HELYSZÍNVÁLTOZÁS! A Magyar Hebraisztikai Társaság konferenciája

A Magyar Hebraisztikai Társaság, az elmúlt évek hagyományát folytatva, 2019. január 29-én, kedden, ismét megrendezi egynapos konferenciáját, amellyel a Társaság alapító elnöke, Prof. dr. Schweitzer József (1922–2015) egykori országos főrabbi, az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója emléke előtt tiszteleg. A 2019. februári konferenciát a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara szervezi.

Magyar Hebraisztikai Konferencia célja kettős: Egyrészt fórumot biztosít, amelyen a Magyar Hebraisztikai Társaság tagjai, és általában a magyarországi és határon túli hebraisták megismerhetik egymás kutatásait, reflektálhatnak egymás munkájára, és tágabb értelemben is ápolhatják szakmai kapcsolataikat. Másrészt célunk a hebraisztika és a társtudományok közötti párbeszéd elősegítése is.

Új helyszín: Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium, 1085 Budapest, Horánszky utca 26.

Részletes program:

9:00

Köszöntés

9:10

Vendégelőadás
Stefan Schorch:
The relevance of the Samaritan Targum for the textcritic of the Samaritan Pentateuch

10:10

Kávészünet

 

Biblikum (1)

Modern zsidó történelem

10:30

Hodossy-Takács Előd:
Palesztina, régészet, ideológia

Isaac Hershkowitz and Amir Mashiach:
Becoming Hebrew: Religious andor National Motives of Hatam Sofer's Disciples Immigration to the Land of Israel

11:00

Fehér Sándor:
A Héber Biblia nyelvi datálásának szempontjairól

Stefania Ragaù:
A reaction against Antisemitism in Hungary: Edmund Eisler
and the flowering of the new Jewish utopian genre

11:30

Grüll Tiborné:
Bibliai madárrendszertan, avagy él-e a pusztában pelikán?

Andrea Gondos:
From Transylvania to Jerusalem: The New East (Új Kelet) and Zionism in the Life and Scholarship of Isaiah Tishby

12:00

Ebédszünet

 

Biblikum (2)

Kereszténység és zsidóság

13:30

Péntek Dániel Gábor:
A Seol, mint hely a Héber Bibliában,
különös tekintettel a JHVH-hoz szóló imádságokra

Dobos Károly Dániel:
Az Újszövetséggel a kereszténység ellen: Két ismeretlen héber nyelvű, keresztényellenes polemikus szöveg Észak-Itáliából

14:00

Hausmann, Jutta:
Két idegen nő – sarkkő Izrael történetében?

Újlaki-Nagy Réka:
Utazás a székely Jeruzsálembe: Utazási irodalom
és a bözödújfalusi prozelita hitközség

14:30

Hack Márta:
Textus és kontextus: egy példa Jonatán ben Uzziél Jesája-targumából az értelmezési nehézség feloldására

Kiss András:
Jézussal kapcsolatos viták a 20. század eleji cionista mozgalomban

15:00

Kávészünet

 

Rabbinikus irodalom

Szövegek, tárgyak, emlékek

15:30

Babits Antal:
Egy eszménykép folytatója, avagy egy epigon munkássága:
Sém Tov ben Joszéf Falaquera bölcseleti útmutatásai

Oláh János és Tuna Rita:
Ácát sálom – Bacher Simon alkalmi költeménye
a „Magyar és Erdélyhoni Izraeliták Egyetemes Gyűléséhez”
(Kitekintéssel Bacher Simon életére)

16:00

Montskó Benjámin:
A Qohelet könyvének problematikája
a Qohelet Targum értelmezésében

Bányai Viktória és Komoróczy Szonja:
A snóderoláshoz kapcsolódó zsinagógai tárgyak

16:30

Urbán Ilona Anna:
„A szerelmemé vagyok, és a szerelmem az enyém” (Én 6,3)
Az Énekek éneke rabbinikus és patrisztikus értelmezése:
Kutatástörténete, kérdései

Fullér Andrea:
A Salgótarjáni és Kozma utcai zsidó temetők egyiptizáló síremlékei

17:00

Radvánszki Péter:
Az Énekek Éneke tudományos zsidó kommentárjai

Kulcsár Beáta:
A „népi hős” – egy nagyváradi zsidó polgár emlékezete

 

Következő események


Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Youtube