Gerhardus Tudományos Diákköri Konferencia - felhívás

Gál Ferenc Főiskola első alkalommal hirdeti meg a Gerhardus Tudományos Diákköri Konferenciát (GTDK)

, amelyre magyarországi, határokon túli, valamint távolabbi országok felsőoktatási intézményeiben tanuló magyar, illetve a magyar kultúrát befogadó keresztény (katolikus, református és evangélikus) hallgatókat vár. Mindazokat, akik akár a történelmi egyházak által fenntartott, akár állami intézményekben tanulnak, mind hitéleti, mind egyes világi szakokon.
 
A konferencia célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó keresztény hallgatók tudományos eredményeinek bemutató és értékelő fóruma legyen, amivel ösztönözi a diákokat elmélyült tudományos munkára, kutatásokra. A konferencia ezzel kívánja szolgálni az egyetem, az universitas történetileg legfontosabb eszközének megtartását: az unum, a tudomány, az ész és a hit egységének megőrzését, törekvést a teljes igazság körbejárására.
 
A GTDK szekciói 
1. Biblikus tudományok 
2. Szisztematikus teológia 
3. Pasztorális és gyakorlati teológia 
4. Keresztény egyház- és művelődéstörténeti 
5. Filozófia és etika 
6. Valláspedagógia, kateketika 
7. Pedagógia és pszichológia 
8. Szociális tudományok 
9. Agrártudományok 
 
Jelentkezés és a dolgozat benyújtása: 2017. január 13.
 
Részvételi feltételek:
a) Magyarországon vagy más országokban a történelmi egyházak által fenntartott vagy állami főiskolákon, egyetemeken tanuló keresztény (katolikus, református vagy evangélikus) hallgatók, ily módon keresztény örökségünk őrzői, fejlesztői; 
b) magyar, illetve a magyar kultúrát befogadó hallgatók; 
c) nappali vagy levelező tagozatos hallgatók; 
d) hitéleti vagy világi szakokon tanulnak; 
e) alap- vagy osztatlan mesterképzések legalább másodéves hallgatói, vagy osztott mesterképzéseken vesznek részt; 
f) dolgozatuk benyújtásakor jelenlegi szakjukon még nem rendelkeznek abszolutóriummal. 
 
A GTDK menete:
a) Jelentkezés és a pályamunka benyújtása 
b) Első forduló: a pályamunka elbírálása 
c) A szegedi döntő résztvevőinek kiválasztása 
d) Részvétel a döntőn 
 
 
Gerhardus Tudományos Diákköri Konferenciát szegedi döntőjére 2017. február 23-24-én kerül sor.
 
További információ (részletes leírás, a dolgozat formai követelményei stb.) ide kattintva érhetők el.

Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ