ELMARAD! - "Reflexiók" - Az úrvacsora protestáns és katolikus megközelítései c. konferencia

ELMARAD!
 

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tréningheti tudományos konferenciát szervez „Reflexiók” - Az úrvacsora protestáns és katolikus megközelítései címmel 2020. március 31. 13:30-19:30 között a KRE HTK 1022 Budapest, Csopaki utca 6. alatti épületében.


Program:
13:30 megnyitó (dr. Kocsev Miklós KRE HTK, dr. Kustár Zoltán DRHE)
13:50 dr. Kránitz Mihály (PPKE HTK): A 2000 éves katolikus tan az eucharisztiáról és a teljes egyházi közösség
14:20 dr. Fabiny Tamás (EHE): Az egység és a közösség ünnepe - az úrvacsora éve a Magyarországi Evangélikus Egyházban
14:50 diszkusszió
15:00 kávészünet
15:15 dr. Fazakas Sándor (DRHE): A református úrvacsoratan ökumenikus potenciálja és szociáletikai konzekvenciái
15:45 dr. Karasszon István (KRE HTK): Az Úr vacsorája Ézsaiás 24-27-ben
16:15 diszkusszió
16:30 kávészünet
16:40 dr. Versegi Beáta Mária (Sapientia SZHF): A kommunió alappillérei
17:10 dr. Békési Sándor (KRE HTK): Az eucharisztia teológiai értelmezése a festészetben
17:40 diszkusszió
17:50 kávészünet
18:00-19:30 - kerekasztal beszélgetés dr. Bogárdi Szabó Istvánnal, a református Zsinat lelkészi elnökével és dr. Hafenscher Károllyal, az evangélikus Zsinat lelkészi elnökével, valamint dr. Kránitz Mihály dékánnal (PPKE HTK), moderátor: dr. Zsengellér József, a KRE rektora

Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ