Prof. Dr. Balla Péter
tanszékvezető, egyetemi tanár
e-mail: balla.peter[kukac]kre.hu

 

Balla Péter személyes honlapja/Personal homepage of Peter Balla

Szakmai önéletrajz

Curriculum vitae in English

Publikációs lista/List of Publications

Publikációk MTMT1 - lezárva 2018. októberében

Publikációk MTMT2 - nyitva - 2018. októberében

Recenziók, hivatkozások Balla Péter műveihez/Reviews on/references to works of Peter Balla

Megbízólevél a rektori teendők ellátására


Balla Péter angol nyelvű habilitációs szakértekezésének magyar fordítása
Balla Péter: Gyermekek és szülők kapcsolata: Az Újszövetség tanítása kortörténeti kontextusban (ford.: Mucsi Zsófia)
Budapest: Kálvin Kiadó, 2010 (ISBN 978 963 558 150 4; 284 pp.)

 

Balla Péter Galata-kommentárját a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány (KIA) adta ki.
A könyv adatai: Pál apostol levele a Galáciabeliekhez: Kommentár bevezetéssel és exkurzusokkal. Budapest: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 2009 (XLI + 284 pp., ISBN 978-963-9390-58-4)
(This is a commentary by Peter Balla in Hungarian language on Paul’s Letter to the Galatians)
Lásd a KIA honlapján: www.kiakonyvek.hu

 

Szakmai önéletrajz:

Cím: Prof. Dr.
Nem: férfi
Születési év: 1962
Születési hely: Budapest, Magyarország
Email-cím(ek): balla.peter[kukac]kre.hu; balla.peter9[kukac]upcmail.hu
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1994 (honosítva: 1998)
Tudományág: hittudományok
Disszertáció címe: Challenges to New Testament Theology: An Attempt to Justify the Enterprise (publikált változat, Mohr Siebeck, Tübingen, 1997)
Oklevelet kiállító intézmény: University of Edinburgh (honosító: Károli Gáspár Református Egyetem)

Balla Péter az Edinburgh-i Egyetem Theologiai Fakultásán végezte a doktori kutatást 1991–1994 között. Ugyanitt Doctor of Philosophy (PhD) fokozat Újszövetség tárgykörben 1994-ben. A dolgozat címe: Challenges to New Testament Theology: An Attempt to Justify the Enterprise. Megjelent a tübingeni Mohr Siebeck Verlag-nál 1997-ben, majd reprint kiadásban az amerikai Hendrickson Publishers-nél 1998-ban (2010 októberében a Baker Academic átvette a reprint kiadási jogát a Hendrickson Publishers-től, majd ismét kiadta reprint kiadásban 2011-ben). Kibővített, átdolgozott magyar fordítása megjelent 2008-ban a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítványnál, Budapesten, Az újszövetségi teológiát ért kihívások: Kísérlet a tudományág igazolására címmel.

Balla Péter habilitációs szakértekezésének címe: The Child-Parent Relationship in the New Testament and its Environment. E szakértekezést benyújtotta a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemen 2001. júniusában, a habilitációt megszerezte 2001. október 15-én. Az oklevél ünnepélyes átadására 2001. október 25-én került sor. A szakértekezés megjelent a tübingeni Mohr Siebeck Verlag-nál 2003-ban, reprint kiadása megjelent a Hendrickson Publishers-nél 2005-ben (2010 októberében a Baker Academic átvette a reprint kiadási jogát a Hendrickson Publishers-től). Újabb reprint kiadása jelent meg 2015 decemberében a Wipf and Stock Publishers-nél (Eugene, Oregon, USA). Magyar fordítása megjelent 2010-ben a Kálvin Kiadónál, Budapesten,Gyermekek és szülők kapcsolata: Az Újszövetség tanítása kortörténeti kontextusban címmel.

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1988 (MTh, Master of Theology); honosítva magiszteri fokozatként 1996-ban
Tudományág(ak): hittudományok
Oklevelet kiállító intézmény: University of Edinburgh (honosító: Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar)

Balla Péter az Edinburgh-i Egyetem Theologiai Fakultásán tanult 1987/88-ban (12 hónap). Ugyanitt Master of Theology (MTh) fokozat Újszövetség tárgykörben 1988-ban. A dolgozat címe: The Melchizedekian Priesthood. E fokozatot a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara (KRE HTK) egyetemi végzettségként, magiszteri fokozatként honosította 1996-ban.

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Budapesti Református
Theologiai Akadémia
református segédlelkész
(Első Lelkészképesítő Vizsga)
1985
  református lelkészi oklevél
(Második Lelkészképesítő Vizsga)
1986

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) (1994 óta)
Kar: Hittudományi Kar (HTK)
Intézet:
Tanszék: Újszövetségi Tanszék
Beosztás: tanszékvezető (1996 óta), egyetemi tanár (2002 óta)

2002 nyara és 2006 ősze között négy tanéven át dékánhelyettes a KRE HTK-n.
2006. szeptember 12-én a HTK Kari Tanácsa a KRE Szenátusának tagjává választotta. 2009-ben az összoktatói értekezlet újabb három évre a Szenátus tagjává választotta.
2009. április 29-én a Szenátus rektorhelyettessé választotta, és megbízta a rektori feladatok ellátásával egy új, megválasztandó rektornak a köztársasági elnök általi kinevezéséig. A rektori feladatokat 2009. május 1-től látta el rektorhelyettesként. Ezt a megbízást megerősítette a Magyarországi Református Egyház Zsinata a 2009. november 20-i ülésén.
A 2011. szeptember 1-jétől 2014. augusztus 31-éig terjedő időtartamra Magyarország Köztársasági Elnöke Balla Pétert megbízta a rektori feladatok ellátásával a Károli Gáspár Református Egyetemen. A Köztársasági Elnök a rektori feladatok további ellátásával bízta meg Balla Pétert a 2014. szeptember 1-jétől 2019. augusztus 31-ig terjedő időszakra.

Korábbi munkaadó: Budapest-Szabadság téri Református Egyházközség
Beosztás: beosztott lelkész (1986-1991, ezt megszakította az 1987/88-as skóciai ösztöndíjas tanulmány)

Egyéb korábbi munkaadó: Kecskeméti Református Egyházközség (1985/86)
Beosztás: segédlelkész

Kutatási és oktatási szakterületek
Újszövetségi görög nyelv
Újszövetségi bevezetéstan
Újszövetségi írásmagyarázat
Az újszövetségi teológia egysége, Újszövetségi kánontörténet, Gyermek-szülő kapcsolat az Újszövetségben, Pál apostol levele a Galáciabeliekhez, 2. Korinthusi levél

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
A Heidelbergi Egyetemen működő Forschungszentrum für Internationale und Interdisziplinäre Theologie (FIIT) felkérésére Balla Péter részt vett a “John Templeton Award for Theological Promise 2010” pályázat bíráló bizottságában. 2010. május 6-11. között meghívásra bírálóként részt vett Heidelbergben azon a konferencián, mely a díjátadó ünnepséghez kapcsolódott. Ezen intézmény felkérésére részt vett a 2011-es díj pályázatai bírálatában is.

2011-től felkérésre „Associate Editor” egy új nemzetközi folyóiratnál: Journal for the Study of Paul and His Letters (JSPL).http://www.eisenbrauns.com/pages/JSPL

Heidelbergi Egyetem, Wissenschaftlich-Theologisches Seminar, 1999 augusztusától 2000 júliusáig 12 hónapi kutatás Alexander von Humboldt-Stiftung Ösztöndíjjal. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 és 2016 nyarán rövid kutatások Heidelbergben, ismét az Alexander von Humboldt-Stiftung ösztöndíjaival.

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 3 évre, 2001. szeptember 1-étől kezdődően. A Kuratórium 2004 novemberében „kiemelkedő” minősítéssel elfogadta a záró kutatói jelentést. A kutatás eredménye megjelent 2005-ben (Az újszövetségi iratok és kanonikus gyűjteményük kialakulásának története; második, átdolgozott kiadás: Az újszövetségi iratok története, Budapest: Károli Egyetemi Kiadó, 2008). 

Balla Péter 2005-ben újabb Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyert, ismét három évre (2005 szeptemberétől kezdődően, egy Galata-kommentár írására). A Kuratórium 2008 novemberében „kiemelkedő” minősítéssel elfogadta a záró kutatói jelentést. A könyv 2009-ben megjelent a KIA Kiadónál, Budapesten (Pál apostol levele a Galáciabeliekhez: Kommentár bevezetéssel és exkurzusokkal).

A 2009. június 24-i Bolyai-napon a Kuratórium felkérésére Balla Péter előadást tartott a 2008-ban lezárult kutatás eredményeiről az MTA Dísztermében „Pál apostol levele a Galáciabeliekhez” címmel, valamint Bolyai plakettet és emlékoklevelet vehetett át az MTA Elnökétől és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának Elnökétől.

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
jelenleg folyamatban KRE HTK-n szakfelelős: református teológus lelkészi szak (osztatlan MA)

2001-2004 MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 3 évre, 2001. szeptember 1-étől kezdődően. A Kuratórium 2004 novemberében „kiemelkedő” minősítéssel elfogadta a záró kutatói jelentést. A kutatás eredménye megjelent 2005-ben (Balla Péter: Az újszövetségi iratok és kanonikus gyűjteményük kialakulásának története; második, átdolgozott kiadás: Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, Budapest: Károli Egyetemi Kiadó, 2008). A könyv a KRE HTK-n tankönyv.

2005-2008 MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj újabb 3 évre, 2005. szeptember 1-étől kezdődően. A Kuratórium 2008 novemberében „kiemelkedő” minősítéssel elfogadta a záró kutatói jelentést. A kutatás eredménye megjelent 2009-ben (Balla Péter: Pál apostol levele a GaláciabeliekhezKommentár bevezetéssel és exkurzusokkal, Budapest: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány). A könyv a KRE HTK-n tankönyv.
   
   

Idegen nyelvű (angol vagy német) vendégelőadások a következő alkalmakkal (egy-egy előadás): British New Testament Conference (Nottingham, 1994), Society of Biblical Literature (Budapest, 1995; Lausanne, 1997; Helsinki-Lahti, 1999; Róma 2001), Heidelbergi Egyetem (1995, 1997, 1999, 2000, ezen kívül 2004-ben négy előadás), Halle-Wittenbergi Egyetem (Halle, 2000), Stellenboschi Egyetem (Dél-Afrika, nemzetközi konferencia a Princetoni Center for Theological Inquiry szervezésében, 2001), University of South Africa (UNISA, Pretoria, 2001), Babes-Bolyai Egyetem (Kolozsvár, 2004), University of Deusto (Bilbao, 2005), University of Tartu (2007), University of Thessaloniki (2007), Korinthus (Municipality of Corinth szervezésében konferencia Pál apostol és Korinthus kapcsolatáról, 2007), North-West University, Potchefstroom (South Africa, 2008), New Testament Society of South Africa (NTSSA) konferenciája Pretoria mellett (2008 áprilisában), Potchefstroom (2009 januárjában), Szöul (Dél-Korea, 2010 novemberében), Babes-Bolyai Egyetem (Kolozsvár, 2011 júniusában), Hanshin Egyetem (Szöul, Dél-Korea, 2016 májusában), a közép-európai „one-volume” bibliai kommentár készítői körében Budapesten (2018 májusában).

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol angol középfokú szóbeli és írásbeli nyelvvizsga (1986); 

angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgának felel meg a külföldön szerzett PhD diploma (1994)
német felsőfokú “C” típusú (szóbeli és írásbeli) nyelvvizsga (1998)
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Bolyai plakett MTA 2009
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS) tagja 2003 óta tag
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2004 szeptemberében három hét Trinity Evangelical Divinity School (TEDS), Deerfield, Illinois (USA)

2004 szeptemberében Balla Péter három héten át előadásokat tartott a Trinity Evangelical Divinity School-ban (Deerfield, Illinois, USA)
2008. április 7-21. North-West University, Faculty of Theology, Potchefstroom (South Africa)

Kutatás - meghívás alapján - Dél-Afrikában; a meghívó: North-West University, Faculty of Theology (Potchefstroom Campus), 2008. április 7-21. között.
„Research Fellow” a 2011. február 1. és 2014. január 31. közötti időszakban;


„Research Associate” a 2014. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakban
Stellenbosch University
(South Africa)
Balla Péter a dél-afrikai University of Stellenbosch „Research Fellow”-ja a „Discipline Group Old and New Testament, Faculty of Theology” körében a 2011. február 1. és 2014. január 31. közötti időszakban;
ugyanezen intézményben és ugyanezen körben Balla Péter „Research Associate” a 2014. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakban

2007 jan.-július; valamint 2008 nyarán egy hónap Berni Egyetem Berni Egyetem Ev.-Theologiai Fakultása, 7 hónap kutatás 1997-ben, a HEKS ösztöndíjával. Ugyanott 1 hónap kutatás 1998 nyarán, a Berni Egyetem Ev.-Theologiai Fakultása és a KRE HTK közötti egyezmény keretében.
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Pecsuk Ottó,
Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)

Pál és a rómaiak - a római levél kortörténeti olvasata 2007
Gallusz László,
Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)

The throne motif in the book of revelation
2011
Kormos Erik,
Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)

Kormos Erik:
„Az Újszövetségi hapax legomenonok paradigmái: A Galata-levél súlypontjai”
2018
Szabados Ádám
Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)
(társtémavezetés)Pataki András
Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)


ifj. Páll László,
Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)

Szabados Ádám:
„Az apostolok hagyománya: Az apostoli tekintély és az egyház legkorábbi hagyományának kapcsolata”

Pataki András: 
Pál mondanivalója és érvelési technikája az I. korinthusi levélben.

ifj. Páll László: 
Pál apostolságának védelme.

2019

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve

Pótor János István,
Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE)

Bácskai Károly,
Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE)

A jeruzsálemi szeretetközösség

 

 

Boldogok a kicsinyek. Az evangéliumi kicsinység vizsgálata a szinoptikusokban, tekintettel annak krisztológiai, ekkleziológiai és szociális aspektusaira

2019

 

 

2006

Gerőfi Gyuláné,
Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE)
Az Ószövetség recepciójának vizsgálata a Zsidókhoz írt levélben az intertextuális módszer segítségével 2009

 

Balla Péter PhD disszertáció értékelésében/bírálásában vett részt a dél-afrikai UNISA egyetem (2005), az ausztráliai University of Western Sydney (2007) és az ausztráliai University of Newcastle (2017) felkérésére.

(Revised:) As of / Frissítve: 12 February, 2020

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Youtube