Új dékán a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának élén

KÖZLEMÉNY


Új dékán a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának élén
Budapest, 2010. október 1.

A 2010. július 15-én megjelent Oktatási és Kulturális Közlöny II. évfolyam 19. számában a Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban KRE) pályázatot hirdetett a Bölcsészettudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Sepsi Enikő főtitkár asszony 2010. július 30-án benyújtott pályázatát a fentebb említett vezetői álláshely betöltésére a Kar összoktatói értekezletén az érvényesen szavazók 81%-a, a Kari Tanács kétharmados többséggel, a Prof. Dr. Balla Péter rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes úr által felkért ad hoc bizottság egyhangúlag, valamint a Szenátus kétharmados többséggel támogatta, ezért 2010. október 1-jei hatállyal a KRE Bölcsészettudományi Karán a dékáni feladatok ellátásával Dr. Sepsi Enikőt bízta meg a rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes.

Gratulálunk Dr. Sepsi Enikő dékán asszonynak, és egyúttal köszönjük Prof. Dr. Szabó András prodékán úr elmúlt időszakban végzett tevékenységét.

Halász Krisztina
PR munkatárs

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Youtube