Új szakirányú továbbképzések a HTK-n

Lelkigondozói asszisztens és szaklelkigondozó szakirányú továbbképzés indul szeptembertől a Hittudományi Karon. A képzésekre a jelentkezési határidő 2018. augusztus 15.

A Lelkigondozói asszisztens szakirányú továbbképzés teljesítése után a végzettek alkalmasak olyan gyülekezeti munkakörök ellátására, amelyekben a lelkipásztor felügyelete mellett családlátogató, beteglátogató, kapcsolattartó, egyéneket egy-egy életszakaszban kísérő, nehéz élethelyzetekben levőknek lelki támaszt nyújtó feladatokat látnak el.
A továbbképzésre hitéleti képzésben részt vett hallgatókat várunk.

A Szaklelkigondozó szakirányú továbbképzés teljesítése utána a végzettek alkalmasak minden olyan munkakör betöltésére, ahol a lelkigondozói feladatoknak kiemelt jelentőségük van. A képzést különösen ajánljuk (leendő) börtönlelkészeknek és kórházlelkészeknek.
A képzésre okleveles teológus-lelkész szakirányon végzett hallgatók jelentkezését várjuk, illetve az ennek megfelelő korábbi egyetemi szintű képzésben szerzett oklevéllel lehet jelentkezni.

A képzések csak levelező munkarendben, önköltséges formában indulnak. Az önköltség mértéke 120.000 Ft/félév/szakirányú továbbképzés.

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 15.

Jelentkezni az alábbi jelentkezési lapon lehet: http://www.kre.hu/htkfelveteli/. Ezt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, a megadott mellékletekkel együtt kell eljuttatni a Dékáni és Tanulmányi Hivatalba személyesen vagy postai úton: KRE Hittudományi Kar Dékáni és Tanulmányi Hivatal 1092 Budapest, Ráday u. 28. II. emelet 204.
    
Csatolandó dokumentumok:
– születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya másolata
– oklevél másolata
– felvételi eljárási díj befizetésének igazolása

A felvételi eljárás díja 4 000 Ft. Az eljárási díjat az OTP 11705008-20471736 számú számlára kérjük utalni és az igazolást a felvételi jelentkezési laphoz szíveskedjék csatolni. Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni: „NÉV, HTK felvételi díj”


Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ