Prof. Dr. Siba Balázs
 tanszékvezető, egyetemi tanár
Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék
KRE-HTK
Budapest
e-mail: siba.balazs[kukac]kre.hu

Publikációk MTMT

Végzettség, szakképzettség
2013 – 2015 Károli Gáspár Református Egyetem szupervízor szakirányú továbbképzés, szupervízor
2003 − 2007 Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskolája
2002 − 2004 Dunaújvárosi Főiskola Európai Unió szak, európai unió szakértő
2001 − 2002 Union-PSCE Richmond Virginia, Master of Arts in Christian Education, vallástanár
1995 − 2001 Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, teológus-lelkész szak

 

Munkaköri feladatok
2019 szeptembertől Károli Gáspár Református Egyetem, szenátusi tagság
2018 – „Spiritualitás és misszió az egyházban” szakirányú továbbképzés szakfelelős
2018 – KRE-HTK kari DTK felelős
2017 – KRE-HTK KÁB és TB Bizottságok elnöke
2017 – KRE-HTK dékánhelyettes
2014 – KRE-HTK hetedik féléves gyakorlatok koordinátora

 

Tudományos fokozat
Hittudomány doktora (summa cum laude) 2009. február 20. Száma: 2/2008
A disszertáció címe: Isten és élettörténet − A narratív identitás kutatás gyakorlati teológiai relevanciája

 

Habilitáció
2017. április 19. Debreceni Református Hittudományi Egyetem
A habilitációs dolgozat címe:
„Két világban otthon” Gyakorlati pasztorálteológia – A református lelkészi hivatás vizsgálata interjúk tükrében
A habilitációs előadások címe:
Hova tovább keresztyén nevelés? – A „Z generáció” megszólításának kérdései
The Influence of Confirmation Work on the Commitment to Church Membership – Some Conclusions of the Second European Confirmation Study

 

Oktatói tapasztalat

2014 − Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék, egyetemi adjunktus (vallásdidaktika, katechetika, valláslélektan, szakmódszertan, szakmai önismeret, kommunikáció, csoportdinamika, szupervízió témakörökben magyar és angol nyelven)
2010 − 2014 Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet, Kommunikáció Tanszék, egyetemi adjunktus (vezetéselmélet, szervezetfejlesztés, kommunikációs készségfejlesztés, csoportdinamika, szervezeti kommunikáció, szakmai szocializáció, szervezetelemzés témakörökben magyar és angol nyelven)
2009 − 2010 Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Kommunikáció Tanszék, óraadó
2004 − 2009 Országos Református Ifjúsági Vezetőképző, ifjúságpolitika, kommunikáció, csoportdinamika, az ifjúkor pszichológiája tantárgyak
2003 – 2005 doktori ösztöndíj alatt Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar szemináriumok tartása a valláslélektan és a valláspedagógia témakörében

 

Egyéb szakmai tapasztalat
2016 – Egyházi Fejlesztők, szervezetfejlesztő és tréner
2012 – rendszeres szolgálatok a Budai Református Gyülekezetben: szupervízió, házi csoport vezetés, férficsoport vezetés, gyerekmunka
2012 – 2015 GROW Csoport, tanácsadó és tréner
2012 – 2014 Civil Support, nonprofit szervezetfejlesztő és tréner
2009 – 2011 TerraKotta tréneri kör tagja, tréner, szervezetfejlesztő
2008 – 2011 MRE Zsinati Hivatal, zsinati ifjúsági tanácsos
2007 – 2011 MRE Zsinati Hivatal Ifjúsági Iroda, ifjúsági referens, irodavezető
2006 Budapest – Csepel – Királyerdői Egyházközség, helyettesítés
2005 Reptéri Lelkészség, helyettesítés
2002 – 2004 Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet beosztott lelkész

 

Egyéb tanulmányok, képzések
METPROP Bt. akkreditált mediátorképzése, (60 óra) 2020. július – augusztus
2017 NCD Hungary – Természetes Közösségfejlődés, NCD-munkatárs képzés, 20 óra
2013 GROW csoport coach képzése, 60 óra
2013 KRE-BTK előszuperviziós csoport, 60 óra
2012 − 13 KRE-BTK művészeti terápia, 60 óra
2010 – Barnabás csoport coach képzés, 24 óra
2009 Barnabás csoport mentor képzés, 16 óra
2012 – Barnabás csoport enneagram képzés, 16 óra
2008 − 2009 Helyi Mérték Alapítvány trénerképző, 120 óra
2000 − 2001 KRE-BTK angol nyelv és irodalom szak

 

Kitüntetések, díjak
2020 − Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kar, Év Oktatója Díj
2020 – a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
2019 − Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kar, Év Publikációja Díj
2014 − Károli Gáspár Református Egyetem, Év Publikációja Díj (megosztott)
A nemzetközi kommunikáció, A művészet mint vizuális kommunikáció, A szervezeti kommunikáció és a Társadalomtudományi kutatásmódszertan tárgyközéből készült, 2013-ban a TÁMOP-4.1.2A/1-11/1-2011-0091 számú projekt keretében megjelent digitális tananyagért

 

Közéleti tevékenység
2019 szeptembertől EHE Habilitációs és Doktori Tanács, külső tag
2018 – Református Oktatási Stratégia előkészítő bizottsága, Emberi erőforrás gazdálkodás munkacsoport tag
2016 – Magyar Református Nevelés szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tag
2010 – 2011 Református Kulturális és Közéleti Alapítvány, kuratóriumi tag
2010 – 2011 Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Ifjúsági Bizottsági tag
2009 – 2010 Stáció, Vallási Ismeretterjesztő Magazin társadalmi szerkesztőbizottsági tag
2009 – 2010 Magyar Ifjúsági Konferencia, a Magyarországi Református Egyház képviselője
2009 – 2012 Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány, kuratóriumi tag
2008 – 2009 Szociális és Munkaügyi Minisztérium – Nemzeti Ifjúsági Stratégia
egyeztető fóruma
2007 – 2011 Reformátusok Lapja ifjúsági oldalának szerkesztőbizottsági tagja
2004 – 2005 Történelmi Egyházak képviselője a Nemzetközi Programok Tanácsában
1999 L’Arche Ravensburg (Németország) önkéntes diakóniai szolgálat
1998 – 1999 L’Arche Liverpool önkéntes diakóniai szolgálat

 

Tagság szakmai szervezetekben
2020 – International Association for the Promotion of Christian Higher Education (INCHE)
2015 – Doktorok Kollégiuma, Pasztorálpszichológiai Szekció titkár
2011 − Egyházi Vezetőfejlesztők Szövetsége (alapító tag)
2010 – International Network for Research and Development of Confirmation and Christian Youth Work
2017 – MRE Egységes Lelkészképesítő Vizsgabizottság
2018 –2019 „Society for Pastoral Theology (SPT)”
2018 – 2019 „Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling / Gesellschaft für interkulturelle Seelsorge und Beratung (SIPCC)”
2018 – 2019 Magyar Szupervízorok és Szupervízor-Coachok Társasága, pártoló tag
2009 – Doktorok Kollégiuma, Pasztorálpszichológiai Szekció tag
2010 – 2011 Református Pedagógiai Intézet, Módszertani munkacsoport
2008 – 2009 Consultation of the CPCE Study Group On New Challenges in Social Justice for the Protestant Churches in Europe

 

Kutatócsoportban való részvétel
Global Faculty Development Pilot Program, De Vries Institute for Global Faculty Development at Calvin University, online moodle kurzus és szakmai értékelése, 2020. augusztus - szeptember
2019 – KRE-HTK Lelkészi Diplomás Pályakövetési Kutatás vezetése
2018 – 2021 „Nők a lelkészpályán” Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI) pályázat K 128313-as számú a nyertes pályázatában (KRE-BTK Szociológiai Intézetének projektje) szenior kutatóként való részvétel
2017 Online kutatás a gyülekezeti kapcsolódás motívumairól négy budapesti gyülekezetben
2010 − International Network for Research and Development of Confirmation and Christian Youth Work
2015 − 2016 Magyarországi Evangélikus Egyház Lelkészi Életpálya Modell munkacsoport
2015 − Narratív Identitás Kutatócsoport, KRE-BTK
2014 − 2015 OTKA pályázat összeállítása a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetével
„Spiritualitás és menedzsment a keresztény egyházakban, a 20-21. században” címmel
2012 − 2015 Fachkompetenz, Management und Spiritualität in Leitungspositionen,
GRUNDTVIG Lernpartnerschaften

 

Konferencia szervezés
„Idősek lelkigondozása” – A Doktorok Kollégiuma Pasztorálpszichológiai Szekciójának nyári ülése, Debrecen, 2019. augusztus 26-27. (szervezés)
„Lelki éhség 2.0” – Protestáns spiritualitás a 21. században, Budapest, 2019. május 31. (konferenciaszervezés)
Együtt a hit útján – Gyülekezetpedagógiai konferencia és könyvbemutató, Budapest, 2019. május 8. (konferenciaszervezés)
Collegium Doctorum – Reformation 500, Debrecen, 2018. július 9-10. (részvétel) „A fiatal felnőttek életkérdései” A DC pasztorálpszichológiai szekciójának, Debrecen, július 11-12. (szervezés)
„Der Südosteuropäische Fakultätentag für evangelische Theologie” (SOMEF), A közép-európai protestáns teológiai fakultások X. nemzetközi kongresszusa, július 1-4. (részvétel a szervezésben)
„Egyházi Közösségfejlesztés 2017” – az Egyházi Fejlesztők és az NCD Hungary közös konferenciája
„Elengedés és újrakezdés” – A Doktorok Kollégiuma Pasztorálpszichológiai Szekciójának szakmai műhelye, 2016. augusztus, 29.
Szupervízió és coaching az egyházban – A Magyarországi Evangélikus Egyház és az Egyházi Fejlesztők közös konferenciája, Budapest, Lágymányosi Ökumenikus Központ, 2015. szeptember 23.
Szakmaiság, menedzsment és spiritualitás, Az Egyházi Fejlesztők I. konferenciája, Budapest, 2013. október 2.
Egyházi szervezetfejlesztés református szemmel – előadás és fórum, vendégelőadó Prof. Dr. Thomas Schlag, a Zürichi Egyetem professzora és Tarr Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinati tanácsosa, KRE-BTK, 2012. március 14.
International Network for Research and Development of Confirmation and Christian Youth Work, nemzetközi kutatócsoport budapesti ülése, 2012. március 12-14.
ÉLEN-JÁRÓK, Vezetői arcélek és pengeélek egy kutatás tükrében, HelyiMérték Alapítvány, Budapest, 2011. február 24.
Konfi+ konferencia ifjúsági szakemberek számára, Berekfürdő, 2010. augusztus 23.

 

Külföldi tanulmányok, vendégoktatás
2019. június-július, Wheaton College European Summer Study Program (ESSP), Chicago Area, Illinois, USA (kutatói ösztöndíj)
ERASMUS oktatói Mobilitás ösztöndíj, Projektszám: 2018-1-HU01-KA103-046975, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Cluj-Napoca, Románia, 2019.04.02-04. (külföldi vendégoktatás)
2005 – 2006 Ludwig-Maximilian Universität München, kutatói ösztöndíj
2001 – 2002 Union-PSCE Richmond Virginia, USA
1998 – 1999 Liverpool Hope College, vendéghallgató

 

Szakmai tanulmányutak
Cigánymissziós tanulmányutak vezetése:
2019 (Berekfürdő környéke) 2018 (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 2017 (Debrecen környéke) 2016 (BAZ megye) 2015 (Somogy)
2019 Missziói tanulmányút Chicagóban: Lawndale Christian Community Church és a Breakthrough Urban Ministries, Chicago, IL, USA, július 19.
2018 október, Izrael
2011 január, Skócia
2010 március, Kenya
2008 szeptember, Rajna-vidék, Németország
2007 október, Westfália, Németország

 

Nyelvtudás
angol (felső fokú állami nyelvvizsga, C típus)
német (felső fokú állami nyelvvizsga, C típus)

 

Doktori cselekményekben való részvétel
KRE HTK HDHT Fodorné Ablonczy Margit disszertációjának fejezetvitája, opponálás és jegyzőkönyv vezetése, 2019. aug. 29.
Thoma László „Az önértékelés jelentősége a valláspedagógiában” doktori (PhD) értekezéstervezetének vitája, 2018. november 26. (opponálás)
Székely József Székely József doktorjelölt „Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkészpásztori hivatáskép alakulásában – Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990-2014 közötti időszakban” című értekezésének nyilvános disputája, külső bizottsági tag, DRHE, Debrecen, 2018. június 18.
Szénási Lilla: „Isten és ember találkozásának színtere – A 21. század katechetikai kihívásai és lehetőségei, különös tekintettel a Z generáció hittanoktatásában használatos IKT eszközökre és anyagokra” című értekezéséhez, Selye János Egyetem Komárom Református Teológiai Kar, Komárom, aug. 22. (opponálás)
Sung-Kon Park: Missional Ecclesiology: Missionary Encounters between the Presbyterian Church of Korea (Tonghap) and the Churches in the Czech Republic and Slovakia, opponálás doktori cselekmény során, május 15.
P. Szilczl Dóra: VALLÁS-TAPASZTALAT-KOMMUNIKÁCIÓ – A szakrális mint felkészültség, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2013. (opponálás)
Szabóné László Lilla: „A gyermekteológia vizsgálata a kisgyermekes keresztyén családok életében” című értekezéséhez, KRE-HTK. 2016.02.01. (opponlásás)

 

ODTK témavezetés
Szászné Lázár Eszter Csenge (KRE-HTK): Hová tűntél tekintély? – A ’68-as autoritáskrízis és az empirikus fordulat kapcsolata a gyakorlati teológiában, (különdíj) in: XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Társadalomtudományi Szekció, Vallás- és hittudomány II. tagozat, Gödöllő, 2019. ápr. 24. (témavezetés)

 

Felsőoktatási jegyzet
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 azonosító számú, “INFORMÁCIÓ – TUDÁS – ÉRVÉNYESÜLÉS” Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában című projekt keretében a szervezetfejlesztés, tréningek modul kidolgozása közösen Dr. Sepsi Enikővel

 

Könyvszerkesztés
Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Pángyánszky Ágnes (szerk.): Együtt a hit útján – Gyülekezetpedagógiai kézikönyv, Budapest, Kálvin Kiadó, 2019.
Czibere Károly, Ferenczi Zoltán, Siba Balázs, Vad Lilla (szerk.): Gyülekezeti modellek, programelemek az önkéntesség jegyében. Magyar Református Szeretetszolgálat, Bp. 2011.
Siba Balázs (szerk.): Támogató jelenlét – Szupervíziós szemléletű összefoglaló tanulmány HR fejlesztési módszerekről az egyházban, Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztály, Budapest, 2015. (pályázati anyag)

 

Külföldi konferencia előadások
Siba Balázs: Spirituality and Theology – the Place for Personal Faith Experience in the Theological Education / Spiritualitás és teológia – a személyes hitbeli tapasztalat helye a teológiai képzésben, in: XI. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho / A Selye János Egyetem XI. Nemzetközi Tudományos Konferenciája, Komárno, 2019. szeptember 10. (tudományos előadás)
Peter Bedekovics – Balázs Siba: Youth Work in Hungary – Country Report 2018 in: “What education-related research is important for Protestant Churches in Europe?” – A consultation between church representatives and researchers, 27th – 28th September 2018, Berlin/Germany
Central-Eastern Countries Workshop: The Influence of Confirmation Work on the Commitment to Church Membership – Some Conclusions of the Second European Confirmation Study in: “Confirmation Work in Ecumenical and International Perspectives” Conference, Erfurt/Germany, 3-5 May 2017 presentation link: www.confirmation-research.eu
Balázs Siba – Ádám Hámori: „Konfirmandenarbeit und Jugendarbeit in Ungarn: Praktische Aspekte aus Ost-Europäischer Perspektive”, Konferenz-präsentation, „Übergänge – Anschlüsse – Brüche. Schnittstellen zwischen der Arbeit mit Kindern, der Konfirmandenarbeit und der Jugendarbeit im europäischen Vergleich.“ 3. aej/ESG-Forum Wissenschaft und Praxis, 2014. Berliner Stadtmission, Berlin, Deutschland, 1-2. Oktober 2014 (angol nyelven)
web: http://www.evangelische-jugend.de/wup2014 handout: http://www.evangelische-jugend.de/fileadmin/user_upload/aej/Kinder-_und_Jugendsoziologie/Downloads/3_Forum_Wissenschaft_Praxis/14_10_01_Hamori_und_Dr_Siba_Praktische_Aspekte_Osteuropa.pdf
Balázs Siba – Ádám Hámori: „The Role of Confirmation Work in Religious Socialization: Exploring the Hungarian Protestant Context in an East-West Comparison”, conference presentation, „Belonging, Participating and Believing: Young People in Faith Communities – The 3rd International Conference on Confirmation and Christian Youth Work in Europe”, Järvenpää, Finland, June 16-17, 2014
web: http://www.diak.fi/en/rdi/Pages/Belonging%2C-Participating-and-Believing—Young-People-in-Faith-Communities.aspx
Balázs Siba – Ádám Hámori: „Ways into and out of the Church: Determining Factors of Religious Affiliation and Distance from Church of Hungarian Youth”, Oslo, 2012. május 28-29.
Balázs Siba: „The Importance of Biographical Work and Life-coaching in Youth Ministry from an Eastern-European Perspective”, 3rd IASYM European Conference, Tallinn, 11 – 14 April, 2012.

 

Konferencia és ismeretterjesztő előadások, akkreditált továbbképzések
Siba Balázs és Siba-Rohn Hilda: „Az átírt történet – Az életút változásai és a narratív identitás kapcsolata”, ismeretterjesztő előadás, Paks, 2020. márc. 11.
Siba Balázs: "Hétfőtől szombatig – szempontok a protestáns spiritualitás megéléséhez a mindennapokban" c. előadás Érd Parkvárosi Ref. Gyülekezetben, 2020. febr. 9.
Siba Balázs: Intézmény mint lelki otthon? – A Károli Gáspár Református Egyetem bemutatása, in: református oktatási intézményvezetők és fenntartók részére szervezett konferencia, MRE Zsinati Székház, nov. 28.
Siba Balázs: A mindennapok spiritualitása, in: A pasztorálpszichológia harmadik évezred kihívásaira adott válaszai – Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából – „Értékteremtő tudomány”, 2019. november 15. Pünkösdi Teológiai Főiskola
szakmai műhely vezetése „Egység cigány és nem cigányok között” címmel a VI. Országos Református Cigánymissziós konferencián, Berekfürdő, október 19.
Siba Balázs: Szellemi műhely mint lelki otthon?A személyiségformálás kihívásai az egyházi felsőoktatásban, in: Hagyomány, Identitás, Történelem, HIT2019. – Református Egyháztörténeti Konferenciák II., KRE Hittudományi Karának és a KRE Református Örökség Műhelyének szervezésében, Budapest, 2019. október 21.
Siba Balázs: Európai konfirmációs modellek – egy európai felmérés tanulságai, in: „Konfirmáció, mint ünnep” – A Budapest-Északi és a Baranyai Református Egyházmegye tanulmányi lelkészkonferenciája, Mátraháza, 2019. szeptember 24.
Siba Balázs: Spirituality and Theology – the Place for Personal Faith Experience in the Theological Education / Spiritualitás és teológia – a személyes hitbeli tapasztalat helye a teológiai képzésben, in: XI. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho / A Selye János Egyetem XI. Nemzetközi Tudományos Konferenciája, Komárno, 2019. szeptember 10. (tudományos előadás)
Siba Balázs: „Mennyei és földi kincseink. Az elhívás és az anyagi világ kérdései a lelkészi életpályán” in: „Követlek, akárhová mégy!? (Lk 9,57)” – Munkaévkezdő lelkészkonferencia Magyarországi Evangélikus Egyház, Északi Egyházkerület, Balatonszárszó, 2019. augusztus 28. (tudományos előadás)
Siba Balázs: Mennyei és földi kincseinkaz elhívás és az anyagi világ kérdései a lelkészi életpályán, in: „Apologetika, Homiletika, Gyülekezetpedagógia, Rendszeres teológia” – A Dunántúli Református Egyházkerület tanulmányi napjai, Balatonfüred, 2019. május 19-21. (tudományos előadás)
Pángyánszky Ágnes – Siba Balázs: Több frontos küzdelem – a 30-as korosztály életkérdései in: Együtt a hit útján – Gyülekezetpedagógiai konferencia és könyvbemutató, Budapest, 2019. május 8. (szakmai műhely vezetése)
Siba Balázs: Bevezető gondolatok a gyülekezetpedagógiához, in: A Selye János Egyetem Református Teológiai Karának Nemzetközi Gyakorlati Teológiai Konferenciája, Komárno, Szlovákia, 2019. április 9. (tudományos előadás)
„Európai konfirmációs modellek – egy európai felmérés tanulságai” in: „Reformáció 501″, Tatai Egyházmegyei Presbiteri Konferencia, Komárom, 2018. febr. 17.
Női és férfi mandátumok – a nő és a férfi léte, szerepe és küldetése a Biblia tükrében (ismeretterjesztő előadás Siba-Rohn Hildával közösen) in: „Férfi és női szerepek, keresztény családok a robotvilágban” Családos Tavaszi Hétvége ˗ A budai gyülekezet családos hétvégéje, Piliscsaba, 2018. ápr. 7.
„Tanítható-e a hit?” – pódiumbeszélgetés vezetése Prof. Dr. Németh Dávid „Vallásdidaktika – A hit- és erkölcstan tanítása az 5-12 osztályban” c. könyvének bemutatója alkalmából, Kossuth Klub, 2018. okt. 31.
„Spiritualitás és teológia – a személyes hitbeli tapasztalat helye a teológiai képzésben”; előadás „A Reformáció örökségében élve – a reformáció hatása a teológiai oktatásra” c. konferencián, 2018. okt. 26.
“Church shopping” a mai Budapesten – A hit stílus szerinti gyülekezet választásának valláslélektani aspektusai, in: Köszöntőkonferencia Lázár Imre 60. születésnapjára, KRE-BTK, 2018. június 23.
Siba Balázs és Siba-Rohn Hilda: Kapcsolatok hálójában – családi rendszerek találkozása, Kerekegyháza 2017. május 21.
Siba Balázs és Siba-Rohn Hilda: Kapcsolatok hálójában – családi rendszerek találkozása, Tata, 2017. május 14.
John Brouwer – Siba Balázs: “Reading for in-formation or for trans-formation?”, KRE-HTK, Tréninghét, ápr. 5.
Az egyéni küldetés narratíváinak közösségi mintázatai – református lelkészekkel készült interjúk fényében, in: MÁSOK-ÉNEK: Kulturális, narratív, nyelvi identitás workshop, az Identitáskutató Műhely első rendezvénye, 2017. január 12.
Gyökössy Intézet akkreditált képzése: „LELKI ÚTJAINK”- Élettörténeti műhely, Máriabesnyőn 2017, január 13-14. (Siba-Rohn Hildával közösen)
„Mennyei kincsek, de földön élünk” – A munka és magánélet krízisei 33 lelkipásztorral készült interjú tükrében, – A Doktorok Kollégiuma Pasztorálpszichológiai Szekciójának szakmai műhelye, 2016. augusztus, 29. (előadás)
Siba Balázs – Joób Máté: Hiteles vezetőként és pásztorként a gyülekezetben –
vezetéselméleti kurzus, Lelkészakadémiai kurzus, Magyarországi Evangélikus Egyház, Révfülöp, 2016. május 8-11.
A vezetett vezető – szakmaiság, menedzsment és spiritualitás a vezetésben (előadás), Kárpát-medencei missziói előadók konferenciája, Berekfürdő, 2016.04.04.
Az egyházi kultúra hatalmi dimenziói (előadás), Kárpát-medencei missziói előadók konferenciája, Berekfürdő, 2016.04.04.
Költészet és valóság (előadás) in: Kultúra, identitás, narratívum (tanári műhely), Károli Közösségi Napok, KRE-BTK, 2016.03.17.
Mennyei és földi kincseink – az elhívás és az anyagi világ kérdései a lelkészi életpályán (előadás lelkésztovábbképzés keretében), Budapest-Déli Egyházmegye, 2016.03.01.
Siba-Rohn Hilda – Siba Balázs: Kapcsolatok hálójában (előadás), Házasság hete programsorozat, Győr, 2016.02.12.
Siba-Rohn Hilda – Siba Balázs: Testi és lelki egészség (előadás) a Helvécia-Bugac-Ballószögi Református Egyházközség és a Szentkirályi Református Egyházközség közös gyülekezeti csendes hétvégéjén, Mátraháza, 2016. január 30.
Gyökössy Intézet akkreditált képzése – lelki műhely „LELKI ÚTJAINK”- Élettörténet műhely, Máriabesnyőn 2016, január 16-17. (Siba-Rohn Hildával közösen)
Szupervíziós Bokszmérkőzés (Get in the ring!), nyilvános szakmai vita Goda Gyulával a szupervízió protestáns és katolikus olvasatainak különbözőségéről in: Szupervízió és coaching az egyházban – A Magyarországi Evangélikus Egyház és az Egyházi Fejlesztők közös konferenciája (konferencia szervezés), Budapest, Lágymányosi Ökumenikus Központ, 2015. szeptember 23.
Élethivatás és hivatali élet? – a spiritualitás megélése a munkahelyen (szakmai műhely) in: Szupervízió és coaching az egyházban – A Magyarországi Evangélikus Egyház és az Egyházi Fejlesztők közös konferenciája, Budapest, Lágymányosi Ökumenikus Központ, 2015. szeptember 23.
Krisztus ereje és a pénz hatalma – szupervíziós esetmegbeszélés a pénz szerepéről életünkben (szakmai műhely) in: Krisztus-követés és hatalom, VI. Bakonybéli Ökumenikus Konferencia, 2015. október 17.
Konfirmációs modellek Európában, Komárom, Dunántúli ref. Lelkésztovábbképzés, 2014.09.08
Kapunyitási pánik – Konfi plusz konferencia, 2014. aug. 26.
Siba-Rohn Hilda – Siba Balázs: Életem szigete – műhely, Szélrózsa – Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó, 2014. július 17.
Gyökössy Intézet akkreditált képzése – lelki műhely „LELKI ÚTJAINK”- Élettörténet műhely, Máriabesnyőn 2014, február 1-2.
Gulyás Péter – Körmendy Petra – Siba Balázs: Háromszéki ugrós (szakmai workshop) Szakmaiság, menedzsment és spiritualitás, Az Egyházi Fejlesztők I. konferenciája, Budapest, 2013. október 2.
Bekapcsolódás egy közös történetbe – motiváció, bevonás és felhatalmazás, MRE Önkéntes fórum, Budapest, 2012. november 29.
A mentorálás és coaching módszerének használata a lelkigondozásban? Doktorok Kollégiuma, Komarno, Sellye Egyetem, 2012. augusztus 22.
Nemzetközi konfirmációs kutatás tanulságai, lelkésztovábbképzés Debrecen, 2012. október 24.
Nemzetközi tapasztalatok a konfirmációról, Evangélikus Országos Lelkészkonferencia, Balatonszárszó, 2012. május 7.
Az élettörténetek gondozása, A Dunamelléki Református Egyházkerület Lelkésztovábbképzése, Fadd, 2012. február 6.
Élettörténetek a lelkigondozásban, Lelkészek Tanulmányi Napja, Oberwart, (Ausztria), 2011. november 7.
Egyházfejlesztés = mesterségünk címere című műhely vezetése a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságának XVIII. Konferenciáján, Budapest, 2011. október 6.
Taníthatóság – élethosszig tartó tanítványság és tanulás, A Doktorok Kollégiuma, Pásztorálpszichológiai Szekció, Debrecen, 2011. augusztus 24.
A magyarországi konfirmáció lehetséges útjai egy európai kutatás tükrében, A Doktorok Kollégiuma Összevont Szekció, Debrecen, 2011. augusztus 24.
Az élettörténetek gondozása – keresztyén szempontból, A gyógyító művészetek és a gyógyítás művészetének antropológiája III. (Budapest- Balaton Summer School of Sacral Communication and Healing EASA network), KRE, Budapest-Tiszanána Nyári Egyetem, 2011. július 5.
Az önkéntes szolgálat formái, lehetőségei egyházunkban, IV. Kárpát-medencei Református Missziói és Diakóniai Találkozó, 2011. május 22.
Mit kezdjünk a konfirmációval?- Egy európai kutatás tapasztalataiból” A katechézis kihívásai és lehetőségei napjainkban c. konferencia, Regionális Ketechéta Nap, Nagykőrös, 2011. május 14.
A Biográfiai munka keresztyén szemmel, Borsod-Gömöri Református Egyházmegye lelkész-gondnoki továbbképzés, Mályi, 2011. március 22.
ÉLEN-JÁRÓK, Vezetői arcélek és pengeélek egy kutatás tükrében, HelyiMérték Alapítvány, Budapest, 2011. február 24.
“Liturgiai Ajánlás”, El(ő)hívás-konferencia, Berekfürdő, 2011.január 27–29.
„Ökumenikus elkötelezettséggel az önkéntesség európai éve felé” előadás, Asztali beszélgetések sorozat, Budapest, Deák téri Evangélikus Gyülekezet, 2011. január 9.
Európai konfirmációs modellek – egy európai felmérés tanulságai, Konfi+ konferencia, Berekfürdő, 2010. augusztus 23.
„Isten mint beszélgetőtárs” Szakrális Kommunikáció és Gyógyítás Hálózat (Sacral Communication and Helaing Network) Konferenciája, A szakrális kommunikáció kutatási lehetőségei, Károli Gáspár Református Egyetem, 2010. június 24.
Az ifjúsági önkéntes munka és hálózat-teremtés gyakorlatáról, nemzetközi kitekintéssel, valamint a hazai gyakorlat bemutatása a Magyar Református Egyház ifjúsági területén., „Hatékony civil szervezeti tudás” című képzés, Magyar Kultúra Alapítvány, Budapest, 2010. május 11.
Önkéntesség és elköteleződés az egyházban, III. Kárpát-medencei Missziói- és Diakóniai Konferencia, Berekfürdő, 2009. október 4-7.
Gordiuszi csomópontok, Református Fiatalok Szövetsége (REFISZ) konferencia, Berekfürdő, 2009. szeptember 18-20.
Fejlődés és nevelés a vallásosság élettörténeti alakulásában, Doktorok Kollégiuma, Budapest, 2009. augusztus 21-24.
Mentorálás az egyházban, Missziói előadók országos konferenciája, Pécel, 2008. április 7-9.
Biográfiai munka a gyülekezetben, Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 2006. augusztus 21-24.

Megjelenés a médiában
Barna Bálint: Egyetemes igényünk, www.parokai.hu, 2019. december 04.
Jakus Ágnes: Együtt a hit útján, www.parokia.hu, 2019. április 25. Kossuth Rádió, Református Félóra, 2018. nov. 20.
“Támaszt adó képzés” – interjú, 2018. július, parokia.hu
Mária Rádió, 2017. november
Kerékgyártó Klaudia: Falakon belül – Interjú Siba Balázzsal in: Téka – A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Diákújsága, Budapest, 2016/2, 8-9.
Badgán Zsuzsanna: interjú, Reformátusok lapja, 2016. január
Fekete Zsuzsa: „Közelebb a valósághoz”, Parókia Portál, 2016. január 15. (interjú Weiner-Legeza Lucával közösen)
Pax TV, 2016. január 27.
Kossuth Rádió, Református Félóra – “Tebenned bíztunk eleitől fogva…”, 2015-02-18
REFORMÁTUS IFJÚSÁGI MŰSOR, MTV1, 2015.01.11
Határtalan, Európa Rádió, 2013.11.18.
Csillagpont, a református ifjúsági találkozó, Reggeli gondolatok, TV2, 2011-09-11
Református magazin, Magyar Televízió 1, 2011-05-15
Reggeli gondolatok, Vallási magazin, TV2, 2011-07-17
Református magazin, Magyar Televízió 1, 2010-08-22
Református Félóra, Kossuth Rádió, 2010-08-18
Fiatal szívekben, Üzenet, RTL Klub, 2010-10-25
Reggeli Ébresztőshow, RTL Klub, 2009-09-14
Református magazin, Magyar Televízió 1, 2009-08-09
Reggeli gondolatok, Vallási magazin, TV2, 2009-08-02
Református istentisztelet, Magyar Televízió 1, 2009-07-25

Napi biztatás

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ