Felvételi a Hittudományi Karon a 2024/25. tanévben induló képzésekre

Prof. Dr. Zsengellér József
egyetemi tanár
e-mail: zsengeller.jozsef[kukac]kre.hu

Publikációk MTMT

Szakmai önéletrajz

Publikációs lista

KRE szakmai önéletrajz:

Cím: Dr. habil. / Prof. Dr. / PhD 
Nem: férfi
Születési év: 1966
Születési hely: Budapest
Email-cím(ek): zsengeller.jozsef[kukac]kre.hu zsengeller[kukac]t-online.hu
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1999
Tudományág: Hittudomány
Disszertáció címe: Gerizim as Israel. The Northern Tradition of the Old Testament and the Early History of the Samaritans
Oklevelet kiállító intézmény: University of Utrecht (Hollandia)

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1991
Tudományág(ak): Teológia, Református lelkész
Oklevelet kiállító intézmény: Budapesti Református Teológiai Akadémia

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Eötvös Loránd Tudományegyetem Okleveles hebraista (MA) 1992

 

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Hittudományi Kar
Tanszék: Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék
Beosztás: tanszékvezető egyetemi tanár, rektor

Korábbi munkaadó: Pápai Református Teológiai Akadémia
Beosztás: tanszékvezető egyetemi tanár, rektorhelyettes

Egyéb korábbi munkaadó: KRE HTK
Beosztás: tanársegéd

Kutatási és oktatási szakterületek

ókori vallástörténet
ókori Izrael története és vallástörténete
ótestamentumi szöveg- és kánontörténet
az Ószövetség teológiája
samaritánus közösség története és vallástörténete
korai zsidóság irodalma, története és vallástörténete

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
1993–1997 OTKA programvezetés
1998–2002 OTKA programvezetés
2003–        deuterokanonikus könyvek kutatása (PRTA; KRE HTK társvezető)
2008–2011 OTKA programvezetés
2013–        LXX magyar fordítási projektje (KRE HTK projektvezető)

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
1998-2010 az újra megnyílt PRTA Ószövetségi tanszékének megszervezése és vezetése
2000-2002 Malakiás és Haggeus próféták könyveinek online magyarázata (www.prta.hu)
2006-2019 KRE HTK Doktori Iskolájának újjászervezése, vezetése

 

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol előadási és publikációs szint (középfok C)
német társalgási szint
holland előadási és publikációs szint (középfok C)
ivrit társalgási szint

 

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     

 

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Hebraisztikai társaság elnök
THÉMA (Teológiai Élet Ma) elnök helyettes
MTA köztestületi tag
Société d’Études Samaritaines tag
Society of Bibliacal Literature tag
International Society for the Study of Deuterocanonical and Cognate Literature tag
MRE Doktorok Kollégiuma tag
Hermeneutikai Kutatóközpont kuratóriumi tag

 

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2001.02.01-05.18 Institut für Judaistik Universität Wien Kutatóösztöndíj a habilitáció témájához: A Numeri 22-24 hatástörténete
2010.05.10-06.20 Theologische Facultät, Martin Luther University Halle-Wittenberg Kutatási ösztöndíj a Samaritánus Pentateuchus Kritikai kiadása projekthez (vendégelőadás)
2011.05.29-06.19 Theologische Facultät,Martin Luther University Halle-Wittenberg Kutatási ösztöndíj a kanonizáció témakörén való munkához
2013.05.13-26 Theologische Facultät, Martin Luther University Halle-Wittenberg Kutatási ösztöndíj a Samaritánus Pentateuchus Kritikai kiadása projekthez

 

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve, intézmény Kutatási téma/disszertáció címe Védés éve
Molnárné László Andrea, Pannon Egyetem Az akaratkifejező nyelvi eszközök Pál apostol válogatott leveleiben 2009
Tarrné Pávich Zsuzsanna, KRE HTK Az ószövetségi zene gyökerei, szakrális és világi kibontakozása,
hatása az európai művelődésre
2009
Balassa Eszter, KRE HTK Újraírt Biblia  
Kovács Zsolt Levente, KRE HTK Fogság utáni bölcsességirodalom  
Molnár Zsolt, KRE HTK Protestáns-zsidó kapcsolatok a 19-20. sz. fordulóján  

 

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve, intézmény Kutatási téma/disszertáció címe Védés éve
Csalog Eszter, ELTE BTK Példabeszédek könyve a Septuagintában 2002
Oláh János, ORZSE Egy parabolikus próféta-novella a Tanah-ban 2008
Hack Márta, ORZSE Stílus és verselés Salamon Példabeszédeiben 2008
Lamontagne Melinda, DRHE A József-történet rabbinikus magyarázatai 2008

Következő események


Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ