2012 szeptemberétől új szak indul a KRE BTK-n: SZOCIOLÓGIA BA KÉPZÉS

  A Szociológia alapszakon végzett hallgatók szociológus szakelőadóként a központi államigazgatásban, önkormányzatoknál, vallási és civil szervezeteknél, valamint a nonprofit szektorban helyezkedhetnek el – társadalmi (pl. szociálpolitikai) döntés-előkészítő, tanácsadó, pályázatíró, illetve kutatói munkakörben. Magas színvonalú, gyakorlatorientált képzésünk során olyan jártasságot szereznek az empirikus kutatások terén, amellyel közvélemény-kutató, piackutató, politikai elemző, társadalomkutató, valamint statisztikai adatbázisokat kezelő cégeknél szakasszisztensként vállalhatnak munkát.

Képzésünk továbbá felkészíti hallgatóinkat a későbbiekben indítani tervezett mesterszakra való továbblépésre, ami előkészíti a későbbi szociológusi tudományos kutatói-oktatói karriert

A 2011 októberében végleges akkreditációt elnyert képzési program magas szintű etikai tartalommal és a pozitív emberi értékek hangsúlyozásával szakszerű szociológia oktatást kíván megvalósítani.
Az induló szociológiai alapképzési szak az alapozó társadalomismereti, szociológiaelméleti, szociológiatörténeti és szakszociológia tárgyakon túl a képzés középpontjába a módszertani- gyakorlati oktatást helyezi. Ennek keretében nagy hangsúlyt fektetünk az alapvető informatikai, matematikai, statisztikai tantárgyak oktatásán kívül az elmélyültebb módszertani ismeretekre, másrészt a jelentős gyakorlati haszonnal bíró készségtárgyak (mint projektmenedzsment, prezentációs technikák, tárgyalási és pályázatírási technikák) oktatására. A módszertani és a készségtárgyakat a hallgatók kis létszámú szemináriumi csoportokban sajátíthatják el, olyan szellemiségben, amely összhangban a Bölcsészettudományi Kar oktatási és tudományos elveivel. Karunk oktatási és tudományos tevékenységében a keresztyén elkötelezettség azt a többletet jelenti, amely az arctalan tömegképzéssel szemben az oktatók és hallgatók, a tanárok és diákok személyes kapcsolatára, a hallgatói együttműködésre, a tudományos műhelyek és a műhelymunkában rejlő többletlehetőségekre épít.
Az oktatás színvonalát, valamint a hallgatók munkaerő-piaci lehetőségeinek javítását biztosítja az oktatói kör, amelynek tagjai korábban számos felsőoktatási intézményben szereztek tapasztalatot, valamint elméleti munkásságuk során a magyar társadalom számos problématerületét kutatják. Ezzel lehetőséget nyújtanak a hallgatóknak kutatási programok megismerésére, azokba való bekapcsolódásra.
A munkaerőpiacon való elhelyezkedést segítik elő – az ehhez szükséges kapcsolati háló kiépítésén keresztül – a nyári gyakorlatok, amelyek szorosan illeszkednek a gyakorlati kurzusokhoz. Ezekhez tartozik az első év utáni nyári falukutató tábor és a második nyáron teljesített kéthetes szakmai gyakorlat valamely piac- vagy közvélemény-kutató cégnél, társadalomtudományos kutatóintézetnél, társadalmi célú projekteket tervező, illetve kezelő szervezetek, vagy a Református Egyház intézményeinél.
Az elméleti tudásanyag mellett a módszertani és készségtárgyak elsajátítása alkalmassá teszi a végzett hallgatókat az önálló társadalomtudományi kutatásra, valamint megfelelő felkészültséget biztosít számukra a közeljövőben Karunkon induló szociológia mesterképzésre, azon belül a piac- és közvélemény-kutatási, illetve a szociálpolitikai szakirányra való továbblépésre.


Következő események


Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ