Prof. Dr. Pethő Sándor
tanszékvezető

Publikációk MTMT

Szakmai önéletrajz

Publikációs lista

KRE szakmai önéletrajz:

Cím: Prof. Dr.
Nem: férfi
Születési év: 1962
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): petho.sandor[kukac]kre.hu
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (Csc) védés éve: 1993
Tudományág: filozófia (politikai és jogfilozófia)
Disszertáció címe: Norma és kivétel. Carl Schmitt útja a totális állam felé 1910-1933.
Oklevelet kiállító intézmény: MTA TMB

Doktori (PhD) védés éve: 1999
Tudományág: filozófia (politikai és jogfilozófia)
Disszertáció címe: Norma és kivétel. Carl Schmitt útja a totális állam felé 1910-1933. (Javított, publikált változat)
Oklevelet kiállító intézmény: ME Doktori és Habilitációs Tanács

MA tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1986.
Tudományág(ak): doctor iuris rerumque politicarum
Oklevelet kiállító intézmény: NME ÁJK

MA-fokozat megszerzésének éve: 1989.
Tudományág(ak): filozófia
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

MA-fokozat megszerzésének éve: 1994.
Tudományág(ak): teológia
Oklevelet kiállító intézmény: Theológiai Akadémia

MA-fokozat megszerzésének éve: 1997.
Tudományág(ak): görög nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
ME Doktori És Habilitációs Tanács Dr. habil (társadalom és morálfilozófia) 2001.

 

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Hittudományi Kar
Intézet:
Tanszék: Filozófia
Beosztás: Tanszékvezető egyetemi tanár

Korábbi munkaadó: Miskolci Egyetem
Beosztás: Tanszékvezető egyetemi tanár, Klasszika-Filológiai és Vallástudományi Tanszék

Egyéb korábbi munkaadó:
Felsőoktatási Pályázatok Irodája
Beosztás: projekmenedzser, mb.igazgató

Kutatási és oktatási szakterületek

Filozófia (filozófiatörténet, vallásfilozófia, bevezetés a filozófiába, logika, érveléstechnika), ógörög nyelv, vallástudomány, összehasonlító vallástörténet.

Kutatási terület a fentieken kívül: politikai és morálfilozófia, érintkezési pontok a politikai és teológiai gondolkodás között, hermetikus irodalom.

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
1992-1994 Folyóirat szerkesztés (főszerkesztő, főmunkatárs stb.)
1997-2002 Kutatási tervek szervezése, ellenőrzése
1998 FPI Vallás és Hittudományi szekciójának vezető szakértője
2000 ME Irodalomtudományi Doktori Iskola alapító tagja
2001-2004 ME Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsának elnökhelyettese
2002-2004 ME BTK fejlesztési dékánhelyettese
2005 KRE HTK Doktori Iskolájának tagja
2006-2011 KRE HTK dékánhelyettes
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Német Mesterfokú nyelvhasználó (szóban, írásban, olvasásban)
Angol Önálló nyelvhasználó (szóban, írásban, olvasásban)
Francia Önálló nyelvhasználó (olvasásban)
Orosz Önálló nyelvhasználó (olvasásában)
Ógörög Mesterfokú nyelvhasználó (olvasásban és írásban)
Latin Önálló nyelvhasználó (olvasásban, írásban)
Olasz Alapszintű nyelvhasználó (olvasásban, írásban, beszédben)
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Tudományos Akadémia  
Magyarországi Református Egyház Doktorok Collégiuma  

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Literáty Zoltán,
KRE Hittudományi Kar Gyakorlati Teológiai Program
Homiletika és retorika – Múltbeli kapcsolatuk és jelenkori lehetőségeik 2009.06.04. (Társ-témavezető)
Dull Krisztina,
KRE Hittudományi Kar Rendszeres Teológiai és Filozófiai Alprogram
Napkeleti bölcsek a reneszánszban. Egy szimbólum értelmezési rétegei. Képzés kezdete: 2012. szeptember
Megjegyzés: A korábbi, védéshez nem vezető, de a képzés teljes idejében véghezvitt témavezetésekről az adott egyetemek doktori honlapján lehet tájékozódni.    

 

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Bakonyi (Kovács) István,
ME BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
Bella István költői életműve. 2004. június 28. (Bírálóbizottságelnöke)
Visky S. Béla,
KRE Hittudományi Kar Teológiai Doktori Iskola Rendszeres Teológiai Program
Teodiceai–kísérletek a kortárs teológiában. 2004. 08. 23. (Opponens)
Lénárt Levente,
ME BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
Churchill és az európai gondolat. 2005. június 15. (Opponens)
Eva Aqui,
ME BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
A HIPER-irodalom. 2006. május 23. (Szigorlati Bizottság elnöke)
Tatai István,
KRE Hittudományi Kar Teológiai Doktori Iskola Rendszeres Teológiai Program
Az Egyház és Izrael – Korrelációs modellkeresés a poszt-holokauszt teológiában. 2008. 06.16. (Bizottsági tag, felkért hozzászóló)
Tóth-Matolcsy László,
ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola
Műhely a lehetetlenséghez. Kapcsolódási pontok Ravasz László, és Bibó István életművében 2010. január 21. (bizottsági tag)
Gábor Lassu,
KRE Hittudományi Doktori Iskola. Rendszeres Teológia Program
Sustainability. Enviromental Theology from the Perspective of Creation, Ecology and Eschatology. 2010. június 4. (Bizottsági tag)

Következő események


Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ