Dr. Pap Ferenc

Prof. Dr. Pap Ferenc
református lelkész,
egyetemi tanár (KRE HTK Újszövetségi Tanszék),
  dékán (KRE TFK)
e-mail: pap.ferenc[kukac]kre.hu

Publikációk MTMT

Szakmai önéletrajz

Publikációs lista

KRE szakmai önéletrajz:

Cím: PhD, Dr. habil.
Nem: férfi
Születési év: 1978
Születési hely (ország): Nagykőrös (Magyarország)
Email-cím(ek): pap.ferenc[kukac]kre.hu
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2009
Tudományág: Hittudományok
Disszertáció címe: Templom mint teológia – Exegetikai és kultusztörténeti kulcsok az Ez 40-48 értelmezéséhez
Oklevelet kiállító intézmény: Debreceni Református Hittudományi Egyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2001
Tudományág(ak): Hittudományok
Oklevelet kiállító intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Debreceni Református Hittudományi Egyetem Habilitáció 2014

 

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Hittudományi Kar / Tanítóképző Főiskolai Kar
Intézet: Hittanoktató- és Kántorképző Intézet (TFK)
Tanszék: Újszövetségi Tanszék (HTK)
Beosztás: egyetemi docens (HTK) / intézetvezető (TFK)

Korábbi munkaadó: Nagykőrösi Református Egyházközség 2002-2007
Beosztás: segédlelkész, beosztott lelkész, intézeti lelkész

Egyéb korábbi munkaadó:
Beosztás:

Kutatási és oktatási szakterületek
Bibliai teológia
Újszövetségi írásmagyarázat
Kultusztörténet
Liturgia, liturgiatörténet

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” című pályázat „Homiletika- és liturgiatörténeti kutatások” kutatócsoport vezetése (2011-2012)
TFK NTP-HHTDK-16-0071 „Kisközösségek társaslelkületi fejlesztése” című tehetséggondozási pályázatban való részvétel, kurzus vezetése, OTDK-ra való felkészítés (2016-2017, KRE TFK)

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2012- szakfelelős: katechéta–lelkipásztori munkatárs (református hittanoktató) alapképzési (BA) szak

 

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Német ír, olvas, előad
Angol ír, olvas, beszél
Holland ért, szakirodalom olvasása

 

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
A KRE Rektora Elismerő Oklevele Károli Gáspár Református Egyetem 2016

 

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Liturgikus Kutatóintézet (Debreceni Református Hittudományi Egyetem) tag
Magyar Egyházzenei Társaság (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) tag, a protestáns szekció vezetője
Szenci Molnár Albert Egyházművészeti Intézet (Károli Gáspár Református Egyetem) tag, az Intézet és a liturgiai szekció vezetője
MTA Köztestület tag
MRE Doktorok Kollégiuma tag
MAB (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság) Hittudományi Bizottság tag

 

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2017 Babeş–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kar kutatás, előadások (Erasmus+)

 

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Szabados Ádám,
KRE HTK
Az apostoli tekintély és az egyház legkorábbi hagyományának kapcsolata  
Nagy József,
KRE HTK
Élet és halál, örök élet és örök halál a Jelenések könyvében  
Balogh Dávid,
KRE HTK
Lekció, textus, igehirdetés elvi és gyakorlati összefüggései  
Rákosi Réka,
KRE HTK
A konfirmáció múltja, jelene, és lehetőségei  

 

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Disszertáció címe Védés éve
Szilágyi-Sándor Gabriella,
Selye János Egyetem Református Teológiai Kar
Bibliai etika a katechézisben 2014
Szetey Szabolcs,
Selye János Egyetem Református Teológiai Kar
Adatok a magyar református prédikációs gyakorlat újraértékeléséhez 1784-1878 között 2015
Erdélyi Anita,
Selye János Egyetem Református Teológiai Kar
A németországi ifjúsági egyházak és lehetséges impulzusaik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház ifjúsági munkája számára 2015
Szénási Lilla,
Selye János Egyetem Református Teológiai Kar
Isten és ember találkozásának színtere: A 21. század katechetikai kihívásai és lehetőségei, különös tekintettel a Z generáció hittanoktatásában használatos IKT eszközökre és anyagokra 2017
Négyesi Zsolt,
Selye János Egyetem Református Teológiai Kar
Isten és ember találkozásának színtere: Életvégi kérdések egyes problémái teológiai összefüggésben 2017

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Youtube