HIT2022 konferencia

Idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre 2022. november 2-3. között a Hagyomány-Identitás-Történelem (HIT2022) konferencia Egyetemünk Hittudományi Karán (1092 Budapest, Ráday u. 28.).

„Most azért gondoljátok meg, hogy mi történt a múltban mindmáig…” Hag 2,15  


Kétnapos konferenciánk a legkülönbözőbb történeti megközelítésekből (egyház-, művelődés-, társadalom-, mentalitás-, jog-, kultúrtörténet, néprajz, teológia) mutatja be a magyar reformátusság közel fél évezredes történetét, lehetőséget adva arra, hogy a különböző tudományágak művelői találkozhassanak és eredményeikről, nézőpontjaikról, kérdésfeltevéseikről eszmét cserélhessenek.

 

Program:

 

2022. november 2. szerda
PLENÁRIS (TÓTH KÁLMÁN KISDÍSZTEREM)

 

9:00     megnyitás, köszöntések
9:10     Földváryné Kiss Réka: Újratervezés. Egyházi kisközösségek az 1967-es KIE per fénytörésében
9:40     Kránitz Mihály: Ének és hitvallás. Az éneklés szerepe Isten megismerésében
10:10   kávészünet

                       

A szekció (Tóth Kálmán kisdíszterem)

       

szekcióelnök: Lányi Gábor
10:30   Kőbel Szilvia:  Kováts J. István nemzetgyűlési felszólalásai
10:50   Ablonczy Balázs: A református egyház és a menekültkérdés Trianon után
11:10   Csűrös András: Trianon után: a bábonyi templomépítés
11:30   Szász Lajos: A konzervatív kálvinizmus esélyei a 20. század első harmadában. Bernát István pályája
11:50   Kovács Kálmán Árpád: A baloldali radikalizmus és a reformátusok (1901-1913)
12:10   diszkusszió
12:30   ebéd   

szekcióelnök: Somogyi Alfréd
13:40   Pusztai Gábor: Református gyermekvonat Hollandiába (1948): humanitárius akció és a nagypolitika
14:00   Fazakas Zoltán József: A vallásszabadság és Románia 1918-1948 - alkotmányjogi és magánjogi megközelítésben
14:20   Ambrus László: Református lelkészek részvétele a keleti parti amerikai magyar közösségek életének szervezésében (1900-1945)
14:40   Szamborovszkyné Nagy Ibolya: 33 Év summája. Gencsy Béla egyházi tevékenységének főbb állomásai és vonásai a szovjet időszakban (1945-78)
15:00   diszkusszió

15:10   kávészünet

szekcióelnök: Szamborovszkyné Nagy Ibolya
15:30   Tömösközi Ferenc: Egyháztörténeti alapkutatások a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 20. századi történetéhez
15:50   Somogyi Alfréd: A felvidéki református egyház újjáalakulása a II. világháborút követő években.
16:10   Petheő Attila: Birtha József közéleti szerepvállalása Felvidéken és Magyarországon
16:30   Lévai Attila: Adatok a 20. századi, felvidéki református lelkészképzés történetéhez
16:50   diszkusszió

17:00   Könyvbemutató (Tóth Kálmán Kisdíszterem)

18:30   állófogadás az előadók részére

 

2022. november 2. szerda
B szekció (Sebestyén Jenő terem)

 

szekcióelnök: Csorba Dávid
10:30   Buzogány Dezső: Alstedius tanulmányi beosztása a gyulafehérvári diákok számára
10:50   Hegyi Ádám: Elfelejtett szórványok. A történelmi ismeretek hiánya a református egyházigazgatásban a 18. század végén
11:10   Szabó Előd: A két protestáns egyház viszonya Dunántúlon a 17. század első két harmadában
11:30   Tasnádi István: Dési Lázár György püspöksége
11:50 Zsigmond Attila: „...mi ennekutánna az Erdélyi Püspökséghez fognánk tsattolódni" Adalékok a szilágy-szolnoki egyházmegye létrejöttéhez
12:10   diszkusszió

12:30   ebéd   

szekcióelnök: Szabó András
13:40   Hudi József: A Belsősomogyi Református Egyházmegye olvasótársasága a reformkorban
14:00   Kurucz György: Péczeli József, egy "mindenes" irodalmár lelkész prédikációinak angol moralista forrásai
14:20   Ősz Sándor Előd: Reformátorok művei Kolozsvár református, unitárius és római katolikus iskolai könyvtáraiban
14:40   Székely Gábor: Egy történetíró lelkész. Kecskeméti Selymes János református lelkész élete és egyháztörténeti műve
15:00   diszkusszió     

15:10   kávészünet     

szekcióelnök: Ősz Sándor Előd
15:30   Éliás János: „Subscribo legibus Scholae Kardszagiensis” - Praeceptor publicusok a karcagi református iskolában 1722-1850
15:50   Oláh Tamás: Izdenczy Márton, Thököly iskolatársa. Egy sárosi evangélikus köznemes Thököly és Rákóczi szolgálatában
16:10   Sárai Szabó Katalin: Riválisokból szövetségesek és barátok. Szász Károly és Szilády Áron kapcsolata
16:30   Szabó András: A református tanári hivatás Apáczai Csere János kolozsvári beköszöntő beszédében
16:50   diszkusszió

17:00   Könyvbemutató (Tóth Kálmán Kisdíszterem)

18:30   állófogadás az előadók részére

 

2022. november 3. csütörtök
PLENÁRIS (TÓTH KÁLMÁN KISDÍSZTEREM)

 

9:00     megnyitó, köszöntések
9:10     Bogárdi Szabó István: Hagyományok
9:30     Gárdonyi Máté: Reformáció-értelmezések a katolikus egyháztörténeti oktatásban
9:50     szünet             

 

A SZEKCIÓ (TÓTH KÁLMÁN KISDÍSZTEREM)

 

szekcióelnök: Rigó Róbert
10:00   Kolumbán Vilmos: A kolozsvári kollégium diákjainak etikai kódexe 1786-ból (Munkacím)
10:20   Kovács Ábrahám: Teológia és vallástudomány. A dogmatörténet oktatása Debrecenben
10:40   Czeglédi Sándor: Kísérlet Luther pedagógiai hatásának értelmezésére         
11:00   Heltai János: A korai reformáció egyházképe a kortárs, magyar nyelvű irodalomban
11:20   diszkusszió                 

11:30   kávészünet                 

szekcióelnök: Kolumbán Vilmos
11:40   Rigó Róbert: Debrecenből Kosdra. Szenes László lelkészi pályája   
12:00   Szabó Bence: Kollaboráció vagy ellenállás? Beszervezett lelkipásztorok ügynöki tevékenységének kutatása
12:20   Kovács Balázs: „Állandó fegyelmezés és tanítás alatt áll, de kemény és elbizakodott...” Borbély Béla viszontagságokkal teli lelkipásztori évtizedei Vencsellőn (1954-1992)
12:40   Erdős Kristóf: „Vegyük fel gondját az otthontalanná vált testvéreinknek” Szabó Imre esperes szerepe a budapesti kitelepítettek támogatásában        
13:00   diszkusszió                 

13:10   ebéd               

szekcióelnök: Földváryné Kiss Réka 
14:00   Dezső Kinga Julianna: Evangélikusok, "fehérpapok", hugenották - ifj. Révész Imre útja a tiszántúli püspöki székig           
14:20   Hornyák Máté János: Soós Géza külügyminisztériumi tevékenysége
14:40   Mirák Katalin: Kritikus szemmel a reformátusokról. Részletek Ordass Lajos evangélikus püspök naplóiból (1948, 1956/57)        
15:00   Szulovszky János: Református fiatalok Istenélményei a 20. század közepén
15:20   diszkusszió                 

15:30   kávészünet                 

szekcióelnök: Lányi Gábor

15:45   Tóth-Gyóllai Dániel: Az egységes magyarországi református lelkészképzés tantervi reformjai, 1881–1953.
16:00   Pető-Veres Kata: Benkő István és Reicher Gyula vitája a gyermekkeresztség gyakorlatáról
16:15   Deminger Orsolya: Ahol a történetek összeérnek… Adalékok Tisza István meggyilkolásának történetéhez
16:30   Vásárhelyi Bálint Márk: A Péceli Kör
16:45   Bárány Zoltán: Az SDG utolsó évei és feloszlat(tat)ása

17:00   zárás: Földváryné Kiss Réka

 

2022. november 3. csütörtök
B szekció (Sebestyén Jenő terem)

 

szekcióelnök: Csorba Dávid
10:00   Fazakas Gergely Tamás: A debreceni líciumfa mint emlékezethely (A legenda előzményei, kialakulása és használata)
10:20   Király Levente Zoltán: A Rohonci-kódex teológiai karaktere. Közismert és idioszinktratikus mozzanatok vizsgálatával egy rejtélyes szerző azonosítása felé
10:40   Petrőczi Éva: Egy brit műfordító a magyar hitvalló irodalom világában.
11:00   Sipos Gábor: A kolozsvári Rákóczi kehely 20. századi sorsa
11:20   diszkusszió    
11:30   kávészünet     

szekcióelnök: Szabó András
11:40   Berecz Ágnes: Peregrináció alulnézetben. Ungi Mátyás útja Göttingába
12:00   Bozzay Réka: Cseh-Szombathy Sámuel peregrinációja naplója tükrében
12:20   Oláh Róbert: Szilágyi Mihály peregrinációs naplója
12:40   Gyulai Edit: Nevelés nehéz időkben (Életképek a hajdúböszörményi Református Bocskay István Főgimnázium történetéből a nagy háború alatt és után)
13:00   diszkusszió     

13:10   ebéd   

szekcióelnök: Lányi Gábor
14:00   de Leeuw van Weenen Marco: Kuyper Ábrahám a református jogtudomány létjogosultságáról
14:20   Tonhaizer Tibor: A szabadegyházi eszmeiség megjelenése Szalay József református lelkipásztor gondolkodásában és szolgálatában
14:40   Aichelburg Márton: Kálvinisták: református keresztyén hálózatok vezető politikai alakjai
15:00   Balázs Kovács Sándor: A sárközi reformáció kezdetei
15:20   diszkusszió

15:30   kávészünet

17:00   zárás: Földváryné Kiss Réka

 

További információ:
Lányi Gábor
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
30/183-2372

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ