Karácsonyi üdvözlet

 

Meghívó Egeresi László Sándor "Bibliai héber - magyar szótár" című könyvbemutatójára

Örömmel és tisztelettel hívjuk Önt, Egeresi László Sándor "Bibliai héber - magyar szótár" című könyvének bemutatójára.

Bölcsföldi András („Bölcs”) – Beszélgetés a HTK spirituálisával

Bölcsföldi András, azaz ahogy szólítják: Bölcs, meghatározó alakja a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának. Örökké úton van, szervez, intézkedik, órát tart – és  nála jobban nem ismeri senki a teológusok lelkét. A Teológia spirituálisát kérdeztük gyerekkorról, hivatásról és művészetről. 

Zarándoklat – ahogyan mi láttuk

EGYH-KCP-18-P-0043

 „A zarándoklat egyszerre külső és belső úton levést, úton járást jelent. Valahonnét elindulni, eltávolodni, valahová közeledni, találkozni, érintődni. A zarándoklat egyszerre történik fizikai síkon, térben és időben, de ugyanakkor belül, lélekben is történik. Együtt történik a kettő. A turista bár úton van, mégsem zarándok. A zarándokot a lelkület teszi zarándokká. A zarándok nem csupán látni akar valamit, vagy birtokolni, fényképezni, begyűjteni, és aztán hazatérni. A zarándok belső útra indul. Nem a kíváncsiság vezeti, hanem van egy mély belső vágya, motivációja: a megtisztulás, a megújulás, az érintődés utáni vágy. Hogy találkozzon az Örökkévalóval, a Szenttel és ez a találkozás átjárja, változtassa, tisztítsa, megújítsa.” – mondta nekünk Siba-Rohn Hilda az első áhítaton, miközben egy hegyről tekintettünk le Jeruzsálemre. Emlékszem a templom arany színű kupolája a napfényben mindennél fényesebben csillogott. A meleg szellő fújta hajunkat, körülöttünk a parkban zsidó kislányok szaladgáltak miközben mi próbáltuk befogadni ezt a látványt és a hallottakat egyszerre. Akkor még nem tudtuk, hogy Hilda minden mondata, minden szava mennyire igaz lesz számunkra. 58 turista indult útnak a Budapestről, de 58 zarándok tért haza.
Zarándokká válásunk történetét, és zarándok életünket nagyon nehéz elmesélni vagy leírni. Nehéz megfogalmazni az érzéseket, a helyszínek szépségét és különlegességét, az áhítatok lelki tartalmát, a közösség erejét vagy egy-egy kisebb csoportban lejátszódó beszélgetést. Hidd el, próbáltam! Napokon keresztül minden egyes nap leültem a számítógépem elé, hogy ezeket sorba szedjem. A szavakat írtam, majd kitöröltem. Aztán újra írtam, aztán újra kitöröltem, mert mindig azt éreztem: „Ez nem elég! Ez kevés! Ez nem olyan!
Biztosan van legalább egy olyan hely az életedben, ami nagyon meghatározó. Egy parkban egy pad, egy épület, egy szoba, egy hegy, egy ösvény az erdőben, egy lépcsősor, egy kórházi ágy. Biztosan van legalább egy olyan hely, amire úgy gondolsz: a hely, amire mindig emlékezni fogok. Azt hiszem mindenkinek vannak olyan helyek, helyszínek az életében, melyek végig elkísérik – akár ténylegesen, akár csak az emlékezetben. Ezek a helyek meghatároznak minket, alakítanak minket, hozzájárultak ahhoz, hogy kik vagyunk vagy még mindig hozzájárulnak ahhoz, hogy kik leszünk. Ezek a helyek olyan helyek, melyhez nagyon mély érzések társulnak. Ezek miatt az érzések miatt lehetnek hatással ránk még évekkel később is. Mert olyan érzéseket hoztak ki belőlünk egyszer, melyek akkor magasba repítettek, vagy mélybe húztak, melyek egyszer békességet hoztak vagy éppen megrendítettek, melyek egyszer megtanítottak szeretni vagy éppen elengedni. Ezek a helyek az ott érzett érzések miatt jelentenek sokat évekkel később is, és ezek miatt az érzések miatt tudnak minket formálni hónapok vagy évek múltával is.
Ilyen hely lett idén ősszel 58 zarándoknak a Szentföld. Mert hiába jöttünk haza, mégis úgy érezzük, hogy magunkkal hoztuk a Szentföld egy darabját a szívünkben, a lelkünkben, az emlékeinkben és az Isten kapcsolatunkban.
Igen, vannak helyek, melyek egy egész életre szólnak – attól függetlenül, hogy láthatjuk-e újra, vagy sem. És ez a zarándoklat egy életre szólt. Mindenkinek. Mert megváltoztatott, mert formálni kezdett, mert valami újat adott, és mégis elvett belőlünk, mert megállított, ugyanakkor el is indított. Formálni kezdett minket már az első nap és mi hagytuk, hogy ez a hely Isten kegyelméből és az ő segítségével örök nyomokat hagyjon rajtunk. Nyomokat és talán sebeket, melyeket büszkén viselünk. Hálás vagyok ezekért a nyomokért, sebekért, sérülésekért, gyógyulásokért, melyeket itt kaptunk. Hálás vagyok értük, mert ezeken keresztül válhatunk turistákból zarándokká.  
Szerettük volna bemutatni ezt a folyamatot, a zarándokká válásunk folyamatát, mert talán ez a legnagyobb dolog, amit a Szentföldön kaptunk. Hogy minden épületben, minden természeti jelenségben, minden élőlényben megláthattuk Istent. Mi nemcsak az épületet láttuk, nemcsak a szép tengert láttuk, mi nem csak a meleg szellőt éreztük. Láttuk, megéreztük és talán elkezdtük megérteni, hogy az ISTEN EMBERRÉ LETT. Méghozzá értünk. Mindannyiunkért. „A zarándoklat egyszerre külső és belső úton levés.” Mi úton voltunk, és meg is érkeztünk.
De ahányan vagyunk, annyi féleképpen tudnánk megfogalmazni ezt a folyamatot. Mindenki más érzést vagy élményt emelne ki. Hiszen mások vagyunk. „Mit jelentett a Szentföldön járni? Mit hoztam magammal?” – kérdeztem, a teológusok pedig válaszoltak.

Amit látsz, azt bemutathatja egy fénykép. De amit megélsz, azt nem tudod megmutatni. Az tied marad és viszed magaddal. A részeddé válik és a valóságosan megélt pillanat nyomán csak benyomás, érzés… változás marad. Formálódsz. Pillanatok sokasága: egy kéz a vállamon az éjszaka csöndjében, egy másik kéz, ami utánanyúl a társaknak a sziklákon, egy sokadik kéz valaki megfáradt hátán, sorban állástól tömörülő kezek… A Jordán vizén, tíz perc késésen és a gyanúsan tiszta fehéren maradt sapkán kívül én ezt hozom magammal a Szentföldről: egymás mellé került emberek, akik ha akarnak, tudnak társakká válni egymás számára. A kérdés csak az, mi marad ebből idehaza? (Pálfalvi Viola)

Macskák és tömjén
Kora reggel van, a nap nem rég kelt fel, rohanó zarándok léptekkel indulunk első szent helyünkre.  A napfény befutja a fákat és a házfalakat, velünk együtt még sok turista lepi el a félig még alvó várost. Fürkésző tekintetek és hangos bazárosok színesítik utunkat. Jeruzsálem belvárosa felé tartunk.
Szűk sikátorok, színes sálak, illatos fűszerek. Beljebb és beljebb hatolunk a város szívébe.
A szívem lépésről lépésre hevesebben ver: „hiszen Jézus is járt”- emlékeztetem magam újra és újra, miközben zajos, zsúfolt és szűk utcákon haladunk át.
Mikor végre van időm megpihenni- mert megállunk egy percre- érdekes illat csapja meg az orrom. Az összes kis utcát belengi. „Mi ez?”- valami misztikus, varázslatos, keleti illatra leszek figyelmes. Tömjén, és füstölő. Az egész várost átjárja. Ebben a percben megáll az idő, most végre együtt lélegzem a várossal. Ki- és be, ki- és be. A csoport újra megindul, de engem már csak a kellemes illat vezet. Lenyűgöz, most még a szemetes kis utcák is szebbnek tűnnek. Elmosolyodom.
Újabb pihenő. Na persze nem azért, mert a csoport megállt, csupán azért mert elfáradtam. Egy gondolat fut át az agyamon, és vagy hat macska az úton- ebben a pillanatban a gondolat tovább is száll… Jeruzsálem, a macskák városa. „Talán ezért nevezik a béke városának…Ahol macska van, ott béke is van”- fordul meg a fejemben, és az arcomra ismét kiül a mosoly. Macskák, és füstölő. Mindenhol a városban. Ez valahogy megnyugtatja a lelkem. Ismét tovább indulok, igyekszem felzárkózni. A szemem sarkából azért még rákacsintok arra a cirmosra, és boldog lélekkel sétálok tovább a tömjén illatú, bolyhos városba… (Papp Abigél)

Az ember az egyetlen teremtmény, mely történelmi tudattal rendelkezik. Nemcsak időiségével van tisztában, hanem a múltja alapján definiálja önmagát is. Vedd el valakinek a történelmét, és elveszed az identitását. Jómagamat is ilyen történelmileg identifikált személynek tartom. Lelkipásztor dédapám öröksége inspirál, és segít kapcsolódni a saját elhívásomhoz. Értékeket hordozok, melyeket szüleimtől, nagyszüleimtől kaptam. Történelem fakultációra jártam gimnáziumban, nagyon élveztem az emberiség történetének sodrását, az események és tények elképesztő mennyiségét, szinte feltérképezhetetlen összefüggéseit.  Mai napig érdekel a történelem. Azonban Izraelben nem a keresztes hadjáratokat, nem az iszlám megjelenését a térségben, és nem is a cionista mozgalom történelmi hagyatékát kerestem. Istennek hála, nem is ezeket találtam. Ha történelem alapján határozom meg önmagamat, akkor bátran állítom, ezen az úton a számomra legjelentősebb történelmi események helyszínén jártam: megváltásom helyszínein.
Ott ültem az Olajfák hegyén, egy zsidó temető közepén, és néztem azt a várost, melyet senki sem látott át jobban, csak a Messiás, pedig az ő tekintetét sós cseppek homályosították. Néztem Jeruzsálemet. Nem érdekelt mennyivel nagyobb lett annál a településnél, mint amibe a Názáreti szamaragolt be. Csak az érdekelt, hogy amit látok, az valahol rejti azt a helyet, ahol minden elvégeztetett. A Szent Ilona Bazilika, mely ráépült a Golgota-hegyre, nem volt útban, mert a tetején aranyló kereszt arra emlékeztetett, amiben megláttam az Örökkévaló vérző szeretetét. Éreztem, innen indul ki minden, és ide fut be minden szál, ami Istenhez kötődik. Hogy ez a történelmileg zsúfolt hely valójában egy dologról szól: a kegyelmes Isten szabadításáról. Teljes létem, örök életem innen ered.
Másnap, mikor eljutottunk a Szent Sír Bazilikába, és a zarándok/turista tömegek miatt nem jutottunk be a legbensőbb kápolnákba, nem bántam. Leültem a templom kihűlt köveire. Előttem a sorból kiállt gyerekek játszadoztak. Egy kisfiú szaladás közben elesett. Azonban hamar felállt, és folytatta víg körtáncait. Ekkor tudtam, hogy bár a legmeghatározóbb eseményeknek emléket állító helyeken járok, még sincs itt az Isten Fia. Nem volt ott, mert feltámadt.” (Krisztován Márton)

Mi az, amit elviszel? Magadhoz veszel egy követ Bét-Seánból? Megmeríted a palackod a Jordánban? Veszel halvát és hűtőmágnest ajándékba? Beissza a szemed a Földközi-tenger kékjét? Mi az, amit magaddal viszel? És mi az, amit otthagysz? Az utolsó előtti nap este a Szentföldön lezártuk az utazást, mindenkit megtapsoltunk és meghallgattunk, elmondtuk, mi az amit elviszünk. „Kérdéseket viszek haza.”- mondtam. Utolsó nap reggel összepakoltuk a bőröndöket, kiborítottuk az üveg alján lévő maradék borokat. Megyünk haza. Minek már megállók, mi az, amit még nem láttunk? Kell még? Már megvan, hisz elmondtam, viszem haza a kérdéseimet. Az utolsó nap áhítata, Cézárea tengerparti romvárosa és a Jaffóban feltámadó szél, a reptérre vezető út fáradt csendje olyan nyugalmat és biztonságot adott, hogy a repülőn már csak azt tudtam megfogalmazni, hogy mi az, amit ott hagyok. Mert a hiány is meghatároz.”(Varga Fanni)

Nagyon hálás vagyok azért, hogy a Szentföldet olyan emberekkel  láthattam, akiknek hasonlóan sokat  jelent az a hely, ahol egykor Megváltó Urunk  járt.  A sok élmény közül számomra kiemelkedik, amikor Betlehemben a Születés templomában  hosszas  sorban állás után közösen énekeltük a 329. dicséretet. Csodálatos volt megtapasztalni Isten jelenlétét. Ott, akkor számunkra valóban szentté vált az a hely, azért mert együtt, egy szívvel magasztaltuk Istent. Sokat jelentettek még a spirituális séták, az egyik este a „Ne félj, ezentúl emberhalász leszel” igén elmélkedtünk. Jó volt rácsodálkozni arra, hogy Isten mennyire sokféleképpen munkálkodik az övéi életében.  Számomra az izraeli út egyik legnagyobb tanulsága az volt, hogy  Isten az, aki megszenteli a helyet és az időt az ő jelenlétével, akkor, amikor elcsendesedünk és rá figyelünk . Legyen ez  akár Betlehemben, akár egy Istentiszteleten vagy éppen egyedül a szobánkban.  Csodálatos, hogy Ő nincs helyhez kötve, hiszen megígérte, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig.” (Zoltán Bettina)
Elveszteni és megtalálni valami mást: erről szól az élet. Erről szólt nekem a szentföldi út. Szinte semmi sem úgy nézett ki, ahogy elképzeltem, ahogy a fejemben élt a kép. Valamiben pozitívan, valamiben negatívan csalódtam, de egy valamire megtanított ez az út: az apró csodák észrevételére. Miért a nagy dolgokban keressük mindig Istent? Miért sikkadunk folyton el a világ apró csodái mellett? Éreztem Istent, de nem ott, ahol vártam. Éreztem őt a Golan fennsíkon a szélben, Magdala romjai  között lépkedve, láttam őt az utcakő repedései között kinővő virágban, a Földközi-tenger partján homokozó, önfeledten kacagó gyerekekben, hallottam őt minden egyes énekben, imában, nevetésben. És végül egyetlen hely volt, ahol biztosan tudom, hogy ott volt velem: a Holt-tenger. Ráfeküdtem a vízre és egyszerűen azt éreztem, hogy Ő tart engem. Az ő két kezében pihenhetek meg. Sokszor azt érzem, hogy a nagy rohanásban, a hétköznapokban kiürülök, kiégek és azon kapom magam, hogy a hét végére elfogyok. De tudom, hogy ha azt is érzem, hogy már mindent odaadtam magamból, hogy már nem maradt belőlem semmi, amit átadhatnék, ha már mindent lehántottam is magamról, akkor láthatom meg igazán, hogy egy valami mindig állandó lesz bennem: Isten. Mert Ő bennem él, és úgy kellek neki, ahogy vagyok: néha heves parázzsal, tűzzel égve, néha kiüresedetten, fásultan, néha bohókásan, néha szomorúan, néha kacagva, néha sírva, de mindig az Ő két kezében. Elveszteni saját magamat, és meglelni önmagamban Istent: ez az igazi élet. Ezt jelentette ez az út.” (Hegyi Laura)

Hol kezdődött? Jézus nyomában. Nem fizikailag, hanem lelkileg, mert mi is szemtanúvá váltunk.
Áldás és Hála töltött el.Azt éreztem hazaérkeztem, még többezer kilométerre a hazámtól is.
Lehettem csendben, ujjonghatott az én lelkem és mégis jelen lehettem. Megtapasztalhattam, hogy milyen Isten által szeretve lenni, aki kiválasztotta a Szentföldet az Ő Fia számára és a mi számunkra. Megtapasztalhattam, hogy milyen is teljesen az Ő tenyerébe dőlni. Megtartott, átvette a terhem és nyugalommal töltött el. Emberi szóval leírhatatlan az a kegyelem, amelyet az út során csak még jobban elmélyített bennem.
Megbékéltem. Boldog vagyok, hogy én is tanúja lehettem és vihetem tovább ezt a tapasztalatot. Egyszerre van bennem csodálkozás, nyugalom és felfoghatatlan vágy, hogy újra megélhessem. Immár itthon. Hetekre - hónapokra szóló ajándékot kaptam, amelyet nem könnyen engedek és felejtek el. Az élmények örökké bennem élnek, amelyet mosollyal az arcomon fogok a jövőben továbbadni amennyire csak lehet.
Nem lehetek elég hálás a szervezőknek, a vezetőinknek, akik megteremtették és lehetőséget biztosítottak számunkra, hogy 7 napot úgy tölthessünk el, ahogy megéltünk, ott és akkor. Köszönet van bennem azokért az emberekért, akikhez közelebb kerülhettem, jobban megismerhettem és akikkel együtt élhettem meg megannyi élményt és pillanatot! Köszönöm!” (Papp Vivien)

Az ígéret földjére nem október 28-án indultunk el. Egyesek tíz éve, mások már húsz éve úton voltak. De eddig csak lelkünkkel láttuk Magdalát. Hitünkkel álltunk Kapernaumban. Képzeletünk bolyongott a Genezáreti-tó partján. S azon az októberi vasárnapon megtörtént a találkozás. Álom és valóság, elképzelt és elképzelhetetlen, elgondolt és megtapasztalt összeforrt. Ott állva a jászol felett és békét nyerve a kereszt alatt, a Mester lábnyomait követtük. Nyomába léptünk, de folyton lemaradtunk. Mert képtelenek voltunk megérteni: Az Isten tényleg itt járt közöttünk?  Jeruzsálem utcái folyton nekünk szegezték ezt a kérdést, és nem tudtunk tőle szabadulni. Hiszen véges az emberi elme, s bár Jézus Krisztusról prédikálunk, belőle élünk, vele halunk, mégsem tudjuk felfogni, hogy az Isten mit tett értünk. Talán sosem értjük meg, de tanúi lettünk a csodának. Betekintettünk az üres sírba és végül a Genezáreti-tó partján Jézus lépett a nyomunkba. Ott várt ránk, megelőzött. És megkérdezte tőlünk is: Szeretsz-e engem? Hiszen csak ez számít igazán. Nem számít, ha nem érted, így is a tanúm lehetsz. Részese az Atya üdvtervének. S most indulj, mert továbbutazol. Még negyven, ötven, hatvan éven át. Hittel, lélekkel, képzelőerővel felvértezve ott állsz te is a hajón, együtt zengve a többiekkel: „Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezzünk.” (Tikász Ábel)

 

Péter István egyházszociológus előadásai Karunkon

2017. december 6-án és 7-én Egyetemünkre látogat dr. Péter István, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem egyházszociológusa és előadást tart a Hittudományi Kar 125. termében (1092 Budapest, Ráday utca 28.).

Nyílt nap a HTK-n

Szeretettel várunk a KRE HTK nyílt napjára!

Időpont: 2018. február 8.
Helyszín: 1092 Budapest, Ráday utca 28.

Elhunyt Hegedűs Béla, a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy elhunyt ft. Hegedűs Béla főjegyző, esperes, lelkipásztor. Az általa vezetett egyházmegye számos esetben támogatta Hittudományi Karunkat, gyülekezete pedig szívesen fogadta a Tanítóképző Főiskolai Karunk gyakorlatot végző hallgatóit, előadást tartó tanárait, szolgálatot vállaló kórusait. 2015-ben egyetemünk Szenátusa a Károli Egyetem Támogatója kitüntetés odaítélésével Hegedűs Béla esperes úr személyén keresztül fejezte ki háláját a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye Presbitériumának a sok segítségért.

Karácsonyi üdvözlet

„…egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala”
(1Jn 4,9)
 
Áldott ünnepeket kíván a Károli Gáspár Református Egyetem

 


Prof. Dr. Balla Pétert az IAPCHE Igazgatótanácsának tagjává választották

Örömmel tájékoztatjuk az Egyetem közösségét, hogy Prof. Dr. Balla Péter rektor urat az International Association for the Promotion of Christian Higher Education (IAPCHE) Igazgatótanácsának tagjává választották. A keresztény felsőoktatás előmozdítására létrejött, amerikai székhelyű nemzetközi szervezet 10 tagú igazgatótanáccsal rendelkezik, akik közül két tag (Rektor úr mellett a Driestar Educatief holland keresztény főiskola rektora) képviseli az európai intézményeket. Gratulálunk Rektor úr megválasztásához!

 


A Zsinati Tanács nyilatkozatot adott ki a Székely Mikó Kollégium ügyében hozott romániai bírósági ítéletről

Nyilatkozatot adott ki a Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa a Székely Mikó Kollégium ügyében hozott romániai bírósági ítélettel kapcsolatban.

A nyilatkozat teljes szövege itt olvasható!

 


Dr. Kun Miklós professzor előadása és dedikálása

2014. december 3-án 18 órától, a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ Mészáros Csaba termében A második világháború titkos diplomáciája címmel tart előadást Dr. Kun Miklós professzor, Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár. Az előadás után a szerző dedikálja Sztálin alkonya című, eddig máshol nem látott fotókkal illusztrált új könyvét.

Az előadás fővédnöke Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Az előadást megnyitja Karsay Ferenc polgármester.

A programról bővebb információ itt érhető el.

 


Ismerd meg új egyetemi lelkészünket!

Márkus Tamás András 2014 decemberétől kezdte meg szolgálatát a hallgatók között. Új egyetemi lelkészünk szeretettel várja a megkereséseket egyelőre az alábbi email címen.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hamarosan elkészülnek az egyes karokhoz kapcsolódó fogadóóráinak pontos beosztása is, ami a www.kre.hu/egyetemi_lelkeszseg oldalon lesz elérhető.

Egyetemi Lelkészség Facebook oldala


Áldott Karácsonyt kívánunk!

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét” (Jn 1,14)

A Károli Gáspár Református Egyetem vezetősége minden kedves munkavállalójának és hallgatójának áldott, szép Karácsonyt és békés, boldog új évet kíván!
Dr. Tari János az AVICOM élén

2013. december 12-én vált hivatalossá az eredmény, hogy az UNESCO mellett működő múzeumi világszövetség ICOM audiovizuális szakosztálya AVICOM elnökének megválasztották Dr. Tari János etnográfus,- szociológus, - rendező-operatőrt, egyetemünk docensét a 2013-2016 közötti időszakra.

Az AVICOM új audiovizuális, kép- és hangtechnológiákkal, multimédia és internet,valamint mobilalkalmazásokkal foglalkozó ICOM Nemzetközi Bizottság, amely két munkacsoportból áll. A Fotográfia Munkacsoport az állóképpel, mint minden audiovizuális termék alapjával foglalkozik. Jelenleg azon dolgozik, hogy a világ bármely táján lévő múzeumok és kulturális intézmények művészfotó- és dokumentumfotó-gyűjteményét tematikus jegyzékbe rendezze.

Az AVICOM Multimédia Munkacsoportja tevékenységét a mozgóképnek szenteli és olyan területeket fed le, mint a mozi, videó, multimédia és internet. A tanulók és a nagyközönség számára  nemzetközi workshopokat szervez, ahol igyekszik megismertetni az új technológiákat. Ez a munkacsoport szervezi a „Múzeumi és Kulturális Örökségi Nemzetközi Audiovizuális Fesztivált” (FAIMP) is, amely múzeumok és kulturális örökséggel foglalkozó intézmények által létrehozott multimédiás eszközöket mutat be és terjeszt, valamint díjazza a legeredetibb mozgóképen közreadott termékeket. A munkacsoport a multimédiás eszközökről, múzeumi honlapokról és a Fesztiválon (FAIMP) vetített filmekről katalógust tesz közzé és információkat közöl a közeljövőben megújuló kétnyelvű honlapján.

http://network.icom.museum/avicom/L/10/


Dr. Deres Petronella és Dr. Antalóczy Péter emlékérme

Dr. Dobos János emlékérmet adományozott Egyetemünk Állam-és Jogtudományi karának oktatói számára a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete.

A díjat Dr. Dobos Jánosnak, a magyar kriminalisztika és bűnüldözés meghatározó alakjának emlékére alapította a MABÜSZKE, melyet idén első ízben egy tudományos ülés keretében adtak át.

A 2013. december 10-én Budapest Fővárosi Polgármesteri Hivatalában tartott megemlékezésen Dr. Deres Petronella tanszékvezető egyetemi docens bronz emlékérmet, Dr. Antalóczy Péter dékán, egyetemi docens pedig ezüst emlékérmet vehetett át a jogtudomány területén való kiemelkedő szakmai munkásságért és eredményes oktatói tevékenységéért.
 

Sok szeretettel gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

Prima Primissima díjat kapott Prof. Dr. Bagdy Emőke

Tizenegyedik alkalommal adták át a Prima Primissima Díjakat a magyar szellemi élet, művészet, kultúra, tudomány és sport kiemelkedő képviselőinek péntek este a Művészetek Palotájában.

Oktatás és köznevelés kategóriában egyetemünk Pszichológiai Intézetének Professor Emerita oktatója, Dr. Bagdy Emőke kapta meg a rangos elismerést.

Szeretettel gratulálunk és további sok sikert kívánunk!


Rádiós különdíjat nyert Egyetemünk csapata

Az MTVA  „Rádiós Korrektúra – A hangok versenye" elnevezésű megmérettetésén különdíjat nyert a Miénk a mikrofon!-sorozat Nyakunkon az élet című epizódja, amelyet a KRE   BTK Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék hallgatóiból felállt csapat készített idén tavasszal a Bartók Rádióban, Becze Szilvia szerkesztő-műsorvezetővel közösen.
 
A hallgatói csapat tagjai voltak: G. Szabó Sarolta, Mészégető Marcsi, Kiss Gábor, Ujvárosi Márk.
Vendégeik: Pál Feri atya; Kubik Anna, színművésznő; Borbás Marcsi, televíziós műsorvezető; Szilágyi Áron, olimpiai bajnok vívó; Hegedűs Endre, zongoraművész; Harcsa Veronika, jazz-énekes; Buda Márton, rádiós műsorvezető; Kovács András Péter, humorista
Felkészítő tanár:  Dr. Lovász Irén egyetemi docens, KRE BTK Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék


Milton-maraton a Károlin

Első alkalommal rendezik meg 2013. december 9-én, hétfőn 9 órai kezdettel az angolszász országokban már hagyománnyá vált Milton-maratont a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán.
A rendezvény keretében az anglisztika BA és MA hallgatók és a tanszék oktatói olvassák fel John Milton protestáns angol költő leghíresebb epikus költeményét, az Elveszett paradicsomot.
 
A mű első kiadása 1667-ben jelent meg 10 könyvben, a második, 1674-es kiadásban (melyet a maraton résztvevői felolvasnak) Milton már 12 könyvre osztotta el költeményét. Az eposz a zsidó és keresztény kultúrkör "bűnbeesés"-történetét, illetve a paradicsomból való kiűzetést dolgozza fel. A magyar fordítás kritikai kiadásának elkészítésére 2012-ben háromfős, az OTKA támogatásával működő kutatócsoport alakult, melynek a Károli Anglisztika Intézetének két oktatója (Fabiny Tibor, Péti Miklós) is tagja.
A több mint 10.000 soros művet eredeti angol nyelven közel 12 óra alatt tervezik felolvasni a BTK 300-as termében.

Lovász Irén Ünnepi hangversenye

 

Lovász Irén
ünnepi hangversenye
Közreműködik
Mizsei Zoltán:
ének, orgona, pszaltérium, középkori hárfa, udu
Ágoston Béla: duda, furulya, kaval, saxofon, fujara

 HELYSZÍN / LOCATION: BELVÁROSI SZENT MIHÁLY TEMPLOM
1056 BUDAPEST, VÁCI UTCA 47/B. WWW.SZENTMIHALYTEMPLOM.HU
Jegyek / Tickets: 2.800 HUF
Jegyeket a templom kegytárgyboltjában, a MÜPA jegypénztárában (555-3300), a jegyelado.hu hálózatában (240 2841), a Libri könyvesboltjaiban, a Rózsavölgyi jegyirodában (266-8337) és az interneten (www.jegyelado.hu) vásárolhatnak.


Egyetemek Kupája 2012

Egyetemek Kupája 2012

Tisztes helytállás a novemberi Egyetemek Kupáján

2012. november 30. és december 1. között az Újbudai Sportcentrumban megrendezett viadalon 21 különböző felsőoktatási intézmény 31 együttese között a Károli Gáspár Református Egyetem Főnixek csapata is megmérettette magát.

Verebics Dániel, Mező István, Ivanics László, Perjés András,
Szabó Sándor, Imre Sándor, Győri Ferenc, Tamás Gyula,
Mező Gábor, Balogh Ádám (fentről-lefelé, balról-jobbra)


Csapatunkat az “A” jelzésű négyesbe sorsolták, az Óbudai Egyetem, a Corvinus Allstars és a BGF Bagolyvár együtteseivel egyetemben. A kezdésen ugyan még érződött, hogy első alkalommal játszanak együtt a fiúk, de így is kemény feladat elé állították az Óbudai Egyetem játékosait. Pörgős meccsen, az utolsó percig küzdve az egyenlítésért, 1-0 arányban alulmaradtak a Károli fiai.

Verebics Dániel

Mező István


A második találkozón pontott kellett szerezni a csapatnak, hogy életben maradjanak a továbbjutási remények. Imre Sándor góljával meg is szereztük a vezetést a Corvinus ellenében. A fiúk sokkal jobban érezték magukat a pályán, mint a nyitómérkőzésen. A vezetés megszerzése után Mező István egy figyelmetlen hiba miatt a kiállítás sorsára jutott, így az ellenfél az emberelőnynek köszönhetően hamar kiegyenlített. A hajrában nem sikerült egyik gárdának sem megszereznie a győzelmet, 1-1-es döntetlennel zárult az összecsapás.

Ivanics László

Perjés András


Az utolsó selejtező sordöntő volt a Főnixek számára. BGF Bagolyváron keresztül vezetett az út a legjobb 16 együttes közé. A győzelmi kényszer ellenére biztos játékkal, Imre pontos találatainak köszönhetően sikerült kiharcolni a győzelmet. A csoport győztese 7 ponttal az Óbudai Egyetem lett, míg a második helyet 4 pontjának és jobb gólkülönbségének köszönhetően a Károli szerezte meg, ezzel kvalifikálva magát másnapra a nyolcaddöntőbe. Így a pénteki nyitónap csoportmérkőzései után szombaton már az egyenes kieséses szakasz várt csapatunkra.

Szabó Sándor

Imre Sándor


A csoportmérkőzéseken kiemelhetem a góljainkat szerző Imrét, a védelmben átjátszhatatlan Szabó Sándort, vagy éppen a villámgyors Tamás Gyulát, aki a védekezésből és a támadásból is kivette részét. Valamint Ivanics László kitűnő kapusteljesítményét, az amúgy nagypályához szokott Verebics indításait, vagy a Mező fivéreket, akik játékukkal lefedték az egész pályát.

Győri Ferenc

Tamás Gyula


A nyolcaddöntőben a sorsolás nem kedvezett számunkra, hiszen szombaton a veretlen BGF Stars csapata várt a mieinkre. A jóval összeszokottabb ellenfél 4-0-ás vereséget mért az utolsó pillanatig lelkiismeretesen hajtó Károlisokra, akik így sok intézményt hátuk mögé szorítva a 9. helyen végeztek.

Mező Gábor

Balogh Ádám


A nyolcaddöntők izgalmai után egy gála mérkőzésre került sor, ahol az Egyetemek Kupája Válogatottja a Magyar Újságíró Válogatottal játszott szoros mérközésen 1-1-es döntetlent.

A legjobb négy között a BGF Stars csapata az Óbudai Egyetemet, Jakab Dávid találatával 1-0-ra verte, míg a másik ágon a Nyíregyházi Főiskola büntetőpárbaj után lépett túl a miskolci csapaton. A bronzmérközést a budaiak nyerték 2-0 arányban.

A kupa sorsáról döntő zárómérkőzést így a Főnixeket megállító BGF Stars csapata játszhatta a nyíregyházi együttessel. A budapesti csapat rutinos játékosai hamar 2-0-ás vezetést szereztek, amire a nyírségi csapat a lefújás elött csupán szépítő találattal tudott válaszolni, így a BGF csapata nyerte az évvégi Egyetemek Kupáját.

Az érmek átadása után egyéni díjazásra került sor. A torna legjobb játékosának járó címet a nyíregyházi Kiss Tamás érdemelte ki játékával. A kupa gólkirálya a 18 találatig jutó Jakab Dávid (BGF Stars) lett, míg a legjobb kapusnak járó kitüntetéssel Hoffer Tamás az Óbudai Egyetem hálóőre hagyhatta el a helyszínt.

A verseny főtámogatója a Playmaker sportbolt és a Vodafone Magyarország volt. Csapatunk a részvételért kapott feltöltő kártyákat karitatív célra a Magyar Református Szeretetszolgálatnak ajánlotta fel.

Játékosaink kedvét nem szegte, hogy a késöbbi kupagyőztes Stars jobbnak bizonyult náluk, a Főnixek már most a folytatást tervezik, és ígérik, hogy “újult erővel térnek vissza” a következő kupára. Bízunk benne, hogy még sokszor lehetünk büszkék hasonlóan szép eredményeikre.

Köszönjük Dr. Antalóczy Péter Dékán Úr és Dr. Sepsi Enikő Dékán Asszony nagylelkű támogatását.

Írta: Rédl Dávid

EREDMÉNYEK:

KRE Főnixek - Óbudai Egyetem 0-1
KRE Főnixek - BCE Allstars 1-1
KRE Főnixek - BGF Bagolyvár 2-1
KRE Főnixek - BGF Stars 0-4

HELYEZÉS: 9.

GALÉRIA

Feltöltés alatt!

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ