Lázár János miniszter lesz a novemberi Károli Szabadegyetem vendége

November 7-én 18 órakor a Károli Szabadegyetem meghívott vendégével, Lázár János építési és közlekedési miniszterrel beszélget Trócsányi László rektor. Az este folyamán életútinterjú keretében ismerhetik meg az érdeklődők Lázár János szakmai- és karrierútját, életének fontosabb állomásait.

Október 31. – a Reformáció ünnepe

A Reformáció ünnepén és emléknapján, október 31-én világszerte arról emlékeznek meg a keresztyén, protestáns felekezetek, hogy Luther Márton német Ágoston-rendi szerzetes 1517-ben e napon tűzte ki 95 tételét Németországban, a wittenbergi vártemplom kapujára.

Elindult a HIT Talk podcast-sorozat!

A HIT Talk a Hagyomány-Identitás-Történelem református egyháztörténeti konferenciasorozat podcast adása. A koronavírus-járvány miatt idén ősszel sajnos nem lehet megrendezni a HIT 2020-as tanácskozását. Ezért a konferencia szervezői, a KRE Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye, illetve az Egyetem Hittudományi Karnak Egyháztörténeti Intézete úgy döntött, hogy podcast-sorozattal igyekszik pótolni az alkalmat.

Elhunyt dr. Adorján Gusztáv tiszántúli főgondnok

Ma hajnalban magához hívta Teremtője dr. Adorján Gusztávot, a Zsinati Elnökségi Tanács tagját, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktató Kórház főigazgatóját. Isten 66 évet adott neki. Életét az „Orando et laborando!” – Imádkozva és dolgozva jelszava mentén élte.

Lelki éhség 3.0 - online konferencia

November 12-én, csütörtökön 15.00-19.00-ig online rendezzük meg a KRE-HTK 'Spiritualitás és misszió az egyházban' továbbképzéséhez kapcsolódó, eddig is nagy érdeklődésre számot tartó Lelki éhség  3.0 konferenciát.

Elhunyt Prof. Dr. Ulrich Luz, Egyetemünk díszdoktora

Elhunyt Prof. Dr. Ulrich Luz nyugalmazott berni professzor, Egyetemünk díszdoktora, akit 1996-ban avattunk Egyetemünk díszdoktorává.

„Minden forrás belőled fakad” – Meghívó a Keresztény-Zsidó Tanács konferenciájára

A Keresztény-Zsidó Tanács minden érdeklődőt szeretettel vár „Az európai kultúra zsidó-keresztény gyökerei” című konferenciájára 2019. november 14-én, csütörtökön.

Nyitó istentisztelet a Károli Közösségi Napokon

Nyitó istentisztelettel veszi kezdetét a Károli Közösségi Napok 2019. október 21-én, hétfőn, a budapesti Kálvin téri református templomban.

Kiírásra került a Károli Gáspár Ösztöndíj!

Az ösztöndíjra minden önköltséges hallgatónk jelentkezhet, aki teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy mesterképzésben vesz részt és 1. helyen jelölte meg egyetemünket a felvételi eljárásban.

Thoma László Róbert doktori védése

Tisztelettel meghívjuk Thoma László Róbert doktori védésére.

Időpont: 2018. november 26. 13:00 óra

Helyszín: KRE HTK I. emelet 111-es terem (Tóth Kálmán terem)

Református egyháztörténeti konferencia a HTK-n

A KRE Hittudományi Karának Egyháztörténeti Tanszéke, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kara és a Református Közéleti és Kulturális Központ társszervezésével „Hagyomány, Identitás, Történelem (HIT2018) címmel református egyház- és művelődéstörténeti konferenciát tart.

Megemlékezés a kommunizmus egyházüldözésének magyar áldozatairól

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége, a Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tisztelettel meghívja Önt az ún. „nagy októberi szocialista forradalom” kitörésének 100. évfordulóján szervezett eseményére.

Meghívó Csűrös András Jakab doktori értekezésének vitájára

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Hittudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Csűrös András Jakab doktori értekezésének vitájára.

Meghívó Csabai Ágnes műhelyvitájára

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Hittudományági Doktori és Habilitációs Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Csabai Ágnes műhelyvitájára.

Az egyház valósága

2017 októberében a Reformáció 500 éves évfordulója alkalmából a KRE Hittudományi Kara és a Magyarországi Református Egyház megemlékezéseinek kiemelt eseményeként egy disputát és egy beszélgetést rendezett.
A rendezvénysorozat célja, hogy a magyarországi keresztyén/keresztény közösségek számára egy kötetlenebb csatornán keresztül nyilvánvalóvá válhasson a katolikus, református és evangélikus egyházak viszonya és a jövőbeni együttműködés keretei.

Korlátokkal, és mégis teljes élet? Érzékenyítő nap és szabadidős programnap

Időpont: 2017. november 2-3. (csütörtök-péntek)
Helyszínek: Református Misszió Központ, Magyar Nemzeti Múzeum, Tahi

„Merre tovább keresztyénség?” Beszélgetések a reformációról

2017 októberében a Reformáció 500 éves évfordulója alkalmából a KRE HTK és a Magyarországi Református Egyház megemlékezéseinek kiemelt eseményeként egy disputát és egy beszélgetést rendez.

Meghívó Dr. Martin Erdmann habilitációs előadására

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományági Doktori és Habilitációs Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Dr. Martin Erdmann habilitációjára.

Konferencia Sarkadi Nagy Pál teológiai professzor születésének 100. évfordulójára

A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára és a KRE Hittudományi Kara konferenciát és kiállítást rendez Sarkadi Nagy Pál teológiai professzor születésének 100. évfordulójára, 2017. október 9-én.

Biblia régen és ma

Vajon ki és hogyan szabta meg, milyen könyvek alkossák a Szentírást, és miért más a katolikusok Bibliája, mint a reformátusoké? A kánonról és a Bibliába be nem került könyvekről alkotott reformátori felfogásról beszélt A Második Helvét Hitvallás mai üzenetei című konferencián Prof. Dr. Zsengellér József, a budapesti református teológia dékánja.

Budapesti református teológusok az 1956-os forradalomban

Hit, erő és humor. Mindháromra komoly szükség volt egy olyan rendszerben, amely nem tisztelte az emberi méltóságot, a társadalom és az egyén szabadságjogait, mely ideológiákat gyártott arra, hogy miért lehet emberek tízezreit minden létező valós ok és előzetes tájékoztatás nélkül megfosztani a szabadságától, tulajdonától – illetve mindkettőtől. 

Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárképzésünk szakpárban is teljesíthető

A hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárképzésünk szakpárban is teljesíthető a Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanárképzéseivel párosítva. 

Tibolya Péter

Tibolya Péter

Világ- és Európa bajnok öttusázó

 

Nemzetközi szimpózium a Károlin

A 2014-re meghirdetett I. világháborús megemlékezések sorozatába illő, két napos szimpóziumot rendeznek a Károli Gáspár Református Egyetemen

2014. november 3-5. között megrendezésre kerülő, két napos, az Osztrák-Magyar Monarchia és az Oszmán Birodalom közti katonai együttműködés témájában szervezett, Nemzetközi szimpózium az első világháború kitörésének 100 éves évfordulója alkalmából című rendezvény szervesen beleillik a 2014-re meghirdetett I. világháborús megemlékezések sorába.

A Károli Gáspár Református Egyetem, a török Hacettepe Egyetem, az Atatürk Modern Történeti Intézet, az Atatürk Kutató Központ, valamint az Atatürk Nyelvi, Kulturális és Történeti Intézet közös szervezésben zajlik az esemény.

A konferencia helyszíne: KRE BTK, 1088 Budapest, Reviczky u. 4., Díszterem

A konferenciát ünnepi beszédével Dr. habil Kurucz György a KRE oktatási dékánhelyettese, Dr. Hóvári János Magyarország volt Törökországi Nagykövete, Prof. Dr. Adnen Sofuoglu az Atatürk Modern Történeti Intézet igazgatója, Prof. Dr. Mehmet Ali, BEYHAN az Atatürk Kutató Központ igazgatója, valamint Prof. Dr. Derya ÖRS, az Atatürk Nyelvi, Kulturális és Történeti Intézetének igazgatója nyitja meg.

A megnyitót követően külön szekciókban, több mint 80 előadó részvételével hangzanak el előadások az osztrák-magyar és török haderő I. világháborús részvételének dokumentumai, az I. világháborút megelőző nemzetközi helyzet török és osztrák-magyar vonatkozásai, az I. világháború osztrák-magyar és török kapcsolati vonatkozásai, ill. a háború utáni helyzet közös történelmi keresztmetszete témákban, török, angol és magyar nyelven.

A konferencia részletes programja itt érhető el.


JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban való részvételre

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj célja a magyarországi felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/paralimpiai érmet szerezzenek.

Az ösztöndíjprogramban való részvétel feltételei:

•    be nem töltött 35. életév,
•    magyarországi  felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszony,
•    olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben szereplő sportágban aktív egyesületi tagság,
•    olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben szereplő sportágban a magyar nemzeti válogatott keretben való tagság,
•    a hallgatói jogviszony fennállása alatt kiemelkedő, olimpiai/paralimpiai versenyszámban nemzetközi éremszerzési esélyre jogosító sportteljesítmény.

Az érvényes jelentkezéshez valamennyi feltétel megléte szükséges.

Jelentkezési (postára adási) határidő: 2014. október 31. (péntek)
Figyelem: hivatalos jelentkezésnek a postai úton történő jelentkezés minősül!

Jelentkezési felhívás

Jelentkezési lap

Jelentkezési útmutató

 


Károli Közösségi Napok – Tréninghét az Egyetemen

Az összesített programtáblázat itt érhető el.


Átadták Egyetemünk új oktatási épületét

2014. október 7-én ünnepélyes keretek között Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere hivatalosan is átadta Egyetemünknek a Dózsa György út 25-27. szám alatti új oktatási épületet.

Az átadó ünnepségen beszédet mondott Prof. Dr. Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora, Dr. Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház lelkészi elnöke, és Balog Zoltán, az emberei erőforrások minisztere.

A Dózsa György út 25-27. szám alatti épület oktatási helyszínné alakításával Egyetemünk jelentős mértékben gyarapodott. Az épület-felújításnak köszönhetően oktatási célú kapacitásunk 1053 fővel bővült, hallgatóink 2014 szeptemberétől 29 felújított teremben kezdhették meg tanulmányaikat. Három géptermünkben összesen 74 számítógép áll rendelkezésre, míg a könyvtár számos fiatalnak nyújt majd tanulási, kutatási lehetőséget. Az épület új tornaterme kiváló sportolási helyszínt kínál hallgatóinknak.


Fotó: MTI Fotó: Soós Lajos


Szlovákia

Pavol Jozef Šafárik University in Košice Beszámoló 2013/14/1  

Németország

Universität Potsdam Beszámoló 2013/14/1
Beszámoló 2014/15/1
Beszámoló 2014/15/1
Beszámoló 2013/14/2
     
Goethe Universität Frankfurt am Main   Beszámoló 2013/14/2
Beszámoló 2013/14/2
     
Universität Passau   Beszámoló 2013/14/2
     
Universität des Saarlandes Beszámoló 2013/14/1
Beszámoló 2014/15/1
 
     
Otto Friedrich Universitat Bamberg Beszámoló 2014/15/1  

Hollandia

Rijksuniversiteit Groningen Beszámoló 2014/15/1 Beszámoló 2013/14/2
     
Vrije Universiteit Amsterdam Beszámoló 2014/15/1 Beszámoló 2013/14/2
Beszámoló 2013/14/2
     
Christelijke Hogeschool Ede   Beszámoló 2013/14/2
Beszámoló 2013/14/2
     
Universiteit Leiden Beszámoló 2013/14/1
Beszámoló 2013/14/1
Beszámoló 2014/15/1
Beszámoló 2014/15/1
 
     
Utrecht University Beszámoló 2014/15/1  

Buda Bélára emlékezünk


A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a Buda Béla emlékére rendezett konferenciára.

Időpont: 2013. november 7. csütörtök 10.00 óra
Helyszín: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.

Program:

 
10.00-10.20 A Társadalomtudományi Szakkönyvtár ünnepélyes névadása, emléktábla leleplezése
Megnyitó  
Kiss Norbert helyettes államtitkár, EMMI
dr. Tóth Tibor főigazgató, NCSSZI

10.20-10.50 Buda Béla a mester, a beleélés lélektana alapító művelője 
Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, egyetemi tanár, KRE

10.50-11.20 Család és társadalom – Buda Béla a családügy komplex vizsgálója
Farkas Péter szociológus, családpolitikai és kutatási igazgató NCSSZI

11.20-11.50 Szünet

11.50-12.20 Az új drogprevenciós nemzeti stratégia s annak előzménye: Buda Béla addiktológiai munkássága
Koós Tamás addiktológus, az NCSSZI–Nemzeti Drogmegelőzési Iroda munkatársa
   
12.20-12.50 Buda Béla kommunikációelméleti munkássága   
Komlósi Piroska egyetemi docens, KRE Társadalomtudományi és Kommunikációs Intézet

12.50-13.20 Buda Béla az elme gyógyításának tudósa
Tringer László pszichiáter egyetemi tanár, SOTE

Meghirdették a 2014-es Európai Ifjúsági Károly-díjat

A mai naptól - 2008 óta immár hetedik alkalommal - ismét lehet pályázni az Európai Ifjúsági Károly-díjra. A díjat olyan fiataloknak ítélik oda, akik tevékenységükkel hozzájárultak az európai országok lakói közötti kölcsönös megértés javításához. A pályázatok beadási határideje 2014. január 20.

Az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Károly-díj Alapítvány közös díjáért 16 és 30 év közötti fiatalok projektjei szállhatnak versenybe. A nyertes projektek példaképként szolgálnak az Európában élő fiatalok számára és megmutatják nekünk, európaiaknak, hogyan élhetünk együtt egy közösségként. Fiatalokat célzó csereprogramok, európai vonatkozású művészeti és online projektek tartoznak az elmúlt évek kiemelt kezdeményezései közé.

"Pályázz az Ifjúsági Károly-díjra! Vegyél részt Európa jövőjének alakításában és hallasd a hangod! Számít a véleményed!" - mondta az Európai Parlament elnöke, Martin Schulz a díj meghirdetése kapcsán.

10 000 eurós összdíjazás

A három nyertes pályázat, amelyet a 28 nemzeti zsűri által továbbjuttatott projektből választanak ki, 5000, 3000, valamint 2000 eurós díjban részesül. A győztesek ősszel meghívást kapnak az Európai Parlamentbe is.

A nemzeti győztes projektek képviselői nem csupán a 2014 májusában tartott díjkiosztóra kapnak meghívást, hanem két nappal később egy négynapos utazás keretében a Nemzetközi Károly-díj aacheni ünnepségén is részt vehetnek.

A 2013-as évi győztesek

Az 'Európa sínen' című spanyol médiaprojekt kapta 2013-ban az Európai Ifjúsági Károly-díjat. A második díjat egy Európáról szóló lengyel fotópályázat, a harmadik helyezést pedig a generációk közti szolidaritást elősegítő észt projekt kapta.

Az Ifjúsági Károly-díj honlapja és jelentkezési lap
A tavalyi nyertesek
Európai Ifjúsági Károly-díj: az Európai Parlamentben jártak az idei nyertesek
Interjú a 2013-as nyertesekkel
Az aacheni Nemzetközi Károly-díj Alapítvány honlapja

További információ
LŐVEI Andrea
irodavezető
mb. sajtóattasé
Európai Parlament
Tájékoztatási Irodája Magyarországon
Tel: +36 1 411 3540
Mobil: +36 20 334 6258
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fotó: www.europaparl.europa.eu
(A képen a 2012-es év díjazottjai láthatók.)

Ujvári János diplomadíj-pályázat a szellemitulajdon-védelemről

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy szakdolgozatuk, illetve diplomamunkájuk témájának szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait feltérképezzék. A pályamű írása közben a hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is. A pályázat megírását a hivatal szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja.

A pályázaton azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2013/14 tanév őszi félévének végén fejezik be tanulmányaikat. A tavaszi félévben végzős hallgatókra másik kiírás vonatkozik.

A pályázati szándék regisztrálásának határideje: 2013. november 7.

A pályázók négy kategóriában indulhatnak három díjért, melyek értéke 150, 125 és 100 ezer forint.

Bővebb információ és részletes pályázati kiírás elérhető az SZTNH honlapján:

http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/ujvari_diplomadij.html

Doktori védés meghívó

A Károli Gáspár Református Egyetem Doktori Tanácsa
és a
Hittudományi Doktori Iskola
tisztelettel meghívja Önt

Győrffy Eszter Rozália

"A magyar református egyetemi misszió története, helyzete, különös
tekintettel a Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai
Gyülekezetre"

című értekezésének védésére
hittudományok tudományágban

A védés időpontja: 2013.10.08. 14:00

helye: KRE Hittudományi Kar 1092 Budapest, Ráday u. 28. II.
emelet Díszterem

 

   Zsengellér József                                            Horváth Erzsébet
     iskolavezető                                                    témavezető


KRE Őszi Tréninghét

ŐSZI TRÉNINGHÉT - 2013. október 21-25.


Az Egyetemünk idén is megrendezi az „Őszi Tréninghét” elnevezésű programsorozatát.
Ennek keretében összegyetemi-, valamint kari szinten szervezett oktatások, foglalkozások, előadások, rendezvények várják az érdeklődőket.


A részletes programtervről az itt található táblázatban tájékozódhat.

-    A programok háromféle oszlopban (hallgató, oktató és nem
       oktató munkavállaló
) találhatóak.
-    A programok háromféle színnel vannak jelölve:
                       Pirossal     -  a kötelezőek 
                       Zölddel     -  a kötelezően választhatóak
                       Szürkével  -  a szabadon választhatóak


A programokra vonatkozó részletes információkat és a jelentkezés körülményeit hamarosan egy kari tájékoztató levélben is elküldjük.

Várunk minden kedves érdeklődőt!


A Tréninghét szervezői


Meghívó

A Károli Gáspár Református Egyetem idén ünnepli megalapításának 20. évfordulóját. Ezúton szeretettel meghívjuk Önt e jeles alkalomból rendezett, Confessionality and University in the Modern World – 20th Anniversary of „Károli” University című nemzetközi konferenciánkra.

Időpont: 2013. október 15-17.
Megnyitó időpontja: 2013. október 15. 10:00
Helyszín: A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Díszterme (1088 Budapest, Reviczky u. 4., I. emelet)

A konferencia három panelből áll, eltérő tematikával, az alábbi rendben:

      1.    panel: Christian Universities
Időpont: 2013. október 15., 10:00 – 18:00, 2013. október 16., 9:00 – 12:00
A panel nyelve: angol

     2.    panel: Confession and Nation
Időpont: 2013. október 16., 14:00 – 19:00
A panel nyelve: angol

      3.    panel: Religiosity and Protestantism Today
Időpont: 2013. október 17., 10:00 – 17:15
A panel nyelve: angol (10:00 – 12:00), magyar (14:00 – 17:15)

A programról részletes információt a www.kre.hu/konf20ev oldalon talál.

Szeretettel várjuk konferenciánkon!


Regeneráció – Kormányzati Karrier Expo

Kedves Hallgatók!

Ezúton szeretnénk meghívni Titeket 2013. október 19-én a Millenáris Park „E” épületébe, ahol negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Regeneráció – Kormányzati Karrier Expo.

Az Expo keretében betekintést nyerhettek a közigazgatási szféra rejtelmeibe, valamint megismerkedhettek a kormányzat kiemelt témáival. Találkozhattok a 8 minisztérium államtitkárságainak és háttérintézményeinek vezetőivel, dolgozóival, kérdéseket tehettek fel az általatok preferált intézmény standjánál. Mindemellett pódiumbeszélgetésekkel és számos egyéb programmal, élménnyel várunk Benneteket!

Bővebb információt a programról a www.facebook.com/regeneracio oldalon olvashattok.

Sportolni vágyó hallgatók figyelmébe!

Kedves Hallgatók!

Továbbra is toborzunk csapattagokat az egyetemi férfi és női kézilabda- és röplabdacsapatba, a férfi futball- és vízilabdacsapatba, valamint az újonnan alakult férfi és női kosárlabdacsapatba és a jelenleg még alakuló női futballcsapatba.

A férfi és női kézilabda csapatba jelentkező hallgatókat októberben várja az egyetemek közötti I. Budapesti Egyetemi – Főiskolai kézilabda Bajnokság! Különös szeretettel várjuk kapusok jelentkezését!

Jelentkezni személyesen a BTK Dékáni Hivatalában az 1. emelet 106-os szobában Ujszászi Attilánál vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen lehet.

Szeretettel várunk minden jelentkezőt!


Közlemény

  Tisztelt Látogatók!


Az Állam- és Jogtudományi Kar és a Bölcsészettudományi Kar honlapja egy hiba miatt nem elérhető.

Dolgozunk a hiba mihamarabbi javításán.

Megértésüket köszönjük.

Webadmin


Eötvös Károly konferencia

A Károli Emlékérem kitüntetettje: Prof. Dr. Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi

A Károli Gáspár Református Egyetem október 26-án az „Eötvös Károly a védőügyvéd” címmel szervezett konferencia keretében Károli Emlékérmet adományozott Prof. Dr. Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbinak, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a zsidókeresztyén párbeszédben, az egyházak és vallások közötti közeledésben.

A KRE-ÁJK Dósa Elek Jogtörténeti Kutatóműhelye és a Magyar Ügyvédi Kamara szervezésében megrendezett konferencia elsősorban a „tiszaeszlári perre” koncentrált, amellyel Eötvös bevonult a történelembe, emellett az előadások politikusi, közírói munkásságát is felidézték. A rendezvény az ügyvédi hivatás aktuális kérdéseit is górcső alá vette.

***

Életpálya
Schweitzer József 1922. október 13-án született Veszprémben. 1940-ben érettségizett. Ezután az Országos Rabbiképző Intézet, s egyben a bölcsészettudományi kar hallgatója is volt, ahol sémi nyelvészetből, ókori keleti történelemből és szociológiából doktorált. Rövid vallástanári működése után - miközben 1947-ben rabbivá avatták -, 1981-ig Pécsett volt rabbi, majd ettől az évtől Budapesten végezte hivatását, többek között a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában, ahol korábban a nagyapja is. 1964-től tanára, majd 1985-től igazgatója az Országos Rabbiképző Intézetnek. Időközben országos főrabbivá választották. Rektori és főrabbi tisztségéről saját elhatározásából 80 éves korában mondott le és vonult nyugdíjba. Schweitzer József az ELTE Bölcsészettudományi Karának címzetes tanára, az MTA Vallástudományi Szakbizottságának tagja, a Keresztény-Zsidó Társaság társelnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hebraisztikai Tanszékének előadó tanára. A Jewish Theological Seminary (New York) és a Károli Gáspár Református Egyetem díszdoktora. Munkáját állami- és kormánykitüntetésekkel (Magyar Köztársaság Tisztikeresztje, a Köztársasági Elnök Érdemérme, Széchenyi-díj) jutalmazták. Egyetemi oktatói és közéleti tevékenységéért, különösen a keresztény-zsidó kapcsolatok ápolásáért Pázmány-díjban részesült. Forrás: Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Forrás: www.reformatus.hu  
   
   

Eötvös Károly a védőügyvéd - konferencia meghívó

A Károli Gáspár Református
Egyetem Állam- és Jogtudományi
Kar Dósa Elek Jogtörténeti
Kutatóműhelye


és a
Magyar Ügyvédi Kamara

tisztelettel meghívja Önt az

„Eötvös Károly a védőügyvéd”
című konferenciára.

Időpont: 2012. október 26. (péntek)
9.00 -12.00 óra

Helyszín: A Magyarországi Református
Egyház Zsinati Épülete
(1146 Budapest, Abonyi u. 21.
Bejárat: a Szabó J. u. 16. felől)


Kérjük, hogy részvételi szándékát
2012. október 24-ig
jelezze a
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
címen.

További információk

1042 Budapest, Viola u. 2-4.
Tel.: 06-1-370-8601 • Fax: 06-1-370-8601/109


Meghívó - Ravasz László szoboravatása

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt

Ravasz László mellszobrának avatására.

A szobrot avatja:
Dr. Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke

A szobrot készítette:
Babusa János

Mecénás:
Dr. Nagy Piroska

A szoboravatás időpontja: 2012. október 25., csütörtökön 12:00-kor kezdődő egyetemi istentiszteletet, „exhortációt” követően kerül sor 12:45-kor
Helyszíne: Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Ráday utcai épületének udvarán (1092 Budapest, Ráday u. 28.).


Előszupervízió Szupervizor képzés - felhívás

FELHÍVÁS

ELŐSZUPERVÍZIÓS CSOPORT indul 2012. november 16-án, pénteken 15,00 órai kezdettel.
  
   Helyszín:
III. Bécsi út 324. 5. épület fsz.
  
   A csoport folyamat hossza 60 óra.

A csoportban szerzett szupervíziós tapasztalat megfelel a 2013. szeptemberében a KRE BTK Pszichológiai Intézet Továbbképző Központjában induló Szupervizor Szakirányú Továbbképzés csoportos előszupervíziós jelentkezési feltételének.

Tájékoztatás, jelentkezés:

   dr. Nemes Éva szakfelelős
   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
   +36 30 602 8981

   A szupervizor szakirányú továbbképzésre való jelentkezés feltételeiről, menetéről, a képzésről részletes információ
   a KRE honlapján az alábbi linken található:
   http://www.kre.hu/btk/index.php/szupervizor-egyetemi-szakiranyu-tovabbkepzes.html

A szupervízió szakmai személyiségfejlesztés, hivatásgondozás, a ma elérhető egyik legjobb szakmai személyiséggondozó módszer. Lényegi gondolata az egészség mértéke, célja, hogy megtartson az egészségben, hogy segítsen megőrizni és fejleszteni munkabírásunkat és lelki stabilitásunkat.

A szupervízió elősegíti a szakmai elfáradás, kiégés megelőzését, a kapcsolatok fejlődését, a hatékonyabb együttműködést. Támogató funkciója révén komoly segítséget jelent a munka okozta stressz és problémák feldolgozásában.

Célja elősegíteni a szakmai kompetencia megerősödését, a szakmai szerepek tisztázását, a munkahelyi hatékonyságot. Elősegíti a konfliktus- és agressziókezelés eredményesebbé tételét, a változásokhoz való alkalmazkodás, a rugalmas helyzetértékelés módszerének megismerését és használatát.


Felhívás - 50 tehetséges magyar fiatal

A kezdeményezésben a kiemelkedően tehetséges harminc év alatti fiatalokat keressük. Azokat, akik kivételes adottságuk, szorgalmuk révén a jövő formálói, meghatározó személyiségei lehetnek Magyarországon és a világban. Nincs műfajmegkötés, nincsenek kategóriák! Csak a tehetség számít! Jelentkezési, jelölési határidő: 2012. október 31.

Az 50 tehetséges magyar fiatal számára személyre szabott hat hónapos támogató program készül. A La femme által felkért mentorok a művészet, a tudomány, a gazdaság meghatározó szereplői, a fiatal tehetségek számára páratlanul értékes tudás birtokosai is egyben. A program Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter fővédnökségével valósul meg, aki aktív szerepet is vállalva, mentorként is hozzájárul egy fiatal tehetség fejlődéséhez, sikeres jövőjéhez.

A programról bővebb információ, jelölés és jelentkezés az online oldalainkon található: www.lafemme.hu/tehetseg valamint www.facebook.com/tehetseg

A program jelentkezésre, jelölésre ösztönző felhívása, kinyomtatható méretű plakátok formájában innen letölthetők: www.lafemme.hu/tehetseg/felhivas_A4 valamint www.lafemme.hu/tehetseg/felhivas_A3

További információkkal állunk rendelkezésére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. mailcímen, illetve kérdés esetén örömmel adunk további tájékoztatást.







KRE - Tréninghét programtervezet

Idén is megrendezésre kerül 2012. október 24-27. között az
„Őszi Tréninghét” elnevezésű programsorozat.
Ennek keretében összegyetemi programok, valamint kari szinten szervezett oktatások, foglalkozások, előadások, rendezvények várják az érdeklődőket.
A RÉSZLETES PROGRAMTERVRŐL AZ ALÁBBI LINKEN TALÁLHATÓ TÁBLÁZATBAN TÁJÉKOZÓDHAT:
Őszi Tréninghét Programtervezet (összefoglaló)

Hallgatói tájékoztatólevél a központi (fakultatív) programokról

Önkéntesség - Kerekasztal beszélgetés és kiállítás az önkéntes munkáról - ELMARAD!   


     
     -       TÁBLÁZATBAN PIROSSAL SZEREPLŐ PROGRAMOK KÖTELEZŐ JELLEGŰEK.
     -       A ZÖLDDEL JELÖLTEK A KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ PROGRAMOK.
     -       A SZÜRKE MEZŐKÖN TALÁLHATÓ PROGRAMOK FAKULTATÍV, SZABADON VÁLASZTHATÓ JELLEGŰEK.
 
A PROGRAMOKRA A HALLGATÓK A NEPTUNON KERESZTÜL JELENTKEZHETNEK.


A MUNKAVÁLLALÓK A JELENTKZÉS MÓDJÁRÓL MEGKÜLDÖTT TÁJÉKOZTATÓ LEVÉLBEN ÉRTESÜLHETNEK.


Meghívó könyvbemutatóra

MEGHÍVÓ

A Károli Gáspár Református Egyetem és
az Erdélyi Egyháztörténeti Könyvek,
Kriterion Könyvkiadó – Tortoma Könyvkiadó
tisztelettel meghívja Önt

Gudor Kund Botond


Rediviva Chartophylax Igeniensis.
Az erdélyi hegyaljai Magyarigen református közösségének története

és

Az eltűnt Gyulafehérvári Református Egyházmegye és egyházi
közösségei, Inquisitoria Dioceseos Alba-Carolinensis Reformatae
Relatoria (1754)


című köteteinek bemutatójára

2012. október 16-án kedden, 18 órakor.

a KRE BTK Dísztermében (VIII. Reviczky utca 4.)


Meghívó

M E G H Í V Ó


Kedves Barátunk!

A GULAG-okban Elpusztultak Emlékének Megőrzésére Alapítvány kuratóriumának nevében:
 
Dr. Stark Tamás elnök,

Nagyné Pintér Jolán az alapító leánya, elnökhelyettes,

valamint Rózsás János túlélő

tisztelettel meghívja Önt és Kedves Hozzátartozóját


a GULAG táboraiból való hazatérés 59. évfordulója alkalmából rendezendő megemlékezésre.
 
2012. október 13 . (szombat) 14.00 óra

Budapest, V. Honvéd tér, a GULAG Rabok Emlékművénél



Megemlékező beszédet mond:

Kun Miklós
Széchenyi Díjas egyetemi tanár,
a Károli Gáspár Református Egyetem, Kremlinológiai Intézetének vezetője.

Az elhunyt sorstársakért imát mond: Lendvai Zoltán római katolikus plébános, Rédics.


Kérjük, hogy aki a megemlékezésen koszorúzni kíván, szándékát 2012. október 12., péntekig a 06/30-456-2478-as telefonszámon szíveskedjék jelezni.


A betű varázslata

Móricz Zsigmond: A betű varázslata

Rékai Nándor, Szlúka Brigitta, Jánosi Ferenc, Lénárt László


A Hét krajcár, a Sárarany, a Légy jó mindhalálig írójának élete tárul elénk színpadi környezetben. Megismerkedhetünk életének fontosabb szereplőivel, bepillantást nyerhetünk az írói élet mindennapjaiba. Tanúi lehetünk a „betű varázslata” megszületésének.

További információk

Vértanúink, hitvallóink konferencia meghívó

MEGHÍVÓ

A Keresztény Demokrata Fórum egyesület,
a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya és a
Magyarországi Mindszenty Alapítvány tisztelettel meghívja Önt a

Vértanúink, hitvallóink
című ökumenikus konferenciára a XX. század keresztény magyar tanúságtevőiről

A tanácskozás

helye: a jezsuiták Párbeszéd Háza, Budapest, VIII. ker. Horánszky u. 20.
ideje: 2011. október 28., péntek 10–16 óra

Bővebb információ


vallásfogalmak sokfélesége - konferencia meghívó

 

MEGHÍVÓ


a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Szabadbölcsészet Tanszéke
és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Vallástudományi Tanszéke által

A VALLÁSFOGALMAK SOKFÉLESÉGE
címmel szervezett konferenciára

A rendezvény helye: KRE, BTK, I. emelet, Díszterem,
Budapest, Reviczky u. 4.

Ideje: 2011. november 11-12.

A konferencia a Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat része.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Sajtótájékoztató letöltése


 „A Makkai-család jelentősége az erdélyi és magyarországi
református egyház művelődéstörténetében”


Kezdés: 2011. november 29. 9:00
 

KRE BTK-Makkai-konferencia-MTÜ Regisztráció


 „A vallásfogalmak sokfélesége”
Kezdés: 2011. november 11., 9:00 óra
Befejezés: 2011. november 12., 18:00 óra

 KRE BTK-Vallásfogalmak sokfélesége-MTÜ Regisztrációs lap


 A Magyar Tudomány Ünnepének eseményei az alábbi linkre kattintva érhető el


KRE GENESIUS Egyetemi Színpad Bemutatja a tréning hét keretében: Gellérthegyi Álmok

KRE Genesius Egyetemi Színpad Bemutatja a tréning hét keretében.
Karinthy Ferenc: Gellérthegyi Álmok

Időpont: 2011 Október 26-án 19 óra
Helyszín: BTK Stúdió


ÁJK pályázat hallgatóknak

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HALLGATÓKNAK

A MUNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI TANSZÉK PÁLYÁZATOT HIRDET 5 FŐ
RÉSZÉRE, ERASMUS INTENSIVE PROGRAMBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE

 


Téma: Implementation of the Lisbon Strategy (Europe 2020), 2nd edition (EU)

Résztémák (csoportok): Humán-erőforrás menedzsment; Munkajog; Gazdasági növekedés
(KKV-k szerepe); CSR (Vállaltok Társadalmi Felelősségvállalása); Social Security (szociális védelem)

Időtartam: 2011. októbertől 2012 áprilisáig, benne 2 hét Finnországban (2012. március)

Az IP valójában egy részben távoktatás (online kapcsolattartás, mentorálás, felkészülés, írás
stb.), részben egy 2 hetes külföldi intenzív képzési blokk (Finnország, Oulu) útján
megvalósuló nemzetközi, újszerű kurzus (gondosan kiválasztott, arra érdemes hallgatók
számára, 4 kredit-értékkel, angol nyelven).

•    Minden partner (7 egyetem) részéről (így a Károliról is) 5-5 hallgató, 2-2 oktató (coach)
     vesz benne részt.
•    A félév során a mentorok segítik a hallgatók munkáját. Cél: kutatás, a témában nemzeti
     jelentés megírása, prezentációra felkészülés, kapcsolattartás a külföldi hallgatókkal /
     mentorokkal. A munkát egy célzott online felület fogja segíteni (Blackboard). Erre az on-
     line felületre kell majd feltölteni a csapat szakmai írását (jelentés), illetve az egyetemünket
     (+ országunkat, városunkat stb.) bemutató prezentációt.
•    Mindez a hallgatóknak 4 kreditet kell, hogy jelentsen.
•    A hallgatóknak itthon be kell számolniuk tapasztalataikról.
•    Fontos a program „disszeminációja” is, akár a média útján is.
•    A program multidiszciplináris jellegű. Szakmai, oktatói koordinátor Tanszékünk.

Miért érdemes pályázni?:

     -   Új típusú (pl. távoktatás, csapatmunka, projekt-alapú munka) tanulmányi
         tapasztalatok, kihívások
     -   Rendkívül aktuális, EU-s vonatkozású, multi-diszciplináris téma
     -   Nemzetközi csapatban való munka, kapcsolatépítés 7 EU-s ország 7
         egyetemének hallgatóival, oktatóival
     -   Későbbi szakmai önéletrajzban feltüntethető, a diploma értékét és a hallgató
         későbbi munka-erőpiaci esélyeit minden bizonnyal növelő jelentőségű projekt
     -   A kurzus 4 kreditet ér + bizonyítvány (certificate) a részvételről
     -   A kurzus 2 hetes finnországi tartózkodást foglal magában, számos szabadidős
         programmal is megtűzdelve
     -   Nagy presztizsű, a (nemzetközi) sajtóban is népszerűsíteni szándékozott program
     -  Jó lehetőség a nyelvtudás elmélyítésére is


Pályázati feltételek:

     -   Jó angol nyelvtudás, mind írásban, mind szóban (legalább középfokú)
     -   Harmad- vagy Negyedéves hallgatói jogviszony
     -   Jó tanulmányi eredmények
     -   Jó kommunikációs készség, nemzetközi csapatban való munkára való készség
         és képesség
     -   Érdeklődés az EU gazdaság-, szociális- és foglakoztatás-politikája iránt,
         motiváció
     -   Alapvető számítástechnikai ismeretek (a távoktatási program használatához)
     -   A kiválasztott hallgató vállalni tudja az esetlegesen felmerülő kisebb, csekély
         mértékű anyagi önrészt, ráfordítást (max. a teljes kiutazási költség 20-25%-a; a
         szállást és a tartózkodást a program fedezi, az utazás 75%-át is a program
         fedezi, a fennmaradó 25%-ot feltehetően az egyetem fedezi, de ennek egy
         részére elképzelhető a hallgatói önrész − feltehetően csupán szimbolikus −
         bevonása + egyéni költőpénz Finnországban).
     -   A hallgató biztosan vállalja a programban való részvételt, beleértve annak
         intenzív részét a finnországi Ouluban (2012. 03. 18-31, 2 hét)
     -   Előnyt jelent: munkajogi, szociális jogi, gazdasági, EU jogi speciális ismeretek
         (pl. demonstrátorság, TDK / OTDK, szakdolgozat e témakörökben stb.)

Benyújtandó dokumentumok:

     -   Rövid szakmai önéletrajz (CV) angol és magyar nyelven
     -   Max. 1 oldalas Motivációs levél (angol és magyar nyelven is)
     -   A tanulmányi eredményeket igazoló dokumentumok (pl. index-másolat;
         Tanulmányi Osztály igazolása a félévi átlagokról)
     -   Angol nyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata
     -   Esetleges további nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata

Pályázati határidő: október 19. szerda, 12 óra

A Pályázat benyújtásának módja: írásban, 2 példányban, Bach Katalin, Nemzetközi és Tudományos Referensnél, IP jeligével

A Pályázat elbírálása:
A Pályázatot a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék bírálja el, legkésőbb okt. 26-ig.
A végleges döntést szóbeli meghallgatás előzheti meg (várható időpontja: okt. 21. péntek).


A Pályázatról további információ kérhető Dr. Kun Attilától ( Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ),
A tanszéki demonstrátortól, illetve Bach Katalintól.


Budapest, 2011. 10. 05.                      Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék


Könyvbemutató - Antal Zsolt: Közszolgálati média Euróbában

 MEGHÍVÓ

A KRE Kremlinológiai Intézete
és a
KRE BTK Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézete
bemutatja


ANTAL ZSOLT:
Közszolgálati média Európában
című könyvet.

A bemutatót megnyitja:
L. Simon László
országgyűlési képviselő,
az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke,
a Nemzeti Kulturális Alap elnöke

A könyvet méltatja:
Dr. Lovász Irén
néprajzkutató, egyetemi docens

Dr. Kozma Gábor
a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola rektora

Dr. Kun Miklós
intézetvezető, egyetemi tanár

Időpont:
2011. október 20. (csütörtök) 14.00 óra

Helyszín:
KRE Bölcsészettudományi Kar
Díszterem
(1088 Budapest, Reviczky u. 4.)


Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk !


Székely címeres levelek, 2011.10.17

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Reviczky u. 4. alatt található épületében, a  Bod Péter Könyvtárban 2011. október 17-én hétfőn 10.00-kor székely címeres oklevelekből összeállított kiállítás nyílik.

A megnyitót követően a Magyar Országos Levéltár állagait felhasználó kiállítás szakmai kurátorai, Dr.Oborni Teréz (MTA Történettudományi Intézet) valamint Dr.Tüdősné Simon Kinga (Román Tudományos Akadémia Nicolai Iorga Történeti Intézetének tiszteletbeli tagja) egy rövid konferencia keretében előadást tart az erdélyi fejedelmek oklevél adományozó gyakorlatáról. A rendezvény a 2011. szeptember végén Sepsiszentgyörgyön szervezett kiállítás és nemzetközi konferencia eredményeinek magyarországi bemutatását szolgálja.


Gratulálunk!!!

Gratulálunk a KRE mind az öt csapatának a 26. SPAR Budapest Nemzetközi Maraton Ekiden váltón elért eredményéhez. Ezzel az öt csapattal a magyarországi felsőoktatási intézmények között eddig az egyetlen, ilyen teljesítménnyel!

Valamennyi csapat teljesítette a maratoni távot a 42,195 km-t, 03:25:09 - 03:47:33 óra között.

Congratulations to Calvin College's Marathonist division which  had an outstanding run in Karoli's colours!!!

 


 
 
   

Átadták a közgyűjteményi és közművelődési díjakat 2010. október 22-én

Átadták a közgyűjteményi és közművelődési díjakat 2010. október 22-én


A Néprajzi Múzeum aulájában múlt hét pénteken Szőcs Géza kulturális államtitkár átadta – dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter nevében – a kiemelkedő teljesítményt nyújtó muzeológusoknak, könyvtárosoknak, levéltárosoknak és közművelődési szakembereknek a szakma legmagasabb kitüntetéseit.

Móra Ferenc-díjjal tüntették ki a muzeológia terén elért kimagasló munkájáért, a kultúra szolgálatáért Egyetemünk Bölcsészettudományi Karának egyetemi docensét Dr. Tari János Mihályt.

A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és érmet kap. Az érem Palotás József Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása, első oldalán középen Móra Ferenc domború arcképe, fölötte a MÓRA FERENC-DÍJ félkörívű felirat helyezkedik el. Hátoldalát a múzeumügyet szimbolizáló dombormű és „A tudományért, a művelődésért” felirat díszíti.


Francia kitüntetést vehetett át a közelmúltban a Bölcsészettudományi Kar újonnan megválasztott dékánja


A közelmúltban vehette át Dr. Sepsi Enikő dékán asszony a francia Akadémiai Pálmák Lovagi fokozata kitüntetést a Francia Intézetben


Sepsi Enikőnek, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara újonnan megválasztott dékánjának a Franciaországi Kormányösztöndíjasok Egyesülete elnökének, a Francia Intézet stratégiai tanácsa tagjának, aki tizennégy éven át volt az Eötvös Collegium Francia Műhelyének vezetője, egy évtizedig igazgatóhelyettese és egy ideig ügyvezető igazgatója is, a Francia Köztársaság miniszterelnöke, François Fillon - a francia oktatási miniszter felterjesztése alapján - 2010. január 11-i rendeletében az Akadémiai Pálmák Lovagi fokozata (Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques) kitüntetést adományozta az oktatás, a tudomány és a tudományszervezés, valamint a francia-magyar kapcsolatok építésében elért kiemelkedő eredményeiért.

A kitüntetés ünnepélyes átadására 2010. október 19-én került sor a budapesti Francia Intézetben.

Dr. Sepsi Enikő munkájának köszönhetően épült az egyetemi curriculumba az országban elsőként a kortárs francia költészet oktatása, fordítása (Yves Bonnefoy, Jean-Michel Maulpoix művei), és szervezőmunkájának köszönhetően az Eötvös Collegium a kortárs francia költészetnek és színháztudománynak nemzetközileg elismert magyarországi központja lett (a színháztudományi kézikönyvként szolgáló Színházi szótár és Valère Novarina magyarországi bevezetése és fordítása okán). Az általa vezetett  összefogás eredményeként az új felsőoktatási törvény megfelelő jogszabályi hátteret teremtett a szakkollégiumi kiválósági központok magyarországi létrehozásához, mely az Eötvös Collegium számára is lehetővé teszi a nemzetközi kiválósági hálózatba történő méltó bekapcsolódást.

A 2007-es, Ecole Normale Supérieure-ben rendezett Simone Weil konferencia után (a kötet megjelent a párizsi Kimé Kiadónál) ezév januárjában részt vett a budapesti magyar-francia-olasz Simone Weil centenáriumon előadóként és szervezőként egyaránt. A rangos nemzetközi csapat publikációja lesz a Budapesten és Párizsban két nyelven megjelenő centenáriumi kötet.

Fotó: Kalocsai Richárd


Elhunyt Prof. Dr. Boross Géza, professzor emeritus

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
Prof. Dr. Boross Géza 

nyugalmazott professzor emeritus,
életének 79. évében elhunyt.

Temetése 2010. október 25-én negyed 3-kor a Farkasréti temető Makovecz termében lesz.

Igét hirdet Dr. Szabó István püspök.

 

Hittudományi Kar


MEGHÍVÓ - Magyar Arión c. konferencia


Magyar Arión címmel konferencia Pálóczi Horváth Ádám (1760-1820) születésének 250. évfordulója tiszteletére



Időpont:
2010. október 20-21. (szerda - csütörtök)


Helyszín:
 
MTA Irodalomtudományi Intézet, Illyés Gyula Archívum és Műhely
Budapest (VI. kerület), Teréz krt. 13. I. emelet

Pálóczi Horváth Ádámot a debreceni református kollégiumban tanult költőt Ötödfélszáz énekek címmel összeállított vers- és dallamgyűjteménye tette irodalomtörténeti jelentőségűvé, de előadások hangzanak el majd más műveiről is. A konferencián előad Dr. Hermann Zoltán egyetemi docens, Egyetemünk Bölcsészettudományi Karának Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszékének vezetője is, aki Kazinczy Ferenc és Pálóczi Horváth Ádám, a kor irodalmi életének két meghatározó, református személyiségének kapcsolatát vizsgálja.

Keretprogram: Nyilvános hangverseny az Ötödfélszáz énekek (1813) repertoárjából

Időpont: 2010. október 21. (csütörtök) 19:00

Helyszín:

Óbudai Társaskör
Budapest (III. kerület), Kiskorona utca 7.

Részletes program letölthető innen...


MEGHÍVÓ - Fiatal Kutatók és Doktoranduszok Nemzetközi Teológuskonferencia


Teológus doktoranduszok konferenciája


A DOSZ Teológiai Tudományos Osztálya szeretettel vár minden érdeklődőt a Fiatal Kutatók és Doktoranduszok Nemzetközi Teológuskonferenciájára. A konferencián előadhat mindenki, aki a teológiával kapcsolatos témában doktorál, kutat. A rendezvényen az összes, a Kárpát-medencében magyar nyelvű teológiai doktori képzést nyújtó intézmény képviselteti magát.

Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, 1092 Budapest, Ráday u. 28.
Időpont: 2010. október 8-10.
Szállás: Lónyai Utcai Református Gimnázium és Kollégium, 1092. Kinizsi u. 1-7.

Részvételi költség 11900 Ft, szállást nem igénylőknek 6900 Ft, befizetés a helyszínen.
Igény esetén a szervezők útiköltség hozzájárulást tudnak biztosítani.

A konferencián magyar, angol, vagy német nyelven lehet előadni, 25 perces időkeretben. Az előadásokat 20 perces vita követi. Az előadni szándékozókat kérjük, hogy az előadások témamegjelölését rövid, max. 1500 karakteres összefoglalóban küldjék el a csurosandras(kukac)gmail.com elektronikus levélcímre.

Jelentkezési és beküldési határidő: 2010. október 1. péntek

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

DOSZ Teológiai Tudományos Osztály nevében a szervezők:
Csűrös András és Faragó Dávid

Meghívó 

Részletes program innen letölthető.

Az előadások témái


MEGHÍVÓ George Chempakathinal indiai szalezi szerzetes angol nyelvű előadására

MEGHÍVÓGeorge Chempakathinal indiai szalezi szerzetes angol nyelvű előadása a szegénység gyökereiről


Az előadás címe:
A szegénység gyökereinél: keresztyén munka utcagyerekekkel Kalkuttában

Időpont: 2010. október 5. kedd 14:00

Helyszín:
Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kar
1092 Budapest, Ráday utca 28., II. emelet Exhortációs terem

George Chempakathinal indiai szalezi szerzetes, a Don Bosco Ásálajam (www.ashalayam.org) igazgatója.
Az Ásálajam  az egyik legnagyobb veszélyeztetett gyermekekkel foglalkozó intézmény Kalkuttaban,
mely különböző kasztú, vallású és nemű, hátrányos helyzetű illetve utcagyerekekkel foglalkozik.
Fennállásának 25 évében több ezer gyermeket juttatott vissza családjához, vagy segített ismét beilleszkedni a társadalomba.
Az ez idő alatt kialakult metodológia sokakat ösztönzött Indiában és külföldön.
Előadásában George atya megosztja Ásálajamban szerzett több évtizedes tapasztalatát.

Konszekutív (követő) tolmácsolás biztosított.

---

Invitation to the Indian Salesian monk, George Chempakathinal's lecture in English

Title of the lecture: At the Roots of Poverty: Christian work with Street Children in Calcutta
Date: Tuesday 5th October, 2010 2.00 p.m.

Location:
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
1092 Budapest, Ráday st. 28. 2nd floor, Room of Exhortation

George Chempakathinal is an Indian Salesian monk, director of Don Bosco Ashalayam. Don Bosco Ashalayam is an Indian NGO, working with street children in Calcutta, irrespective of race, religion or gender. During the 25 years of its existence it has helped several thousand children get back to their families or assimilate to the society. The methodology that has been formed during this period, motivated a lot of people in India and abroad. In his lecture Fr George shares his experience of several decades, that he obtained at Ashalayam.

Consecutive interpretation is granted.

For further information please visit: www.ashalayam.org


Új dékán a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának élén

KÖZLEMÉNY


Új dékán a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának élén
Budapest, 2010. október 1.

A 2010. július 15-én megjelent Oktatási és Kulturális Közlöny II. évfolyam 19. számában a Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban KRE) pályázatot hirdetett a Bölcsészettudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Sepsi Enikő főtitkár asszony 2010. július 30-án benyújtott pályázatát a fentebb említett vezetői álláshely betöltésére a Kar összoktatói értekezletén az érvényesen szavazók 81%-a, a Kari Tanács kétharmados többséggel, a Prof. Dr. Balla Péter rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes úr által felkért ad hoc bizottság egyhangúlag, valamint a Szenátus kétharmados többséggel támogatta, ezért 2010. október 1-jei hatállyal a KRE Bölcsészettudományi Karán a dékáni feladatok ellátásával Dr. Sepsi Enikőt bízta meg a rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes.

Gratulálunk Dr. Sepsi Enikő dékán asszonynak, és egyúttal köszönjük Prof. Dr. Szabó András prodékán úr elmúlt időszakban végzett tevékenységét.

Halász Krisztina
PR munkatárs

Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ