HIT2023 konferencia

Idén hatodik alkalommal kerül megrendezésre 2023. október 25-26. között a Hagyomány-Identitás-Történelem (HIT2023) egyház- és művelődéstörténeti konferencia egyetemünk Hittudományi Karán (1092 Budapest, Ráday u. 28.).

Kétnapos konferenciánk ebben az évben a Magyarországi Református Egyház által meghirdetett "lelkipásztori hivatás évéhez" kapcsolódik. Célkitűzésünk, hogy minél több történeti (egyház-, művelődés-, társadalom-, mentalitás-, jog-, kultúrtörténet, néprajz, teológia) megközelítésből vizsgáljuk meg a magyar református lelkipásztori hivatás közel fél évezredes történetét, lehetőséget adva arra, hogy a különböző tudományágak művelői találkozhassanak és eredményeikről, nézőpontjaikról, kérdésfeltevéseikről eszmét cserélhessenek.

A  konferencia időpontja: 2023. október 25-26.
Helyszíne: KRE HTK (9. kerület, Ráday u. 28.)

A konferencia az őszi tréninghét keretein belül kerül megrendezésre, így kurzusként felvehető egyetemünk oktatói és hallgatói számára.

Részletes program (dátum/teremszámra kattintva olvasható):
- Október 25.
   - C101
   - C104
- Október 26.

 

2023. október 25. szerda

C101 - Tóth Kálmán kisdíszterem

8:30 igei köszöntő Somogyi Péter püspökhelyettes
8:45 megnyitó Lányi Gábor
     
  szekcióelnök Lányi Gábor
9:00 Pálfi József  dr. Szabó Lajos mártír lelkész élete
9:20 Lukács Olga Az 1928-as romániai vallásügyi törvény hatása a református lelkészekre
9:40 Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya Bary Gyula tevékenysége a Kárpátaljai Református Egyház 1944 utáni életében
10:00 diszkusszió  
10:20 kávészünet  
     
  szekcióelnök Csűrös András
10:40 Kecskés D. Gusztáv Különleges életút, különleges eredmények: Csia Lajos élete és munkássága
11:00 Erdős Kristóf Szabó Imre budapesti esperes embermentő tevékenysége
11:20 Szász Lajos Református lelkészből nyilas pártigazgató - Benke Tibor pályája
11:40 Csűrös András Fekete Péter fegyelmi ügye
12:00 diszkusszió  
12:20 ebéd  
     
  szekcióelnök Gonda László
13:40 Köbel Szilvia Szabó Dezső református lelkész holland kapcsolatai
14:00 Bozzay Réka Forró Imre kenderesi segédlelkész holland kapcsolatai
14:20 Pusztai Gábor Kalydy Miklós lelkipásztor életútja
14:40 Petheő Attila Csekes Béla az egyházellenes kommunizmusról a Református Világszemle hasábjain
15:00 diszkusszió  
15:20 kávészünet  
     
  szekcióelnök Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya
15:40 Bokor Anna „Csendben éli életét” – a lelkészi szolgálat lehetőségei az ötvenes években - Nagy Lajos szőnyi lelkipásztor példája
16:00 Gonda László "Kereten kívül" - Alternatív lelkipásztori önértelmezés Németh Géza (1933-1995) szolgálatában
16:20 Kóczián Viktória Németh Géza református lelkész egyházi perei
16:40 Németh László Nagy Vince élete és lelkipásztori szolgálata
17:00 diszkusszió  
     
17:30 "Villám" Könybemutató  
     
18:30 állófogadás az előadóknak  

 

2023. október 25. szerda

 C104 - Sebestyén Jenő terem

  szekcióelnök Dienes Dénes
9:00 Szabó András Miskolci Csulyak István (1575-1645) zempléni esperes önéletrajza
9:20 Szabadi István Szilágysági esperesek életútja a 17. században
9:40 Szabó Előd Lelkészi élethelyzetek Komáromi Pál tatai esperes (1736-49) vizitációs jegyzőkönyve tükrében
10:00 diszkusszió  
10:20 kávészünet  
     
  szekcióelnök Hegyi Ádám
10:40 Dienes Dénes Gál András lelkész, a fiziko-teológia tiszáninneni képviselője
11:00 Tasnádi István  Dési Lázár György püspöksége
11:20 Ősz Sándor Előd Kora-újkori erdélyi református és lutheránus lelkészi könyvtárak
11:40 Sipos Gábor Lelkipásztori vizsga a 17-18. századi erdélyi református zsinatokon
12:00 diszkusszió  
12:20 ebéd  
     
  szekcióelnök Szabó András
13:40 Czeglédi Sándor Vita a lelkészek helyzetéről a reformkorban Fáy András írásainak tükrében
14:00 Oláh Róbert Értelmiségi életutak a Szatmári Református Egyházmegyében a 19. század elején
14:20 Hegyi Ádám Kálvin és Luther életrajza magyarul (1823)
14:40 Petrőczi Éva A magyarvalkói templom és parókia belső világa Jékely Zoltán életművében
15:00 diszkusszió  
15:20 kávészünet  
     
  szekcióelnök Lányi Gábor
15:40 Hornyák Máté  Péter János életútja Tildy Zoltán irodájáig 
16:00 Tömösközi Ferenc Repositorium Ecclesiasticum Hungaricum - Digitális értékmegőrzés Felvidéken
16:40 diszkusszió  
     
 17:30 "Villám" Könyvbemutató  
     
 18:30 állófogadás az előadóknak  
     
     

 

 

2023. október 26. csütörtök

 C101 - Tóth Kálmán kisdíszterem

     
8:30 igei köszöntő Literáty Zoltán dékán
8:45 köszöntő Gér András zsinati tanácsos
     
  szekcióelnök Lányi Gábor
9:00 Kiss Réka  Pap László. Egy hitvalló életút diktatúrák szorításában
9:20 Karasszon István Pap László, az Ószövetség tudósa
9:40 Literáty Zoltán  Ravasz László mint teológiai tanár
10:00 Lányi Gábor Victor János, a belmisszió teológusa
10:20 diszkusszió  
10:40 kávészünet  
     
  szekcióelnök Rigó Róbert
11:00 Bárány Zoltán A belmisszió hatása a teológiai képzésre a XX. sz. elején
11:20 Vásárhelyi Bálint Sebestyén Jenő mint a budapesti teológia igazgatója
11:40 Kovács Teofil Kövér Árpád szeniorsága (1904–1905)
12:00 Hover Zsolt Sándor  Lelkipásztori kihívások világjárvány idején, a kolerától a koronáig
12:20 diszkusszió  
12:40 ebéd  
     
  szekcióelnök Kiss Réka
13:40  Nagy Károly Zsolt Lelkész-képek. Református lelkészekről készült fotográfiák gyűjteményi élete
14:00 Rigó Róbert Kovács Bálint kecskeméti lelkészi szolgálata 
14:20 Szabó Bence Lelkészsorsok a hatalom hálójában - A hitélet visszaszorításának változatos eszköztára a Rákosi diktatúra éveiben
14:40 Bíró Éva Lelkészi szolgálat az Egyezmény szellemében. Balogh László lelkészi pályája - egy kis telepes gyülekezettől az esperesi székig.
15:00 Laczay András Lelkészváltások a Bács-Kiskunsági Egyházmegyében az 1950-es évek elején
15:20 diszkusszió  
15:40 zárás Kiss Réka

 

További információ:
Lányi Gábor
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
30/183-2372

Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ