett a doktori iskola a nagyobb nyilvánosság elé is azzal, hogy elindította Questiones Theologiae sorozatát, melyben a doktori iskolában címet szerzettek disszertációi, illetve habilitációi, valamint a doktori iskola által szervezett konferenciák anyagai jelennek meg

2016-ban a MAB rendelkezései nyomán a HDI képzése is áttért a nyolc féléves rendre, melyben két év után egy komplex vizsga során kiszűrhetőek azok a hallgatók, akiktől nem várható a képzés végére a disszertáció elkészítése. Ez az új rendszer felgyorsítja a fokozatszerzési folyamatot.

A HDI-ben a kezdetektől lehetséges német és angol nyelvű doktori képzés a Stipendium Hungaricum programhoz csatlakozva ösztönzést kapott, így szervezett keretek között jelentkeznek külföldi hallgatók a teológiai PhD képzésbe.


MAB Határozat