Gyakorlati Teológiai Kutatóintézet (Praxis Ecclesiae)

Gyakorlati Teológiai Kutatóintézet (Praxis Ecclesiae) A Kutatóintézet célja az egyház gyakorlatával kapcsolatos teológiai, valamint empirikus kutatások tervezése és megvalósítása, illetve azok eredményeinek közzététele konferenciák szervezésével és kiadványok szerkesztésével.

Az intézetben 4 fő kutatási irány bontakozott ki:
-homiletika és retorika
-a konfirmáció kutatása
-spiritualitás és lelkigondozás
-gyülekezetpedagógia

A fő irányok kiválasztásánál az alábbi szempontok érvénysültek:
- gyülekezeti életben folyó lelkészi munka közvetlen segítése
- hallgatók igénye a téma kutatása iránt (szakdolgozatok, meghirdetett doktori témák)
- hazai szakemberek legyenek a témában
- felekezetközi összefogás (pld: evangélikusokkal)
- együttműködés más teológiákkal (Pápa, Komárom, Debrecen)
- konferenciák a szélesebb közösségnek (pld: Lelki éhség konferenciák)
- publikációk a témában (pld: lelkészi szaklapok, Kálvin Kiadóval együttműködés)
- nemzetközi jó gyakorlatok begyűjtése nemzetközi projektekben való részvétellel (pld: nemzetközi konfirmációs kutatás)
- az eredmények beépítése az egyetemi képzésbe, ill. továbbképzésekbe


Nemzetközi konfirmációs kutatás

Magyarországi evangélikus és református egyházaink az elmúlt évtizedben részt vettek egy európai szervezésű konfirmációs kutatásban, melynek eredményei hatással voltak több európai országban a konfirmáció megújulására.
A konfirmációi kutatás 2021-ben a harmadik fordulójához érkezett, és az ebben eredményei segítik egyházainkban a konfirmációi szolgálatunk kontextuális kiértékelését, és lehetőséget adnak további fejlesztésekre.

A nemzetközi kutatás honlapja itt tekinthető meg: www.confirmation-research.eu/
A kutatás magyar nyelvű holnapja itt érhető el: https://uni.lutheran.hu/nemzetkozi-konfirmacios-kutatas/

Napi biztatás

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ