Jótékonysági koncert a szíriai földrengés károsultjainak megsegítésére

A Károli Gáspár Református Egyetem jótékonysági koncertet szervez március 31-én a Zeneakadémián a szíriai földrengés károsultjainak megsegítésére. A koncert jegybevételéből és a helyszíni adományokból befolyt összeget a Károli Gáspár Református Egyetem és a Magyarországi Református Egyház a szíriai Aleppói Református Egyházközség segítségével juttatja el a nehéz helyzetbe került testvérekhez. Aleppó lakói és a református testvérek éveken át álltak a bombázások és a harcok középpontjában, a szíriai polgárháború leghevesebb harci övezetében, amikor február 10-én Aleppó városát és lakóit hatalmas erejű földrengés rázta meg, emberéletekben pótolhatatlan veszteségeket és borzalmas pusztításokat okozva.

Gárdonyi Zsolt Áldáskívánás című művének kottabemutatója

A Károli Gáspár Református Egyetem alapításának 30. évfordulójára komponált Áldáskívánás négyszólamú vegyes karra és orgonára címmel zeneművet Gárdonyi Zsolt zeneszerző, orgonaművész, a Károli Gáspár Református Egyetem díszpolgára. A kórusmű olyan verseket önt zenébe a Károli-Bibliából, amelyek a zeneszerző számára különös jelentőségűek. Az alkotás középtengelyében a református egyház jeligéje áll, a bibliai idézeteket a református köszöntés, az Áldás, békesség! megzenésítése foglalja keretbe.

Az Erdélyi Református Egyház a két világháború között – Nagy Alpár előadása a HTK-n

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Egyháztörténeti Kutatóintézete szeretettel várja Önt Nagy Alpár református teológus, egyháztörténész az "Erdélyi Református Egyház a két világháború között" című előadására.

„Közös örökségünk – szemelvények az európai egyházzene évszázadaiból” – koncertsorozat a HTK-n

Áprilisban egy három hangversenyből álló koncertsorozatra invitáljuk az európai egyházzene kedvelőit. Mindhárom koncert helyszíne a Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza és Konferencia-központja (1092 Budapest, Ráday u. 28., díszterem).

Együttérzés és összefogás

„A Magyar Táncművészeti Egyetem színei” címmel jótékonysági előadást szervezett a Károli Gáspár Református Egyetem Ráday Kollégiumban történt tűzeset károsultjai javára a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) 2019. február 20-án az egyetem színháztermében.

Károli Közösségi Napok – Tavaszi tréninghét

2018. április 3-6. között kerül megrendezésre Egyetemünkön a Károli Közösségi Napok – Tavaszi Tréninghét, melynek ebben a félévben témája az „Etikai és etikett kérdések az oktatásban”.

Károli Közösségi Napok – HTK programok

Idén tavasszal is megrendezésre kerül a Károli Közösségi Napok (tréninghét) rendezvény, ahol a hallgatók az alábbi programok közül választhatnak.

Hittudományi doktoranduszok konferenciája

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskolája meghirdeti a VI. Conferentia Rerum Divinarum doktorandusz konferenciáját, amelynek megrendezésére 2017. április 21-én (10:00–17:00) kerül sor.

Hittudományi doktoranduszok konferenciája

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskolája meghirdeti a VI. Conferentia Rerum Divinarum doktorandusz konferenciáját, mely 2017. április 21-én (10:00–17:00) a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának épületében kerül megrendezésre.

A Biblia és a reformáció – vándorkiállítás

Az MBTA 2017-ben is elkészített egy mobil tablósorozatot A Biblia és a reformáció címmel. A tizenkét tablóból álló, legfeljebb két hétre kölcsönözhető vándorkiállítás a reformáció és a Biblia kapcsolatát mutatja be.

Bibliaismereti verseny

A Magyar Bibliatársulat meghirdette idei első online bibliaismereti versenyét középiskolások, főiskolások és egyetemisták részére!

A hallei pietizmus és a reformáció – tárlat August Hermann Francke életéről

„A reformáció születésének jubileumi évére való előkészületként szeretném Önöknek bemutatni, hogyan tett eleget August Hermann Francke még 200 évvel a reformáció után is Martin Luther legfontosabb követeléseinek…” – ezzel a mondattal kezdte köszöntő levelét Dr. Thomas Müller-Bahlke, a Franckesche Stiftungen, azaz a Franckei Alapítványok igazgatója, A hallei pietizmus és a reformáció: Martin Luther követője, August Hermann Francke című vándorkiállítás útnak indítója. Szavait Dr. Verók Attila, az Eszterházy Károly Egyetem Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszékének vezetője tolmácsolta nekünk a tárlat megnyitóján, melyre március 20-án, hétfőn került sor a Dunamelléki Református Egyházkerület Székházában. Dr. Zsengellér József, a HTK dékánja konferálta fel a kiállítás magyarországi szervezőjét, aki a levél felolvasásán túl beszélt még a Halleban élő lutheránus, teológus és pedagógus Francke életéről, szellemiségéről és a világra gyakorolt hatásáról.

Meghívó – HTK Doktori értekezések nyilvános vitáira

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Hittudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Trajtler Dóra Ágnes és Lászó Emőke doktori értekezésének vitájára, amelynek időpontja: 2017. április 10-e.

Dr. Tóth Kálmán emlékezete

Meghívó: Dr. Tóth Kálmán születésének 100. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő szimpozionra.
Időpont: 2017. április 3. 13:30-17:00 (Károli Közösségi Napok)

Hallescher Pietismus und Reformation című vándorkiállítás

A KRE Hittudományi Kara tisztelettel meghívja Önt a hallei Franckesche Stiftungen Hallescher Pietismus und Reformation: August Hermann Francke in der Nachfolge Martin Luthers című vándorkiállítás megnyitójára, amelynek időpontja 2017. március 20. (hétfő) 16:00.

Ravasz Homiletika 100 Konferencia

(A konferencia hanganyaga a beszámoló végén letölthető/meghallgatható. Fotók: Füle Tamás)


A Károli Hittudományi Kara, a Dunamelléki Református Egyházkerület és a Doktorok Kollégiuma Gyakorlati Teológiai Szekciója egy konferencia megszervezésével emlékezett Ravasz László száz éve kiadott A gyülekezeti igehirdetés elmélete című korszakalkotó és azóta is meghatározó homiletikai tankönyvére. A Hittudományi Kar ún. kisdísztermében egy szék sem maradt szabadon (a 110-ből) a kezdésre, a későn érkezőknek már csak az ablakpárkányon maradt egy kis hely. A konferencia nem titkolt célja az volt, hogy a teológus ifjúság számára kedvet csináljon az évszázados mű elolvasásához. Ezért lebonyolításában rövid előadások követték egymást és igyekeztek a mű értékeit előbb átfogóan majd pedig egy 1943-ban elmondott Ravasz László prédikáció meghallgatása után a homiletikai részleteket is bemutatni.

{slider=A konferenciáról készült részletes beszámoló itt olvasható}Előbb Kozma Zsolt emeritus professzor, aki Kolozsvárról érkezett közénk, beszélt a mű megszületésének körülményeiről. Többek között felhívta a figyelmet a következőkre is: „Ravasz a teológia elvégzése után, egy év múlva, 1905-ben németországi tanulmányútra megy, amely többszörösen is meghatározó volt későbbi életalakulására nézve. Véglegessé vált, hogy a filozófia és teológia közül az utóbbi útjain indul el, s itt kötelezte el magát a homiletikának. Alkalma volt arra, hogy a német gyakorlati szakirodalom tudományos értékét szembesítse a magyarral. A berlini hatást mutatja az is, hogy a Bevezetés a gyakorlati theologiába magántanári dolgozatban, főleg pedig a Homiletikában részletesen foglalkozik a német szakirodalommal s csak rövid mondatokat szán magyar református elődei és kortársai munkásságának.”

„Fél mű, de nem fél munka" – mondta Szabó István püspök a következő előadásban arra, hogy Ravasz László nem írt hasonló tudományos művet a gyülekezeti igehirdetés gyakorlatáról, bár szeretett volna. A dunamelléki püspök dicsérte elődje higgadt, az örökkévaló dolgokra fókuszáló teológiai látását, munkájának biblikus megalapozottságát s igyekezetét, hogy felhívja a figyelmet az igehirdetés alkalmi jellegére, s az élőbeszéd fontosságára. „Érdemes attól tanulni prédikálni, aki tudott" – mondta a Zsinat lelkészi elnöke, aki saját bevallása szerint nyaranta alaposan áttanulmányozza a könyv egy-egy nagyobb fejezetét. „Fontos és tiszta megállapításai minden gyakorló igehirdető elé tükröt tartanak" – tette hozzá.

Fekete Károly tiszántúli püspök, homiletika professzor méltatta a szerző pedagógiai tudatosságát, didaktikai apparátusát, tudományos kritikai szemléletmódját, gyakorlatias logikáját, emellett a könyv pszichológiai, valamint teológiai-filozófiai ismeretelméleti megalapozottságát, rendszertani beágyazottságát és nyelvi tisztaságát. Ugyanakkor megjegyezte: „Nem hibátlan a félezer oldalas mű, korának egyoldalú antropológiai meghatározottságából nem tudott kitörni. De példaértékű, hogy szerzője – már püspökként – milyen alázattal fogadta a nála fiatalabb Czeglédy Sándor kritikáját."

A következő előadó, Dr. Boross Gézáné, volt tanítványa mesélt Ravasz Lászlóról, mint tanárról és emberről. Beszámolt, hogy még ma sem tudja, hogyan került bele 1956-ban a Ravasz féle homiletikai szemináriumba, mert köztudott volt, hogy Ravasz nem foglalkozik nőkkel. Mégis elfogadta őt, s tiszta útmutatásai és következetes kritikái nagyon sokat segítettek a formálódó teológusnemzedéknek a prédikálás megtanulásában és későbbi szolgálatukban.


A család részéről Bibó István, Ravasz László unokája emlékezett vissza. Előadásában beszélt arról, hogy a nagypapa a hétköznapi életben is nagyon választékosan, szépen és egyértelműen beszélt. Fiatal kora miatt nem volt lehetősége arra, hogy szószéken is hallgassa Ravasz Lászlót, de az unokák nagy örömmel vettek részt a családi áhítatokon. A hallgatóságot harsány kacajra késztette az előadó azon humoros megjegyzése is, miszerint a konferencia szempontjából ő maga hiába vett részt a saját esküvőjén a 60-as években, mert Ravasz László az eredeti tervekhez képest 3 nappal az esküvői igehirdetési szolgálatát mégis lemondta (politikai kontextus miatt), azaz nem volt lehetősége arra, hogy felnőttként halhassa őt prédikálni.

A szünetet követően Ravasz László A szeretet két oldala című prédikációját hallgatta meg a nagyszámú hallgatóság. Döbbent csönd kísérte a prédikációhallgatás mind a 16 percét, s visszajelzések alapján többen is megjegyezték, „szeretnék én ilyen röviden és mégis hatásosan beszélni a szeretetről egyszer.”Ezt követően Kun Mária tanárnő és lelkipásztor asszony vetette össze a Ravasz László prédikációs gyakorlatát és elméletét, ahol a formai szempontok alapján mutatta be, hogy mindazt, amiről a Homiletika tankönyvben olvashatunk, a prédikációk olvasásakor/hallgatásakor kristálytisztán meg is valósul.


Kádár Ferenc, lelkipásztor, homiletika tanár Ravasz László prófétai igehirdetés elméletét mutatta be a könyv alapján. Ahogy szólt: „az átadandó tartalom, ismeret szempontjából állítja modellként elénk a könyv a prófétaságot. Ravasz az érthetőséget teszi itt a középpontba. Ezt írja: „nemcsak azt jelenti a prófétaság, hogy világosan szóljon az igehirdető, hanem azt is, hogy úgy szóljon, hogy megértsék. A próféták tragikuma sohasem az volt, hogy nem értették meg az emberek – ez csak a professzorok tragikuma –, hanem az, hogy nem akarták megérteni. Amit a próféták mondottak koruknak, az nagyon egyszerű, világos, de nagyon kemény beszéd volt. Megértette azt mindenki, s épen azért omlott ki annyi prófétavér, mert nagyon is megértették” (Ravasz: Homiletika 262.).

Steinbach József püspök, homiletika tanár arról beszélt, hogy Ravasz László hatásának titka: a képek ereje. Ahogy fogalmazott „A gondolat érzéki formát a nyelvben ölt, vagyis ez az érzéki forma a stílus kérdése, amelynek, éppen érzékisége folytán már eleve „képi” funkciója van. A gondolat jelentése a kifejező közegben, a nyelvben és ennek használatában, a stílusban érzéki síkba öltözik. A stílus „problematikája” éppen az, hogy akkor beszélhetünk helyes stílusról, ha a gondolat pontos jelentése legyőzi a kifejező közeg jelentését. Minden alkotás győzelem. A gondolatnak meg kell hódítania a szavak anyagát, ki kell szívnia minden erejét, hogy a gondolat ereje legyen nyilvánvalóvá.”

Végezetül pedig Literáty Zoltán, a konferencia szervezője zárta előadásával a tartalmas délelőttöt. Előadásának címe: A hatás, mint homiletikai szervező erő. Több idézetet is kiválasztott, melyek alapján számos oldalról igyekezett bemutatni, hogy Ravasz László értékelméleti homiletikai gondolkodásában a prédikáció valós célja nem az igaz és nem a szép, azaz nem a logika és az esztétika, hanem a hatás. „…a hallgatóság lelkében az igehirdetés által valamelyes változás menjen végbe, mert ha prédikáció után is épen olyan a lélek és világ, mint előtte, akkor egészen felesleges dolog prédikálni, hisz nagyon sok mulatságosabb dolog van, mint ez.” (Ravasz: Homiletika, 281.) S hogy miben áll az igehirdetés hatása axiológiai értelemben? „…az igehirdetésnek (…) annyi hatása van, amennyi hiányt tud pótolni.” (Ravasz: Homiletika, 256.)

A szervezők az elhangzott előadások és Ravasz Homiletikájának különböző válogatott részeiből egy kiadványt szeretnének megjelentetni még az idei esztendőben.

Az előadások hanganyagai:

Előadó Cím (A címre kattintva letöltheti az előadás hanganyagát)
Kozma Zsolt Ravasz László Homiletikája megszületésének körülményei.
Szabó István Miért meghatározó mű Ravasz Homiletika tankönyve?
Fekete Károly Miért jó tankönyv a Ravasz Homiletika?
A tankönyv hatástörténete a 20-21. századi magyar homiletika oktatásban.
Boross Gézáné Tanítványi beszámoló.
Bibó István Családi beszámoló.
Ravasz Lászlótól A szeretet két oldala című prédikáció meghallgatása.
Kun Mária Ravasz László homiletikai elméletének és prédikációs gyakorlatának összevetése.
Kádár Ferenc A prófétai igehirdetés modellje Ravasz László Homiletika könyvében.
Steinbach József A „kép” súlya Ravasz László Homiletika tankönyvében.
Literáty Zoltán A hatás, mint homiletikai szervező erő.

{/slider}

Csehország

Masaryk University Beszámoló 2014/15/1  

Görögország

Panteion University Beszámoló 2014/15/1
Beszámoló 2014/15/1
 

Egyetemünkön találkoznak a társadalomtudomány ifjú tudósai

2015 tavaszán Egyetemünk Bölcsészettudományi Kara ad otthont a kétévente megrendezésre kerülő OTDK soron következő Társadalomtudományi konferenciájának. A társadalomtudományi szekcióban 326 dolgozatot neveztek 30 felsőoktatási intézményből, köztük 3 határon túli intézményből 20 pályamunkát. A legkiválóbb diákok a konferencia végén díjazásban részesülnek. Néhány kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgató, valamint a legeredményesebb munkát végző témavezető tanárok ebben az évben is elnyerhetik az Országos Tudományos Diákköri Tanács Pro Scientia Aranyérmét, illetve Mestertanár Aranyérmét.
 
A konferencia megnyitója 2015. március 30-án, hétfőn 10:30-kor kezdődik az Uránia Nemzeti Filmszínházban, melyet 10:00 órai kezdettel egy sajtótájékoztató előz meg. A rendezvény fővédnöke Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, védnöke Dr. Navracsics Tibor kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi európai uniós biztos. A megnyitó ünnepségen Prof. Dr. Boros Gábor Széchenyi-díjas filozófiatörténész, az MTA doktora Szeretet, vallás, politika. Gondolatok az ifjú Hegel nyomán címmel tart plenáris előadást.
 
A 2015. május 30. és április 1. között tartó tagozati ülések a nyilvánosság számára látogathatóak. A rendezvényről részletes információk a következő honlapon találhatók: www.kre.hu/otdk


Minden érdeklődőt szeretettel várunk
!


Helsinki Egyetem nyári kurzusai

Kedves Hallgatók!

Szeretnénk felhívni a figyelmet az alábbi, a Helsinki Egyetem által kínált nyári egyetemi lehetőségre, mely 2015. augusztus 4. és augusztus 20. között kerül megrendezésre. Azoknak a hallgatóknak a jelentkezését várják, akik már legalább két tanévet abszolváltak, és el szeretnének mélyedi a kínált 21 tématerület valamelyikében (http://www.helsinkisummerschool.fi/home/courses). A részvételi díj hallgatóknak 640 EUR, nem hallgatóknak 940 EUR; ehhez járul még a szállás díja és az egyéb költségek. Az elvégzett kurzusokért 5-10 ECTS kredit szerezhető.


Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
Jelentkezés módja: online (https://apply.helsinkisummerschool.fi/courses/search)
 
További információ az ösztöndíj feltételeiről és a pályázat menetéről a honlapon található: http://www.helsinkisummerschool.fi/home/index


Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 1 fő kiutazását 1000 EUR összeggel tudjuk támogatni.

-    Benyújtandó pályázati dokumentumok: jelentkezési lap
-    Pályázati határidő: 2015. március 27. 12:00
-    Pályázatok leadási helye: Kari Dékáni Hivatal.

Syros Seminar – Görögoszág

Kedves Hallgatók!

Szeretnénk felhívni a figyelmet a Panteion Egyetem által kínált görögországi nyári egyetemi lehetőségre, mely Syros szigetén, 2015. június 18. és június 28. között kerül megrendezésre. A kurzusok szervezője az egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Intézete, témái elsősorban az újságírás, az új média, kultúra és a kreatív gazdaság. Elsősorban azok jelentkezését várják, akik hallgatóként vagy oktatóként az adott tudományterületeken tevékenykednek. A részvételi díj 430 EUR, mely a következőket foglalja magában: részvételi díj, szállás, reggeli ill. könnyű ebéd, búcsúvacsora, idegenvezetés. 

Jelentkezési határidő: 2015. március 30.
Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
További információ: https://www.facebook.com/SyrosSummerSeminar2015;
https://www.youtube.com/watch?v=mq8zTZejEgM&feature=youtu.be


Részletes Brosúra

 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 1 fő részvételi díját (430 EUR) át tudjuk vállalni.

-    Benyújtandó pályázati dokumentumok: jelentkezési lap
-    Pályázati határidő: 2015. március 27. 12:00
-    Pályázatok leadási helye: Kommunikáció- és Médiatudományi
     Tanszék titkársága.

Ballagi emlékkonferencia a Károlin

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara egész napos emlékkonferenciát szervez Ballagi Mór születésének 200. évfordulója alkalmából 2015. március 18-án.

A konferencia témái közt szerepel többek közt Ballagi Mór Biblia fordítása, Schleiermacher liberalizmusának alapeszméje a teológus megnyilvánulásaiban, valamint a pesti teológiai intézet oktatásának kezdetei. A számos tudományos előadás mellett a programban szerepel Ballagi Mór leszármazottjának családi emlékezése is.

A konferencia időpontja: 2015. március 18. 10:00-17:30
A konferencia helyszíne: KRE Hittudományi Kar, 1092 Budapest, Ráday u. 28. 111. sz. terem

Program:

10:00-10:05 Prof. Dr. Zsengellér József: A konferencia megnyitása
10:05-10:45 Prof. Dr. Karasszon István: Zsidóság és protestantizmus a 19. században: Ballagi és Goldziher példája
10:45-11:25 Dr. Kovács Ábrahám: Az egyházépítő protestáns Ballagi Mór. Dogmatikai határvonalak egy budapesti teológus gondolkodásában
11:40-12:20 Dr. Békési Sándor: Schleiermacher liberalizmusának alapeszméje Ballagi Mór megnyilvánulásaiban
12:20-13:00 Prof. Dr. Zsengellér József: Ballagi Mór bibliafordítása
14:00-14:40 Dr. Pap Ferenc: Hármas főiskola a XIX. század közepén
14:40-15:20 Szetey Szabolcs: „Mi érdemjelt írjak be nekik?”
A pesti teológiai intézet oktatásának kezdetei
15:35-16:15 Dr. Kertész Botond: Ballagi Mór és az evangélikusok
16:15-17:55 Dr. Ballagi Farkas: Családi emlékezés Ballagi Mórra
17:00 Dr. Szabó István: A Ballagi-kiállítás megnyitása

Károli Közösségi Napok – Tréninghét az Egyetemen

 
Az összesített programtáblázat itt érhető el.


Meghívó

Konferencia Ravasz László
100 éve kiadott Homiletika tankönyve tiszteletére
Időpont: 2015. március 25. Szerda 9:00-12:30
Helyszín: Budapest, Ráday u. 28.


Fotó: Magyar Elektronikus Könyvtár


1915 óta nagyon sok mindent megváltozott körülöttünk úgy az egyházban, mint a társadalomban. Az 1915-ben kiadott tudományos művek sokaságát már rég meghaladta az idő, legfeljebb mint korukban mérvadó művek szerepelnek bibliográfiai adatbázisokban.

Ám vannak könyvek, melyeken nem fog az idő vasfoga, sőt megelőzik saját korukat, akár több évtizeddel is. Pl. nyolc évtizeddel később az amerikai homiletika szükségesnek nevezte azokat a felismeréseket, amelyeket Ravasz László a maga korában már papírra vetett.

Ravasz László 100 éve, 1915-ben adta ki Homiletika tankönyvét, mely azóta is meghatározza a magyar nyelvű homiletika oktatását. Abszolút jogos kérdés, hogy megtanulhat-e valaki úgy prédikálni, hogy nem fogta kezébe ezt a művet. Ugyanis a könyv ma is tanítható és tanulható tudásanyagot közvetít, lényeglátásában még mindig frissességet áraszt, relevanciája 100 évvel később is megkérdőjelezhetetlen.

Szeretettel hívunk mindenkit erre a konferenciára, amelyen neves homiletikusok és teológusok Ravasz Homiletika tankönyvét állítják a kutatásuk középpontjába és rövid előadásokban számolnak be eredményeikről.

9:00 Kozma Zsolt Ravasz László Homiletikája megszületésének körülményei
9:15 Szabó István Miért meghatározó mű Ravasz Homiletika tankönyve?
9:30 Fekete Károly Miért jó tankönyv a Ravasz Homiletika?
A tankönyv hatástörténete a 20-21. századi
magyar homiletika oktatásban.
9:45 Boross Gézáné Tanítványi beszámoló
10:00 Bibó István Családi beszámoló.
10:15 Kádár Ferenc A prófétai igehirdetés modellje Ravasz László
Homiletika könyvében.
10:30 Szünet  
11:00   Egy prédikáció meghallgatása Ravasz Lászlótól
11:30 Kun Mária Ravasz László homiletikai elméletének és
prédikációs gyakorlatának összevetése.
11:45 Steinbach József A „kép” súlya Ravasz László Homiletika tankönyvében
12:00 Literáty Zoltán A hatás, mint homiletikai szervező erő.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Állami kitüntetésben részesültek a KRE oktatói

 

Nemzeti ünnepünk alkalmából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere szakmai díjakat és kitüntetéseket adott át 2015. március 13-án a Pesti Vigadóban, mely elismerésben Egyetemünk több oktatója is részesült:
 
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke megbízásából Balog Zoltán kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést adott át Dr. habil. Bertha Zoltán, József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, a KRE BTK Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet egyetemi docense részére, valamint Dr. Grezsa Ferenc pszichiáter, a KRE-BTK Pszichológiai Továbbképző Központjának központvezető adjunktusa részére.
 
A magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka területén végzett kiemelkedő művészi értékteremtő munkája elismeréseként Magyarország Érdemes Művésze díjban részesült Dr. Bodolay Géza rendező, a KRE BTK Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézetének adjunktusa.
 
Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Debreczeni Tibor drámapedagógus, szakíró, a Magyar Drámapedagógiai Társaság örökös tiszteletbeli elnöke, a KRE TFK címzetes főiskola tanára.


A kitüntetésekhez oktatóinknak ezúton is gratulálunk
!


Mentálhigiénés képzés indul Léván

Fotó: Pásztor Péter


Magyar oktatási nyelvű mentálhigiénés felnőttképzés beindításáról írtak alá megállapodást Léván. A Károli Gáspár Református Egyetem a Lévai Református Egyházközséggel és a felvidéki mentálhigiénés közösség vezetőivel írták alá az együttműködést. A képzés szeptembertől indul el a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium helyiségeiben.
 
Dr. Sepsi Enikő, a Bölcsészettudományi Kar dékánja elmondta, hogy kárpát-medencei hálózat kiépítése a cél, a helyi szakemberek kiképezésével önálló központok jönnének létre a határon túli régiókban. Egyetemünk Pszichológiai Intézetének szakemberei biztosítják a képzést. A tervek szerint havi lebontásban egy hétvégén át folyna az oktatás.
A képzés alapvető célja, hogy a segítő szakmában (pedagógus, orvos, ügyvéd) dolgozók szemléletet kapjanak ahhoz, hogyan tudják a közösségüket segíteni és azt építeni.
Dr. Grezsa Ferenc, a KRE Pszichológiai Intézet adjunktusa, a képzés megálmodója hangsúlyozta: „a program nyilvánvaló tartalma mellett mélyebb tartalomként jelenik meg a nemzetépítő programi mivolta."
 
A lévai magyar gimnázium Rákóczi Termében mutatták be a Buda Béla Mentálhigiénés Forrásközpont nevet viselő honlapot. Az Egyetem az Emberi Erőforrás Minisztériuma támogatásával hozta létre a forrásközpontot. A virtuális közösségi tér információs adatbázist nyújt a mentálhigiénés képzést elvégzett szakemberek számára.
 
Forrás: felvidek.ma


A Hittudományi Doktori Iskola akkreditációja

Örömünkre szolgál, hogy a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2015/2/XI/1/2/867. számú határozatával a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskoláját 2019. december 31-ig akkreditálta.
A Doktori Iskola honlapja: http://www.hdi.kre.hu/


Kifejezéspszichológiai és művészetterápiás konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Képi Kifejezéspszichológiai Tudományos Műhelye, a Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspatológiai és Művészetterápiás Szekciója, valamint a Magyar Pszichológiai Társaság Kifejezéspszichológiai Szekciója konferenciát szervezett A képi világ pszichológiai és pszichopatológiai vonatkozásai napjainkban címmel az Egyetem Hittudományi Karának Dísztermében 2015. március 6-án.

 
A konferencia célja a képi kifejezéspszichológia, kifejezéspatológia és művészetterápia aktuális kérdéseinek és perspektíváinak megvitatása. A meghívott előadók a terület neves, hazai képviselői: pszichiáterek, pszichológusok, művészettörténészek és művészetpedagógusok, akik aktív kutatásokat folytatnak.
 
 
Dr. Sepsi Enikő, a KRE Bölcsészettudományi Karának Dékánja megnyitó beszédében összefoglalta azokat a mérföldköveket, amelyek nélkül a konferencia nem jöhetett volna létre. Prof. Dr. Vass Zoltán közreműködésével a KRE Pszichológiai Intézetében 2003-ban megalakult egy Rajzvizsgálati Kutatócsoport. Ezt követően, intézményünk 2008-ban elsőként alapított egyetemi szintű, képi kifejezéspszichológiai képzést.
 
 
Prof. Dr. Vass Zoltán vezetése alatt működik a Képi Kifejezéspszichológiai Tudományos Műhely, amely öt egyetemközi kutatócsoport tevékenységét koordinálja, önálló könyvsorozattal rendelkezik Kifejezéspszichológiai tanulmányok címmel, rendszeresen kutat és publikál, szimpóziumokat és workshopokat szervez, akkreditált képzéseket működtet.


A konferencia további résztvevői közül, Dr. Molnár Károly, a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke, köszöntő beszédében kiemelte, hogy a pszichiátria medikalizálódása mellett jelentős, hogy a tudomány azzal az alapvető területtel is foglalkozzon, ami átszövi az ember hétköznapi életét, olyan egyszerű dolgoktól kezdve, mint a szimbólumokban való gondolkodás, vagy a nonverbális kommunikáció.
 
 
Prof. Dr. Oláh Attila, a Magyar Pszichológiai Társaság elnöke beszédében rávilágított arra, hogy korábban az érzelmi kifejezés egyfajta zavaró körülményként definiálódott, mintha az érzelmek csupán csak kísérnék a tényleges magatartást. Ma azonban a kifejezéspszichológia más nézőpontról közelíti meg a jelenséget. A kutatók szerint az emberi kifejezésmód tanulmányozása egy új utat jelent az ember megismerésében.

A konferencián többek között előadást tartott Prof. Dr. Vass Zoltán, a KRE Pszichológiai Intézetének vezetője is A képi kifejezéspszichológia új paradigmája címmel, továbbá Dr. Reinhardt Melinda a KRE Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszékének egyetemi adjunktusa, témájának címe A projektív útrajzok szimbolikája volt.

A konferencia nagy érdeklődésre tartott számot, közel 600 fő jelezte előzetesen részvételi szándékát.

Fotó: Stuhl Ágnes/KRE


Címzetes egyetemi tanári címet kapott Czibere Károly államtitkár

Címzetes egyetemi tanári címet adományozott Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárnak példaértékű szakmai munkájának elismeréseként a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Szenátusa. A kitüntető címet Prof. Dr. Balla Péter rektor 2015. március 4-én, az Egyetem ünnepi szenátusi ülésén adta át.
 
Czibere Károly társadalompolitikai szakértő munkája országos és nemzetközi szinten is elismert. 2005-ben Egyházunk vezetése a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodájának irodavezetésével bízta meg. Elismerésre méltó szervező, tervező és intézményfenntartó tevékenysége nyomán a Magyarországi Református Egyház (MRE) diakóniai intézményrendszere egy erős, magas színvonalú és stabil intézményrendszerré fejlődhetett. Öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a KRE Szociális munka és Diakónia Intézete folyamatos, példaértékű szakmai együttműködésben áll az MRE Szeretetszolgálati Irodája által fenntartott diakóniai szolgálatokkal.
 
Czibere Károly a KRE-n kívül számos egyetem társadalomtudományi képzéseiben látott és lát el oktatói tevékenységet. Széleskörű felsőoktatási oktatói tapasztalattal rendelkező szakember, aki számos alkalommal volt diakónia alapszakunk záróvizsga elnöke is.
 
Az átvétel után Államtitkár Úr felhívta a figyelmet az egyházi diakónia közösségépítő gyakorlatára, az észrevétel és az odafordulás fontosságára. Kiemelte, hogy az egyházi közösségi szolgálat kapcsán szerzett tapasztalatokat a szélesebb társadalmi szférában is hasznosítani lehetne.

Fotó: Stuhl Ágnes/KRE


TAVASZI TRÉNINGHÉT 2014. április 7-12.

Egyetemünk 2014. április 7-12. között ismételten megrendezi a „Tavaszi Tréninghét” elnevezésű programsorozatát.
Ennek keretében összegyetemi programok, valamint kari szinten szervezett oktatások, foglalkozások, előadások, rendezvények várják az érdeklődőket.

A BTK-n meghirdetett kurzusok listája itt érhető el.

A RÉSZLETES PROGRAMTERVRŐL AZ ITT TALÁLHATÓ TÁBLÁZATBAN TÁJÉKOZÓDHAT.

-    A PROGRAMOK HALLGATÓ, OKTATÓ ÉS NEM OKTATÓ
     MUNKAVÁLLALÓ BONTÁSBAN A MEGFELELŐ OSZLOPBAN
     TALÁLHATÓK.
-    A TÁBLÁZATBAN PIROSSAL SZEREPLŐ PROGRAMOK KÖTELEZŐ
     JELLEGŰEK.
-    A ZÖLDDEL JELÖLTEK A KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ
     PROGRAMOK.
-    A SZÜRKE MEZŐKÖN TALÁLHATÓ PROGRAMOK FAKULTATÍV,
     SZABADON VÁLASZTHATÓ JELLEGŰEK.

A programok részleteiről és a jelentkezésről hamarosan értesítjük kari tájékoztató levélben.

Várunk minden kedves érdeklődőt!


Doktorandusz Önkormányzat Megalakítása

2013. december 11-i ülésén a Szenátus elfogadta a Doktorandusz Önkormányzat alapszabályát. Az alapszabály rögzíti azokat a kötelességeket és jogokat, melyek megilletik az Önkormányzatot, mely a doktoranduszok legitim képviselete. Az alapszabály elfogadása után az egyetem hamarosan kiírja a Doktorandusz Önkormányzati választásokat, melynek várható időpontja 2014. március 31. További információt az itt olvasható alapszabályban találhat.

DÖK Választási hirdetmény


Író-olvasó találkozó Alice Zeniterrel

Író-olvasó találkozót és könyvbemutatót szervez a Károli Gáspár Református Egyetem Alice Zeniter francia írónővel 2014. március 27-én.
 
16.00 órától a Fordítóműhely tevékenységébe tekinthetnek be az érdeklődők (válogatás az Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely legújabb munkáiból), majd  18.00 órától író-olvasó találkozón vehetnek részt Alice Zeniterrel.
 
A francia írónő Sombre Dimanche (Szomorú vasárnap) című regényének fordítása a KRE és a L'Harmattan közös, Károli-könyvek sorozatában (műfordítás/forrás alsorozat) jelent meg. A mű érdekessége, hogy története magyar vonatkozású, Budapesten játszódik és három generáció életét mutatja be 1956-tól a kádárizmuson át napjainkig.
Az alig 27 éves szerzőnő több évig élt Budapesten, az Eötvös Collegiumban franciát tanított.
 
Az általános magyar melankóliát Seress Rezső világhírű slágerének címével kifejező Szomorú vasárnap Franciaországban nagyon hamar sikeres lett, 2013. áprilisában megkapta a tehetséges fiatal írónőknek járó Prix de la Closerie des Lilas díjat.
 
A találkozó alkalmával a mű fordítójával, Kovács Veronikával és a szerzővel Förköli Gábor és Sepsi Enikő beszélget.
 
A helyszínen kedvezményes könyvárusítás és dedikálás lesz elérhető.
 
Az esemény helyszíne: Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Reviczky u. 4.), I. em., Díszterem
A könyvbemutató utáni fogadásra mindenkit szeretettel várnak a Bölcsészettudományi Karral szomszédos Muzikumba (Múzeum u.).


Emlékezés, együttélés és új távlatok

A református-izraelita és a magyar-izraeli kapcsolatokról szervezett konferenciát a Károli

 

A 20-21. századi magyarországi és izraeli zsidóság történetéről és az együttélésről tartott konferenciát a tragikus események 70. évfordulója alkalmából a Károli Gáspár Református Egyetem 2014. március 18-án, kedden. Az angol nyelven zajló, fél napos, a The Jewish People in Hungary in the 20th and 21st Century címet viselő rendezvény kiemelt vendégelőadója volt Ilan Mor, Izrael Állam magyarországi nagykövete, illetve Németh Zsolt, a Külügyminisztérium Parlamenti Államtitkára.

A rendezvényt Prof. Dr. Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora nyitotta meg; rajta kívül köszöntőt mondott még Tarr Zoltán Zsinati Tanácsos a Magyarországi Református Egyház képviseletében, illetve Prof. Dr. Komoly Judit, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem rektorhelyettese. Köszöntőjükben a felszólalók kiemelt hangsúlyt helyeztek a két egyetem, illetve a két állam közötti baráti kapcsolatra.

A köszöntők után Németh Zsolt, a Külügyminisztérium Parlamenti Államtitkára tartott előadást, aki az Izraelben élő nagyszámú magyar közösségre utalva kijelentette, hogy a két állam szimbolikusan már-már szomszédos országnak tekinthető. A magyar kormány többször világossá tette, hogy az antiszemitizmusnak nincs helye Magyarországon, emlékeztetett az államtitkár, rámutatva, hogy az antiszemitizmus összeegyeztethetetlen a kereszténységgel és nemcsak demokráciaellenes, de magyarellenes is.
A következőként felszólaló Ilan Mor előadása nyitógondolataként örömét fejezte ki, hogy az izraeli külügyminisztériumban zajló események ellenére el tudott jönni a konferenciára. Beszédében áttekintette a 25 éve felújított magyar-izraeli diplomáciai kapcsolatok több fontos mérföldkövét és hangsúlyozta, hogy e kapcsolatok aktív építésére, ápolására továbbra is nagy szükség van. Előadása zárásaként biztatta a jelenlevő hallgatóságot, hogy életükben legalább egyszer látogassanak el Izraelbe.

A kávészünetet követően Aaron Stevens, a Budapesti Skót Misszió, jelenlegi nevén a Szt. Columba Skót Presbiteriánus Egyház lelkésze üdvözölte a résztvevőket és idézte fel a Budapestről elhurcolt és Auschwitz-ben mártírhalált halt Jane Haining emlékét, majd Prof. Dr. Zsengellér József, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának dékánja a KRE és az OR-ZSE, illetve jogelődjei közötti kapcsolatról és az együttműködésben résztvevő oktatókról beszélt. A konferencia utolsó előadását Dr. Bognár Zalán, az Egyetem Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense tartotta a holokausztra való emlékezés jegyében.

A rendezvény zárásaként Prof. Dr. Balla Péter rektor a 20 éves Egyetem tiszteletére összeállított jubileumi konferenciakötettel ajándékozta meg az előadókat.


Contempler l’infini konferencia

A részletes program a képre kattintva érhető el.Honti László - Széchenyi-díj

Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. március 15-én Széchenyi-díjat adományozott HONTI LÁSZLÓ nyelvésznek, aki az MTA rendes tagja, tudományos tanácsadó, a Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi tanára, professor emeritusa.
Honti László 2008-ban kapott a Károli Gáspár Református Egyetem magyar nyelvészeti tanszékén egyetemi tanári és tanszékvezetői kinevezést. Szakterülete az uráli (finnugor) nyelvészet, tudományos eredményei világszerte elismertek.
"A hír hallatán, olvastán először a meghökkenés hasított belém – idézte fel Honti László nyelvész, akadémikus az mta.hu-nak azt a pillanatot, amikor értesült a díjról. – Meghökkentem, hogy azt értékelik, amit saját örömömre csináltam. Majd arra gondoltam, hogy mások megítélése szerint talán olyan hasznos tevékenységet fejtettem ki, amely javára válhatott tudományterületemnek, a tudománnyal ismerkedni kívánó ifjúságnak és a tudomány iránt őszintén érdeklődő, művelt nagyközönségnek is" – osztotta meg gondolatait munkásságáról Honti László.
A díjhoz szívből gratulálunk!


Emlékezés, együttélés és új távlatok

A református-izraelita és a magyar-izraeli kapcsolatokról szervez konferenciát a Károli


A 20-21. századi magyarországi és izraeli zsidóság történetéről és az együttélésről szervez konferenciát a tragikus 70. évforduló alkalmából a Károli Gáspár Református Egyetem 2014. március 18-án, kedden. Az angol nyelven zajló, a The Jewish People in Hungary in the 20th and 21st Century címet viselő rendezvény kiemelt vendégelőadója lesz Ilan Mor, Izrael Állam Magyarországi Nagykövete, illetve Németh Zsolt, a Külügyminisztérium Parlamenti Államtitkára. Mellettük felszólal még az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, a Magyarországi Református Egyház és KRE karainak egy-egy jeles képviselője is. Az eseménynek a KRE Bölcsészettudományi Kar Díszterme ad majd otthont (1088 Budapest, Reviczky u. 4.)

 

A rendezvény programja


10:00 – 10:30

Megnyitó beszéd és köszöntések

Prof. Dr. Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora

Dr. Bölcskei Gusztáv, az MRE Zsinatának Lelkészi Elnöke
üzenetét Tarr Zoltán Zsinati Tanácsos tolmácsolja


10:30 – 11:30

Ilan Mor, Izrael Állam Nagykövete:
Israel and Hungary25 years of diplomatic relations

11:30 – 12:00

Kávészünet

12:00 – 12:20

Németh Zsolt Államtitkár Úr:
The Jewish People in Hungary in the 20th and 21st Century

12:20 – 12:40

Dr. Bognár Zalán egyetemi docens (KRE):
GenocideLife-saving

12:40 – 13:00

Prof. Dr. Zsengellér József dékán (KRE):
Coexistence and Cooperation: 164 Years Jewish Relations of the Theological Faculty of Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary

13:00 – 13:05

Zárszó (Prof. Dr. Balla Péter)

A konferencia nyelve: angol

Tavaszi Sportnap 2013/2014

A kép nagyításához kattintson a képre!


Egyetemünk 2014. április 9-én, szerdán 8:00–18:00 között (a tavaszi tréninghét alatt is) meghirdeti a sportnapot az Építők Sporttelepen (1101 Budapest, Vajda Péter utca 38.), amelyre mindenkit szeretettel várunk. A sportnap a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség védnöksége alatt a legnagyobb felsőoktatási sportrendezvény-sorozat, a SportPont Program keretein belül kerül megrendezésre, így idén első alkalommal megnyitja kapuit a többi felsőoktatási intézmény előtt is. Így minden résztvevő, aki regisztrál ezen a címen, SportPontokra tehet szert, amelyeket egyedi és értékes nyereményekre válthat majd be.

Az érdeklődőket futballal, strandröplabdával, vívással, zumba oktatással, íjászattal és paintball is várjuk. Magyarország egyik legnagyobb paintball játékokat szervező cége, a Paintball.hu Kft. jóvoltából a sportnapra kilátogató hallgatók a nap folyamán ingyenesen kipróbálhatják a paintballt, amelyhez a cég az érdeklődök számára egy teljes mobilpályát, fejenként 50 db töltényt és minden szükséges felszerelést biztosít, beleértve a markert, a maszkot és a ruházatot is. Azok számára pedig, akik kedvet kapnának ehhez a nagyszerű játékhoz, minden további töltény ára csak 10 Ft.

De nem feledkezünk meg azokról sem, akik inkább nézni szeretik a sportot: Egyetemünk női strandröplabda, férfi labdarúgó, női strandkézilabda és férfi kézilabda csapatai egy egyetemek közötti tornán mérik majd össze erejüket a többi felsőoktatási intézménnyel. A férfi labdarúgó tornát a Diákhitel Zrt. és a Legenda Hungary Sport a Legea és a Givova olasz sportruházat hivatalos magyarországi forgalmazója támogatja. A torna győztes csapatának tagjai egy-egy mezgarnitúrával, a torna legjobb kapusa egy pár kesztyűvel, míg a gólkirály egy pár cipővel térhet majd haza, valamint EFOTT belépőjegyet is nyernek. Természetesen a nyeremények nem maradnak el a férfi kézilabda és a női strandkézilabda tornákról sem, a Vivasport Bolt nagylelkű felajánlásának köszönhetően a győztesek egy-egy darab Select prémium minőségű versenykézilabdával gazdagodnak majd.

A nevezéseket április 4-ig várjuk az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre! A szükséges dokumentumok letölthetők az alábbi linkeken:

KRE-s jelentkezőknek

KRE Tavaszi Sportnap Futball Házi Kupa

KRE Tavaszi Sportnap Strandröplada Házi Kupa


Külsős jelentkezőknek

SportPont - KRE Tavaszi Sportnap Általános Versenykiírás

SportPont - KRE Tavaszi Sportnap Felelőségvállalási Nyilatkozat

SportPont - KRE Tavaszi Sportnap Futball

SportPont - KRE Tavaszi Sportnap Kézilabda

SportPont - KRE Tavaszi Sportnap Strandröplada

SportPont - KRE Tavaszi Sportnap Strandkézilabda


Megnyílt a regisztráció a Diplomamentő Programra

2014. március 13-án megnyílt a kormány által támogatott Diplomamentő Program regisztrációja. A lehetőség azokat a személyeket érinti, akik sikeres államvizsgájukat követően a diplomájukat nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg.

A program keretein belül az érdeklődők jelentkezni tudnak angol, német és francia nyelvből 120, 180 valamint 240 órás képzésekre, melynek végeztével a képzésbe bekerülők államilag elismert, középfokú (B2) komplex nyelvvizsgát tehetnek 2015. december 31-ig.

Jelentkezni az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. honlapján, a www.ofa.hu-n elérhető OFATÁR rendszerben lehet. További információ a programról itt.


XIX. Délkelet-Európa-konferencia

Játékelmélet a közjó-típusú játszmákban
(XIX. Délkelet-Európa-konferencia)

2014. március 12-én 17.00 Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Díszterem
(1088, Budapest, Reviczky u. 4., 1. emelet)


Előadók
Kántor Judit (BME) Proszociális viselkedés és együttműködés
Tóth János (SZTE) Fogolydilemma a közgazdaságtanban
Kóczy László (MTA) Stratégiai konfliktusok Európában
Purger Tibor (Rutgers) Háborúk és érzelmek
Vörös Zoltán (PTE) Az energiabiztonság kérdése a globális és regionális kapcsolatokban

Laudáció
Nyomárkay István akadémikus (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Várady Tibor prof. (Central European University)

Kerekasztal
Jakabos Anna (Eötvös Loránd Tudományegyetem) A konferencia előtt kerül sor a Lykeon Kutatói Ösztöndíjak és a Mentor oklevelek átadására (1 alap, 2 mester, 10 doktori és 2 posztdoktori fokozat)

A konferencia elnöke
Surányi Csaba
(International Relations Quarterly, főszerkesztő)

A konferencia teljes anyaga és a meghívó itt érhető el.


„Úton az egyházzenei törvény felé”

2014. március 14-én, pénteken 9:30 órai kezdettel „Úton az egyházzenei törvény felé” címmel rendez konferenciát Egyetemünk Tanítóképző Főiskolai Kara Nagykőrösön. A konferencia témája az egyházzenei képzés – ezen belül a kántorképzés – személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, illetve az ennek kapcsán folyamatban lévő zsinati jogalkotói munka.
A konferencián a részvétel ingyenes, jelentkezni március 12-ig lehet Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
 
Mindenkit szeretettel várunk!


Prof.dr. F.G. Immink előadássorozata a Károlin

"Igehirdetés és imádság az istentisztelet keretében" címmel tart előadásokat március 5-7. között a Hittudományi Karon Prof. dr. F.G. Immink, a holland Protestante Theologische Universiteit rektora, egyben gyakorlati teológiai professzora.

Az előadások blokkszeminárium keretében hangzanak el, minden nap 14-20 óra között.

Az előadások magyar nyelvre fordítása biztosított.

http://www.pthu.nl/over_pthu/Medewerkers/f.g.immink/


Mindenkit szeretettel várunk!


Meghívó könyvvásárra

A Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat
 
engedményes könyvvásárt tart
 
2013. április 4-én (csütörtökön), 9–16 óráig
 
a KRE HTK emeleti aulájában
(1092 Budapest, Ráday u. 28.)
 
Előzetes megrendeléseket  a könyvvásárt megelőző nap délig fogadunk.
Nézzen bele csatolt könyvajánlónkba, teljes kínálatunkat pedig webáruházunkban tekintheti meg.

Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba 2014-2015ÖSZTÖNDÍJAK

AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBA
A 2014-2015-ÖS TANÉVRE

A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság örömmel hirdeti meg a 2014/2015-ös tanévre szóló ösztöndíjait. Fulbright ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik

  • felsőfokú végzettséggel valamint
  • megfelelő szintű angol nyelvtudással rendelkeznek és
  • az Egyesült Államokban szeretnének továbbtanulni (és/vagy PhD hallgatóként kutatni), oktatni vagy kutatni.

Pályázni bármely tudományterületen és művészeti ágban lehet.

A világ legnagyobb nemzetközi oktatási csereprogramját, a Fulbright Programot az Egyesült Államok és a résztvevő partner országok kormányai támogatják, hogy ezzel is elősegítsék az Egyesült Államok és a világ más országai népeinek kölcsönös megértését. A program a néhai J. William Fulbright amerikai szenátorról kapta nevét, aki 1946-ban terjesztette a Kongresszus elé az Amerikai Egyesült Államok és más országok közötti oktatási csereprogram tervezetét, melyben ma már több mint 150 ország állampolgára vesz részt. A Program évente világszerte körülbelül 8000 új ösztöndíjat biztosít az érdeklődő pályázók számára.

Az angol nyelvű pályázat beadási határideje:
2013. május 13.

További részletek és online jelentkezés a honlapon:
www.fulbright.hu

Egyéb amerikai ösztöndíjlehetőségek:
www.educationusa.hu

 

TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁSOK

Debrecen Debreceni Egyetem
2013. március 5., kedd 10:00
Rektori Tanácsterem, Főépület (II./221.)
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Szeged Szegedi Tudományegyetem
2013. március 7., csütörtök 10:00
Tanulmányi és Információs Központ (TIK)
IV. szemináriumi terem
6722 Szeged, Ady tér 10.
Budapest Fulbright Bizottság
2013. március 8., péntek 15:00
Konferenciaterem (Fszt.)
1082 Budapest, Baross u. 62.
Pécs Pécsi Tudományegyetem
2013. március 11., hétfő 14:00
PTE Rektori Hivatal, Szenátusi terem
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Miskolc Miskolci Egyetem
2013. március 13., szerda 12:00
Szenátusi Tanácsterem
3515 Miskolc, Egyetemváros, A/4. ép. I. em.
Veszprém Pannon Egyetem
2013. március 20., szerda 10:00
Konferencia központ
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Szombathely Nyugat- magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ BTK
2013. március 21., csütörtök 10:30
Földszint I. 'Kohn János' előadó
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.
Sopron Nyugat-magyarországi Egyetem
2013. április 8., hétfő 13:00
NymE Szenátusi Ülésterem
Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. B/I.

A Károli Gáspár Református Egyetem kiválóságai az állami kitüntetettek között

KÖZLEMÉNY
A Károli Gáspár Református Egyetem kiválóságai az állami kitüntetettek között
Budapest, 2013. március 15.

 

Nemzeti ünnepünk alkalmából 2013. március 14-én és 15-én, az 1848-1849-es Forradalom és Szabadságharc emlékére átadták Magyarország legrangosabb, tudományos és kulturális területen végzett kimagasló teljesítményért járó díjait.

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült Prof. Dr. Bagdy Emőke professzor emerita asszony, a pszichológia tudomány kandidátusa, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést vehetett át Dr. habil. Kulin Ferenc író, irodalomtörténész, egyetemi docens.

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült Dr. Kovács Barnabás stratégiai igazgató, valamint Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Szabó Erika könyvtári főtanácsadó.

Kossuth-díjat vehetett át Dr. Kalász Márton, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, József Attila-díjas író, költő, műfordító. József Attila-díjjal ismerték el Dr. habil. Petrőczi Éva író, költő, műfordító, irodalomtörténész, egyetemi docens irodalmi tevékenységét.

 

Ezúton is szívből gratulálunk a rangos állami kitüntetésekhez!

(forrás: http://www.kormany.hu)


TAVASZI TRÉNINGHÉT 2013. március 25-28.

    TAVASZI TRÉNINGHÉT 2013. március 25-28.

 

    Egyetemünk 2013. március 25-28. között ismételten
    megrendezi a „Tavaszi Tréninghét” elnevezésű
    programsorozatát.
    Ennek keretében összegyetemi programok, valamint
    kari szinten szervezett oktatások, foglalkozások,
    előadások, rendezvények várják az érdeklődőket.

 

     A RÉSZLETES PROGRAMTERVRŐL AZ ITT TALÁLHATÓ TÁBLÁZATBAN TÁJÉKOZÓDHAT.
     -    A PROGRAMOK HALLGATÓ, OKTATÓ ÉS NEM OKTATÓ MUNKAVÁLLALÓ
          BONTÁSBAN A MEGFELELŐ OSZLOPBAN TALÁLHATÓK.
     -    A TÁBLÁZATBAN PIROSSAL SZEREPLŐ PROGRAMOK KÖTELEZŐ JELLEGŰEK.
     -    A ZÖLDDEL JELÖLTEK A KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ PROGRAMOK.
     -    A SZÜRKE MEZŐKÖN TALÁLHATÓ PROGRAMOK FAKULTATÍV,
          SZABADON VÁLASZTHATÓ JELLEGŰEK.

A programok részleteiről és a jelentkezésről hamarosan értesítjük kari tájékoztató levélben.

Várunk minden kedves érdeklődőt.


KRE Főnixek válogató

 

Tisztelt Hallgatók!


Ezúton szeretettel meghívjuk Önöket a 2013. március 28-áncsütörtökön 16:30-tólmegrendezésre kerülőEgyetemi futball csapat, a KRE Főnixek válogatójára az Eosport pályára (1101 Budapest  Kőbányai út 38.) Várunk mindenkit, aki szereti a futballt és szívesen csatlakozna a csapatunkhoz.


Üdvözlettel,


Dr. Vassányi Miklós
tudományos, Erasmus- és
sportügyekért felelős
dékánhelyettes
BTK


I. Magyar Egyetemi és Főiskolai Vízilabda bajnokságTisztelt Hallgatók!


Ezúton szeretettel meghívjuk Önöket a 2013. március 23-24 péntek-szombati  napokon megrendezésre kerülő I. Magyar Egyetemi és Főiskolai Vízilabda bajnokságra a Császár-Komjádi Uszodába (1023 Budapest  Árpád fejedelem útja 8) ahol Egyetemünk válogatottja is megméretteti magát.

A belépés minden látogató számára ingyenes! További információkért látogassák meg a waterpolo.sote.hu weboldalát.

Reméljük, hogy eljönnek buzdítani csapatunkat!?


Üdvözlettel,


Dr. Vassányi Miklós
tudományos, Erasmus- és
sportügyekért felelős
dékánhelyettes
BTK


I. Szupervíziós Vándorkonferencia

Változás - szupervizió és coaching a változó világban
I. Szupervíziós Vándorkonferencia
2012. március 30-31.

Budapest, VIII. Reviczky u.4. KRE BTK Díszterme


MEGHÍVÓ - Reflection of Fantasy Canadian Dance Performance

„Reflection of Fantasy” Dance Society
Sooke / British Columbia Canada

 

A „Reflection of Fantasy” egy közhasznú tánccsoport, amelyet 2002-ben Angelika Aderhold-Kalicki alapított, aki Európában tanárként széleskörű tapasztalatokat szerezett és ezeket hozta a Vancouver szigeten található Sooke városába British Columbiába.

A tánccsoport fő célja a különböző korú, nemzetiségű, vallású embereket megismertetni egymással és ezáltal hozzájárulni egymás elfogadásához, együttműködések és barátságok kialakulásához. A tánccsoport a globalizáció következtében kialakult változásokról is gondolkodásra késztet. Ez a filozófia segíti a táncok kiválasztását is, amely különböző stílusok keverékéből áll /modern, jazz, kelta, ír, kanadai, tangó, hastánc, hip-hop/.

 

A csoport második Európa turnéjának fontos része a kanadai őslakosok - „First Nations peoples”, vezetőjük Chief Gordon Planes – bemutatása, akik dobokkal és énekesekkel mondják el történetüket, kultúrájukat és a darabon keresztül megismertetik üzenetüket.

Az előadással a csoport megmutatja, hogyan éli meg Kanada a multikulturalizmust és hogy Sooke városa hogyan tud hozzájárulni a tolerancia és együttműködés fejlesztéséhez.

„We dance for laughter, we dance for tears, we dance for madness, we dance for fears, we dance for hopes, we dance for screams, we are the dancers, we create the dreams”

A tánccsoport 2012-es európai turnéjának utolsó állomása Berlin, Drezda és Prága után Budapest.

 

 

Ezúton meghívunk minden kedves érdeklődőt budapesti előadásunkra

 


2012.03.24-én szombaton 18.00 – 20.30 óráig a Ferencvárosi Ádám Jenő
Zeneiskola /Bp.1092.Köztelek utca 8/ koncerttermében.

A belépés ingyenes !

A koncertterem befogadóképessége korlátozott, ezért kérjük, hogy részvételi
szándékukat jelezzék a következő email címre:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A csoport magyarországi programjának fő támogatói:

Hotel City Swing – Budapest 1091 Ferenc krt. 19-21 - www.hotelswing.hu

BL Natura Hungária Kft – Budapest – www.immunrendszerem.hu

További támogatóink:

Károli Gáspár Református Egyetem

Kanada Nagykövetsége, Budapest

Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara

Friends of Canada


VII. Japanológiai konferencia - Meghívó

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának
Japanológia Tanszéke

tisztelettel meghívja a 2012. április 23-án rendezendő
VII. Japanológiai konferenciájára

Program:
9.00: Megnyitó (dr. Sepsi Enikő dékán)

I.

Fiatal japanológusok (PhD hallgatók) fóruma


9.15: Somodi Júlia (KRE): Megszólítások fordítása filmfeliratokban

9.45: Sági Attila (ELTE): Archaizmusok és klasszikus nyelvi sajátosságok a japán nyelvjárásokban

10.15: Szemerey Márton (KRE): A nyelvi kategória modell és japán vonatkozásai

10.45: Molnár Pál (KRE): Behálózott írásjegyek: a kelet-ázsiai írásrendszerek kapcsolathálózata, vizuális ábrázolása és tanulása kollaboratív hálózatos technológiával támogatott közös szerkesztéssel

11.15: Király Attila (Tokió): Projecting the issue of modernity into the Yasukuni debate

11.45: Ebédszünet

II.

Japán – nem japanológus szemmel

12.30: Imregh Monika (KRE): Sizuteru Ueda Eckhart-tanulmánya. Párhuzamok a Kelet és a Nyugat filozófiái között

13.00: Sárközy Miklós (KRE): Adalékok a 19. századi iráni-japán kapcsolatokhoz: Nobujosi Furukava  iráni útinaplója 1880-1881-ből.
 
13.30: Bagi Judit (MTA Könyvtár): A zarándoklat etikája Ennin wutaishani naplóbejegyzéseinek tükrében

14.00: Kávészünet

III.

A japán művészetről


14.00: Mecsi Beatrix (ELTE, KRE): Binzuru: iszákos szerzetes vagy halhatatlan segítő? (Pindola kultusza Japánban)

14.30: Bérczi Szaniszló: Barangolások a Japán múlt művészeti alkotásai körében (füzetsorozat a japáni művészetekről)

15.00: Lestyán Anita (ELTE): A Namahage fesztivál, a japán busójárás

IV:
Oktatás


15.30: Ito Rjúszaku (Tokió): Japán nyelv- és szakiskola külföldieknek

A konferencia magyar nyelvű.

Helyszín: Károli Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Budapest, Reviczky u. 4. I. emelet, Díszterem
Időpont: 2012. április 23. 9 óra


The 2012 Károli Pre-Moot Sessions - meghívó

MEGHÍVÓ

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
Állam- és Jogtudományi Kara tisztelettel meghívja Önt
Jogászképzési rendszerek összehasonlítása – című nemzetközi diákkonferenciájára.


Helyszín: Magyar Református Egyház, Zsinati Tanácsterem, XIV. ker., Abonyi utca 21.
Időpont: 2012. március 28., 12.15-15.00 között
A konferencia nyelve: angol
A rendezvényre előzetes regisztráció és regisztrációs díj fizetése nem szükséges.

A konferencia bemutatása:

Joghallgatók számára rendezett háromnapos nemzetközi diákversenynek - ún perbeszédversenynek - ad otthont a Károli Gáspár Református Egyetem március végén. Ennek keretében olyan egzotikus országok egyetemei küldik Magyarországra diákjaikat, mint Dél-Korea, Indonézia vagy Mexikó, de érkeznek amerikai és izlandi diákok is fővárosunkba.
A verseny folytatása Bécsben lesz, ahol 71 ország leendő jogászai mérik össze tárgyalótermi képességeiket, a Willem C. Vis Moot nevű versenyen.
Budapesten a versenyt követően nemzetközi diákkonferenciát szerveznek az érintett országok jogászképzési rendszerének megvitatása céljából. A következő területek kerülnek megvitatásra: jogászképzés szerkezete, a jogi diploma értéke, társadalmi elvárások a jogászképzéssel szemben, versenyek a jogászképzésben.
A szervezők Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

További információ kérhető:

Dr. Palásti Gábor
Egyetemi docens
A Károli nemzetközi perbeszédverseny és nemzetközi diákkonferencia 2012 főszervezője
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                              Angol nyelvű plakát

                              Magyar nyelvű plakát


A Történelemtudományi Doktori Iskola (KRE) első konferenciája

Társadalmi, politikai és katonai konfliktusok
a 18-20. században
Kutatási kérdések és történeti források

A Történelemtudományi Doktori Iskola (KRE) első konferenciája

2012. április 11. (szerda) 13 – 18 óra
Károli Gáspár Református Egyetem, Díszterem

Elnök: Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, egyetemi tanár, DSc

Dr. habil. Kurucz György
, egyetemi docens, CSc:
József nádor és a magyarországi hadkiegészítés, 1796-1804

Prof. Dr. habil. Gergely András, egyetemi tanár, DSc: 1848 mátrixai

Dr. Hermann Róbert, DSc: Háborús atrocitások 1848-1849-ben

Hozzászólások, rövid szünet

Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, egyetemi tanár, DSc:
A csendőrség mint rendvédelmi testület történetkutatói kérdései

Dr. Szabó Péter, DSc:
Magyar honvédalakulatok és a helyi társadalom kapcsolata a keleti hadműveleti területen, 1941-1944

Hozzászólások, rövid szünet

Prof. Dr. habil. Kun Miklós, egyetemi tanár, CSc: Sztálin és a hidegháború

Dr. habil. Ö. Kovács József, egyetemi docens, CSc:
A politikai diktatúra társadalomtörténeti kérdései és forrásai

Hozzászólások

További információk


Meghívó könyvbemutatóra

MEGHÍVÓ

A Károli Gáspár Református Egyetem és
a L’Harmattan Kiadó
tisztelettel meghívja Önt

az Orpheus Noster folyóirat Misztika és
antropológia az antik és középkori
keresztény hagyományban
című összevont
számának, valamint

a Studia Caroliensia
évkönyv 2011-es, Európa című
számának bemutatójára

2012. április 11-én szerdán, 17:30 órakor

a KRE BTK Dísztermében (VIII. Reviczky utca 4.)

Rektori köszöntő: Prof. Dr. Balla Péter


Az Orpheus Noster : Misztika és antropológia az
antik és középkori keresztény hagyományban című
számát bemutatják:


a szerkesztők

A Studia Caroliensia: Európa című számát
bemutatják:


a karok vezetői

A kiadványok a helyszínen kedvezményes áron
megvásárolhatók.


Meghívó - Gerald R. McDermott

A Károli Gáspár Református Egyetem
Hermeneutikai Kutató Intézete
 és a Bölcsészettudományi Kar Anglisztika Intézete
szeretettel meghívja

Professor
Gerald R. McDermott
 Roanoke College (Virginia, USA)

Jonathan Edwards and the
Future of Global Christianity

című előadására

Időpont: 2012. március 9. péntek 10 óra

Helyszín: KRE Hittudományi Kar (Ráday u. 28.) I. em. 125. terem

A közelmúltban jelent meg az előadónak Michael J.McClymond-dal közösen írt
The Theology of Jonathan Edwards című legújabb könyve
az Oxford University Press-nél.

Tolmácsolásról gondoskodunk.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Meghívó - Prof. Dr. Thomas Schlag

  A Károli Gáspár Református Egyetem
Társadalomtudományi és Kommunikációs Intézete

szeretettel hív minden érdeklődőt

2012. március 14-én (szerda) 16 órától a
 Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Karának dísztermébe
(1088, Budapest, Reviczky u. 4/c, I. emelet).

Vendégelőadó Prof. Dr. Thomas Schlag, a Zürichi Egyetem professzora és az egyetemen működő Egyházfejlesztési Központ (Zentrum für Kirchenentwicklung) munkatársa. Az előadás ko-referátora Tarr Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinati tanácsosa.
Lehet, hogy keresztyénség legérdekesebb és legizgalmasabb idejéhez érkeztünk. Az emberek már nem válnak automatikusan egyháztaggá, így lehetséges, hogy saját akaratukból legyenek azzá, de elvárásaik is szervezettebb és hitelesebb egyházat kívánnak. Az egyháztagság már nem olyan magától értetődő, nem a mindennapi rutin része, ezért fontos, hogy az egyháznak az értékes tartalom mellé érthető keretei legyenek.

Fórumbeszélgetésünk alkalmával betekintést nyerhetünk abba, hogy a svájci és a magyarországi református egyház milyen utakat keres és talál az egyház reformjában.

Más pályán focizzanak!

A vallásszabadság és az egyházak jogi helyzetének szabályozása az
Európai Unióban és Magyarországon c. konferencia

 

Változik az ultraliberális egyházi törvény, emiatt több kisegyház is megszűnhet jövőre.
A szabályozással arra akarják rávenni az üzleti alapon szerveződő egyházakat, hogy más pályán focizzanak – fogalmazott Szászfalvi László egyházügyi államtitkár a Parókia portálnak adott interjúban.

A törvénymódosítással azt szeretné elérni a kormány, hogy a kétes hitéleti tevékenységet folytató szervezetek ne tudjanak többé adóforintokat kivenni az államkasszából. Összeállításunkban Szászfalvi László államtitkár az állam és az egyház viszonyának új szabályozásait foglalja össze, a háttérről pedig a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánhelyettese beszél. Antalóczy Péter azt is világossá teszi, hogy mitől egyház, az egyház. Vizsgálhatók-e jogi szempontból a hitelvek? Vajon lehet-e egyházuk a muszlimoknak Magyarországon az új törvény bevezetése után?

Veszélyeztetik a szociális ellátórendszert

Az üzleti egyházak elárasztották a szociális ellátórendszert, amelynek fenntarthatóságát – az államtitkár szerint – már veszélyeztetik az egyházi szabályozással visszaélő szervezetek. Nemcsak a közfeladatok ellátása után járó állami normatívára tartanak igényt a bizniszegyházak, hanem vám- és illetékmentességet is élveznek, valamint kérhetik a polgárok adó-egyszázalékát is. Július 1-jétől változik a helyzet, mert a kiegészítő normatíva csak azoknak az egyházaknak jár majd, amelyek a kormánnyal átfogó, a szociális tevékenységre is vonatkozó megállapodást kötnek.
Előfordulhat, hogy a mostani egyházak közül többen jövőre már nem igényelhetik az adó-egyszázalékot sem – mondta az államtitkár. 2012-ben módosul a jelenleg hatályos 1990. évi IV. törvény (egyházi törvény), ezután újra kell regisztráltatniuk magukat az egyházaknak. Az eljáráskor az őshonosságot, a létszámot és a hitelveket is vizsgálják, ami a Fővárosi Bíróság feladata lesz. A törvénytervezet számol történelmi egyházak – a katolikus, a református, az evangélikus egyház és a zsidó felekezetek – és egy másik, az elismert egyházak kategóriával.
A besorolásokat az egyházakkal is egyeztetik, a tárgyalások már március második felében elkezdődnek, de az államtitkár szerint nem egyeztetnek mindenkivel. Szászfalvi László ultraliberálisnak nevezte a jelenleg érvényben lévő lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvényt, amelynek hiányosságait kihasználva mára már mintegy 300 egyházat jegyeztek be Magyarországon. 

 Szászfalvi László államtitkár a törvénytervezetről

Születőben a biciklisek egyháza

Akár a Nyugati pályaudvar környékén is össze lehet szedni száz embert, ha valaki ma egyházat akar alapítani, annyira gyengék a kritériumai a hatályos egyházi törvénynek – érzékelteti a visszás helyzetet a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánhelyettese. Antalóczy Péter szerint a két évtizeddel ezelőtti történelmi helyzetnek megfelelt a törvény, mert arra törekedett, hogy a diktatúra után megadja a polgároknak a vallásszabadságot, de mára már változtatásra szorul. Egyre többen anyagi hasznok és előnyök érdekében használják az egyházi státuszt, születőben van a biciklisek egyháza és a szakember tud olyan egyházról is, amelynek céljai között jégpálya építése is szerepel. A dékánhelyettes szerint közérdek, hogy a jogalkotó megakadályozza a gazdasági visszaéléseket. Az új egyházi törvény megkülönbözteti majd a történelmi egyházakat, a vallási közösségeket és a vallási egyesületeket.

Fekete Zsuzsa összeállítása

Szászfalvi László a vallásszabadság és az egyházak jogi helyzetének szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon című tudományos konferencián tartott előadásának hanganyagát itt hallgathatja meg. A konferenciát a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, a Református Közéleti és Kulturális Központ és a Magyar Külügyi Intézet szervezte.

Antalóczy Péter az egyházalapítás európai dimenziói című előadását  itt hallgathatja meg. A szakember a többi között arról beszél, hogy az egyházak és vallásos közösségek milyen jogi keretek között nyernek legitimációt Európa polgári államaiban

Forrás: http://www.parokia.hu/hir/mutat/2130/


Géher István László - József Attila díjas

Intézetünk, azon belül az Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszék munkatársa,

Dr. Géher István László március 11-én József Attila díjat kapott.

 

 Gratulálunk!


2011. március 1-től tankönyvtámogatások

A Ráday Könyvesház örömmel értesít minden érintettet, hogy az immár ismert és  megszokott rend szerint 2011. március 1-től megkezdődött a tankönyvtámogatások beváltása:

 

Az első féléves  jegyzettámogatás beváltható a Ráday Könyvesházban a vizsgaidőszak végéig.
Összege: 2600 Ft+a Könyvesház ad 10% kedvezményt a könyvek eladási árából. Ez a 10%-os kedvezmény minden vásárlásnál érvényes.
Egyéni könyvrendeléseket is szívesen teljesítünk, akár külföldről is.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden elérhető-rendelhetõ könyvet előzetes bejelentésre beszerzünk

Telefon: 219-5256,
1091 Bp. Ráday u. 27.
E-mail:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Egyetem saját kiadványai folyamatosan kaphatóak:

Minden „károlist” szeretettel vár a Ráday Könyvesház!


Pályázati felhívás - LEGYETEK FELKIÁLTÓJELLÉ!

A Magyarországi Református Egyház fiatal keresztyén újságíróknak, fotósoknak, filmeseknek kínál szakmai gyakorlati lehetőséget, hogy iskolán kívül is kipróbálhassák magukat, összemérhessék kreativitásukat.

Tavasszal megújuló www.reformatus.hu honlapunkon és társ honlapjainkon: www.jobbadni.hu, www.diakonia.hu kínálunk bemutatkozási és rendszeres publikálási lehetőséget a legjobbaknak.

Részletes pályázati kiírás


Prof. Dr. Kun Miklós egyetemi tanár - Széchenyi díjat kapott

  Egyetemünk professzora Dr.habil. Kun Miklós 2011. március 14-én
Széchenyi-díjat vett át
Schmitt Pál köztársasági elnök úrtól és
Orbán Viktor miniszterelnök úrtól.

Gratulálunk

Kun Miklós nyilatkozata a Széchenyi Díj átadását követően


Meghívó - Kerekasztal beszélgetés

MEGHÍVÓ

Borozó Budapest
Németek Magyarországon és Pest-Budán (középkortól napjainkig)
Időpont: 2011. március 17. csütörtök 18:00
Helyszín: KRE BTK (H-1088 Budapest, Reviczky utca 4.), 204-es terem
Várjuk Önt is!


Felhívás

The Nippon Foundation is at the forefront of assistance activities in support of those affected by the earthquake and tsunami that hit the northern part of Japan on 11 March 2011.

We are now accepting donations to establish a fund for emergency relief and reconstruction projects. Donations can be made by credit card on our website:

http://members.canpan.info/kikin/products/detail.php?product_id=1080

We ask for your kind consideration in making a donation, however small, to assist the people of Japan in this time of great need.


Meghívó

a Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Intézete,

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézete és Jogtörténeti Intézete,

és

a Magyar Tudományos Akadémia

Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottsága

tisztelettel meghívja a

FÖLDINDULÁSOK – SORSFORDULÓK

KOLLEKTIVIZÁLÁS, AGRÁRVILÁG ÉS VIDÉKI VÁLTOZÁSOK

A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN

 című konferenciára,

 amely egyben megemlékezés az 50 évvel ezelőtti erőszakos
kollektivizálásról

 Ideje: 2011. március 31.

 Helye: Pázmány Péter Katolikus Egyetem,

 Jog- és Államtudományi Kar, II. János Pál terem
Budapest, Szentkirályi u. 28.

 9.30-10.00 Érkezés, regisztráció

 I. szekció

 Kollektivizálás Magyarországon

 Elnök: Fehér György CSc,
a Magyar Mezőgazdasági Múzeum igazgatója

 10.00 Ö. Kovács József kand., Dr. habil. Károli Gáspár Református Egyetem

 BTK: A kollektivizálás történeti értelmezései

 10.20 Cseszka Éva PhD, Pázmány Péter Katolikus Egyetem VJK: A

 kollektivizálás előkészítésének főbb állomásai

 10.40 Horváth Attila PhD, Dr. habil. Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK:

 Koncepciós perek a kulákok és a tsz-vezetők ellen

 11.00 Vita

 1120 Varga Zsuzsanna PhD, Dr. habil. Eötvös Lóránd Tudományegyetem

 BTK: Paraszti ellenállás és alkalmazkodás a kollektivizálás befejező szakaszában

 11.40 Farkas Gyöngyi PhD, Magyar Mezőgazdasági Múzeum: Tüntetések a kollektivizálás ellen

 12.00 Kaposi Zoltán MTA doktora, Pécsi Tudományegyetem

 Közgazdaságtudományi Kar: Város és mezőgazdaság. A pécsi „állami

 gazdaság” és a tsz-ek megszervezésének történeti tanulságai

 12.20 Vita

 12.40- 13.40 Szünet

 II. szekció

 Kitekintés térben és időben

 Elnök: Botos Katalin DSc, PPKE JÁK, SZTE GTK

 Kollektivizálás a szomszédos országokban

 13.40 Kovács Teréz MTA doktora, MTA Regionális Kutatások Központja:
Az 1945 utáni jugoszláviai agrárpolitika hatása a délvidéki magyarokra

 14.00 László Márton PhD-hallgató, Állami Levéltárak Maros Megyei

 Igazgatósága, Marosvásárhely: A kollektivizálás menetrendje és módszerei a Székelyföldön

 14.20 Gaucsík István PhD-hallgató, Szlovák Tudományos Akadémia

 Történettudományi Intézete: Az agrárpolitika metamorfózisai.
A földtulajdon nacionalizálása és kollektivizálás a háború utáni

 Csehszlovákiában

 14.40 Vita

 A szocialista mezőgazdaság átalakítása a rendszerváltás után

 15.00 Tanka Endre MTA doktora, Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK:
A posztszocialista agrárátalakulás földpolitikája

 1520 Kurucz Mihály PhD, Eötvös Lóránd Tudományegyetem ÁJK:
Szubjektív gondolatok a magyar tsz-ek jogi természetéről és rurális térségi hatásairól

 15.40 Alvincz József CSc, Dr. habil. Vidékfejlesztési Minisztérium:
A magyar mezőgazdaság az adatok tükrében

16.00-16.20 Vita


Közlemény

  KÖZLEMÉNY

  NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

  FELSŐOKTATÁSÉRT ÉS TUDOMÁNYPOLITIKÁÉRT

  FE
LELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR


Iktatószám: 104845/2011.                                                             


KÖZLEMÉNY


Tájékoztatjuk a 2011. évi Felsőoktatási Minőségi Díjra pályázókat, hogy a pályázati szándék bejelentési határidejét 2011. március 16-án 14-óráig meghosszabbítjuk. Célunk, hogy  a TÁMOP 4.1.4. „Minőségfejlesztés a felsőoktatásban” című kiemelt program által biztosított kereteket minél nagyobb mértékben ki tudja használni a magyar felsőoktatás. A kiemelt programnak köszönhetően a 2011. évi Felsőoktatási Minőségi Díj eljárási költségeit a pályázóknak nem kell megfizetniük.


Budapest, 2011.  március 3.

Dr. Dux László sk.

A vallásszabadság és az egyházak jogi helyzetének szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon című tudományos konferencia

A KároliGáspár Református Egyetem
  Állam- és
Jogtudományi Kara,
a Reformá
tus Közéleti és Kulturális Központ és a
Magyar Külügyi Intézet
                              tisztelettel meghívja Önt
 

A vallásszabadság és az egyházak jogi helyzetének szabályozása
az Európai Unióban és Magyarországon

című tudományos konferenciára.

Időpont:2011. március 16. (szerda) 15:00-18:10 óra
Helyszín: A Magyarországi Református Egyház Zsinati Épülete
(1146 Budapest, Abonyi u. 21.)

A konferencia díszvendége:
Prof. Dr. Jan Peter Balkenende
a Holland Királyság  korábbi miniszterelnöke,
a Károli Gáspár Református Egyetem díszdoktora

Levezető elnök:
Dr. Zlinszky János
Professor Emeritus, az Osztrák Tudományos Akadémia tagja,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog-és Államtudományi Kar

Részletes program letölthető itt.


MEGHÍVÓ Personae ingratissimae? A 2. személyek jelölése az uráliban címen tartandó székfoglaló előadására

  MEGHÍVÓ
  Personae ingratissimae ?
  A 2. személyek jelölése az uráliban
  címen tartandó székfoglaló előadására


  2011. március 21. (hétfő) 14:00 órakor


A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA


tisztelettel meghívja Önt
2011. március 21-én, hétfőn 14.00 órakor

HONTI LÁSZLÓ
az MTA rendes tagja

Personae ingratissimae?
A 2. személyek jelölése az uráliban

címen tartandó
székfoglaló előadására

A rendezvény helyszíne:
MTA Székház, Felolvasóterem
Budapest V., Roosevelt tér 9. I. em.


FÖLDINDULÁSOK – SORSFORDULÓK KOLLEKTIVIZÁLÁS, AGRÁRVILÁG ÉS VIDÉKI VÁLTOZÁSOK A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN című konferencia

   FÖLDINDULÁSOK – SORSFORDULÓK
   KOLLEKTIVIZÁLÁS, AGRÁRVILÁG ÉS VIDÉKI VÁLTOZÁSOK
   A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
   című konfrencia

   2011. március 31. 9:30-tól


Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Intézete

FÖLDINDULÁSOK – SORSFORDULÓK
KOLLEKTIVIZÁLÁS, AGRÁRVILÁG ÉS VIDÉKI VÁLTOZÁSOK

A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN

című konferenciára, amely egyben megemlékezés az 50 évvel ezelőtti erőszakos kollektivizálásról.

Ideje: 2011. március 31.

Helye: Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
Jog- és Államtudományi Kar, II. János Pál terem
Budapest, Szentkirályi u. 28.

9:30-10:00 Érkezés, regisztráció

I. szekció

Kollektivizálás Magyarországon
Elnök: Fehér György CSc,
a Magyar Mezőgazdasági Múzeum igazgatója

10:00 Ö. Kovács József kand., Dr. habil. Károli Gáspár Református Egyetem BTK: A kollektivizálás történeti értelmezései
 
II. szekció

Kitekintés térben és időben
Elnök: Botos Katalin DSc, PPKE JÁK, SZTE GTK
Kollektivizálás a szomszédos országokban


15:00 Tanka Endre MTA doktora, Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK: A posztszocialista agrárátalakulás földpolitikája

Részletesebb program letölthető itt


Kitüntetés

Dr. Sepsi Enikőnek, a Károli Gáspár Református Egyetem docensének és

főtitkárának, a Franciaországi Kormányösztöndíjasok Egyesülete elnökének,

aki tizennégy éven át volt az Eötvös Collegium Francia Műhelyének vezetője,

egy évtizedig igazgatóhelyettese és egy ideig ügyvezető igazgatója is, a

Francia Köztársaság miniszterelnöke, François Fillon - a francia oktatási

miniszter felterjesztése alapján

- 2010. január 11-i rendeletében az Akadémiai Pálmák Lovagi fokozata

(Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques) kitüntetést adományozta az

oktatás, a tudomány és a tudományszervezés, valamint a francia-magyar

kapcsolatok építésében elért kiemelkedő eredményeiért.

A díj átadásáról a meghívottakat a budapesti Francia Nagykövetség fogja

kiértesíteni.

Ezúttal tájékoztatjuk az egyetemi közösséget arról is, hogy a Főtitkár

asszony által vezetett összefogás eredményeként a 2010. január elsején

kihirdetett új felsőoktatási törvény megfelelő jogszabályi háttért teremtett

a szakkollégiumi kiválósági központok magyarországi létrehozásához.


Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ