Az egyetemalapító Hegedűs Loránt püspök életútjáról nyílik kiállítás

Míg tart a ma... címmel nyílik kiállítás Dr. Hegedűs Loránt püspök életútjáról halálának 10. és a Károli Gáspár Református Egyetem alapításának 30. évfordulója tiszteletére.

Az egyetemalapító református lelkész életét bemutató tárlat megnyitójára Leányfalun, a Ravasz László Emlékházban kerül sor november 11-én, szombaton 16 órakor.

Az egyetem 1993-as megalapításakor döntő szerepet játszott Dr. Hegedűs Loránt református lelkész, a Dunamelléki Egyházkerület akkori püspökének keresztyén tradícióra és a református hitvallásra vonatkozó mély meggyőződése, miszerint szükség van református felsőoktatási intézményre. Hegedűs Loránt küldetésének tekintette a református – így az oktatási – intézmények létrehozását, megszilárdítását, hiszen tudta, hogy a hitélet fejlődésében, a lelki megújulás elősegítésében nélkülözhetetlen bástyákra van szükségünk.

További részletek az alábbi plakáton olvashatók:

Míg tart a ma.. Dr. Hegedűs Loránt plakát - 2023. november 11-én szombaton 16 órakor kerül megrendezésre Leányfalun, a Ravasz László emlékházban

Következő események


Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ