Dr. Siba Balázs
református lelkész,
habilitált egyetemi docens (KRE HTK Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék),
dékánhelyettes (KRE HTK)
e-mail: siba.balazs[kukac]kre.hu
telefon: +36 1 483 2939

Publikációk MTMT

Szakmai önéletrajz és publikációs lista

saját honlap: http://sibabalazs.com/

KRE szakmai önéletrajz:

Cím: PhD, Dr. habil.
Nem: férfi
Születési év: 1976
Születési hely (ország): Dunaújváros (Magyarország)
Email-cím(ek): siba.balazs[kukac]kre.hu
Hivatali telefonszám: 483 2939

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2009
Tudományág: Hittudomány
Disszertáció címe: Isten és élettörténet –  A narratív identitás kutatás gyakorlati teológiai relevanciája
Oklevelet kiállító intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem

MA tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2002
Tudományág(ak): vallástanár
Oklevelet kiállító intézmény: Union-PSCE, USA

MA-fokozat megszerzésének éve: 2001
Tudományág(ak): teológus-lelkész
Oklevelet kiállító intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Debreceni Református Hittudományi Egyetem Habilitáció 2017
Károli Gáspár Református Egyetem szupervízor szakirányú továbbképzés szupervízor 2015
Dunaújvárosi Főiskola európai unió szakértő 2004

 

Munkatapasztalat
2014 − Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék
2010 − 2014 Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet, Kommunikáció Tanszék, egyetemi adjunktus
2012 – 2015 GROW Csoport, tanácsadó és tréner
2012 – 2014 Civil Support, nonprofit szervezetfejlesztő és tréner
2009 – 2011 TerraKotta tréneri kör tagja, tréner, szervezetfejlesztő
2008 – 2011 MRE Zsinati Hivatal, zsinati ifjúsági tanácsos
2007 – 2011 MRE Zsinati Hivatal Ifjúsági Iroda, ifjúsági referens, irodavezető
2006 Budapest – Csepel – Királyerdői Egyházközség, helyettesítés
2005 Reptéri Lelkészség, helyettesítés
2002 – 2004 Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet beosztott lelkész

Kutatási és oktatási szakterületek
valláspedagógia
spiritualitás
szupervízió
valláslélektan
narratív identitás

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
2012-től Fachkompetenz, Management und Spiritualität in Leitungspositionen, GRUNDTVIG Lernpartnerschaften
2010-től  International Network for Research and Development of Confirmation and Christian Youth Work

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2018  „Spiritualitás és misszió az egyházban” szakirányú továbbképzés szakfelelős 
2018  KRE-HTK kari DTK felelős 
2017  KRE-HTK KÁB és TB Bizottságok elnöke
2017  KRE-HTK dékánhelyettes
2017  2017/18-ban beiratkozott évfolyam vezetője Dr. Papp Anette tanárnővel közösen
2014  KRE-HTK hetedik féléves gyakorlatok koordinátora 
2013. A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 azonosító számú, „INFORMÁCIÓ – TUDÁS – ÉRVÉNYESÜLÉS” Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában c. projekt keretében a szervezeti kommunikáció tananyag modul Szervezetfejlesztés, tréningek c. moduljának megírása

 

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol felső fok (állami nyelvvizsga, C típus)
német felső fok (állami nyelvvizsga, C típus)

 

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Év Publikációja Díj (megosztott) A nemzetközi kommunikáció, A művészet mint vizuális kommunikáció, A szervezeti kommunikáció és a Társadalomtudományi kutatásmódszertan tárgyközéből készült, 2013-ban a TÁMOP-4.1.2A/1-11/1-2011-0091 számú projekt keretében megjelent digitális tananyagért Károli Gáspár Református Egyetem 2014

 

Tagság tudományos társaságokban

2018 – „Society for Pastoral Theology (SPT)”, tag
2018 – „Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling / Gesellschaft für interkulturelle Seelsorge und Beratung (SIPCC)”, tag
2018 – Magyar Szupervízorok és Szupervízor-Coachok Társasága, pártoló tag
2017, 2018 MRE Egységes Lelkészképesítő Vizsgabizottság
2015 – Doktorok Kollégiuma, Pasztorálpszichológiai Szekció titkár
2011 − Egyházi Vezetőfejlesztők Szövetsége (alapító tag)
2010 – International Network for Research and Development of Confirmation and Christian Youth Work, tag
2009 – Doktorok Kollégiuma, Pasztorálpszichológiai Szekció tag
2010 – 2011 Református Pedagógiai Intézet, Módszertani munkacsoport
2008 – 2009 Consultation of the CPCE Study Group On New Challenges in Social Justice for the Protestant Churches in Europe

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
2018 – 2021 „Nők a lelkészpályán” Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI) pályázat K 128313-as számú a nyertes pályázatában (KRE-BTK Szociológiai Intézetének projektje) szenior kutatóként való részvétel
2017 Online kutatás a gyülekezeti kapcsolódás motívumairól négy budapesti gyülekezetben
2010 − International Network for Research and Development of Confirmation and Christian Youth Work
2015 − 2016 Magyarországi Evangélikus Egyház Lelkészi Életpálya Modell munkacsoport
2015 − Narratív Identitás Kutatócsoport, KRE-BTK
2014 − 2015 OTKA pályázat összeállítása a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetével „Spiritualitás és menedzsment a keresztény egyházakban, a 20-21. században” címmel
2012 − 2015 Fachkompetenz, Management und Spiritualität in Leitungspositionen, GRUNDTVIG Lernpartnerschaften

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2005–2006 Ludwig-Maximilian Universität München kutatói ösztöndíj

 

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve, intézmény Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Tverdota-Vass Edit Szeréna, KRE-HTK Misszió és gyülekezetépítés a XXI. században  
Adamekné Németh Zsófia, KRE-HTK A hitfejlődés közösségi aspektusai  
Sitku Tibor István, KRE-HTK A hitfejlődés lelkigondozói aspektusai  
Vörös Éva, KRE-HTK Juhász Zsófia diakóniai teológiája  
Bölcsföldiné Türk Emese Erzsébet, KRE-HTK A kooperativitás elmélete és módszerei a vallástanári gyakorlatban  

 

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Thoma László „Az önértékelés jelentősége a valláspedagógiában” doktori (PhD) értekezéstervezetének vitája, 2018. november 26. (opponálás)
Székely József Székely József doktorjelölt „Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkészpásztori hivatáskép alakulásában – Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990-2014 közötti időszakban” című értekezésének nyilvános disputája, külső bizottsági tag, DRHE, Debrecen 2018. június 18.
Szénási Lilla: „Isten és ember találkozásának színtere – A 21. század katechetikai kihívásai és lehetőségei, különös tekintettel a Z generáció hittanoktatásában használatos IKT eszközökre és anyagokra” című értekezéséhez, Selye János Egyetem Komárom Református Teológiai Kar, Komárom 2017. aug. 22. (opponálás)
Sung-Kon Park: Missional Ecclesiology: Missionary Encounters between the Presbyterian Church of Korea (Tonghap) and the Churches in the Czech Republic and Slovakia, opponálás doktori cselekmény során 2017. május 15.
P. Szilczl Dóra VALLÁS–TAPASZTALAT–KOMMUNIKÁCIÓ – A szakrális mint felkészültség, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2013. (opponálás)
Szabóné László Lilla „A gyermekteológia vizsgálata a kisgyermekes keresztyén családok életében” című értekezéséhez, KRE-HTK. 2016.02.01. (opponlásás)

Következő események


Sport a Károlin

Sport a Károlin

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Youtube