Egyháztörténeti Kutatóintézet

Egyháztörténeti Kutatóintézet (KRE HTK ETI) bemutatása

Kutatóintézetünk célja református egyháztörténeti kutatások szervezése, végzése, valamint a kutatási eredmények közzététele konferenciák szervezése, tanulmánykötetek és monográfiák kiadása, és tudományos ismeretterjesztő csatornák (pl. podcast, közösségi oldalak) segítségül hívása által.

 
Konferenciaszervezés

Kutatóintézetünk más partnerszervezetekkel közösen szervezte és szervezi a „Hagyomány, Identitás, Történelem”, röviden „HIT” református egyház-, és művelődéstörténeti konferenciákat, amelyek interdiszciplináris fórumot biztosítanak nemcsak a teológus- és egyháztörténészek, hanem minden olyan kutató számára, aki a maga tudományterülete (pl. jog, szociológia, irodalom, filozófia, kulturális antropológia, néprajz) módszertanával a reformátusság múltját érintő kutatást végez.

Konferenciánk meghirdetése és plakátjai:

https://parokia.hu/v/14836/

https://htk.kre.hu/index.php/842-hagyomany-identitas-tortenelem-hit2019-reformatus-egyhaztorteneti-konferenciak-ii.html

 
Tanulmánykötetek

A konferenciák előadásai a következő konferenciára tanulmánykötetben kerülnek kiadásra, online és nyomtatott formában egyaránt. A szerkesztők kutatóintézetünk tagjai Földváryné dr. Kiss Réka és dr. Lányi Gábor

1. Kiss Réka – Lányi Gábor (szerk): Hagyomány, Identitás, Történelem. HIT 2018, Budapest, L’Harmattan – KRE ETKI RÖM – KRE HTK ETI, 2019. http://www.kre.hu/portal/images/kutatas/Hagyomany_identitas_tortenelem_1010_ISBN.pdf

2. Kiss Réka – Lányi Gábor (szerk): Hagyomány, Identitás, Történelem. HIT 2019, 1-2. kötet, Budapest, L’Harmattan – KRE ETKI RÖM – KRE HTK ETI, 2020.
1. kötet: http://www.kre.hu/portal/images/kutatas/HIT_2019_1sz_1020.pdf
2. kötet: http://www.kre.hu/portal/images/kutatas/HIT_2019_2_sz_1020.pdf

 

Tudománynépszerűsítés

Kutatóintézetünk szintén részt vesz a „HIT Talk” podcast-sorozat készítésében is. Kutatóintézetünk tagjainak (Földváryné dr. Kiss Réka, dr. Lányi Gábor) részvételével az alábbi adások készültek el:

Holland múlt és magyar örökség. Mi maradt a történelmi kálvinizmusból?

Idén emlékezik meg a világ reformátussága Abraham Kuyper halálának 100. évfordulójáról. Kuyper mint lelkész és teológiai tanár, politikus és újságíró, egyház és egyetem alapító, miniszterelnök és államminiszter nagyban alakította a modern Hollandia politikai és társadalmi folyamatait.

A Kuyper által képviselt neokálvinista szellemiség (amely Kálvin írásmagyarázati hagyományára nem mint teológiai irányzatra, hanem mint világnézetre tekintett) ihlető erővel látta el a Sebestyén Jenő nevével fémjelzett magyar történelmi kálvinizmust is.

Beszélgetésünk nagy vonalakban bemutatja a neokálvinizmus sajátságait és máig ható örökségét, méltatja annak két világháború közötti magyarországi hatásait. A beszélgetés résztvevői: Köbel Szilvia, jogász (KRE ÁJK); Kocsev Miklós, teológus, dékán (KRE HTK); Marco de Leeuw van Weenen, lelkipásztor. Moderátor: Lányi Gábor egyháztörténész (KRE HTK) https://soundcloud.com/user-228560911/3-epizod-mi-maradt-a-tortenelmi-ka

 

„Templom, parlament, kínpad: megannyi színpad” - Emlékezés a kommunizmus áldozataira

Mert zsarnokság szól / lázból, harangozásból, / a papból, kinek gyónol, / a prédikációból, / templom, parlament, kínpad: / megannyi színpad” – szól Illyés Gyula híres verse (Egy mondat a zsarnokságról), s egy frissen napvilágot látott könyv éppen e költői megfogalmazás igazát bizonyítja. Lányi Gábor a Reformáció Öröksége-sorozat negyedik köteteként megjelent Méltatlanul. Háttérbe szorított dunamelléki református lelkészek az 1950-es években című munkája dokumentációs mélyfúrással mutatja be, ahogy a korabeli egyházi vezetés teljesítette a hatalom elvárásait. Munkája ugyanakkor arra is bizonyíték: minden eset különbözik, s gyakran az egyházi fegyelmezés mentette meg a renitens lelkészeket a még súlyosabb állami büntetésektől.

A kötet apropóján beszélgettünk a református egyház kommunista diktatúra alatti életéről, az egyházvezetés felelősségéről Kiss Rékával, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökével, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudománya Kar Egyháztörténeti Tanszékének vezetőjével, illetve a szerző Lányi Gábor lelkipásztor-egyháztörténésszel, aki docensként szintén az egyháztörténeti tanszéken tanít. A beszélgetést Ablonczy Bálint a KRE Reformáció Öröksége Műhely vezetője moderálta.

https://soundcloud.com/user-228560911/templom-parlament-kinpad-megannyi-szinpad-emlekezes-a-kommunizmus-aldozataira

 

 

Trianon, háborúk, rendszerváltások. Református újrakezdések a 20. században

A magyar reformátusság huszadik századi története a megszakítottságok és az újrakezdések története. Háborúk, forradalmak, területi csonkítások és rendszerváltások során egyházkormányzók, lelkészek, presbiterek, gyülekezeti tagok szembesültek a dilemmával: miként lehet a legjobban ragaszkodni a tiszta evangéliumhoz? Hol vannak a gyakran ellenséges hatalommal való egyházmentő együttműködés és az elvtelen kollaboráció határai? Egyáltalán, léteztek-e egyáltalán fekete-fehér döntések és életutak a huszadik században?

Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a HIT Talk új epizódjában. Beszélgetőpartnerek: Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudománya Kar Egyháztörténeti Tanszékének (HTK) vezetője; Szabó István, a Zsinat korábbi lelkészi elnöke, a HTK Rendszeres Teológiai Tanszékének vezetője; valamint Lányi Gábor lelkipásztor-egyháztörténész, egyetemi docens, szintén a HTK Egyháztörténeti Tanszékének oktatója. A beszélgetést Ablonczy Bálint a KRE Reformáció Öröksége Műhely vezetője moderálta.

Az eszmecsere a mai napig ható kérdésre keresi a választ: vajon a huszadik században a magyar református egyházat a kurucos kiállás vagy a politikai megalkuvás jellemezte-e inkább?
https://soundcloud.com/user-228560911/9-epizod-trianon-haboruk-rendszervaltasok-reformatus-ujrakezdesek-a-20-szazadban

 

Könyvsorozat

Kutatóintézetünk könyvsorozata a Reformáció Öröksége címet viseli, amelynek sorozatszerkesztői közül ketten a KRE HTK ETI (Földváryné dr. Kiss Réka, dr. Lányi Gábor), ketten a KRE ETKI RÖM (dr. Csorba Dávid, Ablonczy Bálint) tagjai.

Eddig megjelent kötetei:

1. Kiss Réka – Lányi Gábor (szerk): Hagyomány, Identitás, Történelem. HIT 2018, Budapest, L’Harmattan – KRE ETKI RÖM – KRE HTK ETI, 2019. http://www.kre.hu/portal/images/kutatas/Hagyomany_identitas_tortenelem_1010_ISBN.pdf

2 Csorba Dávid (szerk.): Vértelen ellenreformáció, Budapest, KRE ETKI RÖM – KRE HTK ETI, 2020. http://www.kre.hu/portal/images/doc/hirek/tudomanyos-hirek/2020/11/Vertelen_1011.pdf

3. Kiss Réka – Lányi Gábor (szerk): Hagyomány, Identitás, Történelem. HIT 2019, 1-2. kötet, Budapest, L’Harmattan – KRE ETKI RÖM – KRE HTK ETI, 2020.
1. kötet: http://www.kre.hu/portal/images/kutatas/HIT_2019_1sz_1020.pdf
2. kötet: http://www.kre.hu/portal/images/kutatas/HIT_2019_2_sz_1020.pdf

4. Lányi Gábor: Méltatlanul. Háttérbe szorított dunamelléki református lelkészek az 1950-es években. KRE ETKI RÖM – KRE HTK ETI, 2020.

 

Rólunk:

https://parokia.hu/v/krizisek-ebredesek-ujrakezdesek/
http://regi.reformatus.hu/mutat/16701/
http://regi.reformatus.hu/mutat/16684/
https://issuu.com/digireflap/docs/2019_39szam
https://veritasintezet.hu/hu/munkatarsak/37-esemenytar/4815-hagyomany-identitas-tortenelem-2
https://www.veritasintezet.hu/hu/esemenytar/2245-hagyomany-identitas-tortenelem
https://neb.hu/asset/php5Xkfs9.pdf

Napi biztatás

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ