Sportágválasztási felmérés hallgatóink részére

Tisztelt Egyetemi Polgárok, Kedves Károlis Hallgatók!

A Károli Gáspár Református Egyetem vezetése elismerve azokat a nagyszerű sportsikereket, amelyeket károlis hallgatóink elértek, ez év őszétől szeretné jobban és erőteljesebben támogatni az egyetemi sportéletet. Ennek szervezeti kereteinek megteremtése mind rektori programom, mind az Egyetem vezetésének céljai között szerepel.

A sport közösségteremtő erővel rendelkezik, és biztosítani tudja, hogy a tanulás mellett az egészség megőrzésének fontossága is szerepet kapjon Egyetemünkön. A Károli Gáspár Református Egyetem és a Fenntartó Magyarországi Református Egyház elkötelezett a hallgatók és munkatársak egészséges életmódjának elősegítésében.

A sportolási lehetőségek kialakítása komoly erőfeszítéseket igényel az Egyetem vezetésétől is, ezért fontos, hogy megismerjük hallgatóink véleményét. Biztosítani kell a megfelelő infrastruktúrát, az adott sporttevékenységhez szükséges felszereléseket, a sportágban jártas edzőket, hogy csak a legfontosabbakat említsem.

Annak érdekében, hogy az Egyetem vezetése megfelelő döntést tudjon hozni, fontos, hogy megismerhessük hallgatóink véleményét, hogy Egyetemünk sportstratégiájának kialakítása során mely sportolási lehetőségek biztosítására törekedjünk. Az Önök igényeinek számbavétele fontos hozzájárulás mind a szervezési munkánkhoz, mind a célok megvalósításához.

Kérem, hogy a Neptun rendszerben kapott külön kérdőíves felmérés kitöltésére vonatkozó felkérésnek 2022. május 31. napjáig szíveskedjék eleget tenni és jelezni, hogy amennyiben az Egyetem a sportolási lehetőséget biztosítani tudja, akkor mely sportágban venne szívesen részt.

Egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy a sport a 2022/2023. tanévtől az első éves hallgatók számára már a Testnevelés tantárgy keretében, ún. kritérium tantárgyként az egyetemi curriculum részét képezi. Erről külön kapnak értesítést a 2022. szeptemberben tanulmányaikat első éven megkezdő hallgatók.

Kedves felsőbb éves Hallgatók, Önöket pedig arra bíztatom, hogy az új sportolási lehetőségeket minél nagyobb számban vegyék igénybe, lépjenek be az egyetemi sportcsapatok tagjai közé és öregbítsék Alma materünk sport hírnevét is.

Köszönjük szíves válaszukat.

 

Prof. Dr. Trócsányi László Henrik
rektor sk.

 

A sportágválasztó felmérésre a Neptun Unipoll rendszerében kerül sor, melyről a nappali munkarendben tanuló, aktív jogviszonyban álló hallgatóink Neptun-üzenetben kaptak értesítést. A felmérés kitöltési határideje: 2022. május 31.

A felhívással kapcsolatos üzenetet a Neptunban, illetve a Neptunban megadott e-mail postafiókban is megtalálják!

Köszönjük, ha a kitöltéssel segítik a fejlesztések megvalósulását!

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ