Meghívó Kihívások, útkeresések a 20. századi magyar református egyház történetében c. konferenciára

A KRE Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézete „Református identitás a 20. században” összegyetemi kutatócsoportja műhelykonferenciát rendez Kihívások, útkeresések a 20. századi magyar református egyház történetében címmel.

Időpont: 2023. május 23. (kedd)9:00-15:00 

Helyszín: Károlyi-Csekonics Palota, Szivarszoba (1088 Budapest, Múzeum utca 17.) 

A konferencia programja: 

9:00 – konferencia megnyitása 

9:10-9:30  Pap Ferenc: „Egység és tökéletesítés” - Utak és útkeresések a szervezeti és a szertartási egység érdekében a 20. század első felében  

9:30-9:50  Nagy Péter: Az elizabeth-i református gyülekezet (NJ, USA) élete és kihívásai a 20. Században  

9:50-10:10  Bárány Zoltán: Az ifjúsági belmisszió és a Soli Deo Gloria 

10:10-10:30  Tóth-Gyóllai Dániel: Vita a debreceni teológiai fakultás kezdeményezése körül, 1921-1941 – Csikesz Sándor és Révész Imre tervezete a teológiai képzés reformja kapcsán  

10:30-10:50  diszkusszió 

10:50-11:20  szünet 

11:20-11:40  Hanula Gergely: A református egyházi nyelv változásai a 20. század második felében" - Az 1908-as revideált Károli fordítás és az 1990-es revideált újfordítású Biblia szókincsének vizsgálata. 

11:40-12:00  Rigó Róbert: Egyházi ingatlanok államosítása Kecskeméten 

12:00-12:20  Lányi Gábor: Felvállalható együttműködés vagy elvtelen kiszolgálás? – Református egyházkormányzati magatartásformák az 1950-es években 

12:20-12:40  Szetey Szabolcs: Részt kell vennünk hitünk gyümölcseivel a szocializmus építésében". Igehirdetési Bizottság a Dunamelléken a XX. század közepén. 

12:40-13:00  diszkusszió 

13:00-13:40  szünet  

13:40-14:00  Csűrös András: A magyar barmeni nyilatkozat 

14:00-14:20  Szabó István: Teológia-történeti korszakolások és protestáns egyházi önkép a 20. században 

14:20-14:40  Köbel Szilvia: Magyar és a hollandiai református gyülekezetek közötti kapcsolatok jelentősége a pártállam idején 

14:40-15:00  Kiss Réka: Vallásgyakorlás mint kulturális ellenállás a szocializmus idején – Módszertani kérdések  

15:00 – diszkusszió 

 

Következő események


Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ