A Hittudományi Doktori Iskola adatai

Az intézmény neve:
Károli Gáspár Református Egyetem
Hittudományi Kar
1092 Budapest, Ráday utca 28.

A Doktori Iskola tudományterületi és tudományági besorolása:
- Hittudományok tudományterület
- Hittudományok tudományág

A Doktori Iskola kutatási területe:
- A hittudomány különböző tudományterületei a biblikum, rendszeres teológia és gyakorlati teológia nagyobb egységein belül.

A kiadható Doktori Fokozat tudományágának megnevezése:
- Hittudomány/Teológia

Az oktatott releváns mesterképzési szakok:
- Teológia
- Teológia - lelkész
- Hittanár-nevelőtanár

A doktori iskola honlapjának címe: http://www.hdi.kre.hu