Nt. dr. Lányi Gábor János
egyetemi adjunktus
e-mail: lanyi.gabor[kukac]kre.hu

Publikációk MTMT

Szakmai önéletrajz:

Cím: Nt. dr.
Születési hely: Budapest
Születési idő: 1980. december 16.
Email-cím(ek): gaborlanyi[kukac]yahoo.com
Skype azonosító: lanyi.gabor.janos

Tanulmányok:
2014 – American Association for Clinical Pastoral Education (képzés helye: Methodist Hospital of Southern California, Arcadia, California) klinikai lelkigondozó (1. szint)

2011 – Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Doktori Iskola, Budapest – PhD fokozat (summa cum laude minősítéssel) – Egyháztörténet szakirány, Doktori dolgozat címe: A berni magisztrátus és a vaud-i kálvinisták vitája az egyházfegyelem gyakorlásáról

2008 – Princeton Theological Seminary, Princeton, New Jersey – Th. M. (Master of Theology, GPA: 3.869)

2006 – Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Budapest – Teológus-lelkészi diploma (4,96 – jeles átlag)

2003-2004 – Christkatolische-Evangelische Theologische Fakultät der Universität Bern, Bern, Svájc – Socrates-Erasmus Ösztöndíj

1999 – Budapesti Lónyay Utcai Református Gimnázium (érettségi jeles eredménnyel)

Munkahelyek:
2016. februártól – Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Tanszék – egyetemi adjunktus

2016. márciustól – Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának Ráday Felsőoktatási Diákotthona – igazgató

2015. február-november – Calvin Hungarian Presbyterian Church, Edmonton, Alberta – Minister of Word and Sacrament (lelkipásztor)

2012-2015 – The Free Magyar Reformed Church of Ontario, Ontario, California – Assistant pastor (Az AMRE utazó lelkésze: San Diego, CA; Houston, TX, Fresno, CA; Denver, CO; Seattle, WA; Portland, OR, Charlotte, SC; gyülekezetalapítás: Las Vegas, NV)

2006-2012 – Budapest-Budahegyvidéki Református Egyházközség
– 2008-tól – Hitoktatásért felelős beosztott lelkipásztor
– 2006-2012 – Ifjúsági munkáért felelős beosztott lelkipásztor

2008-2010 – Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar – Kora Újkori Történeti, Gazdaság-, és Művelődéstörténeti tanszék – óraadó (egyetemes egyháztörténet)

2007-2008 – Speer and Luce Libraries of the Princeton Theological Seminary, Princeton, New Jersey, USA – circulation desk assistant, acquisition consultant

2005-2006 – Kecskeméti Református Egyházközség – gyakorlati év

2004, 2005, 2006, 2007 –  Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Japán Tanszék, (OKJ-s idegenvezető képzés) – megbízott előadó

Nyelvtudás:
2015 – International English Language Testing System (IELTS) – overall band score 7, „operational command of the English language”
2006 – The European Language Certificates (TELC) – angol középfok C
1999 – Idegennyelvi Továbbképző Központ (ITK - „Rigó utca”) – német középfok C

Számítógépes ismeretek:
haladó szintű MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) felhasználói ismeretek;
Ariadne adminisztrációs és könyvelő program haladó felhasználói szintű ismerete;
haladó Joomla honlapszerkesztői ismeretek;
középszintű rendszergazdai, szoftvertelepítési és hardverkarbantartási ismeretek

Megválasztott tisztségek:
2015 – Kőrösi Csoma Sándor Program – mentor
2008-2011 – Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó Szervezőbizottság – tag
2002-2003, 2004-2005 – Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Hallgatói Önkormányzat – gazdasági ügyekért felelős hallgatói titkár

Kitüntetések, elismerések:
2017 – KRE HTK „Év oktatója”
2014 – Eligibility for Seeking a Call – Presbyterian Church in Canada
2008 – Lelkészszentelés – Dunamelléki Református Egyházkerület
2006 – II. Lelkészképesítő Vizsga jeles eredménnyel
2005 – I. Lelkészképesítő Vizsga kitűnő eredménnyel
2005-2006 – Köztársasági Ösztöndíj
2005 – Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Társadalomtudomány szekció, Vallástudomány alszekció – I. helyezés – pályamű címe: Wolfgang Musculus Dusanus élete és művei
2005 – Károli Gáspár Református Egyetem – Pro Universitate Juventutis-díj

Egyéb képzettségek:
1999 – „B” kategóriájú gépjármű-vezetői jogosítvány;
2012 – „A” kategóriájú motorkerékpár-vezetői jogosítvány;
2012 – California Driver’s Licence C;
2015 – Alberta Class 5 Operator’s Licence

Tudományos publikációk:
Tanulmányok:
Nacionalizmus, in: Kre-dit (2005. március);
INRI - Egy kiállítás margójára, in: Kre-dit (2005. május-június);
Kálvin és Bern, in: Református Egyház – Lelkipásztori folyóirat a Magyarországi Református Egyház Hivatalos Lapja (LVII. évf. 2. sz. 2005. február-március);
Wolfgang Musculus Dusanus élete és művei, Studia Caroliensia (2005/1);
Szívemet égő áldozatul az Úrnak szentelem! in: Szőlőskert (XIII. évf. 8. sz. 2005.);
Egy elfeledett reformátor, in: Református Egyház – Lelkipásztori folyóirat a Magyarországi Református Egyház Hivatalos Lapja (LIX. évf. 2. sz. 2007. február);
Egy történet története – Johanna a női pápa I-II., in: Református Egyház – Lelkipásztori folyóirat a Magyarországi Református Egyház Hivatalos Lapja (LXI. évf. 1-2. sz. 2009. január-február);
Ébredés és forradalom – A Nagy ébredés és az Amerikai polgári forradalom, in: Confessio – A Magyarországi Református Egyház figyelője (2009/1);
Vereség és győzelem – az 1526-os badeni és az 1528-as berni hitvita, in: Confessio – A Magyarországi Református Egyház figyelője (2009/2);
A misszió – A paraguay-i jezsuita köztársaság felszámolása, in: Confessio – A Magyarországi Református Egyház figyelője (2009/3);
History of the RCH (http://reformatus.hu/mutat/6823/; 2012);
The Reformation’s Hungary, Hungary’s Reformation (http://reformatus.hu/mutat/8834/; 2013);
Corvin Történelmi Kalendárium 2016 (Corvin History Society, Edmonton, 2015);
Gondolatok az egyház és állam kapcsolatát leíró tipológiák problematikájához, in: Zsengellér József et al. (szerk.): Felelet a Mondolatra, KRE-PRTA-L’Harmattan, 2016;
Nyugati-parti amerikai-magyar református gyülekezetek élete és új távlatai, in: Pro Minoritate (2017/1), 171-180.;
Kálvin mint menekült, in: Studia Caroliensia (2017/1)

Fordítások:
Ernst Brinkmann: Mihály Bucsay und seine Beziehung zu Deutschland, in „Hálával áldozzál” (KRE HTK, 2005);
Ulrich Gäbler: Zeiten des Endes – Ende der Zeiten? in „Hálával áldozzál” (KRE HTK, 2005);
Steven Tötösy de Zepetnek: Towards the History of Hungarians in Alberta, in „Corvina I” (Corvin History Society, Edmonton, 2015);
Oliver Botar: Southern Alberta in „Corvina I” (Corvin History Society, Edmonton, 2015);
Oliver Botar: Central Alberta in „Corvina II” (Corvin History Society, Edmonton, 2015);
Oliver Botar: Calgary in „Corvina II” (Corvin History Society, Edmonton, 2015),
Telcs György: A lethbridge-i Bethlen Presbyterian Church története in „Corvina III” (Corvin History Society, Edmonton, 2015);
Trudy Woolford: St Stephen's of Hungary Catholic Church, Harrisville, Alberta in „Corvina III” (Corvin History Society, Edmonton, 2015)

Előkészületben:
A Bullinger- és II. Helvét Hitvallás kutatás mai helyzete (KRE HTK Konferenciakötet);
A kálvinizmus nyitánya (L’Harmattan [könyv])

Következő események


Sport a Károlin

Sport a Károlin

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Youtube