Felvételi információk

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek:

Hittudományi Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Balla Péter
Doktori Iskola Titkársága:

Sógor Éva
Cím: 1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon: +36 30 410 4203
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: http://www.hdi.kre.hu/

 

Jelentkezési időszak:

A 2024/2025-ös tanévre történő felvételi jelentkezésének határideje a Hittudományi Doktori Iskolába 2024. április 30.

A Hittudományi Doktori Iskola adatai:

Tudományág megnevezése: Hittudomány
Képzési forma: Doktori (PhD) képzés
Képzési cél: A tudományos fokozat megszerzésére való felkészítés. A legújabb kutatás-módszertan elsajátítása, felkészítés az önálló tudományos munkára, szakmai konferenciákon való részvételre, lehetőség szerint felsőoktatási gyakorlat megszerzése.
Képzési idő: 8 félév
Munkarend: nappali képzés
Finanszírozás: állami ösztöndíjas, illetve önköltséges
A képzésbe történő belépés követelménye: legalább jó rendű M.A./protestáns teológiai (teológus/lelkész) vagy vallástanári egyetemi oklevél és sikeres felvételi vizsga
Nyelvi követelmények: egy államilag elismert középfokú „B2” típusú komplex nyelvvizsga
A képzés zárul: abszolutórium
Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 240
Kreditszerzés módja: tanulmányi munkával, tudományos kutatómunkával megszerzendő, oktatói tevékenységgel megszerezhető kreditek

A Doktori Iskola alprogramjai, programcímei és vezetői:
Ószövetségi alprogram: A Héber Biblia történeti és nyelvészeti vizsgálata (Prof. Dr. Karasszon István)

Újszövetségi alprogram: Az Újszövetség és a korai keresztyénség exegetikai és etikai hagyományai (Prof. Dr. Balla Péter)
Bibliai teológiai és vallástudományi alprogram: A teljes Szentírás ó- és újszövetségi tanításának vizsgálata (Prof. Dr. Hanula Gergely)
Rendszeres teológiai és filozófiai alprogram: Rendszeres teológiai és vallásfilozófiai problémák a protestáns teológiai hagyományban (Prof. Dr. Szabó István)
Egyháztörténeti alprogram: „Semper reformanda” A reformáció gondolata az egyháztörténet korszakaiban (Földváryné dr. habil. Kiss Réka)
Gyakorlati teológiai alprogram: Párbeszéd a teológia és a társadalomtudományok között a gyakorlati teológiában (Prof. Dr. Németh Dávid)

 

Felvétel a szervezett doktori képzésbe

(Hittudományi Doktori Iskola Működési Szabályzata) III. A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában
A szervezett doktori képzésre felvételi eljárás alapján lehet felvételt nyerni. A felvételi eljárás célja, hogy elfogulatlan és pártatlan eljárás keretében biztosítsa a doktori képzésre leginkább alkalmas, kiemelkedő képességű hallgatók kiválasztását.

 

Jelentkezési lap igénylése és benyújtása

A jelentkezési lapot a Doktori Iskola honlapjáról (lásd alább) lehet letölteni, és postai úton vagy személyesen a Doktori Iskola Titkárságán lehet benyújtani az alábbi mellékletekkel együtt:

 1. Kitöltött és aláírt jelentkezési lap,
 2. Leckekönyv vagy törzslap,
 3. Egyetemi végzettséget vagy mesterfokozatot igazoló oklevél (ha már megkapta)[1]
 4. Szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a jelentkező szakmai érdeklődésének összefoglalását is,
 5. Nyelvismeretet tanúsító okmányok
 6. TDK tevékenység igazolása, (ha van)
 7. Publikációs jegyzék, (ha van)
 8. A doktori témáról való elképzelésének legalább két oldalas leírása (Kutatási terv),
 9. Témavezetői befogadó nyilatkozat
 10. A felvételi eljárási díj befizetését igazoló szelvény
 11. Egyéb, a jelentkező szakmai alkalmasságának elbírálásához segítséget nyújtó dokumentumok

A felvétel követelményei és feltételei

A felvételi követelményekről bővebben az Egyetem Doktori Szabályzatából és a Hittudományi Doktori Iskola Működési Szabályzatából lehet tájékozódni.

Elérhetőségük: http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

Az értékelés szempontjai: A felvételi értékelés szempontjait a Doktori Szabályzat és a Hittudományi Doktori Iskola Működési Szabályzata tartalmazza.

Elérhetőségük: http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

A felvételi vizsga várható időpontja: 2024. június 18. kedd
A felvételi döntés várható időpontja: 2024. augusztus

Juttatásokkal, önköltséggel kapcsolatos információk:
– Hittudományi Doktori Iskola jelentkezési díja: 9000 Ft
– az eljárási díjat az OTP 11705008-20436034 számú számlára kérjük utalni és az igazolást a felvételi jelentkezési laphoz szíveskedjék csatolni. Kérjük a megjegyzés rovatban feltűntetni: „NÉV, HTK_PhD felvételi díj”.

A Hittudományi Doktori Iskola magyar nyelvű képzésének önköltsége: 325 000 Ft/tanulmányi félév.

Várható keretszám:

A 2024/2025-ös tanévben várhatóan 5-7 fő nappali munkarendű állami ösztöndíjas és 5-10 fő nappali munkarendű önköltséges hallgató számára lesz lehetőség felvételt nyerni.

A felvételi vizsga időpontjáról a jelentkezőket személyesen értesítjük.

A Károli Gáspár Református Egyetem hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat, valamint a Doktori Szabályzat.
A szabályzatok elérhetők itt: http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

Doktori képzési programok, témák

A Hittudományi Doktori Iskola angol és német nyelven is indítja a doktori képzést: https://english.kre.hu/index.php/study-programmes-in-foreign-languages/phd-in-theology.html
A Hittudományi Doktori Iskola képzéséről bővebb információ található a következő honlapon: http://www.hdi.kre.hu/

 

[1] Külföldi oklevél esetében: hiteles magyar fordítás és hiteles oklevél másolat, valamint kérelmeznie kell a külföldi oklevelének továbbtanulási céllal történő elismertetését