Karasszon István „Aranygyűrűs teológiai doktor”

Átadták a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának idei teológiai, lelkészi, szeretetszolgálati és pedagógiai díjait a testület november 22-i budapesti ülésén. 

A Doktorok Kollégiuma (DC) augusztus 22-én tartott közgyűlésének döntése alapján Karasszon István vette át az „Aranygyűrűs teológiai doktor” elismerést. A professzor a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Hittudományi Kara Ószövetségi Tanszékének vezetője, 1999 óta a DC Ószövetségi Szekciójának elnöke, valamint több mint tíz éve tanszékvezető a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán, ahol a doktori iskolát is vezeti. Tucatnyi önálló könyve látott napvilágot, lektorálásokat és szerkesztést jegyez, számos cikke jelent meg magyar- és idegen nyelvű kiadványokban, továbbá fordításokat és recenziókat is ír. A Magyar Tudományos Művek Tára összesen 274 közleményét tartja számon.

Nemzetközi elismertségét mutatja, hogy a professzor hatvanadik születésnapja alkalmából szerkesztett kötetet a rangos münsteri Ugarit Verlag jegyezte és adta ki. „Függetlenül attól, hogy teológiai tanulmányaink alatt hallgattuk-e előadásait, egy kicsit mi, ószövetségesek valamennyien az ő tanítványai vagyunk” – hangsúlyozta laudációjában Hodossy-Takács Előd főtitkár. A DC főtitkára kiemelte, hogy Karasszon István évtizedek óta minden tőle telhetőt megtesz a tudományos utánpótlásért: tanítványokat vesz maga mellé, bevezeti őket a kutatás ismereteibe, segíti őket publikációs fórumok közelébe jutni, „és időközben arról is meggyőzi őket, hogy a szakterület művelése mellett meg kell maradni elsősorban teológusnak”.

forrás: reformatus.hu
fotó: Vargosz

 

Következő események


Sport a Károlin

Sport a Károlin

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Youtube