Minőségbiztosítás

A Hittudományi Doktori Iskola minőségbiztosítási szervezete

A doktori képzés minőségbiztosítási rendszere az Egyetem minőségbiztosítási rendszerének a része. A Hittudományi Doktori Iskola (HDI) minőségbiztosítási rendszerét – az egyetemi szabályzatok, az egyetemi minőségbiztosítási stratégia, az egyetemi minőségbiztosítási politika keretei között – önállóan dolgozza ki. A HDI minőségbiztosításáért a doktori iskola vezetője felel. A doktori iskola a minőségbiztosítási szervezetét is maga alakítja ki, az autonóm működéshez szükséges szervezeti garanciákról önállóan dönt. A HDI a minőségbiztosítási testület élére minőségbiztosítási vezetőt kér fel, aki a doktori iskola vezetőjének tevékenységét segíti. A doktori iskolai minőségbiztosítási testület egy tagot delegál, aki részt vesz a kari Minőségbiztosítási Bizottság munkájában.

A HDI minőségbiztosítási szabályzata alapján gondoskodik a doktori iskolai tevékenységének minőségi ellenőrzéséről. A HDI minőségellenőrzési teendőit az EDHT és a Hittudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási Bizottsága látja el. A Minőségbiztosítási Bizottságban a három szavazati jogú tag mellett tanácskozási joggal egy fő doktorandusz hallgató is részt vesz.

 

A HDI működési szabályzatának minőségbiztosítási fejezete

A HDI minőségbiztosítási szabályzata és minőségbiztosítási ügyrendje

A HDI minőségbiztosítási terve

 

Dokumentumok

A HDI éves beszámolói

            HDI beszámoló 2020

            HDI beszámoló 2021

            HDI beszámoló 2022

            HDI beszámoló 2023

 

A HDI minőségbiztosítási bizottságának éves munkatervei

            HDI DMB munkaterv 2020

            HDI DMB munkaterv 2021

            HDI DMB munkaterv 2022

            HDI DMB munkaterv 2023

            HDI DMB munkaterv 2024

 

A HDI minőségbiztosítási bizottságának éves jelentései

            DMB éves jelentés 2020

            DMB éves jelentés 2021

            DMB éves jelentés 2022

            DMB éves jelentés 2023

 

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ