Prof. Dr. Siba Balázs

Prof. Dr. Siba Balázs

Prof. Dr. Siba Balázs
református lelkész
egyetemi tanár
Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Publikációk MTMT

Végzettség, szakképzettség
2013 – 2015 Károli Gáspár Református Egyetem szupervízor szakirányú továbbképzés, szupervízor
2003 − 2007 Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskolája
2002 − 2004 Dunaújvárosi Főiskola Európai Unió szak, Európai Unió szakértő
2003 református lelkészi oklevél, lelkészszentelés
2001 − 2002 Union-PSCE Richmond Virginia, Master of Arts in Christian Education, vallástanár
1995 − 2001 Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, teológus szak

 

Egyetemi oktatói megbízások és kinevezések
2023 – KRE PDI Doktori Tanács, törzstag
2023 – Károli Gáspár Református Egyetem, szenátusi póttag
2023 – KRE HTK Kredit Átviteli Bizottság tag
2023 – KRE HTK Tanulmányi Bizottság tag
2022. február 1-től a KRE-HTK Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszékének vezetője
2021 szeptembertől a KRE-HTK vallástanár MA szakfelelőse
2021 – KRE Tudományos Tanács, póttag
2020 – 2021 KRE-HTK helyettes járványügyi felelős
2020 november – 2021 április a KRE-HTK startégiáját előkészítő ad hoc bizottság vezetése
2020 – KRE HDI Doktori Minőségbiztosítási Bizottság, tag
2019 – 2023 Károli Gáspár Református Egyetem, szenátusi tag
2019 – Evangélikus Hittudományi Egyetem Habilitációs és Doktori Tanács, külső tag
2018 – 2021 „Spiritualitás és misszió az egyházban” szakirányú továbbképzés szakfelelős
2018 – 2020 KRE-HTK kari DTK felelős
2017 – 2023 KRE-HTK Kredit Átviteli Bizottság elnöke
2017 – 2023 KRE-HTK Tanulmányi Bizottság elnöke
2017 – 2023 KRE-HTK dékánhelyettes
2014 – 2017 KRE HTK Kredit Átviteli Bizottság tag
2014 – 2017 KRE HTK Tanulmányi Bizottság tag
2017 – 2023 évfolyamvezető
2014 – KRE-HTK hetedik féléves gyakorlatok koordinátora

Tudományos fokozat Hittudomány doktora (summa cum laude) 2009. február 20. Száma: 2/2008 KRE-HTK A disszertáció címe: Isten és élettörténet − A narratív identitás kutatás gyakorlati teológiai relevanciája

Habilitáció 2017. április 19. Debreceni Református Hittudományi Egyetem A habilitációs dolgozat címe:
„Két világban otthon” Gyakorlati pasztorálteológia – A református lelkészi hivatás vizsgálata interjúk tükrében A habilitációs előadások címe: Hova tovább keresztyén nevelés? – A „Z generáció” megszólításának kérdései The Influence of Confirmation Work on the Commitment to Church Membership – Some Conclusions of the Second European Confirmation Study

 

Egyetemi oktatói tapasztalat
2022 − Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék, egyetemi tanár
2017 − Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék, egyetemi docens
2014 − 2017 Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék, egyetemi adjunktus
2010 − 2014 Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet, Kommunikáció Tanszék, egyetemi adjunktus
2009 − 2010 Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció Tanszék, óraadó
2003 – 2005 doktori ösztöndíj alatt Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar szemináriumok tartása a valláslélektan és a valláspedagógia témakörében

 

Felnőttképzési oktatói tapasztalat
2018 – 2020 A LÉM trénerek képzése (Lelkészi Életpálya Modell, Training of Trainers) a Magyarországi Evangélikus Egyházban (150 óra)
2018 – 2019 Plébániavezetők Képzése a Szeged-Csanádi Egyházmegyében az EFOP-1.3.7-17 pályázat keretében (120 óra)
2016 – Egyházi Fejlesztők, szervezetfejlesztő és tréner
2012 – 2015 GROW Csoport, tanácsadó és tréner (for profit szféra)
2012 – 2014 Civil Support, nonprofit szervezetfejlesztő és tréner
2009 – 2011 TerraKotta tréneri kör tagja, tréner, szervezetfejlesztő
2004 − 2009 Országos Református Ifjúsági Vezetőképző, akkreditált felnőttképzés (ifjúságpolitika, kommunikáció, csoportdinamika, az ifjúkor pszichológiája tantárgyak)

 

Lelkészi szolgálatok
2023 – Budai Református Gyülekezet, beosztott lelkész
2012 – rendszeres szolgálatok a Budai Református Gyülekezetben(szupervízió, házi csoport vezetés, férficsoport vezetés, gyerekmunka)
2008 – 2011 MRE Zsinati Hivatal, zsinati ifjúsági tanácsos
2007 – 2011 MRE Zsinati Hivatal Ifjúsági Iroda, ifjúsági referens, irodavezető
2006 Budapest – Csepel – Királyerdői Egyházközség, helyettesítés
2005 Reptéri Lelkészség, helyettesítés
2002 – 2004 Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet beosztott lelkész

 

Egyéb tanulmányok, képzések
2021 – Családterápiás elméleti és módszertani tanfolyam, Magyar Családterápiás Egyesület (200 + 20 óra)
2020. okt. 1. mediátor vizsga, METPROP Bt.
2020 METPROP Bt. akkreditált mediátorképzése, (60 óra)
2017 NCD Hungary – Természetes Közösségfejlődés, NCD-munkatárs képzés (20 óra)
2014. június 30. Coaching vizsga, EMCC - European Mentoring and Coaching Council rendszere alapján, GROW Csoport
2013 GROW csoport coach képzése (60 óra) 2013 KRE-BTK előszuperviziós csoport (60 óra)
2012 − 2013 KRE-BTK művészeti terápia (60 óra)
2012 Barnabás csoport enneagram, önismereti képzés (16 óra)
2010 Barnabás csoport coach képzés (24 óra)
2009 Barnabás csoport mentor képzés (16 óra)
2008 − 2009 Helyi Mérték Alapítvány trénerképző (120 óra)
2000 − 2001 KRE-BTK angol nyelv és irodalom szak

 

Kitüntetések, díjak
2023: Károli Gáspár Református Egyetem, Szenczi Molnár Albert Díj
2022: Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kar, Év Oktatója Díj
2020: a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
2020: Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kar, Év Oktatója Díj
2019: Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kar, Év Publikációja Díj
2014: Károli Gáspár Református Egyetem, BTK, Év Publikációja Díj (megosztott) A nemzetközi kommunikáció, A művészet mint vizuális kommunikáció, A szervezeti kommunikáció és a Társadalomtudományi kutatásmódszertan tárgyközéből készült, 2013-ban a TÁMOP-4.1.2A/1-11/1-2011-0091 számú projekt keretében megjelent digitális tananyagért

 

Közéleti tevékenység
2023 – Református Pedagógiai Intézet Fenntartói Igazgatótanácsi tag
2023 Magyarországi Református Egyház a lelkipásztori hivatás évének koordinálásával megbízott zsinati tanácsos tanácsadója
2022 – 2023: MRE Missziói Szolgálat, a lelkészek lelki egészségét támogató munkacsoport tagja
2022. június 27. Tempus Közalapítvány szakértői nyilvántartásba vétel a felsőoktatás és az ifjúság szakterületeken
2016 – Magyar Református Nevelés szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tag
2018 – 2019 Református Oktatási Stratégia előkészítő bizottsága, Emberi erőforrás gazdálkodás munkacsoport tag
2010 – 2011 Református Kulturális és Közéleti Alapítvány, kuratóriumi tag
2010 – 2011 Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Ifjúsági Bizottsági tag
2009 – 2010 Stáció, Vallási Ismeretterjesztő Magazin társadalmi szerkesztőbizottsági tag
2009 – 2010 Magyar Ifjúsági Konferencia, a Magyarországi Református Egyház képviselője
2009 – 2012 Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány, kuratóriumi tag
2008 – 2009 Szociális és Munkaügyi Minisztérium – Nemzeti Ifjúsági Stratégia egyeztető fóruma
2007 – 2011 Reformátusok Lapja ifjúsági oldalának szerkesztőbizottsági tagja 2004 – 2005 Történelmi Egyházak képviselője a Nemzetközi Programok Tanácsában
1999 L’Arche Ravensburg (Németország) önkéntes diakóniai szolgálat 1998 – 1999 L’Arche Liverpool önkéntes diakóniai szolgálat

 

Tagság szakmai szervezetekben
2021 – Doktorok Kollégiuma, Pasztorálpszichológiai Szekció, elnök
2021 – Magyar Családterápiás Egyesület
2020 – International Association for the Promotion of Christian Higher Education (INCHE) 2018 – „Society for Pastoral Theology (SPT)” 2018 – „Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling / Gesellschaft für interkulturelle Seelsorge und Beratung (SIPCC)”
2018 – Magyar Szupervízorok és Szupervízor-Coachok Társasága, pártoló tag 2017 – MRE Egységes Lelkészképesítő Vizsgabizottság 2015 – 2021 Doktorok Kollégiuma, Pasztorálpszichológiai Szekció titkár 2011 − Egyházi Vezetőfejlesztők Szövetsége (alapító tag) 2010 – International Network for Research and Development of Confirmation and Christian Youth Work
2009 – Doktorok Kollégiuma, Pasztorálpszichológiai Szekció tag 2010 – 2011 Református Pedagógiai Intézet, Módszertani munkacsoport 2008 – 2009 Consultation of the CPCE Study Group On New Challenges in Social Justice for the Protestant Churches in Europe

 

Kutatócsoportban való részvétel
Global Faculty Development Pilot Program, De Vries Institute for Global Faculty Development at Calvin University, online moodle kurzus és szakmai értékelése, 2020. augusztus - szeptember
2019 – KRE-HTK Lelkészi Diplomás Pályakövetési Kutatás vezetése
2018 – 2021 „Nők a lelkészpályán” Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI) pályázat K 128313-as számú a nyertes pályázatában (KRE-BTK Szociológiai Intézetének projektje) szenior kutatóként való részvétel
2017 Online kutatás a gyülekezeti kapcsolódás motívumairól négy budapesti gyülekezetben
2010 − International Network for Research and Development of Confirmation and Christian Youth Work
2015 − 2016 Magyarországi Evangélikus Egyház Lelkészi Életpálya Modell munkacsoport
2015 − Narratív Identitás Kutatócsoport, KRE-BTK
2014 − 2015 OTKA pályázat összeállítása a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetével
„Spiritualitás és menedzsment a keresztény egyházakban, a 20-21. században” címmel
2012 − 2015 Fachkompetenz, Management und Spiritualität in Leitungspositionen,
GRUNDTVIG Lernpartnerschaften

 

Kutatási területek
Narratív identitás, pasztorálteológia, mindennapok spiritualitása, pedagógiai modellek és rendszerek, konfirmáció nemzetközi összehasonlításban

 

Publikációk
Részletes lista elérhető az MTMT adatbázisban: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10031922

 

Nyelvtudás
angol (felsőfokú állami nyelvvizsga, C típus) német (felsőfokú állami nyelvvizsga, C1 típus)

Következő események


Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ